ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΛΥΞΜΠΟΥΡΓΚ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΛΥΞΜΠΟΥΡΓΚ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person