ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person