ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. 1997/2531 1997
Κύρωση της από 19 Απριλίου 2002 Πράξης^Νομοθετικού Περιεχομένου «Απαγόρευση πραγματοποίησης δοκιμασιών ή προσομοιώσεων εξετάσεων από φροντιστήρια ή άλλους ιδιωτικούς φορείς». 2002/3020 2002
Οργάνωση και Λειτουργία Σώματος Έρευνας και Πληροφορικής Στρατού Ξηράς 1997/151 1997
Πολιτική Διάθεσης Μετεωρολογικών Δεδομένων, Προϊόντων και Υπηρεσιών από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). 1998/250 1998
Προϋποθέσεις απονομήςτου ΜεταλλίουΕξόχου Πράξεως, περιγραφή και καθορισμός του τύπου και της διαδικασίας υποβολής προτάσεων για την απονομή του. 1998/79 1998
Τροποποίηση του άρθρου 4 του Π.Δ. 468/78 περί «καθορισμού ειδικοτήτων γυναικών στρατευσίμων και εθελοντριών, των φορέων παρακολουθήσεως αυτών, της κατανομής κατά κλάδον των Ε.Δ., προκειμένου περί στρατευσίμων ως και της επιστρατεύσεως τούτων» (ΦΕΚ 97[...]" 1999/172 1999