ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ


Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία Μεταφέρθηκε Από
Οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1964 περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1964/31964L0432 1964-07-29 Π.Δ. 1985/101
Οδηγία 65/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιανουαρίου 1965 περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρότητος των συντηρητικών που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή Ευρωπαϊκή Οδηγία 1965/31965L0066 1965-02-09 Π.Δ. 1983/585
Οδηγία 65/469/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 1965 περί τροποποιήσεως της οδηγίας του Συμβουλίου «περί προσεγγίσεως των ρυθμίσεων των κρατών μελών σχετικά με τις χρωστικές ύλες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1965/31965L0469 1965-10-26 Π.Δ. 1983/535
Οδηγία 65/569/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 1965 περί τροποποιήσεως της οδηγίας του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 1963 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1965/31965L0569 1965-12-28 Π.Δ. 1983/585
Οδηγία 66/400/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά Ευρωπαϊκή Οδηγία 1966/31966L0400 1966-07-11 Ν. 1985/1564
Οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1966/31966L0401 1966-07-11 Ν. 1989/1564
Οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων δημητριακών προς σπορά Ευρωπαϊκή Οδηγία 1966/31966L0402 1966-07-11 Ν. 1985/1564
Οδηγία 66/403/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση Ευρωπαϊκή Οδηγία 1966/31966L0403 1966-07-11 Ν. 1985/1564
Οδηγία 66/722/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 1966, περί τροποποίησης της οδηγίας του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 1963, περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τους παράγοντες συντήρησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση Ευρωπαϊκή Οδηγία 1966/31966L0722 1966-12-20 Π.Δ. 1983/585
Οδηγία 67/427/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1967 περί της χρήσεως ορισμένων συντηρητικών για την επεξεργασία της επιφανείας των εσπεριδοειδών, καθώς και περί των μέτρων ελέγχου για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό των συντηρητικών μέσα και πάνω στα εσπεριδοειδή Ευρωπαϊκή Οδηγία 1967/31967L0427 1967-07-11 Π.Δ. 1983/585
Οδηγία 67/428/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1967 περί τροποποιήσεως της οδηγίας του Συμβουλίου της 26ης Ιανουαρίου 1965 «περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρότητας των συντηρητικών που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1967/31967L0428 1967-07-11 Π.Δ. 1983/585
Οδηγία 67/653/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1967 που επιφέρει τροποποίηση στην οδηγία του Συμβουλίου «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις χρωστικές ύλες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1967/31967L0653 1967-10-30 Π.Δ. 1983/535
Οδηγία 68/360/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968 περί καταργήσεως των περιορισμών στη διακίνηση και στη διαμονή των εργαζομένων των κρατών μελών και των οικογενειών τους στο εσωτερικό της Κοινότητας Ευρωπαϊκή Οδηγία 1968/31968L0360 1968-10-19 Π.Δ. 1987/499
Οδηγία 68/419/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1968 που επιφέρει τρίτη τροποποίηση στην οδηγία του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις χρωστικές ύλες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1968/31968L0419 1968-12-24 Π.Δ. 1983/535
Οδηγία 68/420/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1968 περί τετάρτης τροποποιήσεως της οδηγίας του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1968/31968L0420 1968-12-24 Π.Δ. 1983/585
Οδηγία 69/60/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 1969 περί τροποποιήσεως της οδηγίας του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 «περί της εμπορίας σπόρων προς σπορά δημητριακών» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1969/31969L0060 1969-02-26 Ν. 1985/1564
Οδηγία 69/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 1969 περί τροποποιήσεως της οδηγίας του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 «περί της εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1969/31969L0061 1969-02-26 Ν. 1985/1564
Οδηγία 69/62/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 1969 περί τροποποιήσεως της οδηγίας του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 «περί της εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1969/31969L0062 1969-02-26 Ν. 1985/1564
Οδηγία 69/63/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 1969 περί τροποποιήσεως της οδηγίας του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 «περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1969/31969L0063 1969-02-26 Ν. 1985/1564
Οδηγία 69/208/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1969 περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1969/31969L0208 1969-07-10 Ν. 1985/1564
Οδηγία 69/335/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 1969 περί των εμμέσων φόρων των επιβαλλομένων επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1969/31969L0335 1969-10-03 Ν. 2009/2763
Οδηγία 70/357/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τις ουσίες που έχουν αντιοξειδωτικά αποτελέσματα και επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1970/31970L0357 1970-07-18 Π.Δ. 1983/585
Οδηγία 70/358/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 1970 που επιφέρει τετάρτη τροποποίηση στην οδηγία του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 1962 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις χρωστικές ύλες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1970/31970L0358 1970-07-18 Π.Δ. 1983/535
Οδηγία 70/359/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 1970 περί πέμπτης τροποποιήσεως της οδηγίας του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 1963 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με το συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1970/31970L0359 1970-07-18 Π.Δ. 1983/585
Οδηγία 70/458/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 1970 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1970/31970L0458 1970-10-12 Ν. 1985/1564
Οδηγία 71/160/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Μαρτίου 1971 περί έκτης τροποποιήσεως της οδηγίας της 5ης Νοεμβρίου 1963 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1971/31971L0160 1971-04-17 Π.Δ. 1983/585
Όδηγία τού Συμβουλίου τής 30ής Μαρτίου 1971 περί τροποποιήσεως τών όδηγιών τής 14ης Ίουνίου 1966 «περί έμπορίας σπόρων τεύτλων πρός σπορά, κτηνοτροφικών φυτών, σιτηρών καί σπόρων γεωμήλων πρός φύτευση» καί τής όδηγίας τής 30ής Ίουνίου 1969 «περί έμπορίας σπόρων πρός σπορά έλαιούχων καί κλωστικών φυτών» καί τής όδηγίας τής 29ης Σεπτεμβρίου 1970 «περί έμπορίας σπόρων πρός σπορά κηπευτικών» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1971/31971L0162 1971-04-17 Ν. 1985/1564
Οδηγία 72/2/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1971 περί εβδόμης τροποποιήσεως της οδηγίας «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με το συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1972/31972L0002 1972-01-04 Π.Δ. 1983/585
Οδηγία 72/166/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Απριλίου 1972 περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και με τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής Ευρωπαϊκή Οδηγία 1972/31972L0166 1972-05-02 Π.Δ. 1981/1019
Οδηγία 72/168/ΕΟΚ της Επιτροπής της 14ης Απριλίου 1972 περί καθορισμού των χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για την εξέταση ποικιλιών των κηπευτικών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1972/31972L0168 1972-05-02 Ν. 1987/1564
Οδηγία 72/180/ΕΟΚ της Επιτροπής της 14ης Απριλίου 1972 περί καθορισμού των χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για την εξέταση ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1972/31972L0180 1972-05-08 Ν. 1985/1564
Οδηγία 72/194/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαΐου 1972 περί επεκτάσεως, στους εργαζομένους που ασκούν το δικαίωμα παραμονής στην επικράτεια κράτους μέλους μετά την άσκηση σ’αυτό ορισμένης εργασίας, του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας της 25ης Φεβρουαρίου 1964 «περί του συντονισμού των ειδικών μέτρων για τη διακίνηση και διαμονή αλλοδαπών, τα οποία δικαι[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 1972/31972L0194 1972-05-26 Π.Δ. 1987/499
Οδηγία 72/274/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1972 περί τροποποιήσεως των οδηγιών της 14ης Ιουνίου 1966 «περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά, κτηνοτροφικών φυτών προς σπορά, σιτηρών προς σπορά, σπόρων γεωμήλων προς φύτευση», της οδηγίας της 30ής Ιουνίου 1969 «περί εμπορίας σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών» και των οδηγιών της[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 1972/31972L0274 1972-07-29 Ν. 1985/1564
Οδηγία 72/418/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 1972 περί τροποποιήσεως των οδηγιών της 14ης Ιουνίου 1966 «περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά, σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών, σπόρων προς σπορά σιτηρών, σπόρων γεωμήλων προς φύτευση», της οδηγίας της 30ής Ιουνίου 1969 «περί εμπορίας σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών» και[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 1972/31972L0418 1972-12-26 Ν. 1985/1564
Οδηγία 72/444/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Δεκεμβρίου 1972 περί ογδόης τροποποιήσεως της οδηγίας περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1972/31972L0444 1972-12-31 Π.Δ. 1983/585
Οδηγία 73/173/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 1973 περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αναφέρονται στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων (διαλυτών) Ευρωπαϊκή Οδηγία 1973/31973L0173 1973-07-11 Π.Δ. 1983/454
Οδηγία 73/241/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα προϊόντα του κακάο και της σοκολάτας Ευρωπαϊκή Οδηγία 1973/31973L0241 1973-08-16 Π.Δ. 1983/527
Οδηγία 73/404/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 1973 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα απορρυπαντικά Ευρωπαϊκή Οδηγία 1973/31973L0404 1973-12-17 Π.Δ. 1983/446
Οδηγία 73/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 1973 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των αναφερομένων στις μεθόδους ελέγχου της βιοδιασπασιμότητας των ανιονικών τασιενεργών ουσιών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1973/31973L0405 1973-12-17 Π.Δ. 1983/446
Οδηγία 73/437/EOK του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1973 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με ορισμένα σάκχαρα που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή Ευρωπαϊκή Οδηγία 1973/31973L0437 1973-12-27 Π.Δ. 1983/513
Οδηγία 73/438/EOK του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1973 περί τροποποιήσεως των οδηγιών της 14ης Ιουνίου 1966 «περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών, σπόρων προς σπορά σιτηρών και σπόρων γεωμήλων», της οδηγίας της 30ής Ιουνίου 1969 «περί εμπορίας σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών προς φύτευση» και της οδηγίας τη[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 1973/31973L0438 1973-12-27 Ν. 1985/1564
Οδηγία 74/62/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1973 περί ενάτης τροποποιήσεως της οδηγίας περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1974/31974L0062 1974-02-11 Π.Δ. 1983/585
Οδηγία 74/268/ΕΟΚ της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 1974 περί καθορισμού των ιδιαιτέρων προϋποθέσεων ως προς την παρουσία της «Avena fatua» στους σπόρους προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών και σιτηρών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1974/31974L0268 1974-05-24 Ν. 1985/1564
Οδηγία 74/394/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1974 περί δεκάτης τροποποιήσεως της οδηγίας 64/54/ΕΟΚ περί της προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με το συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1974/31974L0394 1974-07-30 Π.Δ. 1983/585
Οδηγία 74/412/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 1ης Αυγούστου 1974 περί πρώτης τροποποιήσεως της οδηγίας 70/357/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις ουσίες που έχουν αντιοξειδωτικά αποτελέσματα και επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1974/31974L0412 1974-08-12 Π.Δ. 1983/585
Οδηγία 74/644/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1974 περί δευτέρας τροποποιήσεως της οδηγίας 73/241/ΕΟΚ «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα προϊόντα του κακάο και της σοκολάτας» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1974/31974L0644 1974-12-28 Π.Δ. 1983/527
Οδηγία 75/155/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαρτίου 1975 που επιφέρει τρίτη τροποποίηση στην οδηγία 73/241/ΕΟΚ «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα προϊόντα του κακάο και της σοκολάτας» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1975/31975L0155 1975-03-11 Π.Δ. 1983/527
Οδηγία 75/444/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1975 περί τροποποιήσεως των οδηγιών 66/400/ΕΟΚ, 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 66/403/ΕΟΚ και 69/208/ΕΟΚ «περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά, σπόρων κτηνοτροφικών φυτών, σπόρων προς σπορά σιτηρών, σπόρων γεωμήλων προς φύτευση και σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1975/31975L0444 1975-07-26 Ν. 1985/1564
Οδηγία 75/502/ΕΟΚ της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 1975 περί περιορισμού εμπορίας των σπόρων προς σπορά της πόας της λειμωνίου (Poa Pratensis L.) για τους σπόρους οι οποίοι πιστοποιήθηκαν επίσημα ως «βασικοί σπόροι» ή «πιστοποιημένοι σπόροι» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1975/31975L0502 1975-08-29 Ν. 1985/1564
Οδηγία 75/726/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 1975 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους χυμούς και ορισμένα ομοειδή προϊόντα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1975/31975L0726 1975-12-01 Π.Δ. 1983/526
Οδηγία 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 1976 περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας Ευρωπαϊκή Οδηγία 1976/31976L0207 1976-02-14 Ν. 2007/3585
Οδηγία 76/307/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1976 περί τροποποιήσεως των οδηγιών 66/403/ΕΟΚ και 70/458/ΕΟΚ «περί εμπορίας των φυτών προς φύτευση γεωμήλων και των σπόρων προς σπορά κηπευτικών» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1976/31976L0307 1976-03-18 Ν. 1985/1564
Πρώτη οδηγία 76/331/ΕΟΚ της Επιτροπής της 29ης Μαρτίου 1976 περί τροποποιήσεως των παραρτημάτων της οδηγίας 66/400/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 «περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά τεύτλων» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1976/31976L0331 1976-03-30 Ν. 1985/1564
Οδηγία 76/399/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 1976 περί πέμπτης τροποποιήσεως της οδηγίας του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 1962 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις χρωστικές ύλες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1976/31976L0399 1976-04-26 Π.Δ. 1983/535
Οδηγία 76/447/ΕΟΚ της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 1976 περί του τριγωνικού συστήματος στο καθεστώς της τελειοποιήσεως προς επανεισαγωγή Ευρωπαϊκή Οδηγία 1976/31976L0447 1976-05-08 Ν. 1983/1042
Οδηγία 76/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 1976 περί ενδεκάτης τροποποιήσεως της οδηγίας 64/54/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1976/31976L0462 1976-05-14 Π.Δ. 1983/858
Οδηγία 76/463/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 1976 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 65/66/ΕΟΚ «περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρότητος των συντηρητικών που μπρορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1976/31976L0463 1976-05-14 Π.Δ. 1983/585
Οδηγία 76/628/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1976 περί τετάρτης τροποποιήσεως της οδηγίας 73/241/ΕΟΚ «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα προϊόντα του κακάο και της σοκολάτας» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1976/31976L0628 1976-08-16 Π.Δ. 1983/527
Οδηγία 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα καλλυντικά προϊόντα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1976/31976L0768 1976-09-27 Π.Δ. 1981/530
Οδηγία 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1976/31976L0769 1976-09-27 Π.Δ. 1983/445
Οδηγία 77/92/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1976 περί των μέτρων που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών όσον αφορά τις δραστηριότητες πράκτορα και μεσίτη ασφαλειών (ex ομάδα 630 ΔΤΤΒ), και ιδίως περί των μεταβατικών μέτρων όσον αφορά τις δραστηριότητες αυτές Ευρωπαϊκή Οδηγία 1977/31977L0092 1977-01-31 Ν. 1997/2496
Οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1977/31977L0093 1977-01-31 Π.Δ. 1995/332
Οδηγία 77/94/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή Ευρωπαϊκή Οδηγία 1977/31977L0094 1977-01-31 Π.Δ. 1983/514
Οδηγία 77/143/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Δεκεμβρίου 1976 περί προσεγγίσεως της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους Ευρωπαϊκή Οδηγία 1977/31977L0143 1977-02-18 Π.Δ. 1995/49
Οδηγία 77/187/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 1977 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1977/31977L0187 1977-03-05 Π.Δ. 1988/572
Οδηγία 77/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1977 περί καθιερώσεως κοινοτικού προγράμματος με σκοπό την εξάλειψη της βρουκελλώσεως, της φυματιώσεως και της λευκώσεως των βοοειδών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1977/31977L0391 1977-06-13 Π.Δ. 1985/101
Οδηγία 77/486/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1977 περί της σχολικής φοιτήσεως των τέκνων διακινουμένων εργαζομένων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1977/31977L0486 1977-08-06 Π.Δ. 1983/494
Οδηγία 77/535/EOK της Επιτροπής της 22ας Ιουνίου 1977 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τις μεθόδους δειγματοληψίας και αναλύσεως των λιπασμάτων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1977/31977L0535 1977-08-22 Π.Δ. 1981/1370
Οδηγία 77/796/EOK του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1977 περί της αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων πιστοποιητικών και άλλων τίτλων των οδικών μεταφορέων εμπορευμάτων και μεταφορέων επιβατών και περί των μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1977/31977L0796 1977-12-24 Π.Δ. 1989/206
Οδηγία 78/52/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1977 περί καθιερώσεως κοινοτικών κριτηρίων που εφαρμόζονται στα εθνικά σχέδια επιταχύνσεως της εξαλείψεως της βρουκελλώσεως, της φυματιώσεως και της ενζωοτικής λευκώσεως στα βοοειδή Ευρωπαϊκή Οδηγία 1978/31978L0052 1978-01-19 Π.Δ. 1985/101
Οδηγία 78/55/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1977 περί τροποποιήσεως των οδηγιών 66/400/ΕΟΚ, 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 68/193/ΕΟΚ, 69/208/ΕΟΚ, 70/458/ΕΟΚ και 70/457/ΕΟΚ «περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά, σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών, σπόρων προς σπορά σιτηρών, υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου, σπόρων προς σπορά ελαιού[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 1978/31978L0055 1978-01-20 Ν. 1985/1564
Οδηγία 78/143/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 1978 περί δεύτερης τροποποιήσεως της οδηγίας 70/357/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις ουσίες που έχουν αντιοξειδωτικά αποτελέσματα και επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1978/31978L0143 1978-02-15 Π.Δ. 1983/585
Οδηγία 78/144/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 1978 περί έκτης τροποποιήσεως της οδηγίας της 23ης Οκτωβρίου 1962 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις χρωστικές ύλες που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1978/31978L0144 1978-02-15 Π.Δ. 1983/535
Οδηγία 78/145/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 1978 περί δεκάτης τρίτης τροποποιήσεως της οδηγίας 64/54/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1978/31978L0145 1978-02-15 Π.Δ. 1983/585
Οδηγία 78/206/ΕΟΚ της Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου 1978 περί δασμολογικής μεταχειρίσεως των εμπορευμάτων που επανεισάγονται στην αυτή κατάσταση που εξήχθησαν στα πλαίσια του καθεστώτος της τελειοποιήσεως προς επανεισαγωγή Ευρωπαϊκή Οδηγία 1978/31978L0206 1978-03-04 Ν. 1983/1402
Πρώτη οδηγία 78/386/ΕΟΚ της Επιτροπής της 18ης Απριλίου 1978 περί τροποποιήσεως των παραρτημάτων της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ «περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1978/31978L0386 1978-04-25 Ν. 1985/1564
Πρώτη οδηγία 78/387/ΕΟΚ της Επιτροπής της 18ης Απριλίου 1978 περί τροποποιήσεως των παραρτημάτων της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ «περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά δημητριακών» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1978/31978L0387 1978-04-25 Ν. 1985/1564
Πρώτη οδηγία 78/388/ΕΟΚ της Επιτροπής της 18ης Απριλίου 1978 περί τροποποιήσεως των παραρτημάτων της οδηγίας 69/208/ΕΟΚ «περί εμπορίας σπόρων προς σπορά ελαιωδών και ινωδών φυτών» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1978/31978L0388 1978-04-25 Ν. 1985/1564
Οδηγία 78/612/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1978 περί πρώτης τροποποιήσεως της οδηγίας 74/329/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους γαλακτωματοποιητές, σταθεροποιητές, τα πυκνωτικά και πηκτικά μέσα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1978/31978L0612 1978-07-22 Π.Δ. 1983/585
Οδηγία 78/663/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 θεσπίζουσα ειδικά κριτήρια καθαρότητος για τους γαλακτωματοποιητές, σταθεροποιητές, τα πυκνωτικά και πηκτικά μέσα που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1978/31978L0663 1978-08-14 Π.Δ. 1983/585
Οδηγία 78/664/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρότητος για τις ουσίες που έχουν αντιοξειδωτικά αποτελέσματα και μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1978/31978L0664 1978-08-14 Π.Δ. 1983/585
Οδηγία 78/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 περί τροποποιήσεως των οδηγιών 66/400/ΕΟΚ, 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 66/403/ΕΟΚ, 68/193/ΕΟΚ, 69/208/ΕΟΚ και 70/458/ΕΟΚ «περί της εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά, σπόρων κτηνοτροφικών φυτών προς σπορά, σπόρων σιτηρών προς σπορά, σπόρων γεωμήλων προς φύτευση, υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της α[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 1978/31978L0692 1978-08-26 Ν. 1986/1564
Οδηγία 78/1020/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 1978 περί τροποποιήσεως των οδηγιών 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ και 69/208/ΕΟΚ «περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών, σιτηρών, ελαιούχων και κλωστικών φυτών» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1978/31978L1020 1978-12-14 Ν. 1985/1564
Οδηγία 79/109/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιανουαρίου 1979 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ «περί βρουκελλώσεως» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1979/31979L0109 1979-02-03 Π.Δ. 1985/101
Οδηγία 79/138/ΕΟΚ της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 1978 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 77/535/ΕΟΚ «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις μεθόδους δειγματοληψίας και αναλύσεως των λιπασμάτων» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1979/31979L0138 1979-02-14 Π.Δ. 1981/1370
Οδηγία 79/279/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 1979 περί του συντονισμού των όρων εισαγωγής κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1979/31979L0279 1979-03-16 Π.Δ. 1985/350
Οδηγία 79/640/ΕΟΚ της Επιτροπής της 21ης Ιουνίου 1979 περί τροποποιήσεως των παραρτημάτων της οδηγίας αριθ. 77/576/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών περί της σηματοδοτήσεως ασφαλείας στον τόπο εργασίας Ευρωπαϊκή Οδηγία 1979/31979L0640 1979-07-19 Π.Δ. 1979/422
Οδηγία 79/641/ΕΟΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1979 περί τροποποιήσεως των οδηγιών 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 69/208/ΕΟΚ και 70/458/ΕΟΚ του Συμβουλίου «περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά των κτηνοτροφικών φυτών, των σπόρων των σιτηρών, των σπόρων των ελαιούχων και ινωδών φυτών και των σπόρων των κηπευτικών» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1979/31979L0641 1979-07-19 Ν. 1985/1564
Οδηγία 76/661/EOK του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1979 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 76/768/EOK «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με το καλλυντικά» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1979/31979L0661 1979-07-31 Π.Δ. 1991/40
Οδηγία 79/663/EOK του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1979 περί συμπληρώσεως του παραρτήματος της οδηγίας 76/769/EOK «περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών των σχετικών με τον περιορισμό της διαθέσεως στην αγορά και της χρήσεως ορισμένων επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1979/31979L0663 1979-08-03 Π.Δ. 1983/445
Οδηγία 79/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1979 περί τροποποιήσεως των οδηγιών 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 70/458/ΕΟΚ και 70/457/ΕΟΚ «περί της εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών, σπόρων προς σπορά σιτηρών, σπόρων προς σπορά κηπευτικών και του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1979/31979L0692 1979-08-13 Ν. 1985/1564
Οδηγία 79/693/EOK του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1979 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις μαρμελάδες, τους ζελέδες και τις μαρμελάδες εσπεριδοειδών καθώς και την κρέμα κάστανου Ευρωπαϊκή Οδηγία 1979/31979L0693 1979-08-13 Ν. 1985/1564
Πρώτη οδηγία 79/796/EOK της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 1979 περί καθιερώσεως κοινοτικών μεθόδων αναλύσεως για τον έλεγχο ορισμένων σακχάρων που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή Ευρωπαϊκή Οδηγία 1979/31979L0796 1979-09-22 Π.Δ. 1983/513
Οδηγία 79/802/ΕΟΚ της Επιτροπής της 6ης Σεπτεμβρίου 1979 περί των εμπορευμάτων που έχουν τεθεί υπό καθεστώς τελειοποιήσεως προς επανεξαγωγή, τα οποία, σε περίπτωση εισαγωγής σε ελεύθερη κυκλοφορία, θα ετύγχανον του ευεργετήματος ευνοϊκού δασμολογικού καθεστώτος, λόγω του ιδιαιτέρου προορισμού τους Ευρωπαϊκή Οδηγία 1979/31979L0802 1979-09-21 Ν. 1983/1402
Οδηγία 79/831/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 1979 τροποποιούσα για έκτη φορά την οδηγία 67/548/ΕΟΚ «περί προσεγγίσεως των νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί ταξινομήσεως, συσκευασίας και επισημάνσεως των επικινδύνων ουσιών» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1979/31979L0831 1979-10-15 Π.Δ. 1984/329
Οδηγία 79/967/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Νοεμβρίου 1979 περί τροποποιήσεως των οδηγιών 66/403/ΕΟΚ, 70/457/ΕΟΚ και 70/458/ΕΟΚ «περί εμπορίας των φυτών γεωμήλων προς φύτευση, κοινού καταλόγου ποικιλιών των ειδών των γεωργικών φυτών προς φύτευση και εμπορίας των σπόρων κηπευτικών προς σπορά» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1979/31979L0967 1979-11-20 Ν. 1985/1564
Οδηγία 79/1071/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 1979 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 76/308/ΕΟΚ «περί της αμοιβαίας συνδρομής στον τομέα της εισπράξεως των απαιτήσεων που προκύπτουν από ενέργειες οι οποίες αποτελούν μέρος του συστήματος χρηματοδοτήσεως του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων καθώς και από γεωργικές εισφορές και δασμούς» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1979/31979L1071 1979-12-27 Ν. 1983/1402
Οδηγία 80/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1979 περί περιορισμού του θορύβου που προκαλείται από υποηχητικά αεροσκάφη Ευρωπαϊκή Οδηγία 1980/31980L0051 1980-01-24 Π.Δ. 1981/1178
Οδηγία 80/52/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1979 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 66/403/ΕΟΚ «περί της εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1980/31980L0052 1980-01-24 Ν. 1985/1564
Οδηγία 80/215/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 1980 περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων με βάση το κρέας Ευρωπαϊκή Οδηγία 1980/31980L0215 1980-02-21 Π.Δ. 1981/1124
Οδηγία 80/219/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 1980 περί τροποποίησης της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ ως προς τη φυματίωση και τη βρουκέλλωση Ευρωπαϊκή Οδηγία 1980/31980L0219 1980-02-21 Π.Δ. 1985/101
Οδηγία 80/304/ΕΟΚ της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 1980 περί τροποποίησης του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 69/208/ΕΟΚ του Συμβουλίου «περί της εμπορίας των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1980/31980L0304 1980-03-14 Ν. 1985/1564
Οδηγία 80/597/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1980 περί δευτέρας τροποποιήσεως της οδηγίας 74/329/ΕΟΚ περί της προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους γαλακτωματοποιητές, σταθεροποιητές, πυκνωτικά και πηκτικά μέσα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1980/31980L0597 1980-06-23 Π.Δ. 1983/585
Όδηγία 80/781/ΕΟΚ τού Συμβουλίου τής 22ας Ιουλίου 1980 περί τροποποιήσεως τής οδηγίας 73/173/ΕΟΚ «περί προσεγγίσεως τών νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων τών κρατών μελών τών αναφερομένων στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση τών επικινδύνων παρασκευασμάτών (διαλυτών)» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1980/31980L0781 1980-08-30 Π.Δ. 1983/454
Οδηγία 80/891/ΕΟΚ της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 1980 περί της κοινοτικής μεθόδου αναλύσεως σχετικά με τον καθορισμό της περιεκτικότητας σε ερουκικό οξύ στα έλαια και τα λίπη που προορίζονται ως έχουν για ανθρώπινη διατροφή καθώς και στα τρόφιμα με προσθήκη ελαίων ή λιπών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1980/31980L0891 1980-09-27 Π.Δ. 1983/527
Οδηγία 80/1141/EOK του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 1980 περί τροποποίησης των οδηγιών 70/457/EOK και 70/458/EOK «περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών και της εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1980/31980L1141 1980-12-16 Ν. 1985/1564
Οδηγία 81/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 1ης Ιανουαρίου 1981 περί τροποποίησης, λόγω της προσχώρησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ «περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη επιβλαβών οργανισμών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1981/31981L0007 1981-01-16 Π.Δ. 1986/283
Οδηγία 81/20/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 1981 περί έβδομης τροποποίησης της οδηγίας της 23ης Οκτωβρίου 1962 «περί της προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις χρωστικές ύλες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1981/31981L0020 1981-02-14 Π.Δ. 1983/535
Οδηγία 81/126/ΕΟΚ της Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 1981 περί τροποποίησης των παραρτημάτων των οδηγιών 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 69/208/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εμπορία σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών, σιτηρών και ελαιούχων και κλωστικών φυτών, καθώς και των οδηγιών 78/386/ΕΟΚ και 78/388/ΕΟΚ Ευρωπαϊκή Οδηγία 1981/31981L0126 1981-03-12 Ν. 1985/1564
Οδηγία 81/214/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 1981 περί δεκάτης έκτης τροποποιήσεως της οδηγίας 64/54/ΕΟΚ «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με το συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα» Ευρωπαϊκή Οδηγία 1981/31981L0214 1981-04-11 Π.Δ. 1983/585
Οδηγία 81/561/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 1981 περί τροποποιήσεως, αντιστοίχως, των οδηγιών 66/402/ΕΟΚ και 66/403/ΕΟΚ περί εμπορίας σπόρων δημητριακών προς σπορά και σπόρων γεωμήλων προς φύτευση Ευρωπαϊκή Οδηγία 1981/31981L0561 1981-07-23 Ν. 1985/1564
Οδηγία 81/952/EOK της Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 1981 περί του υπολογισμού του ποσού που πρέπει να αφαιρείται από τούς εισαγωγικούς δασμούς κατ εφαρμογή του άρθρου 10 της οδηγίας 76/119/EOK Ευρωπαϊκή Οδηγία 1981/31981L0952 1981-12-03 Ν. 1983/1402
Οδηγία 81/962/EOK του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 1981 περί τρίτης τροποποιήσεως της οδηγίας 70/357/EOK περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις ουσίες που έχουν αντιοξειδωτικά αποτελέσματα και επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1981/31981L0962 1981-12-09 Π.Δ. 1983/585
Οδηγία 82/287/EOK της Επιτροπής της 13ης Απριλίου 1982 περί τροποποίησης των οδηγιών 66/401/EOK και 69/208/EOK του Συμβουλίου περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών, ελαιούχων και κλωστικών φυτών, καθώς και περί τροποποίησης των οδηγιών 78/386/EOK και 78/388/EOK Ευρωπαϊκή Οδηγία 1982/31982L0287 1982-05-13 Ν. 1985/1564
Οδηγία 82/470/EOK του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1982 για τα μέτρα που προορίζονται να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις μη μισθωτές δραστηριότητες των απασχολούμενων σε ορισμένες βοηθητικές υπηρεσίες των μεταφορών και των πρακτόρων ταξιδίων (ομάδα 718 ΔΤΤΒ), καθώς και των εναποθηκευτών (ομάδα 720 ΔΤΤΒ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 1982/31982L0470 1982-07-21 Π.Δ. 1991/530
Οδηγία 82/504/EOK του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1982 για την τροποποίηση της οδηγίας 78/663/EOK, η οποία θεσπίζει ειδικά κριτήρια καθαρότητας για τους γαλακτωματοποιητές, σταθεροποιητές, τα πυκνωτικά και πηκτικά μέσα που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1982/31982L0504 1982-08-05 Π.Δ. 1983/585
Οδηγία 82/605/EOK του Συμβουλίου της 28ης Ιουλίου 1982 για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που παρουσιάζονται συνεπεία της εκθέσεώς τους στο μεταλλικό μόλυβδο και στις ενώσεις ιόντων του κατά τη διάρκεια της εργασίας (πρώτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 8 της οδηγίας 80/1107/EOK) Ευρωπαϊκή Οδηγία 1982/31982L0605 1982-08-23 Π.Δ. 1987/94
Οδηγία 82/712/EOK του Συμβουλίου της 18ης Οκτωβρίου 1982 για των τροποποίηση της οδηγίας 78/664/EOK περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τις ουσίες που έχουν αντιοξειδωτικά αποτελέσματα και μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1982/31982L0712 1982-10-23 Π.Δ. 1983/585
Οδηγία 82/727/EOK του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 1982 περί τροποποίησης της οδηγίας 69/208/EOK σχετικά με των εμπορία των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1982/31982L0727 1982-11-06 Ν. 1985/1564
Οδηγία 82/859/EOK της Επιτροπής της 2ας Δεκεμβρίου 1982 που τροποποιεί το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 69/208/EOK του Συμβουλίου περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1982/31982L0859 1982-12-18 Ν. 1985/1564
Οδηγία 83/116/ΕΟΚ της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 1983 περί τροποποίησης της οδηγίας 82/287/ΕΟΚ περί της τροποποίησης των παραρτημάτων των οδηγιών 66/401/ΕΟΚ και 69/208/ΕΟΚ του Συμβουλίου οι οποίες αφορούν την εμπορία των σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών και την εμπορία σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών, αντίστοιχα, καθώς και περί τροποποίησης των οδηγιών 78/386/ΕΟΚ και 78/388/ΕΟΚ Ευρωπαϊκή Οδηγία 1983/31983L0116 1983-03-22 Ν. 1985/1564
Οδηγία 83/189/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1983/31983L0189 1983-04-26 Ν. 1992/2094
Οδηγία 83/201/ΕΟΚ της Επιτροπής της 12ης Απριλίου 1983 περί καθορισμού παρεκκλίσεων από την οδηγία 77/99/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για ορισμένα προϊόντα που περιέχουν άλλα τρόφιμα και των οποίων το ποσοστό σε κρέας ή σε προϊόν με βάση το κρέας είναι ελάχιστο Ευρωπαϊκή Οδηγία 1983/31983L0201 1983-04-28 Π.Δ. 1984/455
Οδηγία 83/572/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 1983 για την τροποποίηση της οδηγίας 65/269/ΕΟΚ περί της ενοποίησης ορισμένων κανόνων σχετικά με τις άδειες για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και της πρώτης οδηγίας του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1962 για τη θέσπιση ορισμένων κοινών κανόνων για ορισμένες οδικές μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ κρατών μελών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1983/31983L0572 1983-11-28 Π.Δ. 1986/63
Οδηγία 84/218/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 1984 που τροποποιεί την οδηγία 66/403/ΕΟΚ περί εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση Ευρωπαϊκή Οδηγία 1984/31984L0218 1984-04-17 Ν. 1985/1564
Όγδοη οδηγία 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης για τη χορήγηση άδειας στους υπεύθυνους για τον νόμιμο έλεγχο των λογιστικών εγγράφων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1984/31984L0253 1984-05-12 Π.Δ. 1989/15
Οδηγία 84/378/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1984 για την τροποποίηση των παραρτημάτων της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1984/31984L0378 1984-08-02 Π.Δ. 1986/283
Οδηγία 84/641/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 1984 για την τροποποίηση, όσον αφορά ιδίως την τουριστική βοήθεια, της πρώτης οδηγίας (73/239/ΕΟΚ) περί συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη δραστηριότητας πρωτοασφάλισης, εκτός της ασφάλισης ζωής, και την άσκηση αυτής Ευρωπαϊκή Οδηγία 1984/31984L0641 1984-12-27 Ν. 1997/2496
Οδηγία 84/645/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1984 για την τροποποίηση της οδηγίας 80/217/ΕΟΚ σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της κλασικής πανώλης των χοίρων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1984/31984L0645 1984-12-27 Π.Δ. 1985/486
Οδηγία 85/323/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1985 που τροποποιεί την οδηγία 64/433/ΕΟΚ περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1985/31985L0323 1985-06-28 Π.Δ. 1992/49
Οδηγία 85/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1985 που τροποποιεί την οδηγία 71/118/ΕΟΚ περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων πουλερικών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1985/31985L0324 1985-06-28 Π.Δ. 1992/49
Οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1985 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σε θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1985/31985L0374 1985-08-07 Ν. 1991/2000
Οδηγία 85/397/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Αυγούστου 1985 για τα υγειονομικά προβλήματα και την υγειονομική πολιτική κατά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές του θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος Ευρωπαϊκή Οδηγία 1985/31985L0397 1985-08-24 Π.Δ. 1990/38
Οδηγία 85/505/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 1985 για την τροποποίηση της οδηγίας 65/269/ΕΟΚ περί ενοποιήσεως ορισμένων κανόνων σχετικά με τις άδειες για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1985/31985L0505 1985-11-21 Π.Δ. 1988/474
Οδηγία 85/614/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985 για την τροποποίηση, λόγω της προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και τη θέσπιση μέτρων για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1985/31985L0614 1985-12-31 Π.Δ. 1993/107
Οδηγία 86/17/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 1986 για την τροποποίηση, λόγω της προσχώρησης της Πορτογαλίας, της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και τη θέσπιση μέτρων για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1986/31986L0017 1986-02-01 Π.Δ. 1993/107
Οδηγία 86/280/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1986 σχετικά με τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήματος της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ Ευρωπαϊκή Οδηγία 1986/31986L0280 1986-07-04 Π.Δ. 1990/73
Οδηγία 86/354/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου 1986 για την τροποποίηση της οδηγίας 74/63/ΕΟΚ περί καθορισμού των ανωτάτων ορίων περιεκτικότητας για τις ανεπιθύμητες ουσίες και προϊόντα στις ζωοτροφές, της οδηγίας 77/101/ΕΟΚ περί της εμπορίας των απλών ζωοτροφών και της οδηγίας 79/373/ΕΟΚ περί εμπορίας των σύνθετων ζωοτροφών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1986/31986L0354 1986-08-02 Π.Δ. 1989/159
Οδηγία 86/364/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1986 σχετικά με το αποδεικτικό συμμόρφωσης των οχημάτων προς τις διατάξεις της οδηγίας 85/3/ΕΟΚ σχετικά με το βάρος, τις διαστάσεις και ορισμένα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά ορισμένων οδικών οχημάτων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1986/31986L0364 1986-08-07 Π.Δ. 1989/367
Οδηγία 86/544/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 1986 για την τροποποίηση της οδηγίας 75/130/ΕΟΚ περί θεσπίσεως κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ κρατών μελών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1986/31986L0544 1986-11-15 Π.Δ. 1988/474
Οδηγία 86/587/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 1986 για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1986/31986L0587 1986-12-02 Π.Δ. 1988/43
Οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 1986 για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1986/31986L0635 1986-12-31 Π.Δ. 1994/367
Οδηγία 87/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1986 για την τροποποίηση της οδηγίας 83/643/ΕΟΚ για τη διευκόλυνση των διοικητικών διατυπώσεων και των υλικών ελέγχων κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ κρατών μελών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1987/31987L0053 1987-01-27 Π.Δ. 1991/236
Οδηγία 87/54/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1986 σχετικά με τη νομική προστασία των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1987/31987L0054 1987-01-27 Π.Δ. 1995/415
Οδηγία 87/64/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Δεκεμβρίου 1986 για την τροποποίηση της οδηγίας 72/461/ΕΟΚ περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων, και της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ περί των υγειονομικών προβλημάτων και των προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου κατά την εισαγωγή βοοειδών και χοιροειδών καθώς και νωπών κρεάτων προελεύσεως τρίτων χωρών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1987/31987L0064 1987-02-05 Π.Δ. 1988/44
Οδηγία 87/238/ΕΟΚ της Επιτροπής της 1ης Απριλίου 1987 για την τροποποίηση των παραρτημάτων της οδηγίας 74/63/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες και προϊόντα στη διατροφή των ζώων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1987/31987L0238 1987-04-25 Π.Δ. 1989/159
Οδηγία 87/345/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση της οδηγίας 80/390/ΕΟΚ περί συντονισμού των όρων κατάρτισης, ελέγχου και διάδοσης του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1987/31987L0345 1987-07-04 Π.Δ. 1992/50
Οδηγία 87/354/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση ορισμένων οδηγιών για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα βιομηχανικά προϊόντα, όσον αφορά τα διακριτικά αρχικά που υποδηλώνουν τα κράτη μέλη Ευρωπαϊκή Οδηγία 1987/31987L0354 1987-07-11 Π.Δ. 1988/475
Οδηγία 87/486/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 1987 που τροποποιεί την οδηγία 80/217/ΕΟΚ περί θεσπίσεως κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της κλασικής πανώλης των χοίρων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1987/31987L0486 1987-10-03 Π.Δ. 1988/285
Οδηγία 88/218/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 11ης Απριλίου 1988 για την τροποποίηση της οδηγίας 85/3/ΕΟΚ σχετικά με το βάρος, τις διαστάσεις και ορισμένα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά ορισμένων οδικών οχημάτων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1988/31988L0218 1988-04-15 Π.Δ. 1989/367
Οδηγία 88/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 1988 για την τροποποίηση, όσον αφορά την επενδυτική πολιτική ορισμένων ΟΣΕΚΑ, της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 1988/31988L0220 1988-04-19 Π.Δ. 1993/433
Πέμπτη οδηγία 88/271/ΕΟΚ της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 1988 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1988/31988L0271 1988-05-04 Π.Δ. 1990/292
Έκτη οδηγία 88/272/ΕΟΚ της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 1988 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1988/31988L0272 1988-05-04 Π.Δ. 1990/292
Οδηγία 88/407/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1988 για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στις εισαγωγές κατεψυγμένου σπέρματος βοοειδών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1988/31988L0407 1988-07-22 Π.Δ. 1990/316
Οδηγία 88/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου 1988 για τη θέσπιση κανόνων υγιεινής για τα κρέατα που διοχετεύονται αποκλειστικά στην εθνική αγορά και για τον καθορισμό του ύψους του τέλους που πρέπει να εισπράττεται σύμφωνα με την οδηγία 85/73/ΕΟΚ για τον έλεγχο των εν λόγω κρεάτων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1988/31988L0409 1988-07-22 Π.Δ. 1994/34
Έβδομη οδηγία 88/430/ΕΟΚ της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 1988 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1988/31988L0430 1988-08-02 Π.Δ. 1990/292
Οδηγία 88/449/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 1988 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/143/ΕΟΚ περί προσέγγισης της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους Ευρωπαϊκή Οδηγία 1988/31988L0449 1988-08-12 Π.Δ. 1995/49
Οδηγία 88/572/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 1988 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1988/31988L0572 1988-11-19 Π.Δ. 1990/292
Οδηγία 88/627/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να δημοσιεύονται κατά την απόκτηση και την εκχώρηση σημαντικής συμμετοχής σε εταιρεία της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο Ευρωπαϊκή Οδηγία 1988/31988L0627 1988-12-17 Π.Δ. 1992/51
Οδηγία 88/658/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1988 που τροποποιεί την οδηγία 77/99/ΕΟΚ περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων με βάση το κρέας Ευρωπαϊκή Οδηγία 1988/31988L0658 1988-12-31 Π.Δ. 1991/445
Οδηγία 88/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1988 για τροποποίηση της οδηγίας 80/215/ΕΟΚ περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων με βάση το κρέας Ευρωπαϊκή Οδηγία 1988/31988L0660 1988-12-31 Π.Δ. 1991/445
Οδηγία 89/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 1989 όσον αφορά τις υποχρεώσεις δημοσίευσης των λογιστικών εγγράφων των εγκατεστημένων σε ένα κράτος μέλος υποκαταστημάτων των πιστωτικών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους εκτός του κράτους μέλους αυτού Ευρωπαϊκή Οδηγία 1989/31989L0117 1989-02-16 Π.Δ. 1994/382
Οδηγία 89/227/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 1989 για την τροποποίηση των οδηγιών 72/462/ΕΟΚ και 77/99/ΕΟΚ προκειμένου να ληφθεί υπόψη η θέσπιση υγειονομικών κανόνων και κανόνων υγειονομικού ελέγχου που πρέπει να διέπουν τις εισαγωγές προϊόντων με βάση το κρέας προέλευσης τρίτων χωρών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1989/31989L0227 1989-04-06 Π.Δ. 1992/48
Οδηγία 89/298/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 1989 για τον συντονισμό των όρων κατάρτισης, ελέγχου και κυκλοφορίας του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται όταν απευθύνεται στο κοινό πρόσκληση για κινητές αξίες Ευρωπαϊκή Οδηγία 1989/31989L0298 1989-05-05 Π.Δ. 1992/52
Οδηγία 89/338/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 1989 για την τροποποίηση της οδηγίας 85/3/ΕΟΚ σχετικά με το βάρος, τις διαστάσεις και ορισμένα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά ορισμένων οδικών οχημάτων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1989/31989L0338 1989-05-25 Π.Δ. 1991/237
Οδηγία 89/437/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 1989 σχετικά με τα προβλήματα υγείας και υγιεινής όσον αφορά την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων αυγών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1989/31989L0437 1989-07-22 Π.Δ. 1991/443
Οδηγία 89/439/EOK του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1989 που τροποποιεί την οδηγία 77/93/ΕΟΚ περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1989/31989L0439 1989-07-22 Π.Δ. 1990/292
Οδηγία 89/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1989 για την τροποποίηση της οδηγίας 71/305/ΕΟΚ περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1989/31989L0440 1989-07-21 Π.Δ. 1993/23
Οδηγία 89/461/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1989 για την τροποποίηση της οδηγίας 85/3/ΕΟΚ σχετικά με το βάρη, τις διαστάσεις και ορισμένα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά ορισμένων οδικών οχημάτων, προκειμένου να καθορισθούν ορισμένες μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις των αρθρωτών οχημάτων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1989/31989L0461 1989-08-03 Π.Δ. 1991/237
Οδηγία 89/530/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 1989 όσον αφορά τη συμπλήρωση και την τροποποίηση της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ σχετικά με τα ιχνοστοιχεία βόριο, κοβάλτιο, χαλκό, σίδηρο, μαγγάνιο, μολυβδένιο και ψευδάργυρο στα λιπάσματα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1989/31989L0530 1989-09-30 Π.Δ. 1991/441
Οδηγία 89/556/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου 1989 για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές εμβρύων κατοικιδίων βοοειδών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1989/31989L0556 1989-10-19 Π.Δ. 1991/312
Οδηγία 89/592/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 1989 για το συντονισμό των ρυθμίσεων όσον αφορά τις πράξεις προσώπων τα οποία είναι κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1989/31989L0592 1989-11-18 Π.Δ. 1992/53
Οδηγία 89/594/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Οκτωβρίου 1989 για την τροποποίηση των οδηγιών 75/362/ΕΟΚ, 77/452/ΕΟΚ, 78/686/ΕΟΚ, 78/1026/ΕΟΚ και 80/154/ΕΟΚ για την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων ιατρού, νοσοκόμου υπεύθυνου για τη γενική περίθαλψη, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου και μαίας, αντίστοιχα, καθώς και των οδηγιών [...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 1989/31989L0594 1989-11-23 Π.Δ. 2004/240
Οδηγία 89/629/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1989 για τον περιορισμό του θορύβου που προκαλείται από τα υποηχητικά αεριωθούμενα πολιτικά αεροπλάνα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1989/31989L0629 1989-12-13 Π.Δ. 1990/330
Δεύτερη οδηγία 89/646/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1989 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος και την τροποποίηση της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ Ευρωπαϊκή Οδηγία 1989/31989L0646 1989-12-30 Ν. 1992/2076
Οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1989 σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς Ευρωπαϊκή Οδηγία 1989/31989L0662 1989-12-30 Π.Δ. 1993/420
Οδηγία 90/44/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 1990 για την τροποποίηση της οδηγίας 79/373/ΕΟΚ σχετικά με την εμπορία των σύνθετων ζωοτροφών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1990/31990L0044 1990-01-31 Π.Δ. 1993/53
Οδηγία 90/88/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Φεβρουαρίου 1990 για την τροποποίηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που διέπουν την καταναλωτική πίστη Ευρωπαϊκή Οδηγία 1990/31990L0088 1990-03-10 Π.Δ. 1991/528
Οδηγία 90/168/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 1990 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1990/31990L0168 1990-04-07 Π.Δ. 1991/521
Οδηγία 90/211/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 1990 για την τροποποίηση της οδηγίας 80/390/ΕΟΚ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των ενημερωτικών δελτίων για τη διάθεση τίτλων στο κοινό ως ενημερωτικών δελτίων εισαγωγής στο χρηματιστήριο Ευρωπαϊκή Οδηγία 1990/31990L0211 1990-05-03 Π.Δ. 1993/433
Τρίτη οδηγία 90/232/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1990/31990L0232 1990-05-19 Π.Δ. 1993/314
Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις Ευρωπαϊκή Οδηγία 1990/31990L0314 1990-06-23 Π.Δ. 1996/339
Οδηγία 90/388/ΕΟΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1990/31990L0388 1990-07-24 Ν. 1997/2465
Οδηγία 90/423/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 για την τροποποίηση της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων καταπολέμησης του αφθώδους πυρετού, της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών και της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ περί των υγειονομικών π[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 1990/31990L0423 1990-08-18 Π.Δ. 1992/49
Οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς Ευρωπαϊκή Οδηγία 1990/31990L0425 1990-08-18 Π.Δ. 1993/420
Οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1990/31990L0426 1990-08-18 Π.Δ. 1991/521
Οδηγία 90/429/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και στις εισαγωγές σπέρματος χοίρων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1990/31990L0429 1990-08-18 Π.Δ. 1992/218
Οδηγία 90/434/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1990 σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1990/31990L0434 1990-08-20 Ν. 1998/2578
Οδηγία 90/435/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1990 σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1990/31990L0435 1990-08-20 Ν. 1998/2578
Όγδοη οδηγία 90/490/ΕΟΚ της Επιτροπής της 25ης Σεπτεμβρίου 1990 που τροποποιεί ορισμένα παραρτήματα της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1990/31990L0490 1990-10-03 Π.Δ. 1991/521
Ένατη οδηγία 90/506/ΕΟΚ της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 1990 για τροποποίηση του παραρτήματος της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1990/31990L0506 1990-10-13 Π.Δ. 1991/521
Οδηγία 90/604/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 1990 για την τροποποίηση της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ για τους ετήσιους λογαριασμούς και της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ για τους ενοποιημένους λογαριασμούς όσον αφορά τις εξαιρέσεις υπέρ των μικρών και μεσαίων εταιρειών καθώς και τη δημοσίευση των λογαριασμών σε ECU Ευρωπαϊκή Οδηγία 1990/31990L0604 1990-11-16 Π.Δ. 1994/325
Οδηγία 90/605/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 1990 για την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ περί των ετησίων και περί των ενοποιημένων λογαριασμών αντιστοίχως Ευρωπαϊκή Οδηγία 1990/31990L0605 1990-11-16 Π.Δ. 1994/325
Οδηγία 90/618/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 1990 για την τροποποίηση, ιδιαίτερα όσον αφορά την ασφάλιση της ευθύνης από αυτοκίνητα, των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 88/357/ΕΟΚ που αφορούν το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την πρωτασφάλιση, εκτός της ασφάλειας ζωής Ευρωπαϊκή Οδηγία 1990/31990L0618 1990-11-29 Π.Δ. 1996/252
Δεύτερη οδηγία 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 1990 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την πρωτασφάλιση ζωής και τη θέσπιση διατάξεων που σκοπό έχουν να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ Ευρωπαϊκή Οδηγία 1990/31990L0619 1990-11-29 Π.Δ. 1996/252
Οδηγία 90/658/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1990 περί προσαρμογής ορισμένων οδηγιών σχετικών με την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων ενόψει της γερμανικής ενοποίησης Ευρωπαϊκή Οδηγία 1990/31990L0658 1990-12-17 Π.Δ. 1993/107
Οδηγία 90/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1990 για τη θέσπιση υγειονομικών κανόνων για τη διάθεση και τη μεταποίηση ζωικών αποβλήτων, τη διάθεσή τους στην αγορά και την προστασία από τους παθογόνους οργανισμούς των ζωοτροφών ζωικής προέλευσης ή με βάση τα ψάρια και για την τροποποίηση της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ Ευρωπαϊκή Οδηγία 1990/31990L0667 1990-12-27 Π.Δ. 1993/243
Οδηγία 90/675/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 1990 για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1990/31990L0675 1990-12-31 Π.Δ. 1993/420
Δέκατη Οδηγία 91/27/ΕΟΚ της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 1990 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1991/31991L0027 1991-01-22 Π.Δ. 1991/521
Οδηγία 91/67/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 1991 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας Ευρωπαϊκή Οδηγία 1991/31991L0067 1991-02-19 Π.Δ. 1995/223
Οδηγία 91/69/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ σχετικά με τα υγειονομικά προβλήματα και τα υγειονομικά μέτρα κατά την εισαγωγή ζώων του βοείου και χοιρείου είδους, νωπών κρεάτων καθώς και προϊόντων με βάση το κρέας προέλευσης τρίτων χωρών, προκειμένου να περιληφθούν σ'αυτήν και τα ζώα προβείου και αιγείου είδους Ευρωπαϊκή Οδηγία 1991/31991L0069 1991-02-19 Π.Δ. 1994/327
Οδηγία 91/132/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαρτίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 74/63/ΕΟΚ σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες και προϊόντα στη διατροφή των ζώων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1991/31991L0132 1991-03-13 Π.Δ. 1993/53
Οδηγία 91/224/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 75/130/ΕΟΚ για τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ κρατών μελών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1991/31991L0224 1991-04-23 Π.Δ. 1992/326
Οδηγία 91/225/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/143/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους Ευρωπαϊκή Οδηγία 1991/31991L0225 1991-04-23 Π.Δ. 1995/49
Οδηγία 91/263/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1991 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τον τερματικό εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών περιλαμβανομένης και της αμοιβαίας αναγνωρίσεως της πιστότητας Ευρωπαϊκή Οδηγία 1991/31991L0263 1991-05-23 Π.Δ. 1995/424
Οδηγία 91/266/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 72/461/ΕΟΚ σχετικά με τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων, και της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ περί των υγειονομικών προβλημάτων και των προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου κατά την εισαγωγή βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδ[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 1991/31991L0266 1991-05-29 Π.Δ. 1992/49
Οδηγία 91/296/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 1991 για τη διαμετακόμιση φυσικού αερίου μέσω των μεγάλων δικτύων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1991/31991L0296 1991-06-12 Π.Δ. 1992/161
Οδηγία 91/328/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/143/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους Ευρωπαϊκή Οδηγία 1991/31991L0328 1991-07-06 Π.Δ. 1989/232
Οδηγία 91/334/ΕΟΚ της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 1991 που τροποποιεί την οδηγία 82/475/ΕΟΚ της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 1982 περί καθορισμού των κατηγοριών συστατικών που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τη σήμανση των σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται για κατοικίδια ζώα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1991/31991L0334 1991-07-10 Π.Δ. 1993/53
Οδηγία 91/357/ΕΟΚ της Επιτροπής της 13ης Ιουνίου 1991 περί καθορισμού των κατηγοριών συστατικών που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τη σήμανση των σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται για ζώα εκτός των κατοικιδίων ζώων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1991/31991L0357 1991-07-17 Π.Δ. 1993/53
Οδηγία 91/371/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 1991 σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με την πρωτασφάλιση εκτός από την ασφάλιση ζωής Ευρωπαϊκή Οδηγία 1991/31991L0371 1991-07-27 Π.Δ. 1996/252
Οδηγία 91/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1991/31991L0440 1991-08-24 Π.Δ. 1996/324
Οδηγία 91/492/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά ζώντων διθύρων μαλακίων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1991/31991L0492 1991-09-24 Π.Δ. 1994/412
Οδηγία 91/493/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1991 περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των αλιευτικών προϊόντων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1991/31991L0493 1991-09-24 Π.Δ. 1994/412
Οδηγία 91/494/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1991 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές νωπών κρεάτων πουλερικών από τρίτες χώρες Ευρωπαϊκή Οδηγία 1991/31991L0494 1991-09-24 Π.Δ. 1998/129
Οδηγία 91/495/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1990 για τα υγειονομικά προβλήματα και τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου σχετικά με την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά του κρέατος κουνελιών και του κρέατος εκτρεφόμενων θηραμάτων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1991/31991L0495 1991-09-24 Π.Δ. 1995/11
Οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποίησης των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ Ευρωπαϊκή Οδηγία 1991/31991L0496 1991-09-24 Π.Δ. 1993/420
Οδηγία 91/497/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 για την τροποποίηση και την κωδικοποίηση της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων ώστε να καλύπτεται η παραγωγή και η διάθεση νωπού κρέατος στην αγορά Ευρωπαϊκή Οδηγία 1991/31991L0497 1991-09-24 Π.Δ. 1994/410
Οδηγία 91/498/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 για τους όρους χορήγησης προσωρινών και περιορισμένων παρεκκλίσεων από τους ειδικούς κοινοτικούς υγειονομικούς κανόνες για την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά νωπών κρεάτων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1991/31991L0498 1991-09-24 Π.Δ. 1994/410
Οδηγία 91/499/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ όσον αφορά τη διάγνωση της βρουκέλλωσης των βοοειδών και της ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1991/31991L0499 1991-09-24 Π.Δ. 1992/49
Οδηγία του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 1991 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και για την τροποποίηση των οδηγιών 90/425/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ Ευρωπαϊκή Οδηγία 1991/31991L0628 1991-12-11 Π.Δ. 1995/52
Οδηγία 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1991 σχετικά με την αμοιβαία αποδοχή των αδειών άσκησης επαγγέλματος και προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας Ευρωπαϊκή Οδηγία 1991/31991L0670 1991-12-31 Π.Δ. 1993/123
Οδηγία 91/674/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1991 για τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1991/31991L0674 1991-12-31 Π.Δ. 1996/252
Οδηγία 91/680/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1991 για τη συμπλήρωση του κοινού συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας και την τροποποίηση, ενόψει της κατάργησης των φορολογικών συνόρων, της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ Ευρωπαϊκή Οδηγία 1991/31991L0680 1991-12-31 Ν. 1992/2093
Οδηγία 91/681/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1991 για τροποποίηση της οδηγίας 90/44/ΕΟΚ που τροποποιεί την οδηγία 79/373/ΕΟΚ όσον αφορά την εμπορία των συνθέτων ζωοτροφών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1991/31991L0681 1991-12-31 Π.Δ. 1993/53
Οδηγία 91/683/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1991/31991L0683 1991-12-31 Π.Δ. 1995/332
Οδηγία 91/684/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 89/437/ΕΟΚ σχετικά με τα προβλήματα υγείας και υγιεινής όσον αφορά την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων των αυγών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1991/31991L0684 1991-12-31 Π.Δ. 1993/420
Οδηγία 91/685/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 80/217/ΕΟΚ σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της κλασικής πανώλης των χοίρων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1991/31991L0685 1991-12-31 Π.Δ. 1994/35
Οδηγία 91/688/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ για τα υγειονομικά προβλήματα και τα υγειονομικά μέτρα κατά την εισαγωγή ζώων του βοείου, χοιρείου, προβείου και αιγείου είδους, νωπών κρεάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας προέλευσης τρίτων χωρών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1991/31991L0688 1991-12-31 Π.Δ. 1994/327
Οδηγία 92/3/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 1992 για την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων μεταξύ κρατών μελών καθώς και προς και από την Κοινότητα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0003 1992-02-12 Π.Δ. 1997/22
Οδηγία 92/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 1992 για την τροποποίηση της οδηγίας 85/3/ΕΟΚ σχετικά με το βάρος, τις διαστάσεις και ορισμένα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά ορισμένων οδικών οχημάτων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0007 1992-03-02 Π.Δ. 1993/22
Οδηγία 92/10/ΕΟΚ της Επιτροπής της 19ης Φεβρουαρίου 1992 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0010 1992-03-17 Π.Δ. 1995/332
Οδηγία 92/25/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992 σχετικά με τη χονδρική πώληση φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0025 1992-04-30 Π.Δ. 1995/194
Οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0029 1992-04-30 Π.Δ. 1995/376
Οδηγία 92/31/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 1992 για την τροποποίηση της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0031 1992-05-12 Π.Δ. 1997/22
Οδηγία 92/35/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1992 για την θέσπιση των κανόνων ελέγχου και των μέτρων καταπολέμησης της πανώλης των ίππων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0035 1992-06-10 Π.Δ. 1994/33
Οδηγία 92/36/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1992 για την τροποποίηση της οδηγίας 90/426/ΕΟΚ σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών όσον αφορά την πανώλη των ίππων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0036 1992-06-10 Π.Δ. 1993/420
Οδηγία 92/40/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1992 για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της γρίππης των ορνίθων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0040 1992-06-22 Π.Δ. 1995/31
Οδηγία 92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά με τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0042 1992-06-22 Π.Δ. 1995/59
Οδηγία 92/44/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 1992 σχετικά με την εφαρμογή της παροχής ανοικτού δικτύου στις μισθωμένες γραμμές Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0044 1992-06-19 Π.Δ. 1998/121
Οδηγία 92/45/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1992 για τα υγειονομικά προβλήματα και τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου σχετικά με τη θανάτωση άγριων θηραμάτων και την εμπορία κρέατός των Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0045 1992-09-14 Π.Δ. 1995/11
Οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1992 για τη θέσπιση των υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή και την εμπορία νωπού γάλακτος, θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0046 1992-09-14 Π.Δ. 1995/56
Οδηγία 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1992 για τους όρους χορήγησης προσωρινών και περιορισμένων παρεκκλίσεων από τους ειδικούς κοινοτικούς υγειονομικούς κανόνες για την παραγωγή και την εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0047 1992-09-14 Π.Δ. 1995/56
Οδηγία 92/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1992 για τον καθορισμό των ελάχιστων κανόνων υγιεινής που εφαρμόζονται σε ορισμένα αλιευτικά προϊόντα που λαμβάνονται σε αλιευτικά σκάφη σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0048 1992-07-07 Π.Δ. 1994/412
Οδηγία 92/54/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1992 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/143/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (πέδηση) Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0054 1992-08-10 Π.Δ. 1995/49
Οδηγία 92/55/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1992 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/143/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (εκπομπές εξάτμισης) Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0055 1992-08-10 Π.Δ. 1995/49
Οδηγία 92/60/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1992 για την τροποποίηση της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0060 1992-09-14 Π.Δ. 1993/420
Οδηγία 92/63/ΕΟΚ της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 1992 για την τροποποίηση των παραρτημάτων της οδηγίας 74/63/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες και προϊόντα στη διατροφή των ζώων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0063 1992-08-06 Π.Δ. 1994/401
Οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 1992 που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0065 1992-09-14 Π.Δ. 1996/184
Οδηγία 92/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 1992 για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0066 1992-09-05 Π.Δ. 1996/141
Οδηγία 92/67/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 1992 για την τροποποίηση της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0067 1992-09-14 Π.Δ. 1993/420
Οδηγία 92/70/ΕΟΚ της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1992 για τον καθορισμό των λεπτομερειών των διεξαγομένων ελέγχων για την αναγνώριση των προστατευομένων ζωνών στην Κοινότητα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0070 1992-08-29 Π.Δ. 1995/332
Οδηγία 92/71/ΕΟΚ της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 1992 περί προσδιορισμού του ποσοστού των φορτίων εμπορευμάτων που πρέπει να υποβάλλονται σε φυτοϋγειονομικό έλεγχο, έλεγχο παραστατικών και έλεγχο διαπίστωσης ταυτότητας, κατά τη μετάβαση από ένα κράτος μέλος σε άλλο Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0071 1992-09-18 Π.Δ. 1995/332
Οδηγία 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 1992 για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών με την επισήμανση και την παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0075 1992-10-13 Π.Δ. 1994/180
Οδηγία 92/76/ΕΟΚ της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 1992 για την αναγνώριση προστατευομένων περιοχών που είναι εκτεθειμένες σε ιδιαίτερους φυτοϋγειονομικούς κινδύνους στην Κοινότητα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0076 1992-10-21 Π.Δ. 1995/332
Οδηγία 92/78/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 για την τροποποίηση των οδηγιών 72/464/ΕΟΚ και 79/32/ΕΟΚ περί των φόρων, πλην των φόρων κύκλου εργασιών, οι οποίοι βαρύνουν την κατανάλωση βιομηχανοποιημένων καπνών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0078 1992-10-31 Ν. 1993/2127
Οδηγία 92/79/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 για την προσέγγιση των φόρων στα τσιγάρα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0079 1992-10-31 Ν. 1993/2127
Οδηγία 92/82/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 για την προσέγγιση των συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0082 1992-10-31 Ν. 1993/2127
Οδηγία 92/84/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 για την προσέγγιση των συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τα αλκοολούχα ποτά και την αλκοόλη Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0084 1992-10-31 Ν. 1993/2127
Οδηγία 92/87/ΕΟΚ της Επιτροπής της 26ης Οκτωβρίου 1992 για την κατάρτιση ενός μη αποκλειστικού καταλόγου των κυριοτέρων συστατικών τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται και διατίθενται στο εμπόριο για την παρασκευή συνθέτων ζωοτροφών για ζώα εκτός των οικιακών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0087 1992-11-04 Π.Δ. 1994/401
Οδηγία 92/88/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 1992 για την τροποποίηση της οδηγίας 74/63/ΕΟΚ σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες και προϊόντα στις ζωοτροφές Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0088 1992-11-06 Π.Δ. 1994/401
Οδηγία 92/90/ΕΟΚ της Επιτροπής της 3ης Νοεμβρίου 1992 για τη θέσπιση υποχρεώσεων, στις οποίες υπόκεινται οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, και για τον καθορισμό λεπτομερειών όσον αφορά την εγγραφή τους σε επίσημα μητρώα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0090 1992-11-26 Π.Δ. 1995/332
Οδηγία 92/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1992 περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές διά γεωτρήσεων βιομηχανίες (ενδέκατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0091 1992-11-28 Π.Δ. 1996/17
Οδηγία 92/98/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 1992 για την τροποποίηση του παραρτήματος V της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0098 1992-12-02 Π.Δ. 1995/332
Οδηγία 92/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1992 για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0102 1992-12-05 Π.Δ. 1995/84
Οδηγία 92/103/ΕΟΚ της Επιτροπής της 1ης Δεκεμβρίου 1992 που τροποποιεί τα παραρτήματα Ι έως IV της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0103 1992-12-11 Π.Δ. 1995/332
Οδηγία 92/105/ΕΟΚ της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 1992 για τον καθορισμό τυποποιημένων φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων εκτός της Κοινότητας και για τον καθορισμό των λεπτομερών διαδικασιών που συνδέονται με την έκδοση των εν λόγω φυτοϋγειονομικών [...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 1993/31992L0105 1993-01-08 Π.Δ. 1995/332
Οδηγία 92/108/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1992 για την τροποποίηση της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/81/ΕΟΚ Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0108 1992-12-31 Ν. 1993/2127
Οδηγία 92/111/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1992 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ και για τη λήψη μέτρων απλούστευσης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/31992L0111 1992-12-30 Ν. 1992/2093
Οδηγία 92/116/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1992 για την τροποποίηση και την ενημέρωση της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των συναλλαγών νωπού κρέατος πουλερικών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1993/31992L0116 1993-03-15 Π.Δ. 1996/291
Οδηγία 92/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1992 για τα μέτρα προστασίας από ορισμένες ζωονόσους και ορισμένους ζωονοσογόνους παράγοντες στα ζώα και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, προκειμένου να αποφευχθούν οι εστίες λοιμώξεων και δηλητηριάσεων που οφείλονται στα τρόφιμα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1993/31992L0117 1993-03-15 Π.Δ. 1994/402
Οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1992 για τον καθορισμό των όρων υγειονομικού ελέγχου καθώς και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους προαναφερόμενους όρους, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Α τη[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 1993/31992L0118 1993-03-15 Π.Δ. 1997/297
Οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1992 για τη θέσπιση γενικών κοινοτικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1993/31992L0119 1993-03-15 Π.Δ. 1995/138
Οδηγία 92/120/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1992 για τους όρους χορήγησης προσωρινών και περιορισμένων παρεκκλίσεων από τους ειδικούς κοινοτικούς υγειονομικούς κανόνες για την παραγωγή και την εμπορία ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης Ευρωπαϊκή Οδηγία 1993/31992L0120 1993-03-15 Π.Δ. 1994/410
Οδηγία 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1993 για την επάρκεια των ίδιων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1993/31993L0006 1993-06-11 Ν. 1996/2396
Οδηγία 93/30/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 σχετικά με το ακουστικό προειδοποιητικό σύστημα των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1993/31993L0030 1993-07-29 Π.Δ. 1995/267
Οδηγία 93/44/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 που τροποποιεί την οδηγία 89/392/ΕΟΚ για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τις μηχανές Ευρωπαϊκή Οδηγία 1993/31993L0044 1993-07-19 Π.Δ. 1996/18
Οδηγία 93/50/ΕΟΚ της Επιτροπής της 24ης Ιουνίου 1993 για τον προσδιορισμό ορισμένων φυτών που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα V μέρος Α της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου των οποίων οι παραγωγοί ή οι αποθήκες, ή τα κέντρα διανομής, στις ζώνες παραγωγής των εν λόγω φυτών, πρέπει να καταγράφονται σε επίσημο μητρώο Ευρωπαϊκή Οδηγία 1993/31993L0050 1993-08-17 Π.Δ. 1995/332
Οδηγία 93/51/ΕΟΚ της Επιτροπής της 24ης Ιουνίου 1993 για τη θέσπιση των κανόνων που διέπουν την κυκλοφορία ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων διαμέσου προστατευόμενης περιοχής, και για την κυκλοφορία τέτοιου είδους φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που κατάγονται από ή διακινούνται εντός τέτοιου είδους προστατευομένης περιοχής Ευρωπαϊκή Οδηγία 1993/31993L0051 1993-08-17 Π.Δ. 1995/332
Οδηγία 93/52/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1993 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 89/556/ΕΟΚ για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές εμβρύων κατοικιδίων βοοειδών από τρίτες χώρες Ευρωπαϊκή Οδηγία 1993/31993L0052 1993-07-19 Π.Δ. 1997/96
Οδηγία 93/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1993 σχετικά με τη θέσπιση στοιχειωδών κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση ορισμένων νόσων των ψαριών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1993/31993L0053 1993-07-19 Π.Δ. 1995/445
Οδηγία 93/54/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1993 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας Ευρωπαϊκή Οδηγία 1993/31993L0054 1993-07-19 Π.Δ. 1995/223
Οδηγία 93/60/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1993 η οποία τροποποιεί την οδηγία 88/407/ΕΟΚ, του Συμβουλίου, για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στις εισαγωγές κατεψυγμένου σπέρματος βοοειδών, και η οποία διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της προκειμένου αυτό να καλύπτει και το νωπό σπέρμα βοοειδών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1993/31993L0060 1993-07-28 Π.Δ. 1997/96
Οδηγία 93/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 1993 σχετικά με τον καθορισμό και τη χρησιμοποίηση συμβατών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας Ευρωπαϊκή Οδηγία 1993/31993L0065 1993-07-29 Π.Δ. 1996/351
Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών), 89/336/ΕΟΚ (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα), 89/392/ΕΟΚ (μηχανές), 89/686/ΕΟΚ (μέσα ατομικής προστασίας), 90/384/ΕΟΚ (όργανα ζύγισης μη αυτ[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 1993/31993L0068 1993-08-30 Π.Δ. 1996/18
Οδηγία 93/71/ΕΟΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1993 για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1993/31993L0071 1993-08-31 Π.Δ. 1997/115
Οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 1993 για τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιμένες μεταφέροντας επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1993/31993L0075 1993-10-05 Π.Δ. 1994/346
Οδηγία 93/89/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 1993 σχετικά με την εφαρμογή, εκ μέρους των κρατών μελών, των φόρων επί ορισμένων οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για οδική μεταφορά εμπορευμάτων, καθώς και των διοδίων και τελών χρήσης που εισπράττονται για τη χρησιμοποίηση ορισμένων έργων υποδομής Ευρωπαϊκή Οδηγία 1993/31993L0089 1993-11-12 Π.Δ. 1988/237
Οδηγία 93/92/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993 σχετικά με την τοποθέτηση διατάξεων φωτιστικού και φωτεινής σηματοδότησης στα δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα με κινητήρα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1993/31993L0092 1993-12-14 Π.Δ. 1996/253
Οδηγία 93/97/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 91/263/ΕΟΚ όσον αφορά τον εξοπλισμό δορυφορικών επίγειων σταθμών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1993/31993L0097 1993-11-24 Π.Δ. 1998/122
Οδηγία 93/103/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1993 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία στα αλιευτικά σκάφη (13η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 1993/31993L0103 1993-12-13 Π.Δ. 2011/49
Οδηγία 93/104/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1993 σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας Ευρωπαϊκή Οδηγία 1993/31993L0104 1993-12-13 Ν. 2003/3144
Οδηγία 93/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 1993 για τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι Ευρωπαϊκή Οδηγία 1993/31993L0109 1993-12-30 Ν. 1994/2196
Οδηγία 93/119/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1993 για την προστασία των ζώων κατά τη σφαγή ή/και τη θανάτωσή τους Ευρωπαϊκή Οδηγία 1993/31993L0119 1993-12-31 Π.Δ. 1996/34
Οδηγία 93/120/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1993 για την τροποποίηση της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες Ευρωπαϊκή Οδηγία 1993/31993L0120 1993-12-31 Π.Δ. 1998/129
Οδηγία 93/121/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1993 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/494/ΕΟΚ σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές νωπών κρεάτων πουλερικών από τρίτες χώρες Ευρωπαϊκή Οδηγία 1993/31993L0121 1993-12-31 Π.Δ. 1997/119
Οδηγία 94/3/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 1994 σχετικά με τη θέσπιση διαδικασίας για γνωστοποίηση παρακράτησης αποστελλόμενου εμπορεύματος ή επιβλαβούς οργανισμού προέλευσης τρίτων χωρών εξαιτίας άμεσου κινδύνου φυτοϋγειονομικού χαρακτήρα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1994/31994L0003 1994-02-05 Π.Δ. 1995/332
Οδηγία 94/5/ΕΚ του Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 1994 για τη συμπλήρωση του κοινού συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας και την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ — Ειδικό καθεστώς που εφαρμόζεται στα μεταχειρισμένα αγαθά και στα αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας Ευρωπαϊκή Οδηγία 1994/31994L0005 1994-03-03 Ν. 1994/2275
Οδηγία 94/13/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Μαρτίου 1994 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας Ευρωπαϊκή Οδηγία 1994/31994L0013 1994-04-09 Π.Δ. 1995/332
Οδηγία 94/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 1994 για την τροποποίηση της οδηγίας 80/390/ΕΟΚ περί συντονισμού των όρων καταρτίσεως, ελέγχου και διαδόσεως του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών, όσον αφορά την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου Ευρωπαϊκή Οδηγία 1994/31994L0018 1994-05-31 Ν. 1997/2533
Οδηγία 94/23/ΕΚ της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 1994 που τροποποιεί, ενόψει του καθορισμού ελάχιστων προτύπων για τον έλεγχο των συστημάτων πέδησης των οχημάτων, την οδηγία 77/143/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους Ευρωπαϊκή Οδηγία 1994/31994L0023 1994-06-14 Π.Δ. 1997/8
Οδηγία 94/29/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 1994 για την τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ και 86/363/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορούν τον καθορισμό μεγίστων ορίων υπολειμμάτων επί και εντός των σιτηρών και των τροφίμων ζωϊκής προέλευσης αντίστοιχα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1994/31994L0029 1994-07-23 Π.Δ. 1997/95
Οδηγία 94/37/ΕΚ της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 1994 για τροποποίηση των παραρτημάτων της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1994/31994L0037 1994-07-29 Π.Δ. 1997/115
Οδηγία 94/42/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1994 για την τροποποίηση της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου του τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1994/31994L0042 1994-08-04 Π.Δ. 1997/283
Οδηγία 94/46/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 1994 για τροποποίηση των οδηγιών 88/301/ΕΟΚ και 90/388/ΕΟΚ σχετικά με τις δορυφορικές επικοινωνίες Ευρωπαϊκή Οδηγία 1994/31994L0046 1994-10-19 Π.Δ. 1997/212
Οδηγία 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 1994 σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1994/31994L0057 1994-12-12 Π.Δ. 1997/32
Οδηγία 94/59/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας Δεκεμβρίου 1994 για τροποποίηση για τρίτη φορά των παραρτημάτων της οδηγίας 77/96/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί αναζητήσεως τριχινών (Trichinella spiralis) κατά τις εισαγωγές από τρίτες χώρες νωπών κρεάτων που προέρχονται από χοιροειδή κατοικίδια Ευρωπαϊκή Οδηγία 1994/31994L0059 1994-12-08 Π.Δ. 1997/345
Οδηγία 94/71/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1994 για την τροποποίηση της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ για τη θέσπιση των υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή και την εμπορία νωπού γάλακτος, θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1994/31994L0071 1994-12-31 Π.Δ. 1997/119
Οδηγία 94/79/EK της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 1994 για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1994/31994L0079 1994-12-31 Π.Δ. 1997/115
Οδηγία 94/80/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1994 περί λεπτομερών κανόνων άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι Ευρωπαϊκή Οδηγία 1994/31994L0080 1994-12-31 Π.Δ. 1999/320
Οδηγία 95/7/ΕΚ του Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 1995 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ και για τη λήψη μέτρων απλούστευσης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας — πεδίο εφαρμογής ορισμένων απαλλαγών και πρακτικές λεπτομέρειες εφαρμογής τους Ευρωπαϊκή Οδηγία 1995/31995L0007 1995-05-05 Π.Δ. 1996/2386
Οδηγία 95/9/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 1995 για την τροποποίηση της οδηγίας 94/39/ΕΚ για την κατάρτιση καταλόγου των χρήσεων για τις οποίες προορίζονται ζωοτροφές με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 1995/31995L0009 1995-04-22 Π.Δ. 1997/296
Οδηγία 95/10/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 1995 για τον καθορισμό της μεθόδου υπολογισμού της ενεργειακής αξίας των τροφών για σκύλους και γάτες με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής Ευρωπαϊκή Οδηγία 1995/31995L0010 1995-04-22 Π.Δ. 1997/296
Οδηγία 95/21/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 1995 για την επιβολή, σχετικά με τη ναυσιπλοΐα που συνεπάγεται χρήση κοινοτικών λιμένων ή διέλευση από ύδατα υπό τη δικαιοδοσία κράτους μέλους, των διεθνών προτύπων για την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη της ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος του κράτους του λιμένα) Ευρωπαϊκή Οδηγία 1995/31995L0021 1995-07-07 Π.Δ. 1997/88
Οδηγία 95/22/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1995 που τροποποιεί την οδηγία 91/67/ΕΟΚ σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας Ευρωπαϊκή Οδηγία 1995/31995L0022 1995-10-11 Π.Δ. 1997/288
Οδηγία 95/25/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1995 για την τροποποίηση της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1995/31995L0025 1995-10-11 Π.Δ. 1997/283
Οδηγία 95/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την τροποποίηση των οδηγιών 77/780/ΕΟΚ και 89/646/ΕΟΚ στον τομέα των πιστωτικών ιδρυμάτων, των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 92/49/ΕΟΚ στον τομέα της ασφάλισης ζημιών, των οδηγιών 79/267/ΕΟΚ και 92/96/ΕΟΚ στον τομέα της ασφάλισης ζωής, της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ στον τομέα[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 1995/31995L0026 1995-07-18 Π.Δ. 1997/258
Οδηγία 95/29/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά Ευρωπαϊκή Οδηγία 1995/31995L0029 1995-06-30 Π.Δ. 1997/344
Οδηγία 95/35/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 1995 για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1995/31995L0035 1995-07-22 Π.Δ. 1997/115
Οδηγία 95/36/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 1995 για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1995/31995L0036 1995-07-22 Π.Δ. 1997/115
Οδηγία 95/39/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 1995 για την τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ και 86/363/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορούν τον καθορισμό ανώτατων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων επάνω και μέσα στα σιτηρά και στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης αντιστοίχως Ευρωπαϊκή Οδηγία 1995/31995L0039 1995-08-22 Π.Δ. 1997/95
Οδηγία 95/44/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 1995 για τη θέσπιση όρων βάσει των οποίων ορισμένοι επιβλαβείς οργανισμοί, φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι έως V της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου, είναι δυνατόν να εισαχθούν ή να διακινηθούν στην Κοινότητα ή σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες της, για δοκιμές ή για[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 1995/31995L0044 1995-08-03 Π.Δ. 1998/141
Οδηγία 95/51/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 1995 για τροποποίηση της οδηγίας 90/388/ΕΟΚ ως προς την κατάργηση των περιορισμών στη χρήση των καλωδιακών τηλεοπτικών δικτύων για την παροχή ήδη ελευθερωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1995/31995L0051 1995-10-26 Π.Δ. 1998/123
Οδηγία 95/68/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1995 για τροποποίηση της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα της παραγωγής και της εμπορίας προϊόντων με βάση το κρέας και ορισμένων άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης Ευρωπαϊκή Οδηγία 1995/31995L0068 1995-12-30 Π.Δ. 1997/281
Οδηγία 95/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1995 για τη θέσπιση στοιχειωδών κοινοτικών μέτρων ελέγχου των ασθενειών των δίθυρων μαλακίων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1995/31995L0070 1995-12-30 Π.Δ. 1997/288
Οδηγία 95/71/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1995 για τροποποίηση του παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων οι οποίοι διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των αλιευτικών προϊόντων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1995/31995L0071 1995-12-30 Π.Δ. 1997/331
Οδηγία 96/2/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 1996, για τροποποίηση της οδηγίας 90/388/ΕΟΚ όσον αφορά τις κινητές και προσωπικές επικοινωνίες Ευρωπαϊκή Οδηγία 1996/31996L0002 1996-01-26 Π.Δ. 1998/124
Οδηγία 96/12/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 1996, για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 1996/31996L0012 1996-03-15 Π.Δ. 1997/115
Οδηγία 96/16/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τις στατιστικές έρευνες που πρέπει να διενεργούνται στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1996/31996L0016 1996-03-28 Π.Δ. 1998/323
Οδηγία 96/33/ΕΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1996 περί τροποποιήσεως των παραρτημάτων των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ και 86/363/ΕΟΚ που αφορούν τον καθορισμό των ανώτατων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα σιτηρά και στα τρόφιμα ζωικής προελεύσεως Ευρωπαϊκή Οδηγία 1996/31996L0033 1996-06-18 Π.Δ. 1997/95
Οδηγία 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 1996 σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια, που συνήφθη από την UNICE, τη CEEP και τη CES Ευρωπαϊκή Οδηγία 1996/31996L0034 1996-06-19 Π.Δ. 2008/37
Οδηγία 96/39/ΕΚ της Επιτροπής της 19ης Ιουνίου 1996 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιμένες μεταφέροντας επικίνδυνα ή ρυπoγόνα εμπορεύματα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 1996/31996L0039 1996-08-07 Π.Δ. 1997/211
Οδηγία 96/40/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 1996 για τη δημιουργία κοινού υποδείγματος για το δελτίο ταυτότητας των επιθεωρητών που πραγματοποιούν επιθεωρήσεις στα πλαίσια του ελέγχου του κράτους του λιμένα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 1996/31996L0040 1996-08-07 Π.Δ. 1997/235
Οδηγία 96/46/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 1996/31996L0046 1996-08-23 Π.Δ. 1997/115
Οδηγία 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1996 σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές Ευρωπαϊκή Οδηγία 1996/31996L0053 1996-09-17 Π.Δ. 1998/77
Οδηγία 96/90/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1996 για την τροποποίηση της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ για τον καθορισμό των όρων υγειονομικού ελέγχου καθώς και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους προαναφερόμενους όρους, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρο[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 1997/31996L0090 1997-01-16 Π.Δ. 1997/297
Οδηγία 96/95/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1996 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθεμένης αξίας όσον αφορά το επίπεδο του ελάχιστου συντελεστή Ευρωπαϊκή Οδηγία 1996/31996L0095 1996-12-28 Ν. 1992/2093
Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1997/31997L0009 1997-03-26 Ν. 1997/2533
Οδηγία 97/15/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Μαρτίου 1997 για έγκριση των προτύπων της Eurocontrol και τροποποίηση της οδηγίας 93/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό και τη χρησιμοποίηση συμβατών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 1997/31997L0015 1997-04-10 Π.Δ. 1999/7
Οδηγία 97/22/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 1997 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 92/117/ΕΟΚ για τα μέτρα προστασίας από ορισμένες ζωονόσους και ορισμένους ζωονοσογόνους παράγοντες στα ζώα και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, προκειμένου να αποφευχθούν οι εστίες λοιμώξεων και δηλητηριάσεων που οφείλονται στα τρόφιμα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1997/31997L0022 1997-04-30 Π.Δ. 1997/330
Οδηγία 97/34/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 1997 για την τροποποίηση της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιμένες μεταφέροντας επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 1997/31997L0034 1997-06-17 Π.Δ. 1998/174
Οδηγία 97/46/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 1997 για τροποποίηση της οδηγίας 95/44/ΕΚ για τη θέσπιση όρων βάσει των οποίων ορισμένοι επιβλαβείς οργανισμοί, φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι έως V της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου, είναι δυνατόν να εισαχθούν ή να διακινηθούν στην Κοινότητα ή σε ορισμ[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 1997/31997L0046 1997-07-31 Π.Δ. 1998/141
Οδηγία 97/57/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 1997 με την οποία καταρτίζεται το παράρτημα VI της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων Ευρωπαϊκή Οδηγία 1997/31997L0057 1997-09-27 Π.Δ. 1998/290
Οδήγια 97/58/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 1997 για τροποποίηση της οδηγίας 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και των συναφών δραστηριοτήτων των ναυτικών αρχών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 1997/31997L0058 1997-10-07 Π.Δ. 1998/90
Οδηγία 98/25/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 1998 για την τροποποίηση της οδηγίας 95/21/ΕΚ, για την επιβολή, σχετικά με τη ναυσιπλοΐα που συνεπάγεται χρήση κοινοτικών λιμένων ή διέλευση από ύδατα υπό τη δικαιοδοσία κράτους μέλους, των διεθνών προτύπων για την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη της ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος του κράτους του λιμένα) Ευρωπαϊκή Οδηγία 1998/31998L0025 1998-05-07 Π.Δ. 1999/16
Οδηγία 98/49/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1998 σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των μισθωτών και των μη μισθωτών που μετακινούνται εντός της Κοινότητας Ευρωπαϊκή Οδηγία 1998/31998L0049 1998-07-25 Π.Δ. 2004/227
Οδηγία 98/55/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 1998 για τροποποίηση της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ για τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιμένες μεταφέροντας επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα Ευρωπαϊκή Οδηγία 1998/31998L0055 1998-08-01 Π.Δ. 1999/3
Οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998 για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις Ευρωπαϊκή Οδηγία 1998/31998L0059 1998-08-12 Ν. 1985/1568
Οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/31999L0044 1999-07-07 Ν. 2010/3853
Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/31999L0070 1999-07-10 Π.Δ. 2004/164
Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/32000L0029 2000-07-10 Π.Δ. 2016/27
Οδηγία 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 2000, για την τροποποίηση της οδηγίας 93/104/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ώστε να καλυφθούν οι τομείς και οι δραστηριότητες που εξαιρούνται από την εν λόγω οδηγία Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/32000L0034 2000-08-01 Ν. 2012/4093
Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/32000L0043 2000-07-19 Ν. 2005/3304
Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/32000L0060 2000-12-22 Π.Δ. 2007/51
Οδηγία 2000/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 2000, για τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 85/611/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ και 93/22/ΕΟΚ όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/32000L0064 2000-11-17 Ν. 2004/3283(αρθρο43παρ.4)
Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/32000L0078 2000-12-02 Ν. 2005/3304
Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για την εκτέλεση της ευρωπαϊκής συμφωνίας για την οργάνωση του χρόνου εργασίας του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας που συνήφθη από την Ένωση Ευρωπαϊκών Αεροπορικών Εταιρειών (ΑΕΑ), την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF), την Ευρωπαϊκή Ένωση Προσωπικού Θαλάμω[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/32000L0079 2000-12-01 Π.Δ. 2006/1
Οδηγία 2001/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2001 για τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/32001L0012 2001-03-15 Π.Δ. 2005/41
Οδηγία 2001/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2001, για τροποποίηση της οδηγίας 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή αδειών σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/32001L0013 2001-03-15 Π.Δ. 2005/41
Οδηγία 2001/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2001 σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφαλείας Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/32001L0014 2001-03-15 Π.Δ. 2005/41
Οδηγία 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για τη διαλειτουργικότητα του συμβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/32001L0016 2001-04-20 Π.Δ. 2005/139
Οδηγία 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001 που τροποποιεί τις οδηγίες 89/48/ΕΟΚ και 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων καθώς και τις οδηγίες 77/452/ΕΟΚ, 77/453/ΕΟΚ, 78/686/ΕΟΚ, 78/687/ΕΟΚ, 78/1026/ΕΟΚ, 78/1027/ΕΟΚ, 80/154/ΕΟΚ, 80/155/ΕΟΚ, 85/384/Ε[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/32001L0019 2001-07-31 Π.Δ. 2006/40
Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/32001L0024 2001-05-05 Ν. 2006/3458
Οδηγία 2001/40/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων απομάκρυνσης υπηκόων τρίτων χωρών Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/32001L0040 2001-06-02 Π.Δ. 2004/214
Οδηγία 2001/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, για την τροποποίηση της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγρ[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/32001L0045 2001-07-19 Π.Δ. 2004/155
Οδηγία 2001/51/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2001, για τη συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 26 της Σύμβασης εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/32001L0051 2001-07-10 Ν. 2007/3613
Οδηγία 2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 2001, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων και μέτρα για τη δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την υποδοχή και την αντιμετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτών των ατόμων Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/32001L0055 2001-08-07 Π.Δ. 2006/80
Οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ και 86/635/ΕΟΚ όσον αφορά τους κανόνες αποτίμησης για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών καθώς και τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/32001L0065 2001-10-27 Ν. 2006/3460
Οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/32001L0077 2001-10-27 Ν. 2006/3468
Οδηγία 2001/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, σχετικά με το δικαίωμα παρακολούθησης υπέρ του δημιουργού ενός πρωτότυπου έργου τέχνης Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/32001L0084 2001-10-13 Ν. 2007/3524
Οδηγία 2001/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001, για τη συμπλήρωση του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρίας όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/32001L0086 2001-11-10 Π.Δ. 2006/91
Οδηγία 2001/89/EK του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της κλασσικής πανώλους των χοίρων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/32001L0089 2001-12-01 Π.Δ. 2005/39
Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 2001, για την τροποποίηση της οδηγία 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - Δήλωση της Επιτροπής Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/32001L0097 2001-12-28 Ν. 2005/3424
Οδηγία 2001/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τη ρύθμιση των εταιρειών διαχείρισης και τα απλοποιημένα ενημερωτικά δελτία Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/32001L0107 2002-02-13 Ν. 2004/3283
Οδηγία 2001/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδヘσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), όσον αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕΚΑ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/32001L0108 2002-02-13 Ν. 2004/3283
Οδηγία 2002/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/32002L0007 2002-03-09 Π.Δ. 2004/223
Οδηγία 2002/10/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 92/79/ΕΟΚ, της οδηγίας 92/80/ΕΟΚ και της οδηγίας 95/59/ΕΚ όσον αφορά τη διάρθρωση και τους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα βιομηχανοποιημένα καπνά Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/32002L0010 2002-02-16 Ν. 2002/3052
Οδηγία 2002/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Μαρτίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις περιθωρίου φερεγγυότητας για τις επιχειρήσεις ασφάλισης ζωής Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/32002L0012 2002-03-20 Π.Δ. 2005/23
Οδηγία 2002/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Μαρτίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις περιθωρίου φερεγγυότητας για τις επιχειρήσεις ασφάλισης ζημιών Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/32002L0013 2002-03-20 Π.Δ. 2005/23
Οδηγία 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα - Kοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την εκπροσώπηση των εργαζομένων Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/32002L0014 2002-03-23 Π.Δ. 2008/190
Οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/32002L0015 2002-03-23 Π.Δ. 2006/167
Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/32002L0019 2002-04-24 Ν. 2006/3431
Οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/32002L0020 2002-04-24 Ν. 2006/3431
Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/32002L0021 2002-04-24 Ν. 2006/3431
Oδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/32002L0022 2002-04-24 Ν. 2006/3431
Οδηγία 2002/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2002, για την τροποποίηση των οδηγιών 90/425/ΕΟΚ και 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις υγειονομικές απαιτήσεις για τα ζωικά υποπροϊόντα Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/32002L0033 2002-11-19 Π.Δ. 2005/38
Οδηγία 2002/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφαλείας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί) (δέκατη έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) - Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/32002L0044 2002-07-06 Π.Δ. 2005/176
Οδηγία 2002/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουνίου 2002, για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/32002L0047 2002-06-27 Ν. 2004/3301
Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/32002L0058 2002-07-31 Ν. 2006/3471
Οδηγία 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης και την κατάργηση της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/32002L0059 2002-08-05 Π.Δ. 2005/49
Οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και την τροποποίηση της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ όσον αφορά την πολιοεγκεφαλίτιδα του χοίρου και την αφρικανική πανώλη των χοίρων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/32002L0060 2002-07-20 Π.Δ. 2005/37
Οδηγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/32002L0073 2002-10-05 Ν. 2007/3528
Οδηγία 2002/74/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 80/987/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την προστασία των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/32002L0074 2002-10-08 Π.Δ. 2007/40
Οδηγία 2002/77/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Σεπτεμβρίου 2002, σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/32002L0077 2002-09-17 Ν. 2006/3431
Οδηγία 2002/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, σχετικά με την ασφάλιση ζωής Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/32002L0083 2002-12-19 Π.Δ. 2005/23
Οδηγία 2002/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για την τροποποίηση των οδηγιών για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/32002L0084 2002-11-29 Π.Δ. 2005/3
Οδηγία 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 73/239/ΕΟΚ, 79/267/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32002L0087 2003-02-11 Ν. 2006/3455
Οδηγία 2002/89/EΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2002 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/29/ΕΚ περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/32002L0089 2002-12-30 Π.Δ. 2005/179
Οδηγία 2002/90/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2002, για τον ορισμό της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/32002L0090 2002-12-05 Ν. 2005/3386
Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32002L0091 2003-01-04 Ν. 2010/3851
Οδηγία 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32002L0092 2003-01-15 Π.Δ. 2006/190
Οδηγία 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνου αίματος και συστατικών του αίματος και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EK Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32002L0098 2003-02-08 Ν. 2005/3402
Οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32002L0099 2003-01-23 Π.Δ. 2005/178
Οδηγία 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32003L0006 2003-04-12 Ν. 2005/3340
Οδηγία 2002/8/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας στις διαφορές αυτές Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32003L0008 2003-01-31 Ν. 2004/3226(άρθρα1-16και23)
Οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32003L0009 2003-02-06 Π.Δ. 2007/220
Οδηγία 2003/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 2003, περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας για την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) (17η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32003L0010 2003-02-15 Π.Δ. 2006/149
Οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32003L0018 2003-04-15 Π.Δ. 2006/212
Οδηγία 2003/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 14ης Απριλίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 98/18/EΚ του Συµβουλίου για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32003L0024 2003-05-17 Π.Δ. 2005/66
Οδηγία 2003/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 14ης Απριλίου 2003, σχετικά µε ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας για επιβατηγά οχηµαταγωγά πλοία (ro-ro) (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32003L0025 2003-05-17 Π.Δ. 2005/52
Οδηγία 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 8ης Μαΐου 2003, σχετικά µε την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων για τις µεταφορές Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32003L0030 2003-05-17 Ν. 2005/3423
Οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32003L0041 2003-09-23 Ν. 2005/3385
Οδηγία 2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2003, για την αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32003L0042 2003-07-04 Π.Δ. 2006/120
Οδηγία 2003/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στις εισαγωγές σπέρματος βοοειδών Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32003L0043 2003-06-11 Π.Δ. 2006/130
Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32003L0048 2003-06-26 Ν. 2005/3312
Οδηγία 2003/49/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για την καθιέρωση κοινού συστήματος φορολόγησης των τόκων και των δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32003L0049 2003-06-26 Ν. 2005/3312
Οδηγία 2003/50/ΕΚ του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ όσον αφορά την ενίσχυση των ελέγχων των κινήσεων των αιγοπροβάτων Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32003L0050 2003-07-08 Π.Δ. 2005/242
Οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/EΟΚ, 83/349/EΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/EΟΚ σχετικά με τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών, τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32003L0051 2003-07-17 Ν. 2006/3487
Οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 96/92/ΕΚ - Δηλώσεις σχετικά με τις δραστηριότητες παροπλισμού και διαχείρισης των αποβλήτων Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32003L0054 2003-07-15 Ν. 2005/3426
Οδηγία 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 98/30/ΕΚ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32003L0055 2003-07-15 Ν. 2008/3661
Οδηγία 2003/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, για τροποποίηση της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιότητας για ορισμένες μορφές εταιρειών Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32003L0058 2003-09-04 Ν. 2005/3419
Οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32003L0059 2003-09-10 Π.Δ. 2008/74
Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32003L0071 2003-12-31 Ν. 2005/3401
Οδηγία 2003/72/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για τη συμπλήρωση του καταστατικού του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32003L0072 2003-08-18 Ν. 2008/44
Οδηγία 2003/74/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τοナ Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 96/22/ΕΚ του Συμβουλίου περί απαγορεύσεως της χρησιμοποιήσεως ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32003L0074 2003-10-14 Π.Δ. 2005/233
Οδηγία 2003/85/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29 Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού, την κατάργηση της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ και των αποφάσεων 89/531/ΕΟΚ και 91/665/ΕΟΚ και με την τροποποίηση της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32003L0085 2003-11-22 Π.Δ. 2007/32
Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32003L0086 2003-10-03 Π.Δ. 2006/131
Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32003L0088 2003-11-18 Π.Δ. 1999/88
Οδηγία 2003/92/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/EΟΚ όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με τον τόπο παράδοσης αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32003L0092 2003-10-11 Ν. 2005/3312
Οδηγία 2003/93/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών στον τομέα της άμεσης και έμμεσης φορολογίας Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32003L0093 2003-10-15 Ν. 2005/3312
Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32003L0096 2003-10-31 Ν. 2001/2960
Οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32003L0098 2003-12-31 Ν. 2007/3613
Οδηγία 2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων, για την τροποποίηση της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 92/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32003L0099 2003-12-12 Π.Δ. 2006/41
Οδηγία 2003/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, περί τροποποιήσεως της οδηγίας 2001/25/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32003L0103 2003-12-13 Π.Δ. 2005/89
Οδηγία 2003/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 96/16/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές έρευνες που πρέπει να διενεργούνται στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/32003L0107 2004-01-13 Π.Δ. 2005/79
Οδηγία 2003/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2003, για τροποποίηση της οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32003L0108 2003-12-31 Π.Δ. 2006/15
Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/32003L0109 2004-01-23 Π.Δ. 2006/150
Οδηγία 2003/110/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2003, όσον αφορά τη συνδρομή κατά τη διέλευση σε περίπτωση απομάκρυνσης διά της αεροπορικής οδού Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/32003L0110 2003-12-06 Π.Δ. 2007/54
Οδηγία 2003/123/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για τροποποίηση της οδηγίας 90/435/ΕΟΚ σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφόρων κρατών μελών Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/32003L0123 2004-01-13 Ν. 2006/3453
Οδηγία 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/32004L0008 2004-02-21 Ν. 2009/3734
Οδηγία 2004/17/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/32004L0017 2004-04-30 Π.Δ. 2007/59
Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/32004L0018 2004-04-30 Π.Δ. 2007/60
Οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/32004L0023 2004-04-07 Π.Δ. 2008/26
Οδηγια 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του συμβουλιου της2 1ης Απριλίου 2004 σχετικάμε τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/32004L0025 2004-04-30 Ν. 2006/3461
Οδηγία 2004/33/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2004, για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για το αίμα και τα συστατικά του αίματος (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/32004L0033 2004-03-30 Π.Δ. 2005/138
Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/32004L0035 2004-04-30 Π.Δ. 2009/148
Οδηγία 2004/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την ασφάλεια των αεροσκαφών τρίτων χωρών τα οποία χρησιμοποιούν κοινοτικούς αερολιμένες Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/32004L0036 2004-04-30 Π.Δ. 2007/133
Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/32004L0039 2004-04-30 Ν. 2007/3606
ΟΔΗΓΙΑ 2004/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί την οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την οδηγία 2001/14/ΕΚ σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσ[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/32004L0049 2004-04-30 Ν. 2013/4199
Οδηγία 2004/56/ΕΚ του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τροποποίηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ όσον αφορά την αμοιβαία συνδρομή των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών στον τομέα των άμεσων φόρων, ορισμένων ειδικών φόρων κατανάλωσης και των φόρων επί των ασφαλίστρων Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/32004L0056 2004-04-29 Ν. 2006/3453
Οδηγία 2004/57/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2004, για την ταυτοποίηση των πυροτεχνημάτων και ορισμένων πυρομαχικών για τους σκοπούς της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των διατάξεων περί της εμπορίας και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/32004L0057 2004-04-29 Π.Δ. 2006/2
Οδηγία 2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2004, σχετικά με τα μέτρα διασφάλισης του εφοδιασμού με φυσικό αέριο (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/32004L0067 2004-04-29 Ν. 2005/3428
Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/32004L0080 2004-08-06 Ν. 2009/3811
Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση, οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/32004L0081 2004-08-06 Ν. 2007/3536
Οδηγία 2004/82/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την υποχρέωση των μεταφορέων να κοινοποιούν τα στοιχεία των επιβατών Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/32004L0082 2004-08-06 Π.Δ. 2008/53
Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/32004L0083 2004-09-30 Π.Δ. 2008/96
Οδηγία 2004/103/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τους ελέγχους ταυτότητας και τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, που απαριθμούνται στο μέρος Β του παραρτήματος V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, οι οποίοι μπορεί να διενεργηθούν σε τόπο διαφορετικό από το σημείο εισόδου στην Κοι[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/32004L0103 2004-10-12 Π.Δ. 2006/84
Οδηγία 2004/105/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2004, για τον καθορισμό των υποδειγμάτων φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών επανεξαγωγής που συνοδεύουν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα από τρίτες χώρες και τα οποία απαριθμούνται στην οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/32004L0105 2004-10-20 Π.Δ. 2006/42
Οδηγία 2004/106/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2004, για την τροποποίηση των οδηγιών 77/799/EOK όσον αφορά την αμοιβαία συνδρομή των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών στον τομέα των άμεσων φόρων, ορισμένων ειδικών φόρων κατανάλωσης και των φόρων επί των ασφαλίστρων και 92/12/ΕΟΚ σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και του[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/32004L0106 2004-12-04 Ν. 2006/3483
Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕK Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/32004L0109 2004-12-31 Ν. 2016/4374
Οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32004L0113 2006-06-07 Ν. 2009/3769
Οδηγία 2004/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32004L0114 2006-06-07 Ν. 2014/4251
Οδηγία 2005/12/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2005, για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της οδηγίας 2003/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας για επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία (ro-ro)Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/32005L0012 2005-02-19 Π.Δ. 2006/70
Οδηγία 2005/14/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τροποποίηση των οδηγιών 72/166/EΟΚ, 84/5/EΟΚ, 88/357/EΟΚ και 90/232/EΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία οχημάτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/32005L0014 2005-06-11 Ν. 2009/3746
Οδηγία 2005/17/ΕΚ της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2005, για την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 92/105/ΕΟΚ για τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/32005L0017 2005-03-03 Π.Δ. 2006/30
Οδηγία 2005/19/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2005, για την τροποποίηση της οδηγίας 90/434/ΕΟΚ σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32005L0019 2006-06-13 Ν. 2006/3517
Οδηγία 2005/23/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2005, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/32005L0023 2008-12-05 Π.Δ. 1999/268
Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονι[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/32005L0029 2005-06-11 Ν. 2007/3587
Οδηγια 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6 Ιουλίου 2005, για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και για τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 96/57/ΕΚ και 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/32005L0032 2005-07-22 Π.Δ. 2010/32
Οδηγία 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/32005L0035 2005-09-30 Π.Δ. 1993/46
Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/32005L0036 2005-09-30 Π.Δ. 2010/38
Οδηγία 2005/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών τα οποία εκδίδονται από τα κράτη μέλη και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/25/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/32005L0045 2005-09-30 Π.Δ. 2007/216
Οδηγία 2005/47/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2005, για τη συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων (CER) και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον τομέα των Μεταφορών (ETF) για θέματα των συνθηκών εργασίας των μετακινούμενων εργαζομένων που παρέχουν διασυνοριακές διαλειτουργικές υπηρεσίες στον τομέα των σιδηροδρόμων Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32005L0047 2006-06-16 Π.Δ. 2009/161
Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, για την τροποποίηση του παραρτήματος XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/32005L0051 2005-10-01 Π.Δ. 2007/59και60
Οδηγία 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκου Κοινοβούλιου και του Συμβούλιου, της 26ης Οκτωβρίου 2005 , για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/32005L0056 2005-11-25 Ν. 2009/3777
Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005 , σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/32005L0060 2005-11-25 Ν. 2008/3691
Οδηγία 2005/61/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2005, για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας (ανιχνευσιμότητας) και την κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων και συμβαμάτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/32005L0061 2005-10-01 Π.Δ. 2008/25
Οδηγία 2005/62/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2005, για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών προτύπων και προδιαγραφών για ένα σύστημα ποιότητας στα κέντρα αιμοδοσίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32005L0062 2006-10-18 Π.Δ. 2008/25
Οδηγία 2005/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005 , σχετικά με την ενίσχυση της ασφαλείας των λιμένων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/32005L0065 2005-11-25 Ν. 2007/3622
Οδηγία 2005/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2005 , σχετικά με τις αντασφαλίσεις και την τροποποίηση των οδηγιών 73/239/EΟΚ, 92/49/EΟΚ του Συμβουλίου, καθώς και των οδηγιών 98/78/EΚ και 2002/83/EΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/32005L0068 2005-12-09 Ν. 2009/3746
Οδηγία 2005/71/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/32005L0071 2005-11-03 Π.Δ. 2008/128
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2005 , για τη διόρθωση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/32005L0075 2005-12-09 Π.Δ. 2007/60
Οδηγία 2005/81/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2005 , για την τροποποίηση της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ περί της διαφάνειας των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και των δημοσίων επιχειρήσεων και για την οικονομική διαφάνεια εντός ορισμένων επιχειρήσεων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/32005L0081 2005-11-29 Ν. 2006/3517
Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 2005 , σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32005L0085 2006-06-29 Π.Δ. 2008/90
Οδηγία 2005/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006 , περί μέτρων διασφάλισης του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό και περί επενδύσεων υποδομής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32005L0089 2006-02-04 Ν. 2003/3175
Οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005 , σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών και την κατάργηση της οδηγίας 92/40/ΕΟΚ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32005L0094 2006-09-29 Π.Δ. 2008/33
Οδηγία 2006/15/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Φεβρουαρίου 2006 , για τη θέσπιση δεύτερου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/332/ΕΟΚ και 2000/39/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32006L0015 2006-11-28 Π.Δ. 2007/162
Οδηγία 2006/17/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Φεβρουαρίου 2006 , σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για τη δωρεά, την προμήθεια και τον έλεγχο ανθρώπινων ιστών και κυττάρων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32006L0017 2006-02-09 Π.Δ. 2008/26
Οδηγία 2006/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006 , για κοινοτική άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32006L0023 2006-04-27 Π.Δ. 2010/19
Oδηγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006 , για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32006L0024 2006-04-13 Ν. 2011/3917
Οδηγία 2006/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006 , περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή οπτική ακτινοβολία) (19η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32006L0025 2006-04-27 Π.Δ. 2010/82
Οδηγία 2006/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006 , σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2004/39/EΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ως προς ορισμένες προθεσμίες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32006L0031 2006-04-27 Ν. 2007/3606
Οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006 , για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες και για την κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32006L0032 2006-04-27 Ν. 2010/3855
Οδηγία 2006/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006 , για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32006L0038 2006-06-09 Ν. 2008/3697
Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006 , σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/EK (αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32006L0042 2006-06-09 Π.Δ. 2010/57
Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006 , για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32006L0043 2006-06-09 Ν. 2008/3693
Οδηγία 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006 , για την τροποποίηση της οδηγίας 78/660/EΟΚ του Συμβουλίου περί των ετήσιων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών, της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους ενοποιημένους λογαριασμούς, της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τους ετήσιους και ενο[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32006L0046 2006-08-16 Ν. 2010/3873
Οδηγία 2006/48/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006 , σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32006L0048 2010-09-10 Ν. 2007/3601
Οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006 , για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32006L0049 2006-06-30 Ν. 2007/3601
Οδηγία 2006/50/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2006 , για την τροποποίηση των παραρτημάτων IVA και IVB της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32006L0050 2006-05-30 Π.Δ. 2008/159
Oδηγια 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 , για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32006L0054 2006-07-26 Ν. 2010/3896
Οδηγία 2006/63/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2006 , για την τροποποίηση των παραρτημάτων II έως VIΙ της οδηγίας 98/57/ΕΚ του Συμβουλίου για τον έλεγχο του Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32006L0063 2006-07-27 Π.Δ. 2007/108
Οδηγία 2006/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 , για τροποποίηση της οδηγίας 77/91/EOK του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32006L0068 2006-09-25 Ν. 2007/3604
Οδηγία 2006/69/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 2006 , για τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ όσον αφορά ορισμένα μέτρα που αποσκοπούν να απλουστεύσουν τη διαδικασία επιβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας και να συνδράμουν στην πάταξη της φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής, και για την κατάργηση ορισμένων αποφάσεων χορήγησης παρεκκλίσεων Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/32006L0069 2007-03-16 Ν. 2009/3763
Οδηγία 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2006 , για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό του πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου και τα τεχνικά κριτήρια για την εφαρμογή της απλουστευμένης δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη και την εφαρμογή της εξαίρεσης [...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/32006L0070 2008-12-02 Ν. 2008/3691
Οδηγία 2006/83/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 2006 , για την προσαρμογή της οδηγίας 2002/4/ΕΚ περί της εγγραφής σε μητρώα των μονάδων στις οποίες διατηρούνται όρνιθες ωοπαραγωγής που καλύπτονται από την οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/32006L0083 2008-12-17 Π.Δ. 2007/232
Οδηγία 2006/86/ΕΚ της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2006 , για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας, την κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων και συμβάντων, καθώς και ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για την κωδικοποίηση, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την [...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32006L0086 2006-10-25 Π.Δ. 2008/26
Οδηγία 2006/88/EK του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006 , σχετικά με τις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους και σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των υδρόβιων ζώων Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32006L0088 2006-11-24 Π.Δ. 2009/28
Οδηγία 2006/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006 , για τη ρύθμιση της χρησιμοποίησης των αεροπλάνων που υπάγονται στο παράρτημα 16 της σύμβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία, τόμος 1, δεύτερο μέρος, κεφάλαιο 3, δεύτερη έκδοση (1988) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32006L0093 2006-12-27 Π.Δ. 2008/158
Οδηγία 2006/98/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2006 , για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της φορολογίας, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32006L0098 2006-12-20 Ν. 2009/3763
Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2006 , για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32006L0100 2006-12-20 Π.Δ. 2007/140
Οδηγία 2006/103/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2006 , για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της πολιτικής μεταφορών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32006L0103 2006-12-20 Π.Δ. 2008/38
Οδηγία 2006/104/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2006 , για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της γεωργίας (κτηνιατρική και φυτοϋγειονομική νομοθεσία), λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/32006L0104 2008-12-13 Π.Δ. 2007/233
Οδηγία 2006/106/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2006 , για την προσαρμογή της οδηγίας 94/80/ΕΚ περί λεπτομερών κανόνων άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/32006L0106 2008-12-31 Π.Δ. 1997/133
Οδηγία 2006/109/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2006 , για την προσαρμογή της οδηγίας 94/45/ΕΚ για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή μιας διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32006L0109 2006-12-20 Π.Δ. 2008/32
Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006 , σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32006L0112 2006-12-11 Ν. 2009/3763
Οδηγία 2006/117/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2006 , σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32006L0117 2006-12-05 Π.Δ. 2010/83
Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006 , σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32006L0123 2006-12-27 Ν. 2011/3907
Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006 , για την άδεια οδήγησης (αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32006L0126 2006-12-30 Ν. 2016/4383
Οδηγία 2006/140/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2006 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του σουλφουρυλοφθοριδίου ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32006L0140 2006-12-30 Π.Δ. 2008/159
Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007 , για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/32007L0002 2007-04-25 Ν. 2010/3882
Οδηγία 2007/10/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Φεβρουαρίου 2007 , για τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων εντός μιας ζώνης προστασίας ύστερα από την εμφάνιση κρούσματος της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/32007L0010 2007-03-01 Π.Δ. 2008/54
Οδηγία 2007/20/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 2007 , για τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση της διχλωφθορανίδης (dichlofluanid) ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/32007L0020 2008-12-24 Π.Δ. 2008/159
Οδηγία 2007/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007 , σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των ειδικών οδηγιών της καθώς και των οδηγιών του Συμβουλίου 83/477/ΕΟΚ, 91/383/ΕΟΚ, 92/29/ΕΟΚ και 94/33/ΕΚ, με σκοπό την απλούστευση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων εφαρμογής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/32007L0030 2007-06-27 Ν. 2012/4052
Οδηγία 2007/32/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2007 , για την τροποποίηση του παραρτήματος VI της οδηγίας 96/48/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας και του παραρτήματος VI της οδηγίας 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/32007L0032 2007-06-02 Π.Δ. 2008/39
Οδηγία 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007 , σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/32007L0036 2007-07-14 Ν. 2010/3884
Οδηγία 2007/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 , για τροποποίηση της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 2002/83/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2005/68/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ σχετικά με τους διαδικαστικούς κανόνες και τα κριτήρια αξιολόγησης για την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης συμμετοχών [...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/32007L0044 2007-09-21 Ν. 2010/3862
Οδηγία 2007/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007 , για τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων και της οδηγίας 2001/14/ΕΚ σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/32007L0058 2007-12-03 Π.Δ. 2009/149
Οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007 , σχετικά με την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/32007L0059 2007-12-03 Ν. 2011/3911
Οδηγία 2007/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007 , για την τροποποίηση των οδηγιών 78/855/ΕΟΚ και 82/891/ΕΟΚ όσον αφορά την απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύμων εταιρειών Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/32007L0063 2007-11-17 Ν. 2010/3873
Οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007 , για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ, και την κατάργηση της οδηγίας 97/5/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/32007L0064 2007-12-05 Ν. 2010/3862
Οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007 , για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/32007L0065 2007-12-18 Π.Δ. 2010/109
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007 , για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/32007L0066 2007-12-20 Ν. 2010/3886
Οδηγία 2007/69/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2007 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση της διφεθειαλόνης ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/32007L0069 2007-11-30 Π.Δ. 2009/52
Οδηγία 2007/70/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2007 , για τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του διοξειδίου του άνθρακα ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα IA (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/32007L0070 2007-11-30 Π.Δ. 2009/52
Οδηγία 2007/74/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007 , για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των εμπορευμάτων που εισάγονται από πρόσωπα που ταξιδεύουν από τρίτες χώρες Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/32007L0074 2007-12-29 Ν. 2009/3763
Οδηγία 2008/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008 , για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/32008L0006 2008-02-27 Ν. 2012/4053
Οδηγία 2008/8/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τον τόπο παροχής υπηρεσιών Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/32008L0008 2008-02-20 Ν. 2010/3842
Οδηγία 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008 , για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας, που προβλέπεται στην οδηγία 2006/112/ΕΚ, σε υποκείμενους στο φόρο μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος επιστροφής αλλά εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/32008L0009 2008-02-20 Ν. 2009/3763
Οδηγία 2008/15/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2008 , για τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση της κλοθειανιδίνης (clothianidin) ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/32008L0015 2008-02-16 Π.Δ. 2009/52
Οδηγία 2008/16/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2008 , για τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του etofenprox ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/32008L0016 2008-02-16 Π.Δ. 2009/52
Οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2008 , για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/32008L0043 2008-04-05 Π.Δ. 2010/76
Οδηγία 2008/49/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2008 , για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2004/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα κριτήρια για τη διενέργεια επιθεωρήσεων διαδρόμου σε αεροσκάφη τρίτων χωρών που χρησιμοποιούν κοινοτικούς αερολιμένες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/32008L0049 2008-04-19 Π.Δ. 2010/29
Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008 , για την τροποποίηση της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/32008L0051 2008-07-08 Ν. 2011/3944
Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008 , για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/32008L0052 2008-05-24 Ν. 2010/3898
Οδηγία 2008/53/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2008 , για τροποποίηση του παραρτήματος IV της οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την εαρινή ιαιμία του κυπρίνου (ΕΙΚ) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/32008L0053 2008-05-01 Π.Δ. 2009/28
Οδηγία 2008/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2008 , για την αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με ορισμένες εισφορές, δασμούς, φόρους και άλλα μέτρα (Κωδικοποιημένη έκδοση) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/32008L0055 2008-06-10 Ν. 2011/3943
Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008 , περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/32008L0056 2008-06-25 Ν. 2011/3983
Οδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008 , σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/32008L0057 2008-07-18 Ν. 2014/4313
Οδηγία 2008/61/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2008 , για τη θέσπιση των όρων βάσει των οποίων ορισμένοι επιβλαβείς οργανισμοί, φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά που αναφέρονται στα παραρτήματα I έως V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, είναι δυνατόν να εισαχθούν ή να διακινηθούν στην Κοινότητα ή σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες της, για δοκ[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/32008L0061 2008-06-18 Π.Δ. 2009/152
Οδηγία 2008/67/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2008 , για την τροποποίηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/32008L0067 2008-07-01 Π.Δ. 2009/194
Οδηγία 2008/73/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2008 , για την απλούστευση των διαδικασιών καταχώρισης και δημοσίευσης πληροφοριών στον κτηνιατρικό και ζωοτεχνικό τομέα και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ, 77/504/ΕΟΚ, 88/407/ΕΟΚ, 88/661/ΕΟΚ, 89/361/ΕΟΚ, 89/556/ΕΟΚ, 90/426/ΕΟΚ, 90/427/ΕΟΚ, 90/428/ΕΟΚ, 90/429/ΕΟΚ, 90/539/ΕΟΚ, 91/68/ΕΟΚ,[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/32008L0073 2008-08-14 Π.Δ. 2010/115
Οδηγία 2008/75/ΕΚ της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2008 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του διοξειδίου του άνθρακα ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/32008L0075 2008-07-25 Π.Δ. 2009/52
Οδηγία 2008/77/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2008 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του thiamethoxam (θειαμεθοξάμη) ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/32008L0077 2008-07-26 Π.Δ. 2009/52
Οδηγία 2008/78/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2008 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση της προπικοναζόλης (propiconazole) ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/32008L0078 2008-07-26 Π.Δ. 2009/52
Οδηγία 2008/79/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2008 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του βουτυλοκαρβαμιδικού 3-ιωδοπροπιν-2-υλίου (IPBC) ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/32008L0079 2008-07-29 Π.Δ. 2009/52
Οδηγία 2008/80/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2008 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του άλατος του κυκλοεξυλυδροξυδιαζεν-1-οξειδίου με κάλιο (K-HDO) ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/32008L0080 2008-07-29 Π.Δ. 2009/52
Οδηγία 2008/81/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2008 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση της διφενακούμης (difenacoum) ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/32008L0081 2008-07-30 Π.Δ. 2009/52
Οδηγία 2008/85/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του θειαβενδαζολίου ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/32008L0085 2008-09-06 Π.Δ. 2010/114
Οδηγία 2008/86/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2008 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση της τεβουκοναζόλης (tebuconazole) ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/32008L0086 2008-09-06 Π.Δ. 2009/52
Οδηγία 2008/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008 , για την τροποποίηση της οδηγίας 96/22/ΕΚ του Συμβουλίου για την απαγόρευση της χρησιμοποίησης ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/32008L0097 2008-11-28 Π.Δ. 2009/162
Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008 , για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/32008L0098 2008-11-22 Ν. 2012/4042
Οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008 , σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/32008L0099 2008-12-06 Ν. 2012/4042
Οδηγία 2008/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32008L0101 2009-01-13 Ν. 2012/4042
Οδηγία 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008 , περί της εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/32008L0104 2008-12-05 Ν. 2001/2956
Οδηγία 2008/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008 , σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2004/49/ΕΚ για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων (οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/32008L0110 2008-12-23 Π.Δ. 2010/71
Οδηγία 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008 , σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας τους (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/32008L0114 2008-12-23 Π.Δ. 2011/39
Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008 , σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/32008L0115 2008-12-24 Ν. 2011/3907
Οδηγία 2008/117/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές πράξεις Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32008L0117 2009-01-20 Ν. 2010/3842
Οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008 , σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και για την κατάργηση της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32008L0118 2009-01-14 Ν. 2010/3842
Οδηγία 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009 , για τα αερολιμενικά τέλη (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0012 2009-03-14 Ν. 2011/3913
Οδηγία 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2009 , για την εφαρμογή της συμφωνίας που συνήψαν η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) σχετικά με τη σύμβαση ναυτικής εργασίας του 2006 και για τροποποίηση της οδηγίας 1999/63/ΕΚ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0013 2009-05-20 Π.Δ. 2014/171
Οδηγία 2009/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009 , για την τροποποίηση της οδηγίας 94/19/ΕΚ περί των συστημάτων εγγυήσεως των καταθέσεων όσον αφορά το επίπεδο κάλυψης και την προθεσμία εκταμίευσης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0014 2009-03-13 Ν. 2009/3775
Οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009 , σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0015 2009-05-28 Π.Δ. 2011/103
Οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009 , σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0016 2009-05-28 Π.Δ. 2011/16
Οδηγία 2009/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009 , για τροποποίηση της οδηγίας 2002/59/ΕΚ για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0017 2009-05-28 Π.Δ. 2011/17
Οδηγία 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009 , για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0018 2009-05-28 Ν. 2011/4033
Οδηγία 2009/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009 , σχετικά με την ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0020 2009-05-28 Π.Δ. 2012/6
Οδηγία 2009/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009 , για την τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους σημαίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0021 2009-05-28 Π.Δ. 2011/102
Οδηγία 2009/26/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Απριλίου 2009 , για την τροποποίηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0026 2009-05-06 Π.Δ. 2010/39
Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009 , σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0028 2009-06-05 Ν. 2012/4062
Οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009 , με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τροποποιείται η οδηγία [...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0030 2009-06-05 Ν. 2012/4062
Οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009 , σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για την τροποποίηση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0031 2009-06-05 Ν. 2012/4042
Οδηγία 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009 , σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0033 2009-05-15 Ν. 2011/3982
Οδηγία 2009/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009 , για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους (αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0038 2009-05-16 Ν. 2012/4052
Οδηγία 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009 , για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0043 2009-06-10 Ν. 2011/4028
Οδηγία 2009/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/26/ΕΚ σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων καθώς και της οδηγίας 2002/47/ΕΚ για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, όσον αφορά συνδεδεμένα σ[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0044 2009-06-10 Ν. 2011/4021
Οδηγία 2009/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009 , για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις κοινοποίησης για τις μεσαίου μεγέθους εταιρείες και την υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων λογαριασμών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0049 2009-06-26 Π.Δ. 2011/20
Οδηγία 2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009 , σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0050 2009-06-18 Ν. 2012/4071
Οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009 , σχετικά με την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0052 2009-06-30 Ν. 2012/4052
Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009 , για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0065 2009-11-17 Ν. 2012/4099
Οδηγία 2009/69/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2009 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τη φοροδιαφυγή που συνδέεται με την εισαγωγή Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0069 2009-07-04 Ν. 2011/3943
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2009 , περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0071 2009-07-02 Ν. 2012/4085
Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009 , σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0072 2009-08-14 Ν. 2012/4038
Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009 , σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0073 2009-08-14 Ν. 2011/4001
Οδηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009 , σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας καθώς και την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ [...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0081 2009-08-20 Ν. 2011/3978
Οδηγία 2009/84/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2009 , περί τροποποίησης της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του σουλφουρυλοφθοριδίου ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0084 2009-07-29 Π.Δ. 2010/90
Οδηγία 2009/85/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2009 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ώστε να συμπεριληφθεί η χημική ουσία coumatetralyl στις ενεργές ουσίες του παραρτήματος Ι της ως άνω οδηγίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0085 2009-07-30 Π.Δ. 2010/90
Οδηγία 2009/86/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2009 , για τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του fenpropimorph ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0086 2009-07-30 Π.Δ. 2010/90
Οδηγία 2009/87/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2009 , για τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του indoxacarb ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0087 2009-07-30 Π.Δ. 2010/90
Οδηγία 2009/88/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 2009 , για τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του thiacloprid ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0088 2009-07-31 Π.Δ. 2010/90
Οδηγία 2009/89/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 2009 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ώστε να ενσωματωθεί στο παράρτημα Ι το άζωτο ως ενεργός ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0089 2009-07-31 Π.Δ. 2010/90
Οδηγία 2009/91/ΕΚ της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2009 , περί τροποποίησης της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του τετραβορικού νατρίου ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0091 2009-08-01 Π.Δ. 2010/90
Οδηγία 2009/92/ΕΚ της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2009 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση της βρωμαδιολόνης ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0092 2009-08-01 Π.Δ. 2010/90
Οδηγία 2009/93/ΕΚ της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2009 , για τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση της α-χλωραλόζης ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0093 2009-08-01 Π.Δ. 2010/90
Οδηγία 2009/94/ΕΚ της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2009 , περί τροποποίησης της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του βορικού οξέος ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0094 2009-08-01 Π.Δ. 2010/90
Οδηγία 2009/95/ΕΚ της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2009 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του φωσφορούχου αργιλίου που αποδεσμεύει φωσφίνη ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0095 2009-08-01 Π.Δ. 2010/90
Οδηγία 2009/96/ΕΚ της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2009 , περί τροποποίησης της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του τετραένυδρου οκταβορικού νατρίου, ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0096 2009-08-01 Π.Δ. 2010/90
Οδηγία 2009/98/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2009 , περί τροποποίησης της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του οξειδίου του βορίου ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0098 2009-08-05 Π.Δ. 2010/90
Οδηγία 2009/99/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2009 , περί τροποποίησης της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση της χλωροφακινόνης ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0099 2009-08-05 Π.Δ. 2010/90
Οδηγία 2009/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 , σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0104 2009-10-03 Ν. 2012/4052
Οδηγία 2009/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 , σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά όσον αφορά την παράταση ορισμένων προθεσμιών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0107 2009-10-06 Π.Δ. 2010/90
Οδηγία 2009/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 , για την τροποποίηση των οδηγιών 77/91/ΕΟΚ, 78/855/ΕΟΚ και 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2005/56/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τεκμηρίωσης σε περίπτωση συγχωνεύσεων και διασπάσεων Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0109 2009-10-02 Π.Δ. 2011/86
Οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 , για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την τροποποίηση των οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0110 2009-10-10 Ν. 2011/4021
Οδηγία 2009/111/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 , για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ και 2007/64/ΕΚ όσον αφορά τράπεζες συνδεδεμένες με κεντρικούς οργανισμούς, ορισμένα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, τις εποπτικές ρυθμίσεις και τη διαχείριση κρίσεων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0111 2009-11-17 Ν. 2011/4021
Οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2009 , σχετικά με υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0119 2009-10-09 Ν. 2013/4123
Οδηγία 2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 , για τροποποίηση της οδηγίας 2005/35/ΕΚ σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0123 2009-10-27 Ν. 2012/4037
Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 , για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0125 2009-10-31 Π.Δ. 2011/7
Οδηγία 2009/127/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ σχετικά με τα μηχανήματα για την εφαρμογή φυτοφαρμάκων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0127 2009-11-25 Π.Δ. 2011/81
Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 , σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0128 2009-11-24 Ν. 2012/4036
Οδηγία 2009/131/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2009 , περί τροποποιήσεως του παραρτήματος VII της οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0131 2009-10-17 Π.Δ. 2010/104
Οδηγία 2009/133/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 2009 , σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το εφαρμοστέο στις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μερικές διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών καθώς και με τη μεταφορά της καταστατικής έδρας μιας SE ή μιας SCE από ένα κράτος μέλος σε άλλο Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0133 2009-11-25 Ν. 2012/4099
Οδηγία 2009/135/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2009 , για προσωρινές παρεκκλίσεις από ορισμένα κριτήρια καταλληλότητας των δοτών ολικού αίματος και συστατικών του αίματος, τα οποία ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2004/33/ΕΚ, στο πλαίσιο του κινδύνου έλλειψης λόγω της πανδημίας της γρίπης A(H1N1) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0135 2009-11-04 Π.Δ. 2010/12
Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009 , για τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία [...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0136 2009-12-18 Ν. 2012/4070
Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009 , σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0138 2009-12-17 Ν. 2016/4364
Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009 , για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους,[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0140 2009-12-18 Ν. 2012/4070
Οδηγία 2009/143/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2009 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/29/ΕΚ όσον αφορά την ανάθεση εργαστηριακών δοκιμών Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0143 2009-12-04 Π.Δ. 2011/106
Οδηγία 2009/148/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009 , για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0148 2009-12-16 Π.Δ. 2006/212
Οδηγία 2009/149/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2009 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κοινούς δείκτες ασφάλειας και τις κοινές μεθόδους υπολογισμού του κόστους ατυχήματος (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0149 2009-11-28 Π.Δ. 2010/71
Οδηγία 2009/150/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2009 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του flocoumafen ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0150 2009-11-28 Π.Δ. 2010/90
Οδηγία 2009/151/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2009 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του tolylfluanid (τολυλφλουανίδη) ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0151 2009-11-28 Π.Δ. 2010/90
Οδηγία 2009/156/ΕΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009 , σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32009L0156 2010-07-23 Π.Δ. 2012/44
Οδηγία του Συμβουλίου 2009/158/ΕΚ, της 30ής Νοεμβρίου 2009 , σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0158 2009-12-22 Π.Δ. 2011/45
Οδηγία 2009/161/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2009 , για τη θέσπιση τρίτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/39/ΕΚ της Επιτροπής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/32009L0161 2009-12-19 Π.Δ. 2012/12
Οδηγία 2009/162/ΕΕ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2009 , για την τροποποίηση διαφόρων διατάξεων της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32009L0162 2010-01-15 Ν. 2011/3943
Οδηγία 2010/5/ΕΕ της Επιτροπής, της 8ης Φεβρουαρίου 2010 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση της ακρολεΐνης ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32010L0005 2010-02-09 Π.Δ. 2010/90
Οδηγία 2010/7/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2010 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του φωσφορούχου μαγνησίου που αποδεσμεύει φωσφίνη ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32010L0007 2010-02-10 Π.Δ. 2010/90
Οδηγία 2010/8/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2010 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του warfarin sodium (νατριούχος βαρφαρίνη) ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32010L0008 2010-02-10 Π.Δ. 2010/90
Οδηγία 2010/9/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2010 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επέκταση της καταχώρισης του φωσφορούχου αργιλίου που αποδεσμεύει φωσφίνη ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I της οδηγίας ώστε να καλυφθεί ο τύπος προϊόντων 18 που ορίζεται στο παράρτημα V τη[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32010L0009 2010-02-10 Π.Δ. 2010/90
Οδηγία 2010/10/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2010 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του brodifacoum (βρωδιφακούμη) ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32010L0010 2010-02-10 Π.Δ. 2010/90
Οδηγία 2010/11/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2010 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του warfarin (βαρφαρίνη) ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32010L0011 2010-02-10 Π.Δ. 2010/90
Οδηγία 2010/12/ΕΕ του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2010 , για την τροποποίηση των οδηγιών 92/79/ΕΟΚ, 92/80/ΕΟΚ και 95/59/ΕΚ όσον αφορά τη δομή και τους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα βιομηχανοποιημένα καπνά και της οδηγίας 2008/118/ΕΚ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32010L0012 2010-02-27 Ν. 2010/3899
Οδηγία 2010/13/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010 , για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32010L0013 2010-04-15 Ν. 2014/4279
Οδηγία 2010/16/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2010 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εξαίρεση ενός συγκεκριμένου ιδρύματος από το πεδίο εφαρμογής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32010L0016 2010-03-10 Ν. 2010/3862
Οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου, της 8ης Μαρτίου 2010 , σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC και με την κατάργηση της οδηγίας 96/34/EK (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32010L0018 2010-03-18 Π.Δ. 2012/80
Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου, της 16ης Μαρτίου 2010 , περί αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32010L0024 2010-03-31 Ν. 2012/4072
Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010 , για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32010L0031 2010-06-18 Ν. 2013/4122
Οδηγία 2010/32/ΕΕ του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2010 , για την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου σχετικά με την πρόληψη των τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα, η οποία συνήφθη από τις οργανώσεις HOSPEEM και EPSU (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32010L0032 2010-06-01 Π.Δ. 2013/6
Οδηγία 2010/36/ΕΕ της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2010 , για τροποποίηση της οδηγίας 2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32010L0036 2010-06-29 Π.Δ. 2015/4
Οδηγία 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010 , περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32010L0040 2010-08-06 Π.Δ. 2012/50
Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010 , για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32010L0041 2010-07-15 Ν. 2012/4097
Οδηγία 2010/43/ΕΕ της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2010 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις, τις συγκρούσεις συμφερόντων, την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη διαχείριση κινδύνου και το περιεχόμενο της συμφωνίας μεταξύ ενός θεματοφύλακα και μιας εταιρείας[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32010L0043 2010-07-10 Ν. 2012/4099
Οδηγία 2010/42/ΕΕ της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2010 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες διατάξεις για τις συγχωνεύσεις αμοιβαίων κεφαλαίων, τις δομές κύριου-τροφοδοτικού και τη διαδικασία κοινοποίησης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32010L0044 2010-07-10 Ν. 2012/4099
Οδηγία 2010/45/EE του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2010 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τους κανόνες τιμολόγησης Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32010L0045 2010-07-22 Ν. 2012/4093
Οδηγία 2010/50/ΕΕ της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2010 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του dazomet ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32010L0050 2010-08-11 Π.Δ. 2011/31
Οδηγία 2010/51/ΕΕ της Επιτροπής, της 11ης Αυγούστου 2010 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του N,N-διαιθυλο-μ-τολουαμιδίου ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32010L0051 2010-08-12 Π.Δ. 2011/31
Οδηγία 2010/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010 , σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32010L0053 2010-08-06 Ν. 2011/3984
Οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 , περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32010L0063 2010-10-20 Π.Δ. 2013/56
Οδηγία 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010 , σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32010L0064 2010-10-26 Ν. 2014/4236
Οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010 , σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32010L0065 2010-10-29 Π.Δ. 2012/125
Οδηγία 2010/68/ΕE της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2010 , για την τροποποίηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32010L0068 2010-11-20 Π.Δ. 2011/128
Οδηγία 2010/71/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2010 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση της μετοφλουθρίνης (metofluthrin) ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32010L0071 2010-11-05 Π.Δ. 2011/31
Οδηγία 2010/72/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2010 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του spinosad ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32010L0072 2010-11-05 Π.Δ. 2011/31
Οδηγία 2010/73/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010 , για τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την [...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32010L0073 2010-12-11 Ν. 2012/4099
Οδηγια 2010/74/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2010 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επέκταση της καταχώρισης της δραστικής ουσίας διοξείδιο του άνθρακα στο παράρτημα Ι ώστε να καλυφθεί ο τύπος προϊόντων 18 Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32010L0074 2010-11-10 Π.Δ. 2011/31
Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010 , για τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για τις πράξεις επανατιτλοποίησης, καθώς και τον εποπτικό έλεγχο των πολιτικών αποδοχών Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32010L0076 2010-12-14 Ν. 2007/3601
Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010 , για τροποποίηση των οδηγιών 1998/26/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ, και 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), της Ευρωπαϊ[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32010L0078 2010-12-15 Ν. 2012/4099
Οδηγία 2010/80/ΕΕ της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2010 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32010L0080 2010-11-24 Ν. 2011/4028
Οδηγία 2010/88/ΕΕ του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 2010 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εφαρμογής ενός κατώτατου κανονικού συντελεστή Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32010L0088 2010-12-10 Ν. 2010/3845
Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011 , για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/32011L0007 2011-02-23 Ν. 2015/4329
Οδηγία 2011/10/ΕΕ της Επιτροπής, της 8ης Φεβρουαρίου 2011 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση της bifenthrin ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/32011L0010 2011-02-09 Π.Δ. 2012/34
Οδηγία 2011/11/ΕΕ της Επιτροπής, της 8ης Φεβρουαρίου 2011 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση της ουσίας οξικό (Z,E)-δεκατετραδιεν-9,12-ύλιο ως δραστικής ουσίας στα παραρτήματα I και ΙΑ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/32011L0011 2011-02-09 Π.Δ. 2012/34
Οδηγία 2011/12/ΕΕ της Επιτροπής, της 8ης Φεβρουαρίου 2011 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του fenoxycarb ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/32011L0012 2011-02-09 Π.Δ. 2012/34
Οδηγία 2011/13/ΕΕ της Επιτροπής, της 8ης Φεβρουαρίου 2011 , περί τροποποίησης της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του εννεανικού οξέος ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/32011L0013 2011-02-09 Π.Δ. 2012/34
Οδηγία 2011/15/ΕΕ της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 2011 , σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/32011L0015 2011-02-24 Π.Δ. 2012/78
Οδηγία 2011/16/EE του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011 , σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/32011L0016 2011-03-11 Ν. 2013/4170
Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011 , περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/32011L0024 2011-04-04 Ν. 2013/4213
Οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011 , για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/32011L0036 2011-04-15 Ν. 2013/4216
Εκτελεστική οδηγία 2011/38/ΕΕ της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 2011 , για την τροποποίηση του παραρτήματος V της οδηγίας 2004/33/ΕΚ όσον αφορά τις ανώτατες τιμές pH για προϊόντα συμπύκνωσης αιμοπεταλίων κατά τη λήξη της διάρκειας ζωής τους Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/32011L0038 2011-04-12 Π.Δ. 2011/36
Οδηγία 2011/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2011 , που τροποποιεί την οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής της και στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/32011L0051 2011-05-19 Ν. 2014/4251
Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011 , σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/32011L0061 2011-07-01 Ν. 2013/4209
Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011 , για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/32011L0065 2011-07-01 Π.Δ. 2013/114
Οδηγία 2011/66/ΕΕ της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 2011 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση της 4,5-διχλωρο-2-οκτυλ-2H-ισοθειαζολόνης-3 ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/32011L0066 2011-07-02 Π.Δ. 2012/34
Οδηγία 2011/67/ΕΕ της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 2011 , με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση της αβαμεκτίνης ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I της οδηγίας Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/32011L0067 2011-07-02 Π.Δ. 2012/34
Οδηγία 2011/69/ΕΕ της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 2011 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ώστε να συμπεριλάβει το imidacloprid ως δραστική ουσία στο παράρτημα Ι Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/32011L0069 2011-07-02 Π.Δ. 2012/34
Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2011 , η οποία θεσπίζει κοινοτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/32011L0070 2011-08-02 Π.Δ. 2013/122
Οδηγία 2011/71/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 2011 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του κρεοσώτου ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/32011L0071 2011-07-27 Π.Δ. 2012/34
Οδηγία 2011/75/ΕΕ της Επιτροπής, της 2ας Σεπτεμβρίου 2011 , για τροποποίηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/32011L0075 2011-09-15 Π.Δ. 2012/121
Οδηγία 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 , για τροποποίηση της οδηγίας 2006/116/ΕΚ για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/32011L0077 2011-10-11 Ν. 2013/4212
Οδηγία 2011/78/ΕΕ της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2011 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του στελέχους AM65-52 του βακίλου Bacillus thuringiensis, υποείδος israelensis, ορότυπος H14, ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/32011L0078 2011-09-21 Π.Δ. 2012/34
Οδηγία 2011/79/ΕΕ της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2011 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του fipronil ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/32011L0079 2011-09-21 Π.Δ. 2012/34
Οδηγία 2011/80/ΕΕ της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2011 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση της lambda-cyhalothrin (λ-κυαλοθρίνη) ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/32011L0080 2011-09-21 Π.Δ. 2012/34
Οδηγία 2011/81/ΕΕ της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2011 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση της deltamethrin (δελταμεθρίνη) ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/32011L0081 2011-09-21 Π.Δ. 2012/34
Οδηγία 2011/82/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011 , για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/32011L0082 2011-11-05 Π.Δ. 2014/70
Οδηγία 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011 , σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/32011L0085 2011-11-23 Ν. 2014/4270
Οδηγία 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011 , για τροποποίηση των οδηγιών 98/78/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ όσον αφορά τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/32011L0089 2011-12-08 Ν. 2013/4209
Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011 , σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/32011L0093 2011-12-17 Ν. 2008/3727
Οδηγία 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2011 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/32011L0094 2011-11-29 Π.Δ. 2012/51
Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011 , σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/32011L0095 2011-12-20 Π.Δ. 2013/141
Οδηγία 2011/96/ΕΕ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2011 , σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/32011L0096 2011-12-29 Ν. 2006/3453
Οδηγία 2011/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011 , σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/32011L0098 2011-12-23 Ν. 2014/4251
Οδηγία 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011 , περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/32011L0099 2011-12-21 Ν. 2016/4360
Οδηγία 2012/2/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2012 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του οξειδίου του χαλκού (ΙΙ), του υδροξειδίου του χαλκού (ΙΙ) και του βασικού ανθρακικού χαλκού ως δραστικών ουσιών στο παράρτημα I Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/32012L0002 2012-02-10 Π.Δ. 2013/27
Οδηγία 2012/3/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2012 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του bendiocarb ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/32012L0003 2012-02-10 Π.Δ. 2013/27
Οδηγία 2012/4/ΕΕ της Επιτροπής, της 22ας Φεβρουαρίου 2012 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/43/ΕΚ για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/32012L0004 2012-02-23 Π.Δ. 2012/56
Οδηγία 2012/5/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τον εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/32012L0005 2012-03-21 Π.Δ. 2012/119
Οδηγία 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012 , σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/32012L0013 2012-06-01 Ν. 2014/4236
Οδηγία 2012/14/ΕΕ της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2012 , για τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση της μεθυλεννεϋλοκετόνης ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/32012L0014 2012-05-09 Π.Δ. 2013/27
Οδηγία 2012/15/ΕΕ της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2012 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του εκχυλίσματος αζαδιράχτας ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/32012L0015 2012-05-09 Π.Δ. 2013/27
Οδηγία 2012/16/ΕΕ της Επιτροπής, της 10ης Μαΐου 2012 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του υδροχλωρικού οξέος ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/32012L0016 2012-05-11 Π.Δ. 2013/27
Οδηγία 2012/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2012 , για την τροποποίηση της οδηγίας 89/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 2005/56/ΕΚ και 2009/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διασύνδεση των κεντρικών και των εμπορικών μητρώων καθώς και των μητρώων εταιρειών Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/32012L0017 2012-06-16 Ν. 2014/4314
Οδηγία 2012/20/ΕΕ της Επιτροπής, της 6ης Ιουλίου 2012 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του flufenoxuron (φλουφενοξουρόνη) ως δραστικής ουσίας για τον τύπο προϊόντων 8 στο παράρτημα I Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/32012L0020 2012-07-07 Π.Δ. 2013/27
Οδηγία 2012/22/ΕΕ της Επιτροπής, της 22ας Αυγούστου 2012 , για τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του ανθρακικού διδεκυλοδιμεθυλαμμωνίου (DDA Carbonate) ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/32012L0022 2012-08-23 Π.Δ. 2013/27
Εκτελεστική οδηγία 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης Οκτωβρίου 2012 , για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/32012L0025 2012-10-10 Ν. 2014/4272
Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012 , για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/32012L0027 2012-11-14 Ν. 2015/4342
Οδηγία 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012 , σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/32012L0028 2012-10-27 Ν. 2013/4212
Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012 , για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/32012L0029 2012-11-14 Ν. 2017/4478
Εκτελεστική οδηγία 2012/31/ΕΕ της Επιτροπής, της 25ης Οκτωβρίου 2012 , για την τροποποίηση του παραρτήματος IV της οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον κατάλογο με τα είδη ψαριών που είναι ευπαθή στην ιογενή αιμορραγική σηψαιμία και για την απάλειψη της εγγραφής για το επιζωοτικό ελκογόνο σύνδρομο Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/32012L0031 2012-10-26 Π.Δ. 2013/55
Οδηγία 2012/32/ΕΕ της Επιτροπής, της 25ης Οκτωβρίου 2012 , για τροποποίηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/32012L0032 2012-11-10 Π.Δ. 2013/156
Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012 , για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/32012L0034 2012-12-14 Ν. 2016/4408
Οδηγία 2012/35/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012 , για τροποποίηση της οδηγίας 2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/32012L0035 2012-12-14 Π.Δ. 2014/119
Οδηγία 2012/38/ΕΕ της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2012 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του cis-εικοσιτριεν-9-ίου ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/32012L0038 2012-11-24 Π.Δ. 2013/54
Οδηγία 2012/39/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2012 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/17/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για τον έλεγχο ανθρώπινων ιστών και κυττάρων Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/32012L0039 2012-11-27 Ν. 2014/4286
Οδηγία 2012/40/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2012 , σχετικά με τη διόρθωση του παραρτήματος I της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/32012L0040 2012-11-27 Π.Δ. 2013/54
Οδηγία 2012/41/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2012 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επέκταση της καταχώρισης της δραστικής ουσίας εννεανικό οξύ στο παράρτημα I ώστε να καλυφθεί ο τύπος προϊόντων 2 Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/32012L0041 2012-11-27 Π.Δ. 2013/54
Οδηγία 2012/42/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2012 , για τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του υδροκυανίου ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/32012L0042 2012-11-27 Π.Δ. 2013/54
Οδηγία 2012/43/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2012 , για τροποποίηση ορισμένων επικεφαλίδων του παραρτήματος I της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/32012L0043 2012-11-27 Π.Δ. 2013/54
Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία 2012/50/ΕΕ της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012 , για την τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά εξαίρεση για εφαρμογές που περιέχουν μόλυβδο, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/32012L0050 2012-12-18 Π.Δ. 2013/114
Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία 2012/51/ΕΕ της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012 , για την τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά εξαίρεση για εφαρμογές που περιέχουν κάδμιο, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/32012L0051 2012-12-18 Π.Δ. 2013/114
Εκτελεστικη Οδηγια 2012/52/ΕΕ της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2012 , σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που διευκολύνουν την αναγνώριση των ιατρικών συνταγών οι οποίες εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/32012L0052 2012-12-22 Ν. 2013/4213
Οδηγία 2013/1/ΕΕ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012 , για την τροποποίηση της οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά με τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/32013L0001 2013-01-26 Ν. 2014/4244
Οδηγία 2013/3/ΕΕ της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2013 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επέκταση της καταχώρισης της δραστικής ουσίας thiamethoxam (θειαμεθοξάμη) στο παράρτημα I ώστε να καλυφθεί ο τύπος προϊόντων 18 Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/32013L0003 2013-02-15 Π.Δ. 2014/22
Οδηγία 2013/4/EE της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2013 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του χλωριούχου διδεκυλοδιμεθυλαμμωνίου ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/32013L0004 2013-02-15 Π.Δ. 2014/22
Οδηγία 2013/5/ΕΕ της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2013 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του pyriproxyfen ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/32013L0005 2013-02-15 Π.Δ. 2014/22
Οδηγία 2013/6/ΕΕ της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2013 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του diflubenzuron (διφλουβενζουρόνη) ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/32013L0006 2013-02-21 Π.Δ. 2014/22
Οδηγία 2013/7/ΕΕ της Επιτροπής, της 21ης Φεβρουαρίου 2013 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του χλωριούχου αλκυλο(C 12-16 )διμεθυλοβενζυλαμμωνίου ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/32013L0007 2013-02-22 Π.Δ. 2014/22
Οδηγία 2013/13/ΕΕ του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2013 , για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της φορολογίας, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/32013L0013 2013-05-28 Ν. 2013/4172
Οδηγία 2013/14/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/41/ΕΚ για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχ[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/32013L0014 2013-05-31 Ν. 2013/4209
Οδηγία 2013/16/ΕΕ του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2013 , για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/32013L0016 2013-06-10 Ν. 2013/4205
Οδηγία 2013/19/ΕΕ του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2013 , για την προσαρμογή της οδηγίας 94/80/ΕΚ περί λεπτομερών κανόνων άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/32013L0019 2013-06-10 Π.Δ. 1997/133
Οδηγία 2013/20/ΕΕ του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2013 , για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και της κτηνιατρικής και φυτοϋγειονομικής πολιτικής, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/32013L0020 2013-06-10 Π.Δ. 2013/146
Οδηγία 2013/22/ΕΕ του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2013 , για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της πολιτικής μεταφορών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/32013L0022 2013-06-10 Ν. 2013/4199
Οδηγία 2013/25/EE του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2013 , για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/32013L0025 2013-06-10 Ν. 2013/4172
Οδηγία 2013/27/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2013 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του chlorfenapyr ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/32013L0027 2013-05-22 Π.Δ. 2014/22
Οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013 , για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/32013L0030 2013-06-28 Ν. 2016/4409
Οδηγία 2013/31/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013 , για την τροποποίηση της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο στο εσωτερικό της Ένωσης και τις εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών και νυφιτσών Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/32013L0031 2013-06-28 Π.Δ. 2015/19
Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 , σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/32013L0032 2013-06-29 Ν. 2016/4375
Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 , σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/32013L0033 2013-06-29 Ν. 2016/4375
Οδηγία 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 , σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/32013L0034 2013-06-29 Ν. 2014/4308
Οδηγία 2013/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 , περί των ελαχίστων απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) και περί καταργήσεως της οδηγίας 2004/40/ΕΚ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/32013L0035 2013-06-29 Π.Δ. 2016/120
Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/32013L0036 2013-06-27 Ν. 2014/4261
Οδηγία 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/32013L0037 2013-06-27 Ν. 2014/4305
Οδηγία 2013/38/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/32013L0038 2013-08-14 Π.Δ. 2014/166
Οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013 , για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/32013L0040 2013-08-14 Ν. 2016/4411
Οδηγία 2013/41/ΕΕ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2013 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση της 1R-trans-φαινοθρίνης ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/32013L0041 2013-07-19 Π.Δ. 2014/144
Οδηγία 2013/44/ΕΕ της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 2013 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του κονιοποιημένου καρπού αραβοσίτου ως δραστικής ουσίας στα παραρτήματα I και ΙΑ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/32013L0044 2013-07-31 Π.Δ. 2014/144
Οδηγία 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 , σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμ[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/32013L0048 2013-11-06 Ν. 2017/4478
Οδηγία 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζ[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/32013L0050 2013-11-06 Ν. 2016/4374
Οδηγία 2013/52/ΕΕ της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 2013 , για τροποποίηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/32013L0052 2013-11-14 Π.Δ. 2015/33
Οδηγία 2013/54/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013 , σχετικά με ορισμένες υποχρεώσεις του κράτους σημαίας για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και την εφαρμογή της σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/32013L0054 2013-12-10 Π.Δ. 2014/171
Οδηγία 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς ( «κανονισμός IMI» ) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/32013L0055 2013-12-28 Π.Δ. 2017/51
Οδηγία 2013/61/ΕΕ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 , για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2008/118/ΕΚ όσον αφορά τις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές, και ιδίως τη Μαγιότ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/32013L0061 2013-12-28 Ν. 2014/4305
Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014 , σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/EE και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/32014L0017 2014-02-28 Ν. 2016/4438
Οδηγία 2014/18/ΕΕ της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2014 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/32014L0018 2014-02-11 Ν. 2011/4028
Εκτελεστική οδηγία 2014/22/ΕΕ της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2014 , για την τροποποίηση του παραρτήματος IV της οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη λοιμώδη αναιμία του σολομού (ΛΑτΣ) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/32014L0022 2014-02-14 Π.Δ. 2014/164
Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014 , σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/32014L0023 2014-03-28 Ν. 2016/4413
Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014 , σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/32014L0024 2014-03-28 Ν. 2016/4412
Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014 , σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/32014L0025 2014-03-28 Ν. 2016/4412
Οδηγία 2014/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014 , για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ, 98/24/ΕΚ και της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/32014L0027 2014-03-05 Π.Δ. 2015/52
Οδηγία 2014/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014 , για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί της διαθεσιμότητας στην αγορά και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (αναδιατύπωση) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/32014L0028 2014-03-29 Π.Δ. 2016/128
Οδηγία 2014/36/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014 , σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/32014L0036 2014-03-28 Ν. 2015/4332
Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014 , για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/32014L0040 2014-04-29 Ν. 2016/4410
Οδηγία 2014/42/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014 , σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/32014L0042 2014-04-29 Ν. 2017/4478
Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014 , περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/32014L0049 2014-06-12 Ν. 2016/4370
Οδηγια 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου, της 16ης Απριλίου 2014 , σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συν[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/32014L0051 2014-05-22 Ν. 2016/4374
Οδηγία 2014/54/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014 , περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/32014L0054 2014-04-30 Ν. 2016/4443
Οδηγία 2014/56/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/32014L0056 2014-05-27 Ν. 2017/4449
Οδηγία 2014/57/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014 , περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς (οδηγία για την κατάχρηση αγοράς) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/32014L0057 2014-06-12 Ν. 2016/4443
Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014 , για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 201[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/32014L0059 2014-06-12 Ν. 2014/4316
Οδηγία 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014 , σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 (αναδιατύπωση) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/32014L0060 2014-05-28 Ν. 2015/4355
Οδηγία 2014/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014 , για μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/32014L0061 2014-05-23 Ν. 2017/4463
Οδηγία 2014/62/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014 , σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου, και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/32014L0062 2014-05-21 Ν. 2016/4443
Οδηγία 2014/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014 , για την τροποποίηση της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που αποτελούν μέρος των δικτύων επιτήρησης στα κράτη μέλη Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/32014L0064 2014-06-27 Π.Δ. 2016/34
Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014 , για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά ( «κανονι[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/32014L0067 2014-05-28 Π.Δ. 2016/101
Οδηγία του Συμβουλίου 2014/86/EE, της 8ης Ιουλίου 2014 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/96/ΕΕ σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/32014L0086 2014-07-25 Ν. 2016/4378
Οδηγία 2014/91/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχ[...] Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/32014L0091 2014-08-28 Ν. 2016/4416
Οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014 , για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/32014L0092 2014-08-28 Ν. 2017/4465
Οδηγία 2014/93/ΕΕ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2014 , για την τροποποίηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/32014L0093 2014-07-25 Π.Δ. 2015/81
Οδηγία 2014/94/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014 , για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/32014L0094 2014-10-28 Ν. 2016/4439
Οδηγία 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/32014L0095 2014-11-15 Ν. 2016/4403
Οδηγία 2014/100/ΕΕ της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2014 , σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/32014L0100 2014-10-29 Π.Δ. 2015/88
Οδηγία 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2014 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/32014L0107 2014-12-16 Ν. 2016/4378
Κατ' εξουσιοδότηση οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014 , για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα καπνού Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/32014L0109 2014-12-17 Ν. 2016/4419
Οδηγία 2014/110/ΕE της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2014 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/33/ΕΚ όσον αφορά τα κριτήρια προσωρινού αποκλεισμού για δότες μονάδων αλλογενούς αίματος Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/32014L0110 2014-12-20 Π.Δ. 2015/87
Εκτελεστική oδηγία 2014/111/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2014 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/15/ΕΚ σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών τροποποιήσεων ορισμένων συμβάσεων και πρωτοκόλλων από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/32014L0111 2014-12-20 Π.Δ. 2016/3
Οδηγία (ΕΕ) 2015/121 του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2015 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/96/ΕΕ σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/32015L0121 2015-01-28 Ν. 2016/4378
Οδηγία (EE) 2015/413 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2015 , για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις σχετικές με την οδική ασφάλεια Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/32015L0413 2015-03-13 Π.Δ. 2014/70
Οδηγία (ΕΕ) 2015/559 της Επιτροπής, της 9ης Απριλίου 2015 , για τροποποίηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/32015L0559 2015-04-10 Π.Δ. 2016/52
Οδηγία (ΕΕ) 2015/565 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2015 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/86/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για την κωδικοποίηση ανθρώπινων ιστών και κυττάρων Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/32015L0565 2015-04-09 Π.Δ. 2016/129
Οδηγία (ΕΕ) 2015/566 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2015 , σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/23/ΕΚ όσον αφορά τις διαδικασίες για την επαλήθευση της ισοδυναμίας των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας εισαγόμενων ιστών και κυττάρων Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/32015L0566 2015-04-09 Π.Δ. 2016/129
Οδηγία (ΕΕ) 2015/2060 του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμβρίου 2015, για την κατάργηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/32015L2060 2015-11-18 Ν. 2016/4378
Οδηγία (ΕΕ) 2015/2376 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/32015L2376 2015-12-18 Ν. 2017/4474
Εκτελεστική οδηγία (EE) 2015/2392 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών στις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του εν λόγω κανονισμού Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/32015L2392 2015-12-18 Ν. 2016/4443
Οδηγία (EE) 2016/844 της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2016, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2016/32016L0844 2016-05-28 Π.Δ. 2017/48
Οδηγία (EE) 2016/970 της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2016, για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2016/32016L0970 2016-06-21 Ν. 2011/4028
Οδηγία (ΕΕ) 2017/433 της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2017/32017L0433 2017-03-15 Ν. 2011/4028