ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person