ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ


Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Προεδρικό Διάταγμα 1993/447 1993-10-07
Τροποποίηση ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1997/78 1997-05-02
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/331 2002-11-19
Ρύθμιση θεμάτων προέλευσης και εκπαίδευσης του αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κατά τροποποίηση των Π.Δ. 496/1987 (Α" 229) και Π.Δ. 585/1985 (Α" 205). Προεδρικό Διάταγμα 1993/286 1993-07-27
Περί τρόπου εισαγωγής, διάρκειας φοίτησης, εξεταζομένων μαθημάτων κατά την εισαγωγή και φοίτηση, τρόπου βαθμολογίας κ.λπ στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών, του Υπουργείου Εξωτερικών των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας. Προεδρικό Διάταγμα 1992/63 1992-02-27
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Εφαρμογών της Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών» στο Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2003/23 2003-02-06
Περί τρόπου εισαγωγής των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών του Υπουργείου Εξωτερικών και τρόπου λειτουργίας αυτού. Προεδρικό Διάταγμα 1997/101 1997-05-23
Τροποποίηση π.δ. 17/1999 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών». Προεδρικό Διάταγμα 2017/23 2017-03-31
Διαδικασία, προϋποθέσεις και προσόντα διορισμού υπαλλήλων Αγροφυλακής - Υπηρεσιακό Συμβούλιο Αρχιφυλάκων και Αγροφυλάκων. . Προεδρικό Διάταγμα 1992/100 1992-03-23
Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου, συμπλήρωση διατάξεων περί απουσιών των μαθητών Γυμνασίων, λήξη μαθημάτων στο Γυμνάσιο και λοιπές διατάξεις. Προεδρικό Διάταγμα 2014/39 2014-03-28
Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/117 1996-05-24
Τροποποΐηση του Π.Δ. 545/1985 «Κύρωση Οργανισµού Ανωτάτης Σχολής Πολέµου» ΦΕΚ 194/18.10.1985 (τ.Α΄). Προεδρικό Διάταγμα 1991/123 1991-04-04
Αξιολόγηση των μαθητών των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων για την πιλοτική εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών. Προεδρικό Διάταγμα 2012/47 2012-04-27
Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών Προεδρικό Διάταγμα 1999/17 1999-02-04
Ρύθμιση θεμάτων Υποχρεωτικής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και θεμάτων λειτουργίας των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων. Προεδρικό Διάταγμα 1992/250 1992-08-10
Κατάτμηση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Προεδρικό Διάταγμα 2004/106 2004-03-04
Έγκριση Εκτελεστικού Προγράμματος μορφωτικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για τα έτη 2002 - 2003 και 2004, Αθήνα 29.11.2001. Απόφαση 2002/Φ.0544/3/ΑΣ25/Μ.5339 2002-09-10
Έγκριση Προγράμματος μορφωτικής, εκπαιδευτικής και επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας για τα έτη 1996,1997 και 1998 (Αθήνα, 28 Μαΐου 1996) Απόφαση 1996/1/28.08.1996 1996-08-28
Τροποποίηση και συμπλήρωση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Προεδρικό Διάταγμα 1993/198 1993-05-20
Έγκριση εκτελεστικού Προγράμματος Πολιτιστικής και Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας για τα έτη 1999, 2000, 2001 και 2002. Απόφαση 1999/Φ.0544/4/ΑΣ347/Μ.4973 1999-10-13
Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών. Προεδρικό Διάταγμα 2017/79 2017-08-01
Τροποποίηση αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/371 1996-09-20
Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου Προεδρικό Διάταγμα 2016/126 2016-11-11
Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 76/2008 «Κύρωση του Οργανισμού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς» (118/ 25-6-2008, τ. Α΄). Προεδρικό Διάταγμα 2017/6 2017-02-09
Περί Οργανισμού της Σχολής Εθνικής Άμυνας. Προεδρικό Διάταγμα 2004/153 2004-06-17
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Β.Δ. 636/ 1972 «περί πτυχίων και αδειών Πολιτικής Αεροπορίας». Προεδρικό Διάταγμα 1996/115 1996-05-20
Περί Οργανισμού της Σχολής Εθνικής Άμυνας. Προεδρικό Διάταγμα 1997/20 1997-02-18
Έγκριση Εκτελεστικού Προγράμματος της Εκπαιδευτικής και Πολιτιστικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας για τα έτη 2005, 2006 και 2007. Απόφαση 2005/Φ.0544/ΑΣ223/Μ.5717 2005-08-31
Τροποποίηση και συμπλήρωση των Ωρολογίων και Αναλυτικών Προγραμμάτων των Τεχνικών-Επαγγελματικών Λυκείων και Τεχνικών - Επαγγελματικών Σχολών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1997/72 1997-05-02
Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/15 1996-01-18
Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα. Νόμος 1993/2121 1993-03-04