ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Α/263). 2002/100 2002
Τροποποίηση του Π.Δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α΄ 31). 2002/102 2002
Τροποποίηση του Οργανισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Λαρίσης «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ» Π.Δ/γμα 336/85 (ΦΕΚ 118/31.5.1985/τ.Α΄). 2002/129 2002
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πάτρας 2002/354 2002
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/37 2002
Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 2003/118 2003
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Α~ 263) 2003/59 2003