ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Πράξη 1 της 22.1.2004 Έγκριση παραχώρησης, κατά κυριότητα και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), δημόσιας δασικής έκτασης 254.553,42 τ.μ. στη θέση «Αλογάκι», περιοχής του Δήμου Βαγίων Ν. Βοιωτίας, για την α[...]" 2004/1_27.01.2004 2004
Πράξη 2 της 22.1.2004 Παραχώρηση, δωρεάν κατά κυριότητα, στο Δήμο Αιανής Ν. Κοζάνης, κοινόχρηστης έκτασης 115 στρεμμάτων τον 1207 ιβ Χέρσου Κοινού του αγροκτήματος Αιανής, Οριστικής Διανομής έτους 1940, με σκοπό τη δημιουργία αθλητικού κέντρου. ΤΟ ΥΠ[...]" 2004/2_27.01.2004 2004
Ίδρυση Γυναικείου Ησυχαστηρίου με την επωνυμία Ιερό Ησυχαστήριο ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ στην περιοχή Βίγλα της Κοινότητας Γοματίου Χαλκιδικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου. 1997/91 1997
Απαγόρευση πρόσληψη υπηκόων xωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 2002/88 2002