ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ


Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν. Νόμος 2010/3836 2010-03-16
Ανακοίνωση 2001/2/17.08.2001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 2001/2/17.08.2001 2001-08-17
Τροποποίηση π.δ. 17/1999 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών». Προεδρικό Διάταγμα 2017/23 2017-03-31
Απόφαση 1998/Φ.0544/4/ΑΣ425/Μ.4825 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1998/Φ.0544/4/ΑΣ425/Μ.4825 1998-06-29
Ανακοίνωση 2001/3/17.08.2001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 2001/3/17.08.2001 2001-08-17
Κύρωση της Συνθήκης Φιλίας και Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας. Νόμος 1998/2614 1998-06-02
Ανακοίνωση 1995/1/14.09.1995 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1995/1/14.09.1995 1995-09-14
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της ΕλληνοΚουβανικής Μικτής Οικονομικής Επιτροπής. (Αθήνα, 24 Ιουνίου 1998) Απόφαση 1999/Φ.0544/5/ΑΣ540/Μ.4846 1999-07-08
Έγκριση Πρωτοκόλλου Διαβουλεύσεων μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Μόσχα, 7.11.1992. Απόφαση 1993/Φ.0544/3/Αο738/Μ.4196/9/ 1993-03-22
Περί τρόπου εισαγωγής, διάρκειας φοίτησης, εξεταζομένων μαθημάτων κατά την εισαγωγή και φοίτηση, τρόπου βαθμολογίας κ.λπ στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών, του Υπουργείου Εξωτερικών των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας. Προεδρικό Διάταγμα 1992/63 1992-02-27
Ανακοίνωση 2001/1/01.08.2001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 2001/1/01.08.2001 2001-08-01
Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών Προεδρικό Διάταγμα 1999/17 1999-02-04
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας. Νόμος 1998/2590 1998-03-18
Ανακοίνωση 1998/1/03.07.1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/1/03.07.1998 1998-07-03
Ανακοίνωση 1997/1/15.01.1997 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1997/1/15.01.1997 1997-01-15
Περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας της Υπηρεσίας Πολιτικών Υποθέσεων (Υ.Π.Υ.) με έδρα την Ξάνθη, ως Περιφερειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 1998/334 1998-10-01
Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας πρόσληψης ειδικών επιστημονικών και μορφωτικών συνεργατών άρθρου 130 παρ. 1 του Ν. 2594/98 Κύρωση ως Κώδικα του σχετικού νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών», καθώς και των τυπικών προσόντων αυτών. Προεδρικό Διάταγμα 1998/191 1998-07-01
Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις. Νόμος 2011/4029 2011-11-22
Έγκριση Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ρουμανίας (Βουκουρέστι; 9.6.1994). Απόφαση 1994/66553 1994-08-22
Έγκριση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κροατίας. Αθήνα 11.1992. Απόφαση 1993/Φ.0544/4/ΑΣ777/Μ.4196/7/ 1993-03-05
Μνημόνιο Συνεννοήσεως Διμερούς Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Αθήνα, 13 Μαρτίου 2002. Απόφαση 2002/Φ.0544/1/ΑΣ305/Μ.5379 2002-04-30
Κύρωση της Συμφωνίας για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κιργιζίας. Νόμος 2006/3436 2006-02-14
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄ - 58). Προεδρικό Διάταγμα 2001/309 2001-09-21
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εμπορίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με τη συνεργασία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Νόμος 2006/3494 2006-10-12
Κατάτμηση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Προεδρικό Διάταγμα 1997/149 1997-06-23
Περί τρόπου εισαγωγής των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών του Υπουργείου Εξωτερικών και τρόπου λειτουργίας αυτού. Προεδρικό Διάταγμα 1997/101 1997-05-23
Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 1998/230 1998-07-28
Κύρωση της Συμφωνίας για την ίδρυση και το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου Νόμος 2005/3398 2005-10-06
Κύρωση Συμφώνου Φιλίας, Συνεργασίας, Καλής Γειτονίας και Ασφάλειας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Νόμος 1998/2568 1998-01-13
Δημοσίευση 731 (1992) Αποφάσεως του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών κατά της Λιβύης. Απόφαση 1992/Φ6120/ΑΣ275/6/ 1992-05-08
Ανακοίνωση 1993/Φ.Ο544/3/ΑΣ423 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1993/Φ.Ο544/3/ΑΣ423 1993-08-26
Ανακοίνωση 1999/1/18.02.1999 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1999/1/18.02.1999 1999-02-18
Κύρωση της Συμφωνίας για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν. Νόμος 2006/3437 2006-02-14
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για συνεργασία στους τομείς των ταχυδρομείων και των τηλεπικοινωνιών. Νόμος 2003/3122 2003-03-04
Κύρωση του Μνημονίου αμοιβαίας Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Δημοκρατίας της Ινδίας για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας. Νόμος 2002/3041 2002-08-09
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας για συνεργασία στους τομείς των ταχυδρομείων και ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Νόμος 2008/3665 2008-06-02
Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 1992/11 1992-01-27
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών (Α" 128)». Προεδρικό Διάταγμα 1996/85 1996-04-23
Προσόντα και πιστοποίηση αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Προεδρικό Διάταγμα 2013/53 2013-04-26
Κύρωση της Συμφωνίας Οικονομικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αργεντινής Νόμος 2011/3929 2011-03-10
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, για συνεργασία στους τομείς των ταχυδρομείων και των τηλεπικοινωνιών Νόμος 2002/3042 2002-08-09
Μνημόνιο Κατανόησης για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου. Νόμος 2006/3435 2006-02-14
Κύρωση του Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Πολωνικής Δημοκρατίας. Νόμος 1998/2608 1998-05-04
Αναδιοργάνωση του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.) της Ακαδημίας Αθηνών. Προεδρικό Διάταγμα 2013/138 2013-10-15
Αναδιάρθρωση του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών Προεδρικό Διάταγμα 1996/372 1996-09-20
Κύρωση της Σύμβασης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές. Νόμος 1998/2656 1998-12-01
Ίδρυση Εργαστηρίων «Ελληνικής Πολιτικής» και «Διοικητικών Επιστημών» στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του ε [...] Προεδρικό Διάταγμα 2002/95 2002-04-12
Κύρωση Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Κροατίας. Νόμος 2002/3056 2002-10-10
Κύρωση του Χάρτη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου. Νόμος 1999/2711 1999-04-16
Οργάνωση και λειτουργία του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ». Προεδρικό Διάταγμα 1998/362 1998-10-29
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας περί συνεργασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον τομέα [...] Νόμος 2003/3215 2003-12-31
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας περί συνεργασίας στην καταπολέμηση του εγκλήματος, ιδιαίτερα της τρομοκρατίας, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωμέν [...] Νόμος 2004/3269 2004-10-11
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για Συνεργασία στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Νόμος 2011/3957 2011-04-20
Οργάνωση της Γραμματείας της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Προεδρικό Διάταγμα 2001/194 2001-07-13
Κύρωση της Συμφωνίας για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουκρανίας. Νόμος 1997/2549 1997-12-19
Ανακοίνωση 1992/Φ.0544/2/ΑΣ130 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1992/Φ.0544/2/ΑΣ130 1992-03-06
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τουρισμό μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ. Νόμος 2011/3992 2011-07-25
Σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την Οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009. Προεδρικό Διάταγμα 2011/103 2011-11-07
Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών Ηλία Πλασκοβίτη. Προεδρικό Διάταγμα 2001/141 2001-06-20
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Προεδρικό Διάταγμα 2001/142 2001-06-20
Κύρωση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Νόμος 2007/3543 2007-03-14
Έγκριση Μνημονίου μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την ίδρυση Επιτροπής οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας. Απόφαση 1999/Φ.0544/4/ΑΣ191/Μ.4806 1999-07-09
Έγκριση του Πρακτικού της 5ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Μαροκινής Επιτροπής οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας. Αθήνα, 10.11.2000. Απόφαση 2001/Φ.0544/3/ΑΣ858/Μ.5188 2001-08-03
Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα. Προεδρικό Διάταγμα 2004/164 2004-07-19
Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 2016/2 2016-01-22
Κύρωση της Συμφωνίας - Πλαισίου περί Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών αυτής, αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφ" ετέρου. Νόμος 1999/2770 1999-12-13
Αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Προεδρικό Διάταγμα 2006/18 2006-02-07
Έγκριση του Πρακτικού της 25ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο-Γαλλικής Επιτροπής για συνεργασία σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Αθήνα, 20.11.2001 Απόφαση 2002/Φ.0544/2/ΑΣ937/Μ.5332 2002-03-06
Κύρωση του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού. Νόμος 1994/2213 1994-05-11
Κύρωση της Συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της, αφ’ ενός και αφ’ ετέρου της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Νόμος 2004/3266 2004-09-30
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε θέματα ασφάλειας και αστυνομικής συνεργασίας. Νόμος 2011/3936 2011-03-21
Ανακοίνωση 2007/Φ.0544/Μ.5981/ΑΣ4 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 2007/Φ.0544/Μ.5981/ΑΣ4 2007-01-29
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Ρωσικής Ομοσπονδίας για πολιτιστική και επιστημονική συνεργασία. Νόμος 1995/2305 1995-05-16
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την Εμπορική Ναυτιλία. Νόμος 2010/3857 2010-07-01
Ανακοίνωση 1998/3/18.06.1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/3/18.06.1998 1998-06-18
Κύρωση της Συμφωνίας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για διεθνείς οδικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων. Νόμος 2004/3225 2004-02-02
Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 1999 που τροποποιεί τη Σύμβαση σχετικά με τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές (CΟΤΙF) της 9ης Μαΐου 1980. Νόμος 2008/3646 2008-02-29
Ανακοίνωση 1997/1/03.07.1997 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1997/1/03.07.1997 1997-07-03
Ανακοίνωση 2005/1/13.12.2005 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 2005/1/13.12.2005 2005-12-13
Έγκριση του Πρακτικού της 3ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Μαροκινής Επιτροπής οικονομικής, επιστημονικής, μορφωτικής και τεχνικής συνεργασίας. Απόφαση 1992/Φ.0544/4/ΑΣ680/Μ.4073/2/ 1992-05-18
Έγκριση Πρωτοκόλλου Επιστημονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την περίοδο 1991-1992 (Τίρανα, 25.7.1991). Απόφαση 1992/Φ.0544/2/ΑΣ530/Μ.4052 1992-04-13
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 12ης Συνόδου της Διακυβερνητικής Μικτής Ελληνο - Ρουμανικής Επιτροπής οικονομικής, βιομηχανικής και τεχνολογικής συνεργασίας Βουκουρέστι, 24.4.1993. Απόφαση 1993/1/10.12.1993 1993-12-10
Έγκριση πρωτοκόλλου της 8ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Ρουμανικής Επιτροπής για συνεργασία στον Τουρισμό. Βουκουρέστι, 22.2.1992. Απόφαση 1992/Φ.0544/3/ΑΣ266/Μ.4116 1992-05-26
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελλη­νικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την ίδρυση και τους όρους δραστηριοτήτων Πολιτιστικών Κέντρων. Νόμος 2005/3411 2005-11-04
Κύρωση της Συμφωνίας για την οικονομική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφ" ενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, αφ" ετέρου. Νόμος 1999/2749 1999-11-04
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μάλτας περί συνεργασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων της Μάλτας σε θέματα αρμοδιότητάς τους. Νόμος 2003/3125 2003-03-14
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, περί της συνεργασίας για την Καταπολέμηση του Εγκλήματος, ιδιαιτέρως της Τρομοκρατίας, της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών και του Ο [...] Νόμος 2011/3963 2011-04-29
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο "Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης" στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/141 2002-05-24
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Πρώτης Συνόδου της Ελληνο-Πολωνικής Μικτής Επιτροπής. (Πρόγραμμα εργασίας για τα έτη 2001 - 2002). Βαρσοβία, 8.11.2000. Απόφαση 2001/Φ.0544/4/ΑΣ85/Μ.5208 2001-05-18
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της Ελληνο - Ουζμπεκικής Μικτής Επιτροπής Τουριστικής συνεργασίας» (Τασκένδη, 16 Ιουλίου 2009). Απόφαση 2010/Φ.0544/Μ.6279/ΑΣ.656 2010-02-08
Οργάνωση της Γραμματείας της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Προεδρικό Διάταγμα 2001/376 2001-10-22
Κύρωση της Συμφωνίας συνεργασίας στον τομέα της άμυνας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης. Νόμος 2009/3764 2009-07-01
Κύρωση της Συμφωνίας οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ Νόμος 2009/3786 2009-08-07
Κύρωση της «Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης περί συνεργασίας στην καταπολέμηση του εγκλήματος, ιδιαίτερα της τρομοκρατίας, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και του οργ [...] Νόμος 2008/3725 2008-12-17
Κύρωση Συμφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου. Νόμος 2008/3702 2008-10-08
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν περί συνεργασίας στην καταπολέμηση του εγκλήματος, ιδιαίτερα της τρομοκρατίας, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και του [...] Νόμος 2007/3571 2007-06-08
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Παναμά για συνεργασία στους τομείς της παιδείας και του πολιτισμού. Νόμος 1998/2599 1998-04-14
Τροποποίηση του Π.Δ. 350/92 περί Οργανισμού Ναυτικής Σχολής Πολέμου (Α­ 173). Προεδρικό Διάταγμα 1998/142 1998-05-22
Έγκριση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Παραγουάης για την κατάργηση θεωρήσεων εισόδου στους κατόχους διπλωματικών, υπηρεσιακών και κοινών διαβατηρίων. (Ασουνσιόν, 13.10.1997). Απόφαση 1998/Φ.0544/3/ΑΣ196/Μ.4805/5/ 1998-06-25
Κύρωση της Συμφωνίας για πολιτιστική και επιστημονική συνεργασία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Λιβάνου. Νόμος 2003/3145 2003-05-08
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 6ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Κυπριακής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών». Αθήνα, 16. 11. 2001. Απόφαση 2002/Φ.0544/2/ΑΣ926/Μ.5333 2002-02-25
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Οργανώσεως για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης για επιστημονική, εκπαιδευτική και πολιτιστική συνεργασία. Νόμος 2001/2894 2001-03-21
Ίδρυση εργαστηρίου στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2001/28 2001-02-12
Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας. Προεδρικό Διάταγμα 2001/216 2001-07-25
Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, Δημητρίου Δόλλη. Προεδρικό Διάταγμα 2001/68 2001-03-27
Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 2009/40 2009-04-01
Κύρωση Συμφωνίας για συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Ρουμανίας Νόμος 1994/2201 1994-04-11
Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1995/128 1995-04-26
Έγκριση Πρωτοκόλλου αρωγής μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την ενσωμάτωσή της στις Ευρωατλαντικές Δομές. Απόφαση 1999/Φ.0544/3/ΑΣ610/Μ.4862 1999-02-08
Κύρωση των Τελικών Πράξεων της Παγκόσμιας Διοικητικής Διάσκεψης Τηλεγραφίας και Τηλεφωνίας (Μελβούρνη, 1988). Κανονισμός των Διεθνών Τηλεπικοινωνιών (Γενεύη, 1989). Προεδρικό Διάταγμα 1996/128 1996-05-31
Κύρωση της Συμφωνίας Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της, αφ’ ενός, και των Δημοκρατιών της Κόστα Ρίκα, του Ελ Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, της Νικαράγουας και του Παναμά, αφ’ ετέ [...] Νόμος 2011/3947 2011-04-05
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λεττονίας για τις θαλάσσιες μεταφορές. Νόμος 2003/3101 2003-01-29
Κύρωση της Συμφωνίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν Νόμος 2011/3950 2011-04-12
Κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για την εμπορική ναυτιλία. Νόμος 2001/2967 2001-12-06
Εφαρμογή της 1509 (2003) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Λιβερίας. Απόφαση 2003/Φ.3467/27/ΑΣ1251 2003-12-15
Κύρωση του Πρωτοκόλλου περί συνεργασίας για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και, σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, στην καταπολέμηση της ρύπανσης της Μεσογείου Θάλασσας. Νόμος 2006/3497 2006-10-13
Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους Οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την οδηγία 94/57/ΕΚ του συμβουλίου της 22 Νοεμβρίου 1994. Προεδρικό Διάταγμα 1997/32 1997-03-14
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 3ης Μικτής Επιτροπής Ελλάδος - Σαουδικής Αραβίας. Αθήνα, 26.5.1999. Απόφαση 1999/Φ.0544/11/ΑΣ510/Μ.5008 1999-12-01
Οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Προεδρικό Διάταγμα 1998/119 1998-05-15
Κύρωση της Συμφωνίας για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και της Συμφωνίας Σύμπραξης για τις σχέσεις μεταξύ των Ομοσπονδιακών Αρχείων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων. Νόμος 2013/4176 2013-08-08
Κύρωση του Κύριου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας (στο εξής αναφερόμενο ως: «ΥΠΕΘΑ») και του Υπουργείου Άμυνας του Κράτους του Ισραήλ (στο εξής αναφερόμενο ως: «ΥΑΚΙ») για τις Αμυντικές, Στρατιωτικές [...] Νόμος 2013/4196 2013-10-10
Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συμφωνία για τις πνευματικές και καλλιτεχνικές σχέσεις της 19ης Δεκεμβρίου 1938 μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας. Νόμος 2009/3750 2009-03-04
Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού. Νόμος 2004/3270 2004-10-11
Ανακοίνωση 1992/1/29.10.1992 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1992/1/29.10.1992 1992-10-29
Ανακοίνωση 1992/Φ.0544/3/ΑΣ631 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1992/Φ.0544/3/ΑΣ631 1992-10-20
Οργανισμός της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων". Προεδρικό Διάταγμα 1998/295 1998-09-15
Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Προεδρικό Διάταγμα 1996/52 1996-03-08
Κύρωση της Διαπεριφερειακής Συμφωνίας - Πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών αυτής, αφ’ ενός, και της Κοινής Αγοράς του Νότου και των Κρατών - Μελών αυτής, αφ’ ετέρου. Νόμος 1999/2678 1999-02-05
Ίδρυση ΕρευνητικούΠανεπιστημιακού Ινστιτούτου (Ε.Π.Ι.) Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας. Προεδρικό Διάταγμα 1996/39 1996-02-22
Κύρωση της Συνθήκης Εμπορίας Όπλων. Νόμος 2016/4365 2016-02-12
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 10ης Συνόδου της Μόνιμης Ελληνοβουλγαρικής Υποεπιτροπής Μεταφορών. Απόφαση 1998/Φ.0544/2/ΑΣ611/Μ.4863 1998-10-29
Δημοσίευση της απόφασης 2216(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφορικά με το καθεστώς των κυρώσεων στην Υεμένη. Απόφαση 2015/Φ.1118/ΑΣ37805 2015-09-15
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΒΕΑ). Προεδρικό Διάταγμα 1996/129 1996-05-31
Κύρωση Συμφωνίας πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την ανταλλαγή των ρηματικών διακοινώσεων, της 21ης Μαρτίου 1994 και 25ης Μαΐου 1994 Νόμος 1995/2348 1995-10-30
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Παναγίας Ελευθερώτριας, στην περιοχή Άνω Καλλιθέα, του Δήμου Ρεθύμνης, του Νομού Ρεθύμνης, της Ιεράς Μητροπό­λεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Προεδρικό Διάταγμα 2006/152 2006-08-03
Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (1988) και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που προβλέπει Μηχανισμό Συλλογικών Αναφορών (1995). Νόμος 1998/2595 1998-03-24
Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) Προεδρικό Διάταγμα 2002/295 2002-10-30
Ανακοίνωση 1998/Φ.0546/61/ΑΣ650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/Φ.0546/61/ΑΣ650 1998-10-12
Ανακοίνωση 2004/1/09.07.2004 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 2004/1/09.07.2004 2004-07-09
Ανακοίνωση 1992/2/02.06.1992 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1992/2/02.06.1992 1992-06-02
Ανακοίνωση 1996/1/01.08.1996 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1996/1/01.08.1996 1996-08-01
Ανακοίνωση 1997/1/21.10.1997 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1997/1/21.10.1997 1997-10-21
Ανακοίνωση 1995/3/18.04.1995 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1995/3/18.04.1995 1995-04-18
Ανακοίνωση 1995/1/15.05.1995 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1995/1/15.05.1995 1995-05-15
Ανακοίνωση 1999/1/08.03.1999 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1999/1/08.03.1999 1999-03-08
Κύρωση της Συμφωνίας - Πλαίσιο Συνεργασίας με τελικό στόχο την προετοιμασία σύνδεσης πολιτικού και οικονομικού χαρακτήρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφ"ενός και της Δημοκρατίας της Χιλής αφ" ετέρου. Νόμος 1998/2587 1998-03-16
Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Νόμος 2004/3253 2004-07-16
Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας. Νόμος 2003/3143 2003-05-08
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/331 2002-11-19
΄Ιδρυση εργαστηρίων «Θεατρικής και Εικαστικής Παιδείας» και «Μουσικής και Ψυχοκινητικής Αγωγής» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/233 2002-09-13
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 2ης Συνόδου της Ελληνο - Ρωσικής Μικτής Επιτροπής Τουρισμού (Μόσχα, 7 Ιουνίου 2010). Απόφαση 2010/Φ.0544/Μ.6350/ΑΣ.320 2010-07-27
Έγκριση του Πρακτικού Ελλάδος - Τσεχίας για θέματα διμερούς οικονομικής συνεργασίας. Πράγα, 14.12.1999. Απόφαση 2001/Φ.0544/4/ΑΣ282/Μ.5095 2001-01-31
Σύσταση Δ/νσης και Ανεξάρτητων Ειδικών Γραφείων στο Υπουργείο Πολιτισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1993/414 1993-10-06
Έγκριση των Πρωτοκόλλων της 3ης και 4ης Συνόδων της Μικτής Ελληνο-Κυπριακής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών. Απόφαση 1997/Φ.05440/2/ΑΣ64/Μ.3895-4662 1997-02-26
Έγκριση Πρωτοκόλλου 1ης Συνόδου Μικτής Ελληνοαλβανικής Επιτροπής οδικών μεταφορών. Ιωάννινα, 23.8.1995. Απόφαση 1995/Φ.0544/2/ΑΣ690/Μ.4517 1995-11-14
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού. Νόμος 1999/2765 1999-11-30
Κύρωση Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Βουλγαρικής Δημοκρατίας και άλλες διατάξεις. Νόμος 2006/3442 2006-02-27
Έγκριση του Πολιτιστικού, Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Νεολαίας και Αθλητισμού Προγράμματος ανταλλαγών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τα έτη 2013-2014-2015. Απόφαση 2013/0544/Μ.6590/ΑΣ136 2013-12-06
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για την εμπορική ναυτιλία και συναφή ναυτιλιακά Θέματα. Νόμος 1999/2704 1999-04-08
Διάρθρωση, αρμοδιότητες και καθορισμός θεμάτων προσωπικού Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Προεδρικό Διάταγμα 1998/343 1998-10-06
Κώδικας δεοντολογίας του αστυνομικού. Προεδρικό Διάταγμα 2004/254 2004-12-03
Απόφαση 2009 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείαςτου Ο.Η.Ε., σχετικά με τη Λιβύη. Απόφαση 2011/Φ.3440/ΑΣ48844 2011-11-09
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για συνεργασία στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και κατάχρησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών και της τρομοκρατίας και άλλ [...] Νόμος 1996/2383 1996-03-07
Ίδρυση Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Προεδρικό Διάταγμα 1996/363 1996-09-20
Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ). Προεδρικό Διάταγμα 1995/353 1995-09-12
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας. Προεδρικό Διάταγμα 2005/35 2005-03-02
Κύρωση της Συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας σχετικά με την καταπολέμηση της διεθνούς παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, της διεθνούς τρομοκρατίας [...] Νόμος 1999/2756 1999-11-19
Κύρωση της Συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου σε Θέματα αρμοδιότητας τους. Νόμος 1999/2754 1999-11-19
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Τρίτης Συνόδου της Μικτής Υπουργικής Επιτροπής οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Αθήνα 17.7.1998. Απόφαση 1999/1/08.04.1999 1999-04-08
Οργάνωση και λειτουργία της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας. Προεδρικό Διάταγμα 2006/108 2006-05-31
Έγκριση πρακτικού 2ης Συνόδου Μικτής Ελληνο -ινδικής Επιτροπής οικονομικής, επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας. (Αθήνα, 15.6.1995) Απόφαση 1995/Φ.0544/5/ΑΣ499/Μ.4489 1995-12-29
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2002/3047 2002-08-27
Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέ­σεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προεδρικό Διάταγμα 2006/73 2006-04-10
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τυνησίας στον τομέα οδικών μεταφορών προσώπων και εμπορευμάτων και διαμετακόμισης. Νόμος 2004/3267 2004-09-30
Σύσταση Νομαρχιακού Ιδρύματος με το όνομα «Κεφαλληνιακό Ίδρυμα Ερευνών (Κ.Ι.Ε.)» στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλληνίας και Ιθάκης. Προεδρικό Διάταγμα 2005/252 2005-12-13
Έγκριση Προγράμματος Πολιτιστικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας για τα έτη 2004-2007. Απόφαση 2005/Φ.0544/ΑΣ273/Μ.5721 2005-07-05
Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ.)”. Προεδρικό Διάταγμα 1998/17 1998-02-12
Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ι.Π.Ε.Τ.). Προεδρικό Διάταγμα 1998/19 1998-02-12
Κύρωση της Συμφωνίας της 14ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τις Ρυθμίσεις Χώρας Υποδοχής για τη Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, αφ’ ενός, και των λοιπών Κρατών που συμμετέχ [...] Νόμος 2009/3761 2009-05-15
Οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και ένταξη του Ανεξάρτητου Ερευνητικού Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ) και των Ινστιτούτων του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ), σ" αυτό. Προεδρικό Διάταγμα 2003/164 2003-06-03
Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις Νόμος 2003/3094 2003-01-22
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 2ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής οικονομικής συνεργασίας Ελλάδος - Κροατίας, Ζάγκρεμπ, 18.5.2001. Απόφαση 2002/Φ.0544/4/ΑΣ512/Μ.5266 2002-04-08
Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Νόμος 1997/2477 1997-04-18
Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού. Προεδρικό Διάταγμα 1995/452 1995-12-29
Κύρωση της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών. Νόμος 2007/3572 2007-06-08
Κύρωση της Τροποποίησης της Σύμβασης για τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού. Νόμος 2011/3990 2011-07-13
Κύρωση της Σύμβασης για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων στις Διεθνείς Αεροπορικές Μεταφορές. Νόμος 2002/3006 2002-04-22
Ανακοίνωση 1993/1/30.12.1993 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1993/1/30.12.1993 1993-12-30
«Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 15ης Συνόδου της Διακυβερνητικής Μικτής Ελληνο - ρουμανικής Επιτροπής οικονομικής, βιομηχανικής και τεχνολογικής συνεργασίας» Αθήνα, 15.5.1997 Απόφαση 1997/Φ.0544/4/ΑΣ358/Μ.4719 1997-10-08
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και της Κο [...] Νόμος 2005/3361 2005-06-23
Εσωτερική διάρθρωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις. Προεδρικό Διάταγμα 2002/387 2002-12-31
Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων. Νόμος 2006/3520 2006-12-22
Κύρωση της Σύμβασης και του Πρόσθετου σε αυτήν Πρωτοκόλλου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας σχετικά με την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί της ωφέλειας από κεφάλαιο. Νόμος 2009/3742 2009-02-13
Κύρωση Συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Νόμος 1996/2419 1996-07-03
Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (Κ.Ε.Τ.Ε.Π). Προεδρικό Διάταγμα 2003/145 2003-05-20
Ρύθμιση θεμάτων Υποχρεωτικής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και θεμάτων λειτουργίας των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων. Προεδρικό Διάταγμα 1992/250 1992-08-10
Έγκριση του πρακτικού της 6ης Διευρυμένης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Τυνησιακής Διϋπουργικής Επιτροπής. Τύνις, 28 Απριλίου 1999. Απόφαση 1999/Φ.0544/4/ΑΣ466/Μ.4989 1999-11-08
Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Προεδρικό Διάταγμα 2017/82 2017-08-10
Θέση σε ισχύ του Ειδικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων. Απόφαση 2006/6653/5332/2/ 2006-09-12
Έγκριση της τελικής Πράξης της 3ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής εκπαιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού μετά του συνημμένου σ’ αυτήν Προγράμματος μορφωτικής κα [...] Απόφαση 1998/Φ.0544/3/ΑΣ212/Μ/4801 1998-07-15
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές. Νόμος 1997/2507 1997-06-11
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης για την επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν παράνομα στο έδαφος των κρατών τους και του Πρωτοκόλλου Εφαρμογής αυτής Νόμος 2007/3547 2007-03-20
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας σε σχέση προς τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2009/3795 2009-09-04
Κανονισμός Οργανώσεως και Λειτουργίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. Προεδρικό Διάταγμα 2003/302 2003-11-05
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουγγρικής Δημοκρατίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία παροχή βοήθειας στον τομέα της πρόληψης και εξάλειψης των συνεπειών των φυσικών και ανθρωπογενών κατα [...] Νόμος 2002/2998 2002-04-08
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μάλτας στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Νόμος 2002/3081 2002-12-16
Έγκριση Προγράμματος πολιτιστικής και επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα έτη 1995-1998. Αθήνα, 14.12.1995 Απόφαση 1996/Φ.0544/3/ΑΣ4/Μ.4542 1996-06-20
Έγκριση Πρωτοκόλλου της Τρίτης Συνάντησης μεταξύ των Αντιπροσωπειών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Κρατικής Διοίκησης Αθλητισμού και Τουρισμού της Πολωνίας. (Βαρσοβία, 19.4.1997). Απόφαση 1997/Φ.0544/2/ΑΣ361/Μ.4721/1/ 1997-07-14
Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος. Νόμος 1997/2548 1997-12-19
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Οργανισμού Διοικήσεως και Λειτουργίας του Νοσοκομείου της Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ». Προεδρικό Διάταγμα 1995/412 1995-11-15
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα αμυντικών εξοπλισμών, συστημάτων και υπηρεσιών. Νόμος 2017/4471 2017-05-15
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης επί των Διεθνών Οδικών Μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων. Νόμος 2006/3466 2006-06-21
Κώδικας οδοντιατρικής δεοντολογίας. Προεδρικό Διάταγμα 2009/39 2009-04-01
Κύρωση της Συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της δημοκρατίας της Εσθονίας. Νόμος 1998/2573 1998-02-04
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και περιουσίας. Νόμος 1998/2659 1998-12-01
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κροατίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 1998/2653 1998-11-03
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2002/3084 2002-12-16
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας για τις θαλάσσιες μεταφορές. Νόμος 2002/2994 2002-03-28
Δημοσίευση της αποφάσεως 1333 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Αφγανιστάν. Απόφαση 2001/Φ.4710/17/ΑΣ893 2001-09-26
Κύρωση Συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Κυβέρνησης της, Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας. Νόμος 1997/2486 1997-05-16
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αρμενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2002/3014 2002-05-02
Κανονισμός λειτουργίας του Σώματος Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.). Προεδρικό Διάταγμα 1998/247 1998-08-05
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας αναφορικά με την κατασκευή νέας διασυνοριακής (οδικής) γέφυρας μεταξύ των δύο χωρών στην περιοχή του διασυνοριακού σταθμού Κούλατ [...] Νόμος 1998/2577 1998-02-09
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν σε διαδικασίες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Νόμος 2004/3280 2004-11-01
Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας με τον τίτλο «Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Προεδρικό Διάταγμα 2011/8 2011-02-16
Περί συστάσεως, διοικήσεως, διαχειρίσεως και λειτουργίας Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυ­μίαν: «Διεθνής Ακαδημία Θεολογικών και Φιλοσοφικών Σπουδών “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΣ” της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης». Κανονισμός 2011/222/2011 2011-05-06
Ανακοίνωση 1992/1/02.09.1992 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1992/1/02.09.1992 1992-09-02
Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας Προεδρικό Διάταγμα 2002/281 2002-10-16
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας, σχετικά με τη συνεργασία σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας. Νόμος 2010/3901 2010-12-23
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας περί συνεργασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων της Δημοκρατίας της Λι [...] Νόμος 1996/2426 1996-07-04
Οργανισμός της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. Προεδρικό Διάταγμα 1996/322 1996-09-06
Τροποποίηση του π.δ/τος 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Προεδρικό Διάταγμα 2008/146 2008-10-08
Οργανισμός της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Προεδρικό Διάταγμα 2008/8 2008-02-08
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄ 58). Προεδρικό Διάταγμα 2012/100 2012-08-29
(1) Ρύθμιση αλιείας οστράκων στους Κόλπους Καλλονής και Γέρας του Νομού Λέσβου. Προεδρικό Διάταγμα 1995/17 1995-01-26
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την κατασκευή δεύτερης διασυνοριακής οδικής γέφυρας μεταξύ των δύο χωρών, στην περιοχή της συνοριακής διόδου Κήποι – Ιpsala. Νόμος 2007/3579 2007-06-18
Συνδρομή κατά τη διέλευση σε περίπτωση απομάκρυνσης υπηκόων τρίτων χωρών δια της αεροπορικής οδού. Προεδρικό Διάταγμα 2007/54 2007-03-13
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της Επιτροπής Τουρισμού της τριμελούς συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Αθήνα, 4 Μαρτίου 1998 Απόφαση 1999/Φ.0544/9/ΑΣ509/Μ.4822 1999-12-15
Κύρωση της Απόφασης των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 10.11.2004, σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες που παραχωρούνται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και [...] Νόμος 2006/3506 2006-11-14
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2002/15/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών» (L80/23.3.2002)». Προεδρικό Διάταγμα 2006/167 2006-08-22
Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότηταςτων Φύλων Προεδρικό Διάταγμα 2008/5 2008-02-08
Οργανισμός Σχολής Διοίκησης και Επιτελών ΠΝ (Ο/ΣΔΕΠΝ). Προεδρικό Διάταγμα 2017/86 2017-08-11
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης (Μemοrandum οf Understanding) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας σχετικά με τη συνεργασία με το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικ [...] Νόμος 2009/3793 2009-09-04
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας για την επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν παράνομα στο έδαφος των Κρατών τους μετά του συνημμένου Πρωτοκόλλου εφαρμογής αυτής. Νόμος 2005/3321 2005-03-01
Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης Εurοpa, μεταξύ των Υπουργών Εθνικής Άμυνας του Βελγίου, της Τσεχίας, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδος, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πολ [...] Νόμος 2007/3616 2007-12-03
Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και άλλες συναφείς διατάξεις. Νόμος 2006/3488 2006-09-11
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Απριλίου 2015 (ΕΕL 106/24.4.2015) και άλλες διατάξεις. Νόμος 2018/4566 2018-10-08
Προσαρμογή του Ακαδημαϊκού Ερευνητικού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής, στις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2083/92. Προεδρικό Διάταγμα 1996/217 1996-07-24
Κύρωση του Δεύτερου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση της Χάγης του 1954 για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης Νόμος 2005/3317 2005-02-23
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 2ης Συνόδου της Μικτής Διϋπουργικής Επιτροπής οικονομικής, βιομηχανικής, επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας Ελλάδος - Αρμενίας. Απόφαση 1999/Φ.0544/2/ΑΣ298/Μ.4977 1999-11-10
Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, αφ’ ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης, των Δηλώ­σεων και του συνημμένου Πρακτικού Διόρθωσης Αβλεψιών. Νόμος 2010/3834 2010-03-16
Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα Αστικού Δικαίου περί διαφθοράς. Νόμος 2001/2957 2001-11-12
(1) Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΛΕΥΚΤΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ». Προεδρικό Διάταγμα 1994/80 1994-04-20
Οργανισμός του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ). Προεδρικό Διάταγμα 1999/290 1999-11-19
Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις. Νόμος 2017/4468 2017-04-28
Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αφ’ ενός και της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Κυπρια­κής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου τ [...] Νόμος 2008/3657 2008-04-15
Κύρωση της Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ" ενός, και της Δημοκρατίας του Καζακστάν, αφ" ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης και των Κοινών Δηλώσεων. Νόμος 1998/2567 1998-01-13
Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Προεδρικό Διάταγμα 2003/81 2003-04-02
Τροποποίηση αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/371 1996-09-20
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για την εμπορική ναυτιλία. Νόμος 1998/2574 1998-02-04
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος Νόμος 2005/3331 2005-04-06
Κύρωση της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους, αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αφ’ ετέρου και της Τελικής Πράξης. Νόμος 2009/3778 2009-08-07
Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών-μελών τους αφ’ ενός και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφ’ ετέρου, μετά των συνημμένων Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, της Τελικής Πράξης και των προσαρτημένων [...] Νόμος 2011/3909 2011-02-08
Τροποποίηση και συμπλήρωση π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 177) - Σύσταση Γρα­φείου Προωθήσεως Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς Οργανισμούς»*. Προεδρικό Διάταγμα 2006/61 2006-04-18
Τροποποίηση και συμπλήρωση π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 177) - Σύσταση Γραφείου Προωθήσεως Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς Οργανισμούς. Προεδρικό Διάταγμα 2006/61 2006-03-30
Κύρωση της Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ" ενός, και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, αφ" ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης και των Κοινών Δηλώσεων και Επιστολών. Νόμος 1998/2566 1998-01-13
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Προεδρικό Διάταγμα 1998/46 1998-03-16
΄Ιδρυση και Καταστατικό του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. (Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε. Α.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2008/191 2008-12-09
Κύρωση ορισμένων διατάξεων του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. Νόμος 1998/2609 1998-05-11
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 3ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Ουκρανικής Διακυβερνητικής Ομάδας Εργασίας οικονομικής, βιομηχανικής και επιστημονικο-τεχνικής συνεργασίας, Αθήνα, 11 Απριλίου 2001. Απόφαση 2002/Φ.0544/2/ΑΣ352/Μ.5260 2002-04-08
Οργανισμός του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Προεδρικό Διάταγμα 2002/265 2002-10-08
Έγκριση του Προγράμματος εκπαιδευτικής, επιστημονικής και πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας για τα έτη 2002 - 2005. (Βουδαπέστη, 31.01.2002) Απόφαση 2002/Φ.0544/4/ΑΣ335/Μ.5366 2002-10-01
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1 ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής οικονομικής συνεργασίας Ελλάδος Κροατίας " Αθήνα, 19.9.2000. Απόφαση 2001/Φ.0544/3/ΑΣ723/Μ5171 2001-03-27
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων. Νόμος 2016/4362 2016-02-01
Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φυσικής του Στερεού Φλοιού της Γης. Προεδρικό Διάταγμα 1994/322 1994-10-11
Έγκριση του Προγράμματος Συνεργασίας στους τομείς των επιστημών, της παιδείας και του πολιτισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για τα έτη 2011-2012-2013. Απόφαση 2012/0544/Μ.6431/ΑΣ234 2012-02-23
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Λιβάνου επί των διεθνών οδικών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων μετά των ανταλλαγεισών ρηματικών διακοινώσεων. Νόμος 2005/3314 2005-02-22
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν νια συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της επιστήμης. Νόμος 1999/2712 1999-04-16
Κύρωση Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αφ" ενός και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφ" ετέρου, μετά των Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, Τελικής Πράξης και Κοινών Δηλώσεων αυτής. Νόμος 1995/2310 1995-06-19
Οργανισμός της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ). Προεδρικό Διάταγμα 2004/251 2004-11-30
Εκκαθάριση αρχείων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. Προεδρικό Διάταγμα 1997/245 1997-09-15
Μετατροπή του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 1999/228 1999-09-21
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος. Νόμος 2010/3823 2010-02-16
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2005/3330 2005-04-06
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Μεξικού για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους του εισοδήματος και του κεφαλαίου. Νόμος 2005/3406 2005-10-25
Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Νόμος 1998/2668 1998-12-18
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ’ αριθμ. 114/1998 Κανονισμού «Περί συστάσεως και Οργανώσεως Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος». Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κανονισμός 1999/122.1999 1999-06-22
Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Προεδρικό Διάταγμα 2004/151 2004-06-03
Οργανισμός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Προεδρικό Διάταγμα 1996/380 1996-11-04
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης (Μemοrandum οf Understanding) μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας που αφορά στη συνεργασία με το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στ [...] Νόμος 2009/3792 2009-09-04
Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις. Νόμος 2005/3387 2005-09-12
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορώ [...] Νόμος 2011/3923 2011-03-09
Κύρωση του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφο [...] Νόμος 2016/4435 2016-11-17
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προεδρικό Διάταγμα 1993/45 1993-02-16
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά με την επικερδή απασχόληση των εξαρτώμενων μελών των Μελών Διπλωματικών Αποστολών ή Προξενικών Αρχών και άλλες διατάξεις. Νόμος 2018/4550 2018-06-20
Κύρωση Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών -Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας αφ" ετέρου μετά της Τελικής Πράξης αυτής. Νόμος 1996/2421 1996-07-04
Τροποποίηση και συμπλήρωση Π.Δ. 56/1985 (ΦΕΚ 21/Α) απαιτούμενα προσόντα για την χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Προεδρικό Διάταγμα 2003/126 2003-05-09
Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τις προξενικές σχέσεις μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουκρανίας. Νόμος 1999/2728 1999-06-17
Κύρωση της Σύμβασης για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση ΕURΟΡΟL) δυνάμει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νόμος 1998/2605 1998-04-22
Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Διεθνή Σύμβαση για την απλούστευση και εναρμόνιση των τελωνειακών καθεστώτων. Νόμος 2003/3141 2003-05-06