ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person