Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση του Προγράμματος για την εκπαιδευτική και πολιτιστική συνεργασία μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ινδίας για τα έτη 2003-2004-2005 και 2006, μετά του Παραρτήματος αυτού. (Νέο Δελχί, 9.9.2003) 2004/Φ.0544_4_ΑΣ714_Μ.5574 2004
Έγκριση της δια ρηματικών διακοινώσεων παρατάσεως ισχύος μέχρι 31.12.2004 του Μορφωτικού και Εκπαιδευτικού Προγράμματος μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αργεντινής (Αθήνα, 17.9.2003 - 22.10.2003). 2004/Φ.0544_4ΑΣ687_Μ.5591-5057 2004
Έγκριση Προγράμματος Συνεργασίας στον τομέα της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Χιλής για τα έτη 2005, 2006 και 2007. 2005/Φ.0544_ΑΣ340_Μ.5720 2005
Έγκριση Εκτελεστικού Προγράμματος Πολιτιστικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για τα έτη 2006-2007 και 2008. 2006/1_18.08.2006 2006
Έγκριση της συναφθείσας με ρηματικές διακοινώσεις παρατάσεως του Εκτελεστικού Προγράμματος της Μορφωτικής Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Πορτογαλίας». (Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2005 - 13 Απριλίου 2006 και 28 Απριλίου 2006). 2006/Φ.0544_ΑΣ406_Μ.5875 2006
Έγκριση του Προγράμματος Πολιτιστικής και Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα έτη 2005 - 2007. 2007/Φ.0544_ΑΣ953_Μ.5821 2007
Έγκριση του Προγράμματος Συνεργασίας και Ανταλλαγών στους τομείς του Πολιτισμού και της Εκπαίδευσης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μογγολίας για τα έτη 2006-2009 (Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2006). 2007/Φ.0544_Μ.5967_ΑΣ.1082 2007
Έγκριση του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Προγράμματος Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας για τα έτη 2007-2010» .(Αθήνα, 29.5.2007). 2007/Φ.0544_Μ.6030_ΑΣ464 2007
΄Εγκριση του Προγράμματος πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας για τα έτη 2006-2008 (Σεούλ, 10 Νοεμβρίου 2005). 2008/0544_Μ.5822_ΑΣ35 2008
«Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Δεύτερης Συνόδου της Μικτής Ελληνο- Τουρκικής Επιτροπής Τουρισμού» (Αττάλεια ,12 Νοεμβρίου 2006). 2008/Φ..0544_Μ.5973_ΑΣ.1098 2008
΄Εγκριση του Προγράμματος Εκπαιδευτικής, Επιστημο­νικής και Πολιτιστικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για τα έτη 2006-2008. 2008/Φ.0544_Μ.5818_ΑΣ22 2008
Έγκριση του Προγράμματος μορφωτικής, επιστημονικής και πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν για τα έτη 2006 - 2009. 2008/Φ.0544_Μ.5969_ΑΣ22 2008
Κύρωση της Συμφωνίας πολιτιστικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας. 2004/3272 2004
Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς. 2005/3340 2005
Κύρωση της Συμφωνίας πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Ταϋλάνδης. 2005/3410 2005
Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» - Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. 2006/3444 2006
Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2006/3491 2006
Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Με­λέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόμου «Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη» και άλλες διατάξεις. 2007/3559 2007
Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Εταιρειών Μicrοsοft Cοrpοratiοn, Μicrοsοft Ιreland Οperatiοn Limited και Μάικροσοφτ Ελλάς Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής[...]" 2008/3640 2008
Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας καιάλλες διατάξεις. 2008/3688 2008