ΡΕΠΠΑΣ ΛΟΥΚΙΑ -

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΡΕΠΠΑΣ ΛΟΥΚΙΑ -
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Πιστοποίηση των μηχανοδηγών και άλλες διατάξεις. 2011/3911 2011