ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ


Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Απόφαση 2002/1/26.07.2002 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 2002/1/26.07.2002 2002-07-26
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας "CRΕDΙΤ LΥΟΝΝΑΙS", με έδρα το Παρίσι, που είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΝΕ 155/9/15.3.77. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρία [...] Απόφαση 2001/6/23.04.2001 2001-04-23
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της Ιταλικής τράπεζας «CΑSSΑ DΙ RΙSΡΑRΜΙΟ DΕLLΕ ΡRΟVΙΝCΙΕ LΟΜΒΑRDΕ» Spa που είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΕΝΠΘ 478/3/15.7.91. (Συνεδρίαση 34/4.6.99, θέμα 5) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ [...] Απόφαση 1999/1/14.07.1999 1999-07-14
Απόφαση 1999/1/09.07.1999 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1999/1/09.07.1999 1999-07-09
Πράξη Διοικητή αριθ. 2184/17.3.93 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Καθορισμός του απαιτούμενου ελάχιστου κεφαλαίου για τα υποκαταστήματα που ιδρύονται στην Ελλάδα από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε χώρες εκτός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Απόφαση 1993/1/23.03.1993 1993-03-23
Αλλαγή της επωνυμίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας «Βanca Ιntesa Βanca Cοmmerciale Ιtaliana S.p.Α.», με έδρα στο Μιλάνο, η άδεια λειτουργίας του οποίου είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΝΕ 58/5/15.11.74. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟ [...] Απόφαση 2003/1/04.04.2003 2003-04-04
Απόφαση 2006/1/27.07.2006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 2006/1/27.07.2006 2006-07-27
Πράξη Διοικητή αριθ. 2429/23.1.98 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 2416/28.7.97, σχετικά με καταθέσεις κατοίκων σε συνάλλαγμα σε πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Απόφαση 1998/1/12.02.1998 1998-02-12
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της αλλοδαπής τράπεζας «Βanque Cantοnale Vaudοise», με έδρα τη Λωζάννη. (Συνεδρίαση 174/17.5.2004, θέμα 3) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Απόφαση 2004/1/09.06.2004 2004-06-09
Αλλαγή της επωνυμίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας "Ρhilippine Cοmmercial Ιnternatiοnal Βank", με έδρα τη Μανίλα των Φιλιππίνων, η άδεια λειτουργίας του οποίου είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΕΝΠΘ 548/25/9.11.1994. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ Ε [...] Απόφαση 2003/1/12.09.2003 2003-09-12
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας Βanca Rοmana De Cοmert Εxteriοr SΑ - Βancοrex, με έδρα το Βουκουρέστι, που είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΕΝΠΘ 560/11/18.9.1995. (Συνεδρίαση 111/23.10.2001, θέμα 11) [...] Απόφαση 2002/2/10.01.2002 2002-01-10
Αλλαγή της επωνυμίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της Τράπεζας «Chase Μanhanttan Βank», με έδρα τη Νέα Υόρκη, η άδεια λειτουργίας του οποίου είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΕΤΠΘ 605/4/15.1.1997. (Συνεδρίαση 117/11.1.2002, θέμα 1) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ [...] Απόφαση 2002/1/18.02.2002 2002-02-18
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του υποκαταστήματος στην Ελλάδα της τράπεζας Βanca Rοmana De Cοmert Εxteriοr SΑ - Βancοrex, με έδρα το Βουκουρέστι, που είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΕΝΠΘ 585/9/ 29.11.96. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ [...] Απόφαση 2001/5/23.04.2001 2001-04-23
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας "DΑCΙΑ FΕLΙΧ ΒΑΝΚ S.Α.", με έδρα τη Ρουμανία που είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΕΝΠΘ 557/8/16.5.95. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ [...] Απόφαση 2001/7/23.04.2001 2001-04-23
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας "Μοscοw Ιnterregiοnal Cοmmercial Βank", με έδρα την Μόσχα, που είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΕΝΠΘ 552/14/ 20.2.1995. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ Π [...] Απόφαση 2001/4/23.04.2001 2001-04-23
Αλλαγή της επωνυμίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας "Βanca Cοmmerciale Ιtaliana S.p.Α.", με έδρα το Μιλάνο, η άδεια λειτουργίας του οποίου είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΝΕ 58/5/15.11.74. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩ [...] Απόφαση 2001/1/10.07.2001 2001-07-10
Συμπλήρωση της απόφασης ΕΝΠΘ 492/2/27.1.92, όπως ισχύει. Συνεδρίαση 529/17.9.93, θέμα 3) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Απόφαση 1993/3/19.07.1993 1993-07-19
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της αλλοδαπής τράπεζας «Βanca Ιntesa S.p.Α.», με έδρα το Μιλάνο. (Συνεδρίαση 191/7.2.2005, θέμα 5) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Απόφαση 2005/1/04.03.2005 2005-03-04
Απόφαση 2005/2/21.10.2005 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 2005/2/21.10.2005 2005-10-21
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος αναφορικά με την ένταξη της Ελλάδας στη Συνθήκη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και τους συναφείς όρους και προϋποθέσεις. Νόμος 2005/3308 2005-02-01
Απόφαση 2004/1/09.08.2004 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 2004/1/09.08.2004 2004-08-09
Απόφαση 1998/2/19.01.1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1998/2/19.01.1998 1998-01-19
Είσοδος και διαμονή στην Ελλάδα υπηκόων κρατών μελών της ΕΟΚ, που δεν έχουν το δικαίωμα αυτό βάσει άλλων διατάξεων του κοινοτικού δικαίου ή σπουδάζουν ή έχουν παύσει την επαγγελματική τους δραστηριότητα ως μισθωτοί ή μη μισθωτοί εργαζόμενοι, σε συμμό [...] Προεδρικό Διάταγμα 1992/278 1992-08-28
Έγκριση απόκτησης από τη «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» του δικτύου των τριών υποκαταστημάτων της τράπεζας «SΟCΙΕΤΕ GΕΝΕRΑLΕ S.Α.» στην Ελλάδα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 181/9.9.2004, Θέμα 2) Απόφαση 2004/2/01.10.2004 2004-10-01
Αλλαγή της επωνυμίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας «ΗSΒC Republic Βank (Suisse) S.Α.», με έδρα τη Γενεύη, η άδεια λειτουργίας του οποίου είχε παρασχεθεί με την απόφασή της 163/1/28.11.2003. (Συνεδρίαση 180/4.8.2004, θέμα 6) ΤΡΑ [...] Απόφαση 2004/1/16.09.2004 2004-09-16
Πράξη Διοικητή αριθ. 2437/30.7.98 Εφαρμογή από τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα της απόφασης 1173/98 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την επιβολή πρόσθετων κυρώσεων κατά της οργάνωσης UΝΙΤΑ της Ανγκόλ [...] Απόφαση 1998/1/12.08.1998 1998-08-12
Συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 2440/11.1.99, περί ίδρυσης και λειτουργίας ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, όπως ισχύει. (Συνεδρίαση 112/5.11.2001, θέμα 8) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Απόφαση 2001/1/13.12.2001 2001-12-13
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης (Μemοrandum οf Understanding) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατία [...] Νόμος 2009/3735 2009-01-30
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/117/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου. Προεδρικό Διάταγμα 2010/83 2010-09-03
Ανακοίνωση 2003/Φ.0546/ΑΣ709/Μ.5280 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 2003/Φ.0546/ΑΣ709/Μ.5280 2003-12-18
Συναλλαγματική παρακολούθηση βάσει των διατάξεων της απόφασης ΕΝΠΘ 60/17/16.5.83 των δανείων σε συνάλλαγμα που χορηγούνται από τις τράπεζες σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις στα πλαίσια της απόφασης ΕΝΠΘ 481/2/2.8.91. (Συνεδρίαση 507/27.8.92, θέμα 4) ΤΡΑΠΕ [...] Απόφαση 1992/4/29.10.1992 1992-10-29
Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας έξι (6) νέων ανταλλακτηρίων συναλλάγματος στην Ελλάδα από την Εταιρεία «Τhοmas Cοοk Fοreign Μοney Ltd» Λονδίνου. (Συνεδρίαση 544/27.7.93, θέμα 1) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Απόφαση 1994/509 1994-08-30
Έγκριση σύστασης από τα πιστωτικά ιδρύματα ενεχύρου σε χρυσό επί δανείων που χορηγούν σε επιχειρήσεις μεταποίησης - επεξεργασίας χρυσού. (Συνεδρίαση 592/19.5.97, θέμα 14) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Νομ [...] Απόφαση 1997/1/20.06.1997 1997-06-20
Συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 2440/11.1.99 που αφορά την ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος στην Ελλάδα από ανώνυμες εταιρίες που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 36 [...] Απόφαση 1999/1/27.07.1999 1999-07-27
Απόφαση 1994/1/27.07.1994 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1994/1/27.07.1994 1994-07-27
Έγκριση α) απόκτησης από την τράπεζα "ΑSΡΙS ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε." του δικτύου των δύο υποκαταστημάτων της "Standard Chartered Grinlays Βank" στην Ελλάδα και β) επαύξησης, μέχρι ποσοστού 100%, της ειδικής συμμετοχής της ίδιας τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της [...] Απόφαση 2003/1/25.09.2003 2003-09-25
Επιτήρηση και έλεγχος των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων μεταξύ της Ελλάδας και των λοιπών κρατών -μελών της Κοινότητας, καθώς και προς και από την Κοινότητα. Προεδρικό Διάταγμα 1997/22 1997-02-26
Χορήγηση συναλλάγματος σε δικαιούχους δανείων της ΠΔ/ΤΕ 1976/ 19.9.91, όπως ισχύει, για την πληρωμή ασφαλίστρου συμβολαίων κάλυψης κινδύνου από άνοδο των επιτοκίων. (Συνεδρίαση 508/10.9.92, θέμα 5) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤ [...] Απόφαση 1992/6/29.10.1992 1992-10-29
Χρηματοδότηση σε δραχμές τεχνικών εταιρειών που εδρεύουν σε χώρες της Ε.Κ. (Συνεδρίαση 509/1.10.92, θέμα 6) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Απόφαση 1992/7/29.10.1992 1992-10-29
(Συνεδρίαση 500/10.6.92, Θέμα 13) Συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 1955/91 που αφορά στους κανόνες που διέπουν τη χορήγηση δανείων σε δραχμές από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Απόφαση 1992/4/30.06.1992 1992-06-30
Κύρωση της τροποποίησης του άρθρου ΧΧΙ της Σύμβασης για το διεθνές εμπόριο αγρίων ειδών πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (C.Ι.Τ.Ε.S.). Νόμος 2002/3026 2002-06-28
Πράξη Διοικητή αριθ. 2131/30.9.92 (Αρθρο 1. του Ν. 1266/82) Συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 1986/8.10.91 «Προθεσμιακή Αγορά Συναλλάγματος». ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Απόφαση 1992/1/07.10.1992 1992-10-07
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος σχετικά με τη διαστημική συνεργασία για ειρηνικούς σκοπούς. Νόμος 2001/2953 2001-10-22
Σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Νόμος 1993/2114 1993-01-28
Επιστροφή Φ.Π.Α. σε δικαιούχους αγοραστές ταξιδιώτες (Συνεδρίαση 532/2.9.93, θέμα 2 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Απόφαση 1993/3/30.09.1993 1993-09-30
Τροποποίηση της απόφασης ΝΕ 1097/1/22.5.59, όπως ισχύει. (Συνεδρίαση 537/20.12.93, θέμα 7) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Απόφαση 1993/272/2/ 1993-12-31
Προσαρμογή του Ν.Δ. 400/1970 (Α΄10) «περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως» όπως ισχύει, και του Ν. 489/76 (Α΄ 331) «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/26/ΕΚ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2003/10 2003-01-21
Κύρωση της Συμφωνίας Υποδοχής μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Περιφερειακού Γραφείου για την Ευρώπη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των μη Μεταδιδόμενων Ασ [...] Νόμος 2011/3933 2011-03-17
Δανεισμός σε συνάλλαγμα μόνιμων κατοίκων εξωτερικού για απόκτηση ακινήτων στην Ελλάδα. (Συνεδρίαση 501/17.6.92, θέμα 6) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Απόφαση 1992/3/31.07.1992 1992-07-31
Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προεδρικό Διάταγμα 2014/58 2014-04-22
Κύρωση του Πέμπτου Πρωτοκόλλου για τα Εκρηκτικά Κατάλοιπα Πολέμου στη Σύμβαση για απαγόρευση ή περιορισμό χρήσης Ορισμένων Συμβατικών Όπλων που μπορούν να θεωρηθούν ως εξαιρετικώς επιβλαβή ή ως προκαλούντα αδιακρίτως αποτελέσματα. Νόμος 2014/4288 2014-09-24
Καθορισμός κατηγοριών φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μη δικαιουμένων χορήγησης υποτροφίας και δάνειο ενίσχυσης. Προεδρικό Διάταγμα 1994/188 1994-08-04
Πράξη Διοικητή αριθ. 2202/7.5.93 (Αρθρο 1 του Ν. 1266/82) Συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 2088/3.6.92 σχετικά με την απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων και διενέργειας πληρωμών σε δικαιούχους στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) από τ [...] Απόφαση 1993/3/24.05.1993 1993-05-24
Πράξη Διοικητή αριθ. 2417/28.7.97 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2302/16.5.94 σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης συναλλάγματος από τα πιστωτικά ιδρύματα για τη διενέργεια πράξεων κίνησης κεφαλαίων. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Απόφαση 1997/2/31.07.1997 1997-07-31
Πράξη Διοικητή αριθ. 2349/15.2.95 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 2054/18.3.92 που αφορά στο συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Απόφαση 1995/1/03.03.1995 1995-03-03
Απόφαση 2005/3/21.10.2005 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 2005/3/21.10.2005 2005-10-21
Θέση σε κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας 2 € κοπής 2013 με αφορμή τον εορτασμό α) των «2.400 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας Πλάτωνος» β) των «100 χρόνων από την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα» και καθορισμός των κύριων γνωρι [...] Προεδρικό Διάταγμα 2013/126 2013-09-12
Τροποποίηση του Π.Δ. 165/2000 (Α΄ 149), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Π.Δ. 231/1998 (Α΄ 178), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/19/ΕΚ (L 206/31-7-2001) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποι [...] Προεδρικό Διάταγμα 2002/385 2002-12-31
Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 94/80/ΕΚ. Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊ [...] Προεδρικό Διάταγμα 1997/133 1997-06-12
Έγκριση του Πρωτοκόλλου διαπραγματεύσεων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τις διεθνείς οδικές μεταφορές. Μόσχα 3.4.1997. Απόφαση 1997/Φ.0544/3/ΑΣ270/Μ.4694 1997-07-03
Συμφωνία 1999/2/27.01.1999 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Συμφωνία 1999/2/27.01.1999 1999-01-27
Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους. Προεδρικό Διάταγμα 2007/106 2007-06-21
Κύρωση της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών. Νόμος 2007/3572 2007-06-08
΄Έγκριση ίδρυσης-χαι λειτουργίας στην Ελλάδα [Γραφείου Αντιπροσωπείας της αλλοδαπής τράπεζας ΑΜΞΤΕΒΡΑΜ - ΒΟΤΤΕΒΡΑΜ ΄ ΒΑΝΚ Ν.ν. (Συνδρίαση 437 /21.12.89. θέµα 31) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόφη την [...] Απόφαση 1990/2/31.01.1990 1990-01-31
Κύρωση της Δήλωσης Αρχών, που διέπει την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών για την ασφάλεια των εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά, Ελλάδα, μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας και τ [...] Νόμος 2005/3332 2005-04-06
Καθιέρωση της 6ης Ιουλίου, επετείου της Ένωσης της Ελαφονήσου με την Ελλάδα, ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για την Κοινότητα της Ελαφονήσου. Προεδρικό Διάταγμα 2003/54 2003-03-07
Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση – Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβ [...] Νόμος 2014/4307 2014-11-15
Ρύθμιση θεμάτων διαμονής στην Ελλάδα υπηκόων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τροποποίηση των Π.Δ. 525/1983, 499/1987 και 278/1992. Προεδρικό Διάταγμα 2001/403 2001-12-20
Ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας και της διάρκειας αυτής για την εκλογή αντιπροσώπων στη Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Προεδρικό Διάταγμα 1994/93 1994-05-11
Τροποποίηση της καθοριζόμενης από την ΠΔ/ΤΕ 1993/ 3.5.91, όπως ισχύει, διαδικασίας παρακολούθησης Των πραγματοποιούμενων από κατοίκους Ελλάδος επενδύσεων σε τίτλους του εξωτερικού. (Συνεδρίαση 518/28.1.93, θέμα 3). ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙ [...] Απόφαση 1993/2/07.04.1993 1993-04-07
Πράξη Διοικητή αριθ. 2228/30.6.93 (άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Αφαιρούμενα στοιχεία για τον προσδιορισμό των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στην Ελλάδα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Απόφαση 1993/1/19.07.1993 1993-07-19
Πράξη Διοικητή υπ’ αριθμ. 2556/27.12.2004 Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2524/23.7.2003 που αφορά στο συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Απόφαση 2005/1/07.01.2005 2005-01-07
Ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας και της διάρκειας αυτής για την εκλογή αντιπροσώπων στη Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Προεδρικό Διάταγμα 1999/87 1999-05-12
Προσαρμογή του Ελληνικού Δικαίου στο πρότυπο νόμου του έτους 1997 για τη «Διασυνοριακή πτώχευση» της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις. Νόμος 2010/3858 2010-07-01
Κύρωση της Συνολικής Τεχνικής Συμφωνίας (C.Τ.Α.) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Νόμος 2003/3108 2003-02-10
Προσαρμογή της ελληνικής τραπεζικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ" αριθμ. 92/30/ΕΟΚ Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 110/ 28.4.92) «σχετικά με την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ενοποιημένη βάση». Προεδρικό Διάταγμα 1995/267 1995-07-24
Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2271/96 του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 1996, για την προστασία από τις συνέπειες της εξωεδαφικής εφαρμογής ορισμένων νόμων που θεσπίσθηκαν από μία τρίτη χώρα και των μέτρων που βασίζονται σ’ [...] Προεδρικό Διάταγμα 1998/187 1998-06-25
Απόφαση 1998/599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1998/599 1998-08-06
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001, 1999/46/ΕΚ, 98/63/ΕΚ, 98/21/ΕΚ, 93/16/ΕΟΚ, που αφορούν το επάγγελμα του ιατρού. Προεδρικό Διάταγμα 2004/38 2004-02-09
Θέση σε κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας των 2€ κοπής 2018 με θέμα: α) «ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ – 75 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ» και β) «70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» και καθορισμός των κύριων γνωρισμάτων τους. Προεδρικό Διάταγμα 2018/70 2018-07-19
Ανάκληση της άδειας για ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος από την εταιρία «GΑLΙΝΟS CΗΑΝGΕ S.Α. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ». ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 156/27.8.2003, θέμα 7) Απόφαση 2003/2/12.09.2003 2003-09-12
Εφοδιασμός Ελλήνων πολιτών μονίμων κατοίκων Γερμανίας με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Προεδρικό Διάταγμα 2011/83 2011-09-14
Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 2011/1/14.09.2011 2011-09-14
Πράξη Διοικητή αριθ. 2108/31.7.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 1253/2.3.88 που αφορά τους όρους λειτουργίας του στεγαστικού ταμιευτηρίου στις τράπεζες Εθνική Κτηματική και Εθνική Στεγαστική. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Απόφαση 1992/7/20.08.1992 1992-08-20
Απόφαση 1992/5/13.01.1992 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1992/5/13.01.1992 1992-01-13
Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων. Νόμος 2010/3894 2010-12-02
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2471/10.4.2001 Καθορισμός ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου πιστωτικών ιδρυμάτων. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Απόφαση 2001/1/23.04.2001 2001-04-23
Ρύθμιση των Συνεπειών από την Κήρυξη της 26ης Ιουνίου 1996 ως ημέρας αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 1996/1/25.06.1996 1996-06-25
Σύσταση Γραφείου Ολυμπιάδας και Διεθνών Αθλητικών Σχέσεων. Προεδρικό Διάταγμα 1997/6 1997-01-28
Συμπλήρωση της απόφασης ΕΝΠΘ 507/7/27.8.92 που αφορά στη χορήγηση δανείων για την εξόφληση οφειλών από στεγαστικά δάνεια. (Συνεδρίαση 535/2.11.93, θέμα 8) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Απόφαση 1993/4/23.11.1993 1993-11-23
Παροχή άδειας άσκησης δραστηριότητας διαμεσολάβησης στις διατραπεζικές αγορές χρήματος και συναλλάγματος στην εταιρεία ΣΙΓΜΑ ΜΑΝΕΥ ΜΠΡΟΚΕΡΣ Α.Ε. (Συνεδρίαση 536/12.11.93, θέμα 8) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Απόφαση 1993/2/24.12.1993 1993-12-24
Τροποποίηση της απόφασης ΝΕ 1476/4/21.10.67, όπως ισχύει σχετικό με την ίδρυση και λειτουργία από την τράπεζα ΤΗΕ CΗΑSΕ ΜΑΝΗΑΤΤΑΝ ΒΑΝΚ ΝΑ, Υποκαταστημάτων της στην Ελλάδα. (Συνεδρίαση 541/7.4.94, θέμα 3) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑ [...] Απόφαση 1994/πρωτ.259 1994-04-28
Χρηματαποστολές ελληνικών τραπεζογραμματίων στο εξωτερικό μέσω ελληνικών τραπεζών. (Συνεδρίαση 524/8.4.93, θέμα 1) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Απόφαση 1993/2/04.06.1993 1993-06-04
Σύσταση Άμισθου Προξενείου της Ελλάδας με έδρα τη Γένοβα της Ιταλίας. Προεδρικό Διάταγμα 2007/184 2007-09-12
Ανακοίνωση 2005/Φ.0546/ΑΣ79/Μ.5486 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 2005/Φ.0546/ΑΣ79/Μ.5486 2005-02-11
Κύρωση της Συμφωνίας περί της εφαρμογής του άρθρου 16 της Συμφωνίας Έδρας της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου. Νόμος 2007/3553 2007-04-04
Ανακοίνωση 1999/1/22.12.1999 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1999/1/22.12.1999 1999-12-22
Πράξη Διοικητή αριθ. 2444/10.5.99 Αναστολή της ΠΔ/ΤΕ 2278/27.12.93 περί εφαρμογής από τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα της απόφασης 883/93 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την επιβολή κυρώσεων κατά τη [...] Απόφαση 1999/1/21.05.1999 1999-05-21
Ανάκληση της άδειας για την ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος από την εταιρεία «ΤRΙΡLΕ’S CΗΑΝGΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.». Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ(Συνεδρίαση 226/10.72006) Απόφαση 2006/1/03.08.2006 2006-08-03
Συμπλήρωση π.δ. 131/2006 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης» (Α΄- 143). Προεδρικό Διάταγμα 2008/167 2008-11-04
Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 1992/11 1992-01-27
Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, δια­τάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις. Νόμος 2017/4490 2017-10-11
Προσαρμογή του Ν.Δ. 400/1970 (Α΄ 10) "περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως", όπως ισχύει, προς: i) τις διατάξεις της Οδηγίας 98/78/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 "σχετικά με την συμπληρωματική χρηματοοικον [...] Προεδρικό Διάταγμα 2002/288 2002-10-23
Έγκριση της 17ης Συνάντησης της Ελληνο - βρεταννικής Μικτής Επιτροπής. Λονδίνο, 17.2.1998. Απόφαση 1999/1/05.08.1999 1999-08-05
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. Νόμος 1992/2076 1992-08-01
Έγκριση του εκτελεστικού Προγράμματος της Συμφωνίας Μορφωτικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Τυνησίας για τα έτη 2003 - 2004 και 2005. Αθήνα 19.12.2002. Απόφαση 2003/Φ.0544/4/ΑΣ93/Μ.5483 2003-07-02
Κύρωση Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του FRΟΝΤΕΧ (Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για τη φιλοξενία του επιχειρησιακού γραφεί [...] Νόμος 2010/3902 2010-12-23
Κύρωση του Προσαρτήματος της 1ης Ιουλίου 1993 και του Πρωτοκόλλου της 19ης Δεκεμβρίου 1994 μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Διακρατική Συμφωνία της 7ης Οκτωβρίου 1987 για την προμήθεια του φυσικού αερίου στην Ελληνική [...] Νόμος 1995/2299 1995-04-07
Έγκριση του Διετούς Προγράμματος συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελλάδος και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου σε θέματα εργασίας 1998 - 1999. (Λευκωσία, 18.1.1999). Απόφαση 1999/1/09.06.1999 1999-06-09
Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. Νόμος 2001/2910 2001-05-02
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης Προεδρικό Διάταγμα 2006/131 2006-07-13
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων για τη χρηματοδοτική μίσθωση, διατάξεις περί δημοσίων εσόδων και άλλες ρυθμίσεις. Νόμος 2006/3483 2006-08-07
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συμφωνίας Υποδοχής μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δη [...] Νόμος 2018/4542 2018-06-01
Τροποποίηση του Π.Δ. 221/1990 «Επιλογή υποψηφίων ειδικών κατηγοριών για εισαγωγή στο πρώτο έτος σπουδών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 82/τ.Α’90). Προεδρικό Διάταγμα 1998/27 1998-02-18
Ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας και της διάρκειας αυτής για την εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προεδρικό Διάταγμα 2004/126 2004-05-10
Πράξη Διοικητή αριθ. 2458/1.3.2000 Τροποποίηση της Μηνιαίας Λογιστικής Κατάστασης που υποβάλλουν τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΠΔ/ΤΕ 2340/12.2.98) Απόφαση 2000/1/09.03.2000 2000-03-09
Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Νόμος 2015/4354 2015-12-16
Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης. Νόμος 2015/4336 2015-08-14
Διευκόλυνση της ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Προεδρικό Διάταγμα 1992/29 1992-02-05
Αναγνώριση εκκαθαριστριών εταιριών που αναλαμβάνουν τη λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών της κινητής ναυτικής και της κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας των ελληνικών εμπορικών πλοίων. Προεδρικό Διάταγμα 2014/137 2014-10-09
Παροχή άδειας λειτουργίας νέας τράπεζας υπό την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΡRΟΒΑΝΚ Α.Ε." ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 102/21.5.2001, θέμα 2) Αφού έλαβε υπόψη : α) τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της [...] Απόφαση 2001/1/24.07.2001 2001-07-24
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών από φυσικά και νομικά πρόσωπα. Πράξη Διοικητή αριθ. 2345/19.12.1994 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Απόφαση 1994/2/20.12.1994 1994-12-20
Καθορισμός προσόντων και προϋποθέσεων για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόν [...] Προεδρικό Διάταγμα 1995/390 1995-10-25
Κύρωση Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συνταξιοδότηση κρατικών υπαλλήλων. Νόμος 1995/2291 1995-02-15
Τροποποίηση του π.δ/τος 152/2000, «Διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος στην Ελλάδα από δικηγόρους που απέκτησαν τον επαγγελματικό τους τίτλο σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. (οδηγία 98/5/ΕΚ)», (Α΄130). Προεδρικό Διάταγμα 2005/261 2005-12-29
Υπηρεσίες και οργανώσεις αρμόδιες για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας σε υιοθεσίες ανηλίκων και για την πραγματοποίηση υιοθεσιών ανηλίκων και διαδικασία προπαρασκευής και πραγματοποίησης των εν λόγω υιοθεσιών. Προεδρικό Διάταγμα 1999/226 1999-09-20
Περί αντικαταστάσεως της παρ.1 του άρθρου 19 του π.δ. 78/1998 «Καταστατικό Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών» (Α’ 72)». Προεδρικό Διάταγμα 2006/194 2006-09-14
Απόφαση 1998/1/09.03.1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1998/1/09.03.1998 1998-03-09
Έγκριση της δι’ ανταλλαγής επιστολών παρατάσεως της Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας της 26ης Σεπτεμβρίου 1966 για την αποζημίωση των ελληνικών συμφερόντων (Κάιρο, 20 και 28 Ιουνίου 2018) Απόφαση 2018/Φ.0544/Μ.7162/ΑΣ43078 2018-09-12
Ίδρυση «ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ «Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ» και ρύθμιση συναφών θεμάτων. Νόμος 2003/3177 2003-08-29
Για τα μέτρα εφαρμογής στην Ελλάδα του Κανονισμού του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. 2137/1985 σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού. Προεδρικό Διάταγμα 1992/38 1992-02-14
Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας» Νόμος 2002/3059 2002-10-11
Έγκριση ίδρυσης Γραφείου Αντιπροσωπείας της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. στη Νέα Υόρκη των Η.Π.Α. (Συνεδρίαση 138/5.11.2002, θέμα 1) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Απόφαση 2002/1/10.12.2002 2002-12-10
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1 του από 30.11.1939 Βασ. Διατάγματος «Περί τρόπου εκποιήσεως κινητών και ακινήτων και εκμισθώσεως ακινήτων καταλειπομένων κατά κληρονομίαν, κληροδοσία η δωρεά εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών, ως και τ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2002/333 2002-11-20
Ανάκληση των αδειών λειτουργίας δύο καταστημάτων στην Ελλάδα της τράπεζας Αmerican Εxpress Βank Ltd που είχαν παρασχεθεί με τις αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής 1050/3/18.7.1958 και 24/5/ 22.4.1974. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ Π [...] Απόφαση 2001/8/23.04.2001 2001-04-23
Κύρωση της Συμφωνίας κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας. Νόμος 2001/2922 2001-06-27
Ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας και της διάρκειας αυτής για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προεδρικό Διάταγμα 2009/50 2009-05-04
(1 ) Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 1 του από 30.11.1939 Βασ. Διατάγματος «Περί τρόπου εκποιήσεως κινητών και ακινήτων και εκμισθώσεως ακινήτων καταλειπομένων κατά κληρονομίαν, κληροδοσίαν ή δωρεάν εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών, [...] Προεδρικό Διάταγμα 1994/352 1994-11-15
Απόφαση 1993/1/02.03.1993 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1993/1/02.03.1993 1993-03-02
Σύσταση Άμισθου Προξενείου της Ελλάδας με έδρα το Λάγκος της Νιγηρίας. Προεδρικό Διάταγμα 2008/12 2008-02-21
Προϋποθέσεις παροχής αδείας για τη λειτουργία ανωνύμων εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων στην Ελλάδα και κανόνες εποπτείας των εταιριών αυτών από την Τράπεζα της Ελλάδος. Πράξη Διοικητή αριθ. 2168/8.1.93 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) ΤΡΑΠΕΖ [...] Απόφαση 1993/2/05.02.1993 1993-02-05
Απόφαση 1993/2/21.04.1993 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1993/2/21.04.1993 1993-04-21
Απόφαση 1993/3/21.04.1993 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1993/3/21.04.1993 1993-04-21
Τροποποίηση του Βασ. Διατάγματος 531/1967 Περί εγκρίσεως εισαγωγής κεφαλαίων εκ του εξωτερικού παρά της εταιρείας «ΤΗΕ GΟΟDΥΕΑR ΤΙRΕ ΑΝD RUΒΒΕR CΟΜΡΑΝΥ». Προεδρικό Διάταγμα 1995/447 1995-12-29
Ανάκληση της άδειας για την ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος από την εταιρεία «CΗΑΝGΕ SΤΑR ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.». (Συνεδρίαση 214/24.1.2006, θέμα 6) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝΘΕΜΑΤΩΝ Απόφαση 2006/1/27.02.2006 2006-02-27
Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 1998/230 1998-07-28
(1) Πράξη Διοικητή αριθ. 2461/5.4.2000 Εποπτεία των υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής `Ενωσης. Απόφαση 2000/1/24.04.2000 2000-04-24
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/82/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια. Προεδρικό Διάταγμα 2014/70 2014-05-08
Έγκριση Προγράμματος συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας στους τομείς ευημερίας - πρόνοιας και σε θέματα που αφορούν τα άτομα με [...] Απόφαση 2001/Φ.0544/3/ΑΣ711/Μ.5298 2001-10-09
Συμφωνία 1997/1/09.10.1997 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Συμφωνία 1997/1/09.10.1997 1997-10-09
Έγκριση Πρωτοκόλλου 1ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας Ελλάδος - Κύπρου για θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας. (Λευκωσία, 1 Ιουνίου 1995). Απόφαση 1995/Φ.0544/3/ΑΣ434/Μ.4475 1995-09-14
Έγκριση Μνημονίου μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την ίδρυση Επιτροπής οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας. Απόφαση 1999/Φ.0544/4/ΑΣ191/Μ.4806 1999-07-09
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/114/ΕΚ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία. Προεδρικό Διάταγμα 2008/101 2008-07-31
«Αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της Ιστορίας της Δ" τάξης του Δημοτικού Σχολείου». Προεδρικό Διάταγμα 1997/30 1997-03-12
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 2ης Συνόδου της Ελληνο - Ρωσικής Μικτής Επιτροπής Τουρισμού (Μόσχα, 7 Ιουνίου 2010). Απόφαση 2010/Φ.0544/Μ.6350/ΑΣ.320 2010-07-27
Τροποποίηση του Π.Δ. 165/2000 "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του [...] Προεδρικό Διάταγμα 2001/373 2001-10-22
Ίδρυση Εργαστηρίου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1996/147 1996-06-10
Προσαρμογή του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της ενδέκατης Οδηγίας 89/666/ ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21.12.1989 στον τομέα των εταιρειών, σχετικά με τη δημοσιότητα των υποκαταστημάτων που έχουν συσταθεί σε ένα [...] Προεδρικό Διάταγμα 1993/360 1993-09-13
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες. Προεδρικό Διάταγμα 2006/150 2006-07-31
«Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 7ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Κινεζικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας», Αθήνα, 13.1.1998. Απόφαση 1998/Φ.0544/5/ΑΣ225/Μ.4792 1998-10-01
Αριθ. Φ.0544/9/ΑΣ 443/Μ. 4910-1911 Έγκριση Προγράμματος εκπαιδευτικής, επιστημονικής και μορφωτικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Ισραήλ για τα έτη 1998 - 1999 - 2000 - 2001. Αθήνα, 4.11.1998. Απόφαση 1999/1/26.05.1999 1999-05-26
Πράξη Διοικητή αριθ. 2520/10.2.2003 Υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος περιοδικών καταστάσεων των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων προς κατοίκους εξωτερικού, ανά χώρα και ανά ευρύτερη οικονομική και γεωγραφική ζώνη. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Απόφαση 2003/1/24.02.2003 2003-02-24
Έγκριση του Πρακτικού της 25ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο-Γαλλικής Επιτροπής για συνεργασία σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Αθήνα, 20.11.2001 Απόφαση 2002/Φ.0544/2/ΑΣ937/Μ.5332 2002-03-06
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Τουρκίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας σχετικώς με την ανάπτυξη του διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου Τουρκία - Ελλάδα – Ιταλία. Νόμος 2008/3637 2008-02-07
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της ΕλληνοΚουβανικής Μικτής Οικονομικής Επιτροπής. (Αθήνα, 24 Ιουνίου 1998) Απόφαση 1999/Φ.0544/5/ΑΣ540/Μ.4846 1999-07-08
Έγκριση του κειμένου της 29ης Συνόδου Μεικτής Ελληνο-Γαλλικής Επιτροπής για την έρευνα και την τεχνολογία. Απόφαση 2006/Φ.0544/ΑΣ927/Μ.5804 2006-03-31
Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις. Νόμος 2007/3601 2007-08-01
Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις. Νόμος 2014/4251 2014-04-01
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 85/432/ΕΟΚ, 85/433/ΕΟΚ, 85/584/ ΕΟΚ, 90/658/ΕΟΚ και της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ, που αφορούν το επάγγελμα του Φαρμακοποιού. Προεδρικό Διάταγμα 2003/213 2003-07-02
Έγκριση του Προγράµµατος Πολιτιστικής και Επιστη­µονικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για τα έτη 2010-2012. Απόφαση 2010/Φ.0544/Μ.6309/ΑΣ169 2010-05-21
«Διατάξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το Νόμο 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίας». Προεδρικό Διάταγμα 1997/259 1997-09-19
Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχήςκαι άλλες διατάξεις. Νόμος 2008/3631 2008-01-29
Για το ρόλο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Εταιρία. Προεδρικό Διάταγμα 2006/91 2006-05-04
Κύρωση της Συμφωνίας κοινωνικής ασφάλειας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Νέας Ζηλανδίας και του Διοικητικού Κανονισμού Εφαρμογής της. Νόμος 1994/2185 1994-02-08
Κύρωση Συμφωνίας εποχιακής απασχόλησης εργατικού δυναμικού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, καθώς και των Παραρτημάτων αυτής. Νόμος 1996/2407 1996-06-04
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 2 [...] Προεδρικό Διάταγμα 2012/51 2012-04-27
Κύρωση της Συμφωνίας στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αυστραλίας και του Διοικητικού Κανονισμού εφαρμογής της. Νόμος 2008/3677 2008-07-11
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 348/1985 (ΦΕΚ 125/Α) του Ν. 1969/91 (ΦΕΚ 167/Α) και του Π.Δ. 50/ 1992 (ΦΕΚ 22/Α"), σε συμμόρφωση προς τις διάταξες, της Οδηγίας 85/611 /ΕΟΚ για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων [...] Προεδρικό Διάταγμα 1993/433 1993-10-07
Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια. Νόμος 2005/3386 2005-08-23
Έγκριση του Πρακτικού της 24ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο-Γαλλικής Επιτροπής για συνεργασία σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας Παρίσι, 21.11.2000 Απόφαση 2001/1/05.04.2001 2001-04-05
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/82/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004 (ΕΕL261/24 της 6.8.2004), σχετικά με την υποχρέωση των αερομεταφορέων να κοινοποιούν τα στοιχεία των επιβατών Προεδρικό Διάταγμα 2008/53 2008-05-09
Διατάξεις εφαρµογής της σύµβασης για την συνθήκη συνεργαίας για τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε µε τον Νόµο 1883/1990. Προεδρικό Διάταγμα 1991/16 1991-01-24
Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα Α" και Β" τάξεων της ημερήσιας Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Καλαμπάκας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ειδικότητα Ξυλογλυπτικής - Διακοσμητικής Επίπλου, αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας. Προεδρικό Διάταγμα 1994/302 1994-09-30
Κύρωση των Πρωτοκόλλων στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας και της Δημοκρατίας της Τσεχίας. Νόμος 1998/2613 1998-05-28
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 5ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Ελλάδας - Κύπρου για θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. (Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2004). Απόφαση 2004/Φ.0544/ΑΣ130/Μ.5623 2004-12-09
Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις. Νόμος 2003/3156 2003-06-25
Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 2011/1/09.05.2011 2011-05-09
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 6ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Κυπριακής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών». Αθήνα, 16. 11. 2001. Απόφαση 2002/Φ.0544/2/ΑΣ926/Μ.5333 2002-02-25
Διαδικαστικές ρυθμίσεις για την άσκηση από τους κοινοτικούς εκλογείς του εκλογικού δικαιώματος στον τόπο διαμονής τους κατά τις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του Ιουνίου 1994. Προεδρικό Διάταγμα 1994/60 1994-03-30
Προσαρμογή του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/ 117/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 1989, «όσον αφορά τις υποχρεώσεις δημοσίευσης των λογιστικών εγγράφων των εγκατεστημένων σε ένα κράτος [...] Προεδρικό Διάταγμα 1994/382 1994-12-07
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα της αρχιτεκτονικής προς τις οδηγίες 85/384, 85/614, 86/17 και 90/658 της ΕΟΚ. Προεδρικό Διάταγμα 1993/107 1993-04-07
Έγκριση Πρωτοκόλλου 5ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Αλβανικής Διυπουργικής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής, Τεχνικής και Επιστημονικής Συνεργασίας. Απόφαση 1995/Φ.0544/4/ΑΣ565/Μ.4495 1995-12-29
Ρυθμίσεις για την προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2002/74/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Προεδρικό Διάταγμα 2007/40 2007-02-23
Αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Προεδρικό Διάταγμα 2006/18 2006-02-07
Αναγνώριση τίτλων με ειδικά χαρακτηριστικά ως συστατικών μερών των βασικών ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων. (Συνεδρίαση 178/19.7.2004, θέμα 7). ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Απόφαση 2004/1/27.09.2004 2004-09-27
Συμφωνία 1990/2/13.02.1990 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Συμφωνία 1990/2/13.02.1990 1990-02-13
Ίδρυση Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Παναγίας Παντανάσσης της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος, που βρίσκεται στη περιοχή Πανάσσαρη Γραβιάς, της Τοπικής Κοινότητας Γραβιάς, της Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς, του Δήμου Δελφών, του Νομού Φωκίδος. Προεδρικό Διάταγμα 2018/37 2018-04-24
Ίδρυση της Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίας Σκέπης και Αγίων Αναργύρων, της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας, που βρίσκεται στη θέση «Καμάρι», της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου, της Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας, του Δήμου Λεβαδέων, [...] Προεδρικό Διάταγμα 2015/51 2015-07-10
Ίδρυση της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου, της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας, που βρίσκεται στη θέση «Άγιος Λουκάς», της Τοπικής Κοινότητας Κορώνειας, της Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής [...] Προεδρικό Διάταγμα 2015/50 2015-07-10
Ίδρυση της Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίου Νικολάου, της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας, που βρίσκεται στη θέση «Μπισμπαρδάκι», της Δημοτικής Κοινότητας Λεβαδέων, της Δημοτικής Ενότητας Λεβαδέων, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής [...] Προεδρικό Διάταγμα 2015/48 2015-07-10
Μετατροπή της Ιεράς Ανδρώας Κοινοβιακής Μονής Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος, σε Γυναικεία, της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αιγείρου, της Δημοτικής Ενότητας Αιγείρου, του Δήμου Κομοτηνής, της Περιφ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2015/77 2015-11-03
Έγκριση της δι’ ανταλλαγεισών επιστολών ετήσιας παρατάσεως, για δύο διαδοχικά έτη, της Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας της 26ης Σεπτεμβρίου 1966, για την αποζημίωση των Ελληνικών συμφερόντων μετά των προσηρτημένων σε αυτή κειμένων (Κάιρο, 26 Ιουνίου 201 [...] Απόφαση 2015/Φ.0544/Μ.6724/ΑΣ264 2015-11-06
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. Νόμος 2014/4308 2014-11-24
Περί εφαρμογής αποφάσεως 1160 (1998) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Προεδρικό Διάταγμα 2001/53 2001-03-09
(Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Επιτόκιο υπερημερίας για τις χορηγήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων σε δραχμές και σε συνάλλαγμα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Απόφαση 1996/2393/15.7.96 1996-07-30
Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές Νόμος 2010/3870 2010-08-09
Απόφαση 2001/3/06.06.2001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 2001/3/06.06.2001 2001-06-06
Απόφαση 2001/1/06.06.2001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 2001/1/06.06.2001 2001-06-06
Περί εγκρίσεως εισαγωγής κεφαλαίων από το εξωτερικό βάσει του Ν.Δ. 2687/1953 από τις εταιρείες ΗΟCΗΤΙΕF ΑΚΤΙΕΝGΕSΕLLSCΗΑFΤ VΟRΜ. GΕΒR. ΗΕLFΜΑΝΝ, ΑΒΒ CΑLΟR ΕΜΑG SCΗΑLΤΑΝLΑGΕΝ ΑG, Η. ΚRΑΝΤΖ-ΤΚΤ GΜΒΗ και FLUGΗΑFΕΝ ΑΤΗΕΝ-SΡΑΤΑ ΡRΟJΕΚΤGΕSΕLLSCΗΑFΤ ΜΒΗ. Προεδρικό Διάταγμα 1996/267 1996-08-21
Κατάργηση των επιβαρύνσεων υπέρ τρίτων επί της τιμής των φαρμάκων. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 1997/1/07.11.1997 1997-11-07
Τροποποίηση του Π.Δ./τος 133/1997 "Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 94/80/ Ε [...] Προεδρικό Διάταγμα 1997/164 1997-07-08
Απόφαση 1995/5/09.08.1995 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1995/5/09.08.1995 1995-08-09
Έγκριση ίδρυσης δύο (2) υποκαταστημάτων από την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. στη Βουλγαρία. (Συνεδρίαση 557/16.5.1995, θέμα 16) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Απόφαση 1995/1/28.06.1995 1995-06-28
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 197/1993 «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών των σχολών ή τμημάτων της παραγ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1351/1983 με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, διενέργεια γενικών εξετάσεων, ορισμός βασικών [...] Προεδρικό Διάταγμα 1995/91 1995-03-08
Αντικατάσταση του παραρτήματος άρθρου 4 του Προεδρικού Διατάγματος 161/1992 «Διαμετακόμιση φυσικού αερίου μέσω μεγάλων δικτύων μεταφοράς υψηλής πίεσης σε εναρμόνιση προς την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 91/296/ΕΟΚ της 31 Μαΐου 1991 [...] Προεδρικό Διάταγμα 1995/450 1995-12-29
Απόφαση 1995/1/30.03.1995 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1995/1/30.03.1995 1995-03-30
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. Προεδρικό Διάταγμα 2007/146 2007-08-03
Σύσταση - κατάργηση προξενικών αρχών και προξενικών γραφείων. Προεδρικό Διάταγμα 2007/139 2007-08-02
Εφαρμογή της απόφασης 1701 (2006) του Συμβου­λίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2007/153 2007-08-17
Ανακοίνωση 2005/1/17.02.2005 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 2005/1/17.02.2005 2005-02-17
Τροποποίηση του π.δ/τος 390/1995 "Καθορισμός προσόντων και προϋποθέσεων για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Διδακτικού Ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις περιπτώσεις που [...] Προεδρικό Διάταγμα 2005/78 2005-05-20
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 16ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-βουλγαρικής Επιτροπής για την συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολο­γίας. (Σόφια, 5 Απριλίου 2005). Απόφαση 2005/Φ.0544/ΑΣ618/Μ.5729 2005-11-17
Έγκριση των Συμφωνηθέντων Πρακτικών της Πρώτης Συνόδου της Ελληνο-Ινδικής Μικτής Επιτροπής Τουρισμού (Νέο Δελχί, 16 Απριλίου 2007). Απόφαση 2007/0544/Μ.6017/ΑΣ.384 2007-10-29
Πράξη Διοικητή αριθ. 2441/29.1.99 Γνωστοποίηση από τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Απόφαση 1999/1/11.02.1999 1999-02-11
Παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρο 2 παράγραφο 1 του Προεδρικού Διατάγματος αριθ. 47/1999 «Διαδικαστικές ρυθμίσεις για την άσκηση από τους ετεροδημότες του εκλογικού δικαιώματος στον τόπο διαμονής τους κατά τις εκλογές για την ανάδε [...] Προεδρικό Διάταγμα 1999/62 1999-04-06
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Συνόδου της Μικτής Ελληνο-γουγκοσλαβικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας». Βελιγράδι 4.6.1998. Απόφαση 1999/Φ.0544/5/ΑΣ609/Μ.4833 1999-02-18
Έγκριση της δι"ανταλλαγής επιστολών παρατάσεως της Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας της 26ης Σεπτεμβρίου 1966 για την αποζημίωση των ελληνικών συμφερόντων (Κάιρο, 19 Ιουνίου και 9 Ιουλίου 2017). Απόφαση 2017/Φ.0544/Μ.7046/ΑΣ40816 2017-09-08
Έγκριση Μορφωτικού Προγράμματος Ελλάδος - Γαλλίας, Αθήνα, 12.5.1993. Απόφαση 1993/1/15.09.1993 1993-09-15
Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση. Νόμος 2005/3401 2005-10-17
Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις. Νόμος 2006/3454 2006-04-07
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 (ΕΕ L 354, σ. 132) “για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελμ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2017/51 2017-06-09
Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία: της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, της απόφασης – πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 «Σ [...] Νόμος 2016/4360 2016-01-29
Συμπλήρωση του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρίας όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων, σύμφωνα με την Οδηγία 2003/72/ΕΚ /22.7.2003 Προεδρικό Διάταγμα 2008/44 2008-04-24
Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2005/19/ΕΚ σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών μεταξύ εταιρειών διαφορετικών κρατών - μελών και άλλες διατάξεις. Νόμος 2006/3517 2006-12-21
Αρ. Φ. 0544/3/ΑΣ 62/Μ.4652 Έγκριση Πρωτοκόλλου της 14ης Συνόδου της Μόνιμης Μικτής Επιτροπής βάσει του άρθρου 14 της Ελληνογερμανικής Μορφωτικής Συμφωνίας της17ης Μαίου 1956, Βόννη, 20 Νοεμβρίου 1996 Απόφαση 1997/1/17.04.1997 1997-04-17
Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις. Νόμος 2006/3461 2006-05-30
Περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων (Υ.ΔΙ.Σ.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ως Περιφερειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 1998/336 1998-10-01
Τροποποίηση του Π.Δ. 358/97 (Α. 240) «Προϋποθέσεις και διαδικασία, για τη νόμιμη παραμονή και εργασία αλλοδαπών στην Ελλάδα, που δεν είναι υπήκοοι των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Προεδρικό Διάταγμα 1998/241 1998-07-29
Προσόντα και προϋποθέσεις για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και δημοσιεύσεων. Προεδρικό Διάταγμα 2003/45 2003-02-27
Έγκριση Πρωτοκόλλου 14ης Συνόδου Μικτής Ελληνο-Τσεχοσλοβακι-κής Επιτροπής διεθνών οδικών μεταφορών» (Αθήνα 25.6.1992). Απόφαση 1992/Φ.0544/2/ΑΣ.488/Μ.4155/6/ 1992-08-28
Κριτήρια και διαδικασία εξέτασης από την Τράπεζα της Ελλάδος περιπτώσεων ίδρυσης από πιστωτικά ιδρύματα νέων υπηρεσιακών μονάδων τους στην Ελλάδα. (Συνεδρίαση 505/23.7.92, θέμα 8) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφο [...] Απόφαση 1992/2/28.08.1992 1992-08-28
Έγκριση του Προγράμματος πολιτιστικής και επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα έτη 2002 - 2004. Αθήνα, 6.12.2001. Απόφαση 2002/Φ.0544/2/ΑΣ928/Μ.5331 2002-06-05
Έγκριση των Συμφωνημένων Πρακτικών της επίσημης Υπουργικής Συνάντησης για θέματα Οικονομικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης εξ" ονόματος και της Παλαιστινιακής Εθνικής Αρχής. Απόφαση 2002/Φ.0544/2/ΑΣ79/Μ.5070 2002-04-30
Πράξη Διοικητή αριθ. 2483/20.12.2001 Αναπροσαρμογή και καθορισμός σε ευρώ ορίων που αναφέρονται σε διατάξεις αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Απόφαση 2002/1/10.01.2002 2002-01-10
Διαμετακόμιση ηλεκτρικής ενεργείας μέσω μεγάλων δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας σε εναρμόνιση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 90/547/ Ε.Ο.Κ. της 29.10.1990. Προεδρικό Διάταγμα 1992/21 1992-01-30
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Γεωργίας και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δημοκρατίας στον τομέα των Ταχυδρομείων. Νόμος 2002/2997 2002-03-28
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποψηφίων δικαστών για το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και άλλες διατάξεις. Νόμος 2014/4297 2014-10-02
Απόφαση 2001/1/16.11.2001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 2001/1/16.11.2001 2001-11-16
Τροποποίηση του Π.Δ. 158/2000 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων ΄Εργων για τη μελέτη και κατασκευή Ολυμπιακών ΄Εργων για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 (ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004)" ( Α΄ 139). Προεδρικό Διάταγμα 2001/306 2001-09-21
Καθορισμός προσόντων και προϋποθέσεων για την εκλογή σε θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής [...] Προεδρικό Διάταγμα 2009/178 2009-10-02
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης, της Ανάπτυξης Δυνατοτήτων και της Διοικητικής Οργάνωσης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Λιβάνου. Νόμος 2008/3729 2008-12-22
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας για συνεργασία στους τομείς ευημερίας Ι πρόνοιας και σε θέματα [...] Νόμος 1994/2195 1994-03-22
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «Ίδρυμα Δημήτρη Κιτσίκη» στο Δήμο Ζωγράφου του Νομού Αττικής. Προεδρικό Διάταγμα 2008/129 2008-09-15
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κινεζικού Συμβουλίου Προώθησης του Διεθνούς Εμπορίου (CCΡΙΤ) της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη «Δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας για την Υποστήριξη [...] Νόμος 2008/3645 2008-02-14
(1 ) Κατάργηση ελέγχων που διενεργούνται στα ενδοκοινοτικά σύνορα ως προς κοινοτικά εμπορεύματα ή εμπορεύματα που τελούν σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα. Προεδρικό Διάταγμα 1993/47 1993-02-18
Εφαρμογή Αποφάσεως 787 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών της 16.11.1992. Προεδρικό Διάταγμα 1993/211 1993-06-04
Τροποποίηση του π.δ. 240/2004 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001, 89/594/ΕΟΚ, 90/658/ΕΟΚ, που αφορούν το επάγγελμα του οδοντιάτρου» (ΦΕΚ 222 Α΄). Προεδρικό Διάταγμα 2007/188 2007-09-12
Καθορισμός προσόντων και προϋποθέσεων για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή [...] Προεδρικό Διάταγμα 2007/36 2007-02-21
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2558 Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Απόφαση 2005/1/17.02.2005 2005-02-17
Κύρωση της Συμφωνίας, που έχει συναφθεί με ανταλλαγή ρηματικών διακοινώσεων, μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αρμενίας για την απαλλαγή από κάδε είδους φόρο και τέλος μεταβιβάσεως ακινήτου, σε περίπτωση αγοράς από τη Δημοκρατί [...] Νόμος 1999/2724 1999-06-14
Πράξη Διοικητή αριθ. 2449/5.8.99 Διαδικασία χορήγησης συναλλάγματος από τις τράπεζες για τρέχουσες συναλλαγές με το εξωτερικό και για κίνηση κεφαλαίων. Απόφαση 1999/1/10.08.1999 1999-08-10
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας αριθμ. 97/15/ΕΚ της Επιτροπής «για έγκριση των προτύπων του ΕURΟCΟΝΤRΟL και τροποποίηση της οδηγίας 93/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό και τη χρησιμοποίηση συμβατών τεχ [...] Προεδρικό Διάταγμα 1999/7 1999-01-21
Οργανισμός της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1996/20 1996-01-18
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 19/95 «προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης (Α" 15). Προεδρικό Διάταγμα 1997/87 1997-05-14
Τροποποίηση του π.δ. 77/1988 (Α΄ 33) κατ’ εφαρμογή της Πράξης Αναθεώρησης της Σύμβασης για τη χορήγηση των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της 29ης Νοεμβρίου 2000 που κυρώθηκε με τον. 3396/2005 (Α΄ 246). Προεδρικό Διάταγμα 2012/46 2012-04-23
Προϋποθέσεις και διαδικασία, για τη νόμιμη παραμονή και εργασία αλλοδαπών στην Ελλάδα, που δεν είναι υπήκοοι των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προεδρικό Διάταγμα 1997/358 1997-11-28
Έγκριση του Προγράμματος Συνεργασίας στον τομέα της Παιδείας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα έτη 2017-2021. Απόφαση 2017/Φ.0544/Μ.6995/ΑΣ21074 2017-08-03
Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις. Νόμος 2004/3283 2004-11-02
Έγκριση του πρωτοκόλλου της 2ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Ελληνο-ρωσικής Επιτροπής για την οικονομική, την βιομηχανική, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μετά παραρτημάτων αυτού. Αθήνα, 28.7.1999. Απόφαση 2001/Φ.0544/2/ΑΣ741/Μ.5172 2001-03-29
Κύρωση της 93/81/ΕΥΡΑΤΟΜ, Ε.Κ.Α.Χ., Ε.Ο.Κ. απόφασης του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1993 για την τροποποίηση της πράξης που αφορά την εκλογή των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία, η οποία προσαρτάται στην απόφαση 7 [...] Νόμος 1994/2196 1994-03-22
Τροποποίηση αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/371 1996-09-20
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 21ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο - Γαλλικής Επιτροπής για την συνεργασία σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Αθήνα, 14.11.1997. Απόφαση 1998/Φ.0544/3/ΑΣ893/Μ.4772 1998-03-09
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6. [...] Νόμος 2018/4540 2018-05-22
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, «σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοπ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2008/74 2008-06-18
Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης και άλλες διατάξεις. Νόμος 2018/4523 2018-03-07
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Ελληνο-ουκρανικής Ομάδας Εργασίας οικονομικής, βιομηχανικής, τεχνικής και επιστημονικής συνεργασίας (Αθήνα, 29.2.1996). Απόφαση 1996/Φ.0544/3/ΑΣ203/Μ.4560 1996-07-30
Έγκριση Πρακτικού 19ης Συνόδου της Ελληνο-Γαλλικής Μικτής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνικής συνεργασίας (Ηράκλειο, 7.11.1995). Απόφαση 1996/Φ.0544/4/ΑΣ821/Μ.4530 1996-01-18
Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας. Νόμος 2004/3284 2004-11-10
Αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της Ιστορίας της Γ" τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Προεδρικό Διάταγμα 1995/409 1995-11-13
Έγκριση του Πρακτικού της 7ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-βρεταννικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας (Αθήνα, 3.4.1988). Απόφαση 1998/Φ.0544/3/ΑΣ/312/Μ.4819 1998-08-06
Έγκριση του Προγράμματος συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Υγείας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στον τομέα της υγείας για την περίοδο 1998-2000 (Αθήνα, 2.4.1998) Απόφαση 1998/Φ.0544/3/ΑΣ317/Μ.4818 1998-07-09
Έγκριση Πρακτικών της Ελληνο-γερμανικής Επιτροπής για την επιστήμη και την τεχνολογία. Πύλος, 25.6.1997. Απόφαση 1998/Φ.0544/5/ΑΣ647/Μ.4731 1998-07-15
Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των μισθωτών και των μη μισθωτών που διακινούνται εντός της Κοινότητας, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/49/ΕΚ (L209/98). Προεδρικό Διάταγμα 2004/227 2004-11-05
Σύσταση Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2011/7/28-4-2011 2011-05-04
Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 και άλλες διατάξεις. Νόμος 2014/4271 2014-06-28
Ανακοίνωση 2016/0544/Μ.6875/ΑΣ288 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 2016/0544/Μ.6875/ΑΣ288 2016-06-03
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/103/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ης Νοεμβρίου 2006, για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της πολιτικής μεταφορών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Προεδρικό Διάταγμα 2008/38 2008-04-21
Έγκριση των Πρωτοκόλλων της 3ης και 4ης Συνόδων της Μικτής Ελληνο-Κυπριακής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών. Απόφαση 1997/Φ.05440/2/ΑΣ64/Μ.3895-4662 1997-02-26
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2258/2.11.1993 (Αρθρο 1 του Ν. 1266/82) Καθορισμός πλαισίου λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων υπό τη μορφή πιστωτικών συνεταιρισμών του Ν. 1667/1986. Απόφαση 1993/1/18.11.1993 1993-11-18
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Ιταλίας σε θέματα ανταλλαγής ηλεκτρονικών πληροφοριών για την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών δια τη [...] Νόμος 1995/2315 1995-06-19
Έγκριση του Μνημονίου Συνεργασίας στον τομέα της Παιδείας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα έτη 2005-2010 (Λευκωσία, 7 Μαρτίου 2005). Απόφαση 2005/Φ.0544/ΑΣ510/Μ.5719 2005-12-13
Έγκριση του Πρωτοκόλλου δεύτερης Συνάντησης της Μεικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής για Οικονομική και Τεχνολογική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας-Γεωργίας (Τιφλίδα, 28.10.2004) Απόφαση 2005/Φ.0544/ΑΣ1082/Μ.5680 2005-02-15
Σύσταση Μονάδων Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.) και σε εποπτευόμενους φορείς του. Προεδρικό Διάταγμα 2005/13 2005-01-20
Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις. Νόμος 2010/3838 2010-03-24
Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άϋλες μετοχές. Νόμος 1996/2396 1996-04-30
Ρύθμιση τελών εγγράφων διαμονής στην Ελλάδα υπηκόων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών οικογενείας αυτών κατά τροποποίηση των Π.Δ. 525/1983, 499/1987 και 278/1992. Προεδρικό Διάταγμα 1998/351 1998-10-12
Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του Ν. 2928/ 2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις. Νόμος 2004/3251 2004-07-09
Μεταφορά έδρας συμβολαιογράφου από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Γλυφάδας που υπάγονται στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Προεδρικό Διάταγμα 2004/129 2004-05-13
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 19/95 "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης" (Α΄15) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Προεδρικό Διάταγμα 2004/99 2004-03-03
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για τη συμμετοχή στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.). Νόμος 2004/3248 2004-07-01