ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person