ΝΙΚ. ΚΛΕΙΤΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΝΙΚ. ΚΛΕΙΤΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/335 1990
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνης του Νομού Ρεθύμνης. 1992/189 1992
Υγειονομικοί όροι που πρέπει να πληρούνται από το σπέρμα χοίρων που αποστέλλεται στην Ελλάδα από άλλα Κράτη Μελη (Κ.Μ.) των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) ή εισάγεται ο αυτή από τρίτες χώρες, καθώς και το σπέρμα που αποστέλλεται από την Ελλάδα προς τα [...]" 1992/218 1992
Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του Καταστατικού του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Καλαμάτας. 1992/219 1992
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/263 1992
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/264 1992
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/265 1992
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/266 1992
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/267 1992
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/268 1992
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/269 1992
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/270 1992
Μετονομασία θέσης στο Νομό Αιτωλίας και Ακαρνανίας. 1992/296 1992
Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων. 1992/32 1992
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης με το όνομα «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ του Νομού Δωδεκανήσου. 1992/78 1992