ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ


Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανακοίνωση 1992/1/31.03.1992 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1992/1/31.03.1992 1992-03-31
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1 ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής οικονομικής συνεργασίας Ελλάδος Κροατίας " Αθήνα, 19.9.2000. Απόφαση 2001/Φ.0544/3/ΑΣ723/Μ5171 2001-03-27
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιµελητηρίου Καβάλας. Προεδρικό Διάταγμα 1990/439 1990-12-14
Κύρωση της Συμφωνίας Οικονομικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Νόμος 2009/3799 2009-09-04
Περί οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Άρτας. Προεδρικό Διάταγμα 1995/201 1995-06-13
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας. Προεδρικό Διάταγμα 1995/336 1995-08-30
Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Λακωνίας. Προεδρικό Διάταγμα 1995/317 1995-08-22
21 (5)Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Κυκλάδων. Προεδρικό Διάταγμα 1995/2 1995-06-19
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής. Προεδρικό Διάταγμα 1995/222 1995-06-19
Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Αργολίδας. Προεδρικό Διάταγμα 1995/310 1995-08-22
Περί οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Ζακύνθου. Προεδρικό Διάταγμα 1995/311 1995-08-22
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 2ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής οικονομικής συνεργασίας Ελλάδος - Κροατίας, Ζάγκρεμπ, 18.5.2001. Απόφαση 2002/Φ.0544/4/ΑΣ512/Μ.5266 2002-04-08
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τσεχίας για την οικονομική, βιομηχανική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 2001/2976 2001-12-31
Κύρωση Συµφωνίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας για την ενθάρρυνση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων. Νόμος 1991/1972 1991-11-20
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΡLΟ) για την Παλαιστινιακή Εθνική Αρχή για οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 2001/2904 2001-04-12
Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Προεδρικό Διάταγμα 2007/199 2007-09-14
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 2ης Συνόδου της Μικτής Διϋπουργικής Επιτροπής οικονομικής, βιομηχανικής, επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας Ελλάδος - Αρμενίας. Απόφαση 1999/Φ.0544/2/ΑΣ298/Μ.4977 1999-11-10
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά με τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Έν [...] Νόμος 2014/4244 2014-03-11
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου. Προεδρικό Διάταγμα 1996/278 1996-08-27
Έγκριση του Οργανισμού του Επιμελητηρίου Έβρου. Προεδρικό Διάταγμα 1996/279 1996-08-27
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Πιερίας. Προεδρικό Διάταγμα 1996/220 1996-07-30
Έγκριση του Οργανισμού του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης. Προεδρικό Διάταγμα 1997/173 1997-07-10
Περί εγκρίσεως του Οργανισμού του Επιμελητηρίου Σερρών. Προεδρικό Διάταγμα 1997/130 1997-06-09
Περί οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Τρικάλων. Προεδρικό Διάταγμα 1995/309 1995-08-22
Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Κοζάνης Προεδρικό Διάταγμα 1995/337 1995-08-30
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Ξάνθης. Προεδρικό Διάταγμα 1995/220 1995-06-19
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Κορίνθου. Προεδρικό Διάταγμα 1995/219 1995-06-19
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Καστοριάς. Προεδρικό Διάταγμα 1995/218 1995-06-19
Μετονομασία Τμήματος και Επαγγελματική κατοχύρωση πτυχιούχων Τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Προεδρικό Διάταγμα 1997/372 1997-12-03
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Διαιτολογίας του Χαροκόπειου ΑΕΙ Οικιακής Οικονομίας. Προεδρικό Διάταγμα 1997/311 1997-10-29
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας. Προεδρικό Διάταγμα 2005/35 2005-03-02
Έγκριση Πρωτοκόλλου 5ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Αλβανικής Διυπουργικής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής, Τεχνικής και Επιστημονικής Συνεργασίας. Απόφαση 1995/Φ.0544/4/ΑΣ565/Μ.4495 1995-12-29
Κύρωση συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας στον τομέα της Δημόσιας Υγείας. Νόμος 1995/2363 1995-12-06
Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης Εurοpa, μεταξύ των Υπουργών Εθνικής Άμυνας του Βελγίου, της Τσεχίας, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδος, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πολ [...] Νόμος 2007/3616 2007-12-03
Ίδρυση Τμήματος Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Προεδρικό Διάταγμα 2009/77 2009-06-22
Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προεδρικό Διάταγμα 1995/438 1995-12-11
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ) στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Προεδρικό Διάταγμα 1998/1 1998-01-19
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Πέλλας. Προεδρικό Διάταγμα 2003/134 2003-05-16
΄Οργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ). Προεδρικό Διάταγμα 2003/151 2003-05-23
Παροχή άδειας για την μεταβίβαση απαλλοτριωθέντων ακινήτων και ιδανικών μεριδίων των Εταιρειών «ΕΚΟ - ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στην Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑ [...] Προεδρικό Διάταγμα 1992/353 1992-10-29
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Λακωνίας. Προεδρικό Διάταγμα 2010/70 2010-08-02
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 15ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Ελληνο-Βουλγαρικής Επιτροπής οικονομικής και επιστημονικο-τεχνικής συνεργασίας» (Αθήνα, 22.4.1992). Απόφαση 1992/Φ.0544/2/ΑΣ490/Μ.4137/4/ 1992-11-24
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Ημαθίας Προεδρικό Διάταγμα 1999/12 1999-01-29
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Γρεβενών. Προεδρικό Διάταγμα 1999/13 1999-01-29
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Κιλκίς. Προεδρικό Διάταγμα 1999/14 1999-01-29
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Χανίων. Προεδρικό Διάταγμα 1999/10 1999-01-29
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Λιβάνου για την οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 1998/2635 1998-07-10
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν για την οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 1998/2586 1998-03-13
Κύρωση του Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για συνεργασία στον αγροτικό τομέα. Νόμος 2004/3222 2004-02-02
Θέση σε κυκλοφορία νέων αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας 2 € κοπής 2012 για τον εορτασμό της δεκαετούς επετείου κυκλοφορίας χαρτονομισμάτων και κερμάτων ευρώ και καθορισμός των κύριων γνωρισμάτων τους. Προεδρικό Διάταγμα 2011/111 2011-11-21
Ενοποίηση και μετατροπή του Κέντρου Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΚΤΕΣΚ) σε Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΙΤΕΣΚ) του Εθνικού Κέντρου Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Προεδρικό Διάταγμα 2002/82 2002-03-27
Κύρωση της Συμφωνίας οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας. Νόμος 2010/3859 2010-07-12
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για οικονομική συνεργασία Νόμος 2001/2906 2001-04-12
Απόφαση 1996/2994 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1996/2994 1996-06-14
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κένυας για οικονομική και τεχνική συνεργασία. Νόμος 2001/2905 2001-04-12
Έγκριση Πρωτοκόλλου για τη σύσταση και λειτουργία Μικτής Ελληνο-Αλβανικής Επιτροπής για την προώθηση των διμερών σχέσεων (Άγιοι Σαράντα, 9.4.1993). Απόφαση 1994/Φ.054/4229 1994-04-18
Έγκριση Μνημονίου συνομιλιών μεταξύ των αντιπροσωπειών των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Μόσχα, 17.2.1993). Απόφαση 1993/1/12.05.1993 1993-05-12
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσια­λιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού. Νόμος 2008/3713 2008-11-07
Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Προεδρικό Διάταγμα 1997/365 1997-11-28
Διάρθρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Προεδρικό Διάταγμα 2006/78 2006-04-13
Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύμβασης της Βαρκελώνης του 1976 «για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση» και των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου του 1980 «για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές. Νόμος 2002/3022 2002-06-19
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/114 2002-04-30
Έγκριση του Πρακτικού της 5ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Μαροκινής Επιτροπής οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας. Αθήνα, 10.11.2000. Απόφαση 2001/Φ.0544/3/ΑΣ858/Μ.5188 2001-08-03
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Προεδρικό Διάταγμα 2009/113 2009-08-17
(1) Ρύθμιση αλιείας οστράκων στους Κόλπους Καλλονής και Γέρας του Νομού Λέσβου. Προεδρικό Διάταγμα 1995/17 1995-01-26
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κούβας για την οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 1998/2585 1998-03-13
΄Ιδρυση εργαστηρίου Τεχνικής Μηχανικής στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2003/13 2003-01-23
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Καζακστάν για οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 2003/3119 2003-03-04
Ρύθμιση θεμάτων συγχώνευσης εταιριών ΕΒΟ Α.Ε. ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε. Νόμος 2003/3195 2003-11-20
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας για την Οικονομική, Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία και τη συνεργασία σε θέματα καινοτομίας. Νόμος 2011/3958 2011-04-20
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ουγκάντα για την οικονομική, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 2001/2914 2001-05-23
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 2008/3695 2008-08-25
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την οικονομική, βιομηχανική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 1993/2140 1993-05-28
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Ευρυτανίας. Προεδρικό Διάταγμα 2005/50 2005-03-21
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Πρέβεζας. Προεδρικό Διάταγμα 2005/51 2005-03-21
Μνημόνιο Κατανόησης για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου. Νόμος 2006/3435 2006-02-14
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας Ελλάδος - Σλοβακίας. Μπρατισλάβα, 16.12.1999. Απόφαση 2001/Φ.0544/4/ΑΣ283/Μ.5096 2001-01-31
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 17ης Συνόδου της Διακυβερνητικής Μικτής Ελληνο-Ρουμανικής Επιτροπής οικονομικής, βιομηχανικής και τεχνολογικής συνεργασίας (Αθήνα, 12.7.2000). Απόφαση 2001/Φ.0544/4/ΑΣ632/Μ.5153 2001-07-10
Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φυσικής του Στερεού Φλοιού της Γης. Προεδρικό Διάταγμα 1994/322 1994-10-11
Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α" 172). Προεδρικό Διάταγμα 1995/189 1995-05-31
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 19ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Ελληνο - Βουλγαρικής Επιτροπής οικονομικής και επιστημονικο - τεχνικής συνεργασίας. (Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 1999) Απόφαση 1999/Φ.0544/2/ΑΣ577/Μ.5018 1999-12-15
Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/368 1996-09-20
Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων. Προεδρικό Διάταγμα 2018/41 2018-05-07
Τροποποίηση αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/371 1996-09-20
Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ [...] Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 2015/1/30.12.2015 2015-12-30
Έγκριση του πρωτοκόλλου της 2ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Ελληνο-ρωσικής Επιτροπής για την οικονομική, την βιομηχανική, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μετά παραρτημάτων αυτού. Αθήνα, 28.7.1999. Απόφαση 2001/Φ.0544/2/ΑΣ741/Μ.5172 2001-03-29
Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Γεωργίας. Νόμος 1998/2617 1998-06-16
Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Νόμος 2004/3247 2004-07-01
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας Σλοβενίας για οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 2003/3118 2003-03-04
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κρατικής Διοίκησης Δασών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για συνεργασία στον τομέα της δασοπονίας. Νόμος 2003/3117 2003-03-04
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των Βαλκανικών Χωρών για οικονομική και επιστημονική - τεχνική συνεργασία στον τομέα της γεωργίας. Νόμος 2003/3128 2003-03-19
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/52 2002-03-12
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Γεωργίας για την οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 1996/2411 1996-06-17
Έγκριση του Πρακτικού Ελλάδος - Τσεχίας για θέματα διμερούς οικονομικής συνεργασίας. Πράγα, 14.12.1999. Απόφαση 2001/Φ.0544/4/ΑΣ282/Μ.5095 2001-01-31
Κύρωση της Συμφωνίας για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν. Νόμος 1997/2544 1997-12-15
Κύρωση της Συμφωνίας οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ Νόμος 2009/3786 2009-08-07
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Μαυρικίου για οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 1997/2473 1997-04-18
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για την οικονομική, βιομηχανική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 1995/2316 1995-06-19
Κύρωση του Μνημονίου κατανόησης και συνεργασίας στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Νόμος 2005/3368 2005-07-06
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ύδατος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας περί συνεργασίας στον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος. Νόμος 2005/3367 2005-07-06
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Αιθιοπίας για οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 1999/2764 1999-11-30
Κύρωση της Συμφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Νόμος 1999/2777 1999-12-24
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την οικονομική, τεχνολογική και επιστημονική συνεργασία. Νόμος 1999/2692 1999-03-15
Ίδρυση εργαστηρίων στα Τμήματα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και Γενικού Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1999/52 1999-03-22
Έγκριση του Πρώτου Πρωτοκόλλου επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν». Απόφαση 1999/Φ.0544/3/ΑΣ47/Μ.4922 1999-07-05
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Σουρινάμ για την οικονομική, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 1999/2775 1999-12-24
Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις. Νόμος 2016/4440 2016-12-02
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 21ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο - Γαλλικής Επιτροπής για την συνεργασία σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Αθήνα, 14.11.1997. Απόφαση 1998/Φ.0544/3/ΑΣ893/Μ.4772 1998-03-09
Εφαρμογή της απόφασης 1521 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Λιβερίας. Απόφαση 2004/Φ3467/11/ΑΣ383 2004-04-27
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβακίας για την οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 1998/2620 1998-06-23
Κύρωση του Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Πολωνικής Δημοκρατίας. Νόμος 1998/2608 1998-05-04
Έγκριση πρωτοκόλλου της 8ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Ρουμανικής Επιτροπής για συνεργασία στον Τουρισμό. Βουκουρέστι, 22.2.1992. Απόφαση 1992/Φ.0544/3/ΑΣ266/Μ.4116 1992-05-26
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 19/95 «προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης (Α" 15). Προεδρικό Διάταγμα 1997/87 1997-05-14
Εφαρμογή του Κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 2079/1992, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις. Νόμος 1994/2237 1994-09-15
Τροποποίηση του Π.Δ. 248/1989 (ΦΕΚ 116 Α") «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 179/1992 (ΦΕΚ 81 Α"). Προεδρικό Διάταγμα 1994/147 1994-07-04
Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ). Προεδρικό Διάταγμα 1995/353 1995-09-12
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Τρίτης Συνόδου της Μικτής Υπουργικής Επιτροπής οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Αθήνα 17.7.1998. Απόφαση 1999/1/08.04.1999 1999-04-08
Συμφωνία 1999/2/07.10.1999 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Συμφωνία 1999/2/07.10.1999 1999-10-07
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2017/131 2017-10-20
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Μικτής Διϋπουργικής Επιτροπής οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας Ελλάδος - Ουζμπεκιστάν. Απόφαση 1999/Φ.0544/2/ΑΣ216/Μ.4959 1999-07-09
Συμφωνία 1999/1/07.10.1999 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Συμφωνία 1999/1/07.10.1999 1999-10-07
Έγκριση του Πρακτικού της 3ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Μαροκινής Επιτροπής οικονομικής, επιστημονικής, μορφωτικής και τεχνικής συνεργασίας. Απόφαση 1992/Φ.0544/4/ΑΣ680/Μ.4073/2/ 1992-05-18
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. Νόμος 1996/2414 1996-06-25
Ανακοίνωση 1993/1/30.12.1993 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1993/1/30.12.1993 1993-12-30
«Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 7ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Κινεζικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας», Αθήνα, 13.1.1998. Απόφαση 1998/Φ.0544/5/ΑΣ225/Μ.4792 1998-10-01
Κύρωση της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού. Νόμος 2005/3420 2005-12-06
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 18ης Συνόδου της Μεικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής και Τεχνικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρουμανίας (Βουκουρέστι, 22 Φεβρουαρίου 2006). Απόφαση 2006/Φ.0544/Μ.5852/ΑΣ231 2006-10-02
Παλλαϊκή Άμυνα και άλλες διατάξεις. Νόμος 1998/2641 1998-09-15
Τροποποίηση του Π.Δ. 595/1984 " Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GΡL (LΡG)" (Α" 218). Προεδρικό Διάταγμα 1998/269 1998-08-21
Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.) Προεδρικό Διάταγμα 2006/9 2006-01-23
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 6ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-αλβανικής Διακυβερνητικής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής και Τεχνικο-επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Τίρανα, 2 [...] Απόφαση 1998/Φ.0544/2/ΑΣ181/Μ.4808/1/ 1998-10-01
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 2ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Αιγυπτιακής επιτροπής οικονομικής και Τεχνικής συνεργασίας. Απόφαση 1992/1/03.08.1992 1992-08-03
Εφαρμογή της αποφάσεως 1408 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Λιβερίας. Απόφαση 2002/Φ.3467/17/ΑΣ1012 2002-10-14
Δημοσίευση της απόφασης 1330 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Απόφαση 2001/Φ.3210Α/33/ΑΣ1205 2001-12-31
Μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου και μετονομασία Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Προεδρικό Διάταγμα 2009/9 2009-02-09
Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Στατιστικής Τεκμηρίωσης, Ανάλυσης και Έρευνας. Προεδρικό Διάταγμα 1995/432 1995-11-24
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις. Νόμος 1995/2322 1995-07-12
Εφαρμογή της απόφασης 1579 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Λιβερίας. Απόφαση 2005/Φ.3467/9/ΑΣ171 2005-02-17
Κύρωση της Συμφωνίας σχετικά με τους στόχους και τη διαχείριση της πρωτοβουλίας για το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο. Νόμος 2005/3384 2005-08-19
Κύρωση του Χάρτη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου. Νόμος 1999/2711 1999-04-16
Κανονισμός λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη. Προεδρικό Διάταγμα 1999/273 1999-11-03
Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις. Νόμος 1999/2771 1999-12-16
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα αμυντικών εξοπλισμών, συστημάτων και υπηρεσιών. Νόμος 2017/4471 2017-05-15
Προμήθειες αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Νόμος 2006/3433 2006-02-07
Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Προεδρικό Διάταγμα 2001/205 2001-07-16
Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (εμπορευματικών σταθμών αυτοκινήτων). Προεδρικό Διάταγμα 2004/79 2004-03-01
Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας ΕΝΕRGΕΑΝ ΟΙL & GΑS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων [...] Νόμος 2018/4524 2018-03-15
Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή «Άρτα-Πρέβεζα». Νόμος 2018/4526 2018-03-16
Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ). Νόμος 2013/4123 2013-02-19
Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα συνδεόμενα με ενέργεια προϊόντα σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τροποποίηση του Π.Δ. 32/2010 (ΦΕΚ Α 70). Προεδρικό Διάταγμα 2011/7 2011-02-11
Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τροποποίηση των ΠΔ 335/1993 (ΦΕΚ 143/Α/93), 178/1998 (ΦΕΚ 131/Α/1998) και της ΚΥΑ Δ6/Β/17682 (ΦΕΚ 1407/Β/2001) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/32/ΕΚ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2010/32 2010-05-14
Εφαρμογή της απόφασης 1929 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Ιράν. Απόφαση 2010/Φ.103367 2010-08-05
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 6ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Ουγγρικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 3 Ιουνίου 1994. Απόφαση 1995/Φ.0544/4/ΑΣ67/Μ.4392 1995-05-30
Κύρωση της Σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα. Νόμος 2005/3422 2005-12-13
Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης Νόμος 2005/3341 2005-05-18
Εφαρμογή της απόφασης 1478 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Λιβερίας. Απόφαση 2003/Φ.3467/8/ΑΣ630 2003-06-26
Γενική Γραμματεία Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων. Προεδρικό Διάταγμα 2002/151 2002-06-05
Εφαρμογή της απόφασης 1929 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2014/8 2014-01-17
Κύρωση Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών -Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας αφ" ετέρου μετά της Τελικής Πράξης αυτής. Νόμος 1996/2421 1996-07-04
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 5ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Αιγυπτιακής Διυπουργικής Επιτροπής οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας. Αθήνα, 16.2.2000. Απόφαση 2001/1/22.02.2001 2001-02-22
Κύρωση της Συνθήκης Εμπορίας Όπλων. Νόμος 2016/4365 2016-02-12
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις. Νόμος 2008/3660 2008-05-07
Κύρωση της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους, αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αφ’ ετέρου και της Τελικής Πράξης. Νόμος 2009/3778 2009-08-07
Κύρωση Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών- Μελών τους, αφ" ενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφ" ετέρου. Νόμος 1997/2489 1997-05-16
Έγκριση πρακτικού 2ης Συνόδου Μικτής Ελληνο -ινδικής Επιτροπής οικονομικής, επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας. (Αθήνα, 15.6.1995) Απόφαση 1995/Φ.0544/5/ΑΣ499/Μ.4489 1995-12-29
Κύρωση της Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ’ ενός, και του Τουρκμενιστάν, αφ’ ετέρου. Νόμος 2005/3400 2005-10-17
Απόφαση 2371 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Απόφαση 2017/Φ.4980/ΑΣ48211 2017-10-04
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 22ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο - Γαλλικής Επιτροπής για την συνεργασία σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Παρίσι, 18.11.1998. Απόφαση 1999/Φ.0544/2/ΑΣ19/Μ.4932 1999-02-18
Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις Νόμος 2006/3470 2006-06-28
Κύρωση της Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ" ενός, και της Δημοκρατίας του Καζακστάν, αφ" ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης και των Κοινών Δηλώσεων. Νόμος 1998/2567 1998-01-13
Κύρωση της Σύμβασης Ρόττερνταμ περί διαδικασίας συναίνεσης μετά από ενημέρωση για ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και προϊόντα φυτοπροστασίας στο διεθνές εμπόριο. Νόμος 2003/3176 2003-08-29
Για την κύρωση της Διεθνούς Γιούτας και των ειδών από γιούτα Νόμος 1992/2048 1992-05-28
Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμο [...] Προεδρικό Διάταγμα 2012/115 2012-10-17
Τροποποίηση και συμπλήρωση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Προεδρικό Διάταγμα 1993/451 1993-10-08
Κύρωση της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Ρersistent Οrganic Ροllutants - ΡΟΡs). Νόμος 2006/3447 2006-03-13
Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή «Βορειοδυτική Πελοπόννησος». Νόμος 2018/4527 2018-03-16
Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών «Τοtal Ε&Ρ Greece Β.V.», «Εdisοn Ιnternatiοnal S.p.Α.» και «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία» για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθρά [...] Νόμος 2018/4525 2018-03-15
Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους, αφ’ενός, και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, αφ’ετέρου, μετά των Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, της Τελικής Πράξης και Δηλώσεων αυτής. Νόμος 2010/3856 2010-07-01
Κύρωση της Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ" ενός, και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, αφ" ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης και των Κοινών Δηλώσεων και Επιστολών. Νόμος 1998/2566 1998-01-13
Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών-μελών τους αφ’ ενός και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφ’ ετέρου, μετά των συνημμένων Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, της Τελικής Πράξης και των προσαρτημένων [...] Νόμος 2011/3909 2011-02-08
Κύρωση Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν αφ" ετέρου, της Τελικής Πράξης και των επισυναπτόμενων σε αυτή κοινών δηλώσεων και επιστολών. Νόμος 1997/2488 1997-05-16
Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β~40).» Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». Προεδρικό Διάταγμα 2004/82 2004-03-02
( Ιδρυση και λειτουργία Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) στην Πάτρα. Προεδρικό Διάταγμα 1990/233 1990-07-11
Εφαρμογή της απόφασης 2270 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2018/3 2018-01-18
Αρμόδια διοικητικά όργανα, διαδικασίες και προθεσμίες έγκρισης, αναθεώρησης και τροποποίησης των πλαισίων και σχεδίων του συστήματος χωρικού σχεδιασμού του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), καθώς και ειδικότερο περιεχόμενο αυτών. Προεδρικό Διάταγμα 2018/90 2018-09-03
Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Προεδρικό Διάταγμα 2013/44 2013-04-08
Έγκριση Πρακτικού της συνάντησης της Μικτής Ελληνο-Βουλγαρικής Επιτροπής εμπειρογνωμόνων προετοιμασίας κοινής πρότασης προς τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες σχετικής με την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων των διασυνοριακώ [...] Απόφαση 1992/1/08.04.1992 1992-04-08
Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ». Προεδρικό Διάταγμα 1996/189 1996-07-09
(1) Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 78/1988 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας [...] Προεδρικό Διάταγμα 1996/38 1996-02-16
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ινστιτούτου Παστέρ και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ Νόμος 2009/3733 2009-01-28
Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι.. σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις. Νόμος 1991/1966 1991-09-26
Περί σημάτων. Νόμος 1994/2239 1994-09-16
Κύρωση Ευρωπαϊκών Συμφωνιών για την εγκαθίδρυση σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφ"ενός και 1) της Τσεχικής Δημοκρατίας και 2) της Σλοβακικής Δημοκρατίας αφετέρου. Νόμος 1994/2253 1994-11-18
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - ρουμανικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας» (Αθήνα, 14.12.1994). Απόφαση 1995/Φ.0544/5/ΑΣ139/Μ.4415 1995-04-14
Συνεταιρισμοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητος Υπουγείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Νόμος 2007/3569 2007-06-08
Κύρωση της Συμφωνίας - Πλαισίου περί Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών αυτής, αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφ" ετέρου. Νόμος 1999/2770 1999-12-13
Έγκριση του πρακτικού της 6ης Διευρυμένης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Τυνησιακής Διϋπουργικής Επιτροπής. Τύνις, 28 Απριλίου 1999. Απόφαση 1999/Φ.0544/4/ΑΣ466/Μ.4989 1999-11-08
Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Προεδρικό Διάταγμα 2017/147 2017-12-13
Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέ­σεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προεδρικό Διάταγμα 2006/73 2006-04-10
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Πολωνίας αφ" ετέρου μετά των Πρωτοκόλλων, Παραρτημάτων και Επιστολών αυτής. Νόμος 1993/2153 1993-06-18
Κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας Καφέ 2001. Νόμος 2003/3203 2003-12-23
Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Νόμος 2011/3908 2011-02-01
Κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας για το φυσικό καουτσούκ, 1995, Νόμος 1999/2723 1999-06-14
Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παρ [...] Νόμος 2017/4487 2017-08-09
Κύρωση των Ευρωπαϊκών Συμφωνιών για την εγκαθίδρυση συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφ" ενός και 1. της Δημοκρατίας της Εσθονίας, 2. της Δημοκρατίας της Λεττονίας και 3. της Δημοκρατίας της Λιθουανίας αφ" ετέρου [...] Νόμος 1997/2498 1997-05-16
Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας Συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας αφ" ετέρου. Νόμος 1994/2263 1994-12-05
Κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς Πράξεις, καθώς και των σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων, που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. Νόμος 2002/3001 2002-04-08
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμέ [...] Νόμος 2016/4403 2016-07-07
Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» (Β΄ 781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργική [...] Προεδρικό Διάταγμα 2004/115 2004-03-05
Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα. Προεδρικό Διάταγμα 2013/1 2013-01-08
Κύρωση της Συμφωνίας Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της, αφ’ ενός, και των Δημοκρατιών της Κόστα Ρίκα, του Ελ Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, της Νικαράγουας και του Παναμά, αφ’ ετέ [...] Νόμος 2011/3947 2011-04-05
Κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας του 2006για την Τροπική Ξυλεία. Νόμος 2011/3970 2011-05-26
Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις. Νόμος 2002/3016 2002-05-17
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 7ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο -Αλβανικής Διακυβερνητικής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής και Τεχνικο-επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Αθήνα, 27.10.1999. Απόφαση 2001/Φ.0544/4/ΑΣ351/Μ.5062 2001-05-21
Κύρωση της Σύμβασης και του Πρόσθετου σε αυτήν Πρωτοκόλλου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας σχετικά με την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί της ωφέλειας από κεφάλαιο. Νόμος 2009/3742 2009-02-13
Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις. Νόμος 2009/3762 2009-05-15
Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις. Νόμος 1997/2545 1997-12-15
Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις. Νόμος 1997/2516 1997-08-08
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας αφ" ετέρου μετά των Πρωτοκόλλων, Παραρτημάτων και Επιστολών αυτής. Νόμος 1993/2154 1993-06-18
(1) Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις διανομαρχιακού επιπέδου αρχές του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Προεδρικό Διάταγμα 1993/92 1993-03-22
Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών –Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις. Νόμος 2008/3634 2008-01-29
Οργανισμός του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού. Προεδρικό Διάταγμα 2007/31 2007-02-20
Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας καισυναφείς διατάξεις. Νόμος 2007/3526 2007-02-09
Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί [...] Προεδρικό Διάταγμα 2007/51 2007-03-08
Διαλειτουργικότητα του συμβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος: Εναρμόνιση της Οδηγίας 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 (L 110/20.4.2000). Προεδρικό Διάταγμα 2005/139 2005-08-04
Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, αφ’ ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης, των Δηλώ­σεων και του συνημμένου Πρακτικού Διόρθωσης Αβλεψιών. Νόμος 2010/3834 2010-03-16
Κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας του 1994 για τον καφέ. Νόμος 1996/2393 1996-04-11
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. Νόμος 2005/3419 2005-12-06
Κύρωση Συμβάσεως για την απαγόρευση αναπτύξεως, παραγωγής, αποθηκεύσεως και χρήσεως χημικών όπλων και για την καταστροφή τους μετά των Παραρτημάτων αυτής. Νόμος 1994/2254 1994-11-18
Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις. Νόμος 2013/4146 2013-04-18
Κύρωση της Συμφωνίας για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής αφ" ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης. Νόμος 2003/3124 2003-03-14
Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας αφ’ ετέρου, μετά του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης αυτής Νόμος 2009/3744 2009-02-13
Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις. Νόμος 2010/3875 2010-09-20
Κύρωση Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αφ" ενός και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφ" ετέρου, μετά των Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, Τελικής Πράξης και Κοινών Δηλώσεων αυτής. Νόμος 1995/2310 1995-06-19
Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 1998/230 1998-07-28
Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις. Νόμος 1998/2639 1998-09-02
Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Νόμος 2003/3212 2003-12-31
Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων. Νόμος 2010/3894 2010-12-02
Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις. Νόμος 2002/3054 2002-10-02
Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 1992/11 1992-01-27
Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών κια Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. Νόμος 2001/2939 2001-08-06
Τροποποίηση και συμπλήρωση των Ωρολογίων και Αναλυτικών Προγραμμάτων των Τεχνικών-Επαγγελματικών Λυκείων και Τεχνικών - Επαγγελματικών Σχολών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1997/72 1997-05-02
Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης, μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις. Νόμος 2008/3727 2008-12-18
Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις. Νόμος 2008/3710 2008-10-23
Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις Νόμος 2008/3648 2008-02-29
Οργανισμός, Κανονισμός της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προεδρικό Διάταγμα 1997/161 1997-07-03
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. Νόμος 1995/2327 1995-07-31
Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικακαι άλλες διατάξεις. Νόμος 2007/3583 2007-06-28
Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις. Νόμος 2017/4508 2017-12-22
Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στην Θάλασσα, (ΠΑΑΖΕΘ - SΟLΑS) "74», που υιοθετήθηκαν στην Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων της Διεθνούς Σύμβασης την 12η Δεκεμβρίου 2002. Προεδρικό Διάταγμα 2004/56 2004-02-11
Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις. Νόμος 2013/4199 2013-10-11
Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις. Νόμος 2011/3982 2011-06-17
Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις. Νόμος 2014/4277 2014-08-01
Κύρωση της Συμφωνίας για την τροποποίηση της Τέταρτης Σύμβασης ΑΚΕ - ΕΚ του ΛΟΜΕ, του Χρηματοδοτικού Πρωτοκόλλου, της Τελικής Πράξης και της Εσωτερικής Συμφωνίας εφαρμογής της Σύμβασης. Νόμος 1997/2535 1997-11-27
Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις. Νόμος 1998/2648 1998-10-22
Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις. Νόμος 2011/3937 2011-03-31
Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και τηνασφάλεια των εργαζομένων. Νόμος 2010/3850 2010-06-02
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. Νόμος 1992/2040 1992-04-23
Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης 1979 περί της διασυνοριακής ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε μεγάλη απόσταση σχετικά με την περαιτέρω μείωση των εκπομπών θείου. Νόμος 1997/2542 1997-12-15
Κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας του 1994 για την Τροπική Ξυλεία. Νόμος 1997/2511 1997-06-27
Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών. Νόμος 2018/4548 2018-06-13
Κύρωση της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών -Μελών τους αφ" ενός και του Κράτους του Ισραήλ αφ" ετέρου, της Τελικής Πράξης, καθώς και των Συμφωνιών υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών και των προσαρ [...] Νόμος 1997/2490 1997-05-16
Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις. Νόμος 2004/3220 2004-01-28
Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. Νόμος 2004/3299 2004-12-23
Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις. Νόμος 2013/4110 2013-01-23
Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις. Νόμος 1997/2459 1997-02-18
Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις. Νόμος 2017/4495 2017-11-03
Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις. Νόμος 1998/2601 1998-04-15
Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. Νόμος 2004/3232 2004-02-12
Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις. Νόμος 2013/4178 2013-08-08
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμη­θειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Νόμος 2011/3978 2011-06-16
Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις. Νόμος 1996/2386 1996-03-07
Για την κύρωση από την Ελλάδα της Διεθνούς Συμφωνίας του 1986 για το Κακάο. ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: Νόμος 1993/2146 1993-06-15
Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. Νόμος 1993/2160 1993-07-19
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2007/60 2007-03-16
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την εγκαθίδρυση συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους, που ενεργούν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφ" ενός, και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, αφ" ετέρου, μετά της Τελικής Πράξ [...] Νόμος 1998/2654 1998-11-19
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις. Νόμος 2018/4546 2018-06-12
Κύρωση της Συμφωνίας Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, μετά των συνημμένων σε αυτήν Παραρτημάτων. Νόμος 2018/4518 2018-02-13
Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Προεδρικό Διάταγμα 2018/13 2018-02-20
Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Προεδρικό Διάταγμα 2014/103 2014-08-28
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Νόμος 2014/4310 2014-12-08
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. Νόμος 2014/4270 2014-06-28
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις. Νόμος 2016/4387 2016-05-12
Κύρωση της Τελικής Πράξης της Διάσκεψης του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ενέργειας, της Συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας και του Πρωτοκόλλου του Χάρτη Ενέργειας για την ενεργειακή απόδοση και τα σχετικά περιβαλλοντικά ζητήματα. Νόμος 1997/2476 1997-04-18
Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. Νόμος 2017/4485 2017-08-04
Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Προεδρικό Διάταγμα 2014/107 2014-08-28
Κύρωση της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών. Νόμος 1997/2513 1997-06-27
Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και της Συμφωνίας που αφορά την εφαρμογή του μέρους ΧΙ της Σύμβασης. Νόμος 1995/2321 1995-06-23