ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person
Τόπος Γέννησης: http://el.dbpedia.org/resource/Ελλάδα
Πολιτικό Κόμμα: [Ε.Ρ.Ε., ΕΡΕ, ΝΔ, Νέα Δημοκρατία, Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις, Ν.Δ.]
Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα: [Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ΕΛΚ]


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση Μνημονίου συνεργασίας Ελλάδος - Ιράν. 1992/1_05.06.1992 1992
Αναπροσδιορισμός θέσεων σταθμών διοδίων και καθορισμός των ειδικών τελών κυκλοφορίας οχημάτων (διόδια). 1992/10 1992
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας (Ν. Κορινθίας). 1992/101 1992
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Κηφισιάς (Ν. Αττικής). 1992/102 1992
Έξοδος της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως- Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) από το Δημόσιο Τομέα. 1992/139 1992
Τροποποίηση Π.Δ/τος 69/88 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 28 τ. Α), όπως τροποποιήθηκε. 1992/167 1992
Σύσταση Οργανισμού Αναπτύξεως Δωδεκανήσου. 1992/205 1992
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων πολεοδομικών εφαρμογών στο δήμο Μενεμένης (Ν. Θεσσαλονίκης). 1992/75 1992
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 565/1984 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση έργων σταθμών αυτοκινήτων (Ε.Υ.Δ.Ε.Σ.Α.) (Α 204), όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το Π.Δ. 167/1992 (Α 78). 1993/119 1993
Τρόπος και διαδικασία επιχορήγησης χρηματοδότησης και δανειοδότησης της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ) από το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ). 1993/150 1993
Τροποποίηση του άρθρου 2 του Π.Δ. 149/1987 «όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σε θέματα έργων, που εκτελούνται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)» (Α 80). 1993/214 1993
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/23 1993
Μετονομασία των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Πολυτεχνικών Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου τους. 1993/266 1993
Ίδρυση, Οργάνωση και Λειτουργία Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. 1993/267 1993
Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας. 1993/347 1993
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Οδηγίες 89/ 392/ΕΟΚ και 91 /368/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις μηχανές. 1993/377 1993
Τροποποίηση του Π.Δ. 143/1989 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών (Α 69). 1993/401 1993
Σύσταση Περιφερειακής Υπηρεσίας διανομαρχιακού επιπέδου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. 1993/44 1993
Χαρακτηρισμός τμημάτων της Ελευθέρας Λεωφόρου Κύμης και τμημάτων της Λεωφόρου Πύρνας ως Εθνικών οδών. 1993/63 1993
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται οπό τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ. 1993/71 1993