ΕΥΑΓΓ. - ΒΑΣ. ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΕΥΑΓΓ. - ΒΑΣ. ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση Μεταβίβασης στην Κυριότητα του ΑΟΟΑ, Ακινήτων, που ανήκαν στην περιουσία του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ). ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ(Συνεδρίαση 4η/30.5.2006) 2006/1_16.06.2006 2006
Κύρωση της Συμφωνίας για την τροποποίηση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού αφ’ ενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφ’ ετέρου, η οποία υπεγράφ[...]" 2007/3628 2007
Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων και στο Πρωτόκολλο για τα προνόμια και ασυλίες του Κέντρου αυτού. 2008/3635 2008
Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις. 2008/3649 2008
Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίαςκαι άλλες διατάξεις. 2008/3653 2008
Κύρωση της Συμφωνίας Πλαίσιο (Framewοrk Αgreement) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού «ΑΤΗΕΝΑ», που αφορά στις υπηρεσίες μετακινήσεων και μεταφορών που παρέχονται από το Πολυεθνικό Συντονι[...]" 2009/3767 2009
Κύρωση του Προσθέτου Πρωτοκόλλου στις Συμβάσεις της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 σχετικά με την υιοθέτηση ενός προσθέτου διακριτικού εμβλήματος (Πρωτόκολλο ΙΙΙ). 2009/3804 2009
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης (Μemοrandum οf Understanding) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SΗΑΡΕ) που αφορά στη συνεργασία μεταξύ του SΗΑΡΕ και του Πολυεθ[...]" 2009/3807 2009
Εφαρμογή της απόφασης 1591 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2006/140 2006
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1579 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. (Ο.Η.Ε.) 2006/143 2006
Εφαρμογή της απόφασης 1647 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) 2007/55 2007
Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) 2009/126 2009
Τεχνικές προδιαγραφές μελετών πλωτώνεν γένει μέσων 2009/136 2009
Περί εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 1744 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2009/46 2009
Περί εφαρμογής της απόφασης 1792 (2007) τουΣυμβουλίου Ασφαλείας του ΟργανισμούΗνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2009/73 2009