ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(1 ) Διοικητικές κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων του Ν. 1648/1986. 1995/137 1995