Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1_11.04.1991 1991
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1_24.11.1992 1992
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/Φ.0544_13_ΑΣ392 1992
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/1_25.11.1994 1994
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/2_15.11.1994 1994
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/2_20.12.1994 1994
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/2_25.01.1994 1994
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/2_25.11.1994 1994
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/1_07.02.1995 1995
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/1_13.06.1995 1995
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/1_15.05.1995 1995
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/1_18.04.1995 1995
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/1_29.06.1995 1995
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/2_18.04.1995 1995
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/3_05.05.1995 1995
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/3_05.10.1995 1995
Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Διεθνούς Σύμβασης για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο 1990 (Λονδίνο, 30.11.1990). 1995/Φ.0546_8_ΑΣ222_Μ.4431 1995
Εφαρμογή αποφάσεως 943 (1994)του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. 1995/107 1995