ΚΟΣ Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΚΟΣ Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person