ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων δημοτικών, κοινοτικών εκλογών και εκλογών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 1994/1_17.10.1994 1994
Κύρωση της από 17ης Οκτωβρίου 1994 πράξης νομοθετικού περιεχομένου. 1995/2284 1995
Ίδρυση Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 1994/304 1994
Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Τμήματος Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 1994/305 1994
Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης και Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. 1994/370 1994
Ίδρυση Σχολής Επιστημών Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 1995/2 1995
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 269/91 «Διαδικασία προώθησης της εφαρμογής των διεθνών κανόνων εργασίας» (Α 104). 1995/88 1995
Μετονομασία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του γνωστικού του αντικειμένου. 1995/94 1995