Γ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Γ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εθνικό Θέατρο, Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος και άλλες διατάξεις. 1994/2273 1994
ΕπαναμεταβΙβαση άσκησης αρμοδιοτήτων των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που έχουν μεταβιβασθεί στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 1995/206 1995
(1 ) Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του νομού Αρκαδίας, άρθρου 48 του Ν. 2218/1994 (90 Α). 1995/442 1995
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του νομού Σερρών, άρθρου 48 του Ν. 2218/1994 (90 Α). 1995/443 1995
(1) Προσθήκη δευτέρου εδαφίου στην παρ. 2 του άρθρου 8 του Καταστατικού του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Π.Δ. 995/1980). 1996/323 1996