ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ


Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανακοίνωση 2005/1/17.02.2005 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 2005/1/17.02.2005 2005-02-17
Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1994/360 1994-11-25
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 3ης Συνόδου της Ομάδας εργασίας για την ενέργεια της Κοινής Ρώσο-Ελληνικής Επιτροπής για οικονομική, βιομηχανική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία (Αθήνα, 11/4/2013). Απόφαση 2013/0544/Μ.6622/ΑΣ246 2013-06-21
Σύσταση της Εθνικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2017/27/27-12-2017 2017-12-28
Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/ 78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ ΕΚ, 2004/ 113/Ε [...] Νόμος 2012/4099 2012-12-20
Περί Κριτηρίων επιλογής των προέδρων και των μελών των Συμβουλίων Κρίσεων και Επανακρίσεων των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων για τις περιπτώσεις που οι πρόεδροι και τα μέλη αυτών δεν ορίζονται επακριβώς από τις διατάξεις των άρθρων 14 και 19 του Ν [...] Προεδρικό Διάταγμα 1997/380 1997-12-19
Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 112 του π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 99). Προεδρικό Διάταγμα 2013/145 2013-10-23
Τροποποίηση άρθρου του καταστατικού τουΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. Προεδρικό Διάταγμα 2010/68 2010-07-26
Περί τροποποίησης του καταστατικού του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. Προεδρικό Διάταγμα 1997/45 1997-03-28
Απόδοση τιμών στον πρώην Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Αθανάσιο Τσαλδάρη. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 1997/63/6-10-1997 1997-10-06
Ανάκληση αστυνομικού προσωπικού από την εφεδρεία στην ενέργεια. Προεδρικό Διάταγμα 1995/254 1995-07-04
Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές δια­τάξεις Νόμος 2006/3468 2006-06-27
Ρύθμιση θεμάτων Υγειονομικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος. Προεδρικό Διάταγμα 1998/130 1998-05-15
Τροποποίηση του Β.Δ. 258/60 (ΦΕΚ 56/Α) «Περί διοικήσεως και οργανώσεως του Ταμείου Αεροπορικής Αμύνης». Προεδρικό Διάταγμα 2014/92 2014-06-26
Έγκριση ίδρυσης Γραφείου Αντιπροσωπείας της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. στη Νέα Υόρκη των Η.Π.Α. (Συνεδρίαση 138/5.11.2002, θέμα 1) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Απόφαση 2002/1/10.12.2002 2002-12-10
Κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθμίσεις για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις. Νόμος 2008/3654 2008-04-03
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. Προεδρικό Διάταγμα 2007/241 2007-12-20
Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης. Νόμος 2003/3133 2003-04-11
Τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ. 192/1991 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως και απονομής κατηγοριών διαμνημονεύσεων (ΦΕΚ 75/1991, τ. Α") και 12/1992 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως και απονομής νέων κατηγορ [...] Προεδρικό Διάταγμα 1993/145 1993-04-21
Συµπλήρωση - Τροποποΐηση διατάξεων του Π.Δ. 402 /1 988 .Όργανισµός Υπουργείου Γεωργίας» (Α΄ 187). Προεδρικό Διάταγμα 1990/301 1990-09-18
Καταστάσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Προεδρικό Διάταγμα 2012/37 2012-04-09
Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. Νόμος 2002/3079 2002-12-10
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις. Νόμος 1992/2016 1992-02-27
Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις. 1.α) Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από οποιαδήποτε πηγή, καθώ [...] Νόμος 1994/2244 1994-10-07
Τροποποίηση - συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 75/1987 (Α΄-45) "Αλληλογραφία και συναφή θέματα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης". Προεδρικό Διάταγμα 2003/237 2003-09-03
Ίδρυση Β" Λιμενικού Τμήματος στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου και καθορισμός της τοπικής και καθ" ύλην αρμοδιότητας του. Προεδρικό Διάταγμα 1992/45 1992-02-14
Κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. Προεδρικό Διάταγμα 2014/27 2014-02-27
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τσεχίας για την οικονομική, βιομηχανική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 2001/2976 2001-12-31
Τροποποίηση του Π.Δ. 243/98 (Α 181) «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία», όπως έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ. 295/99 (Α 266) και 19/01 (Α 14). Προεδρικό Διάταγμα 2001/259 2001-08-14
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄- 58). Προεδρικό Διάταγμα 2008/114 2008-08-26
Ρύθμιση θεμάτων κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας Αξιωματικών Ειδικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος. Προεδρικό Διάταγμα 1997/66 1997-04-21
Τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών. Προεδρικό Διάταγμα 2008/165 2008-11-03
Καθορισμός των ειδικών προνομίων που απολαύουν οι ανώτατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων που διατηρούν τον επίτιμο τίτλο τους. Προεδρικό Διάταγμα 1997/308 1997-10-29
Έκτακτες κρίσεις αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Προεδρικό Διάταγμα 1993/467 1993-11-29
Ιδρυση Α" και Β" Λιμενικών Τμημάτων στο Λιμεναρχείο Χαλκίδος και καθορισμός της τοπικής και καθ" ύλην αρμοδιότητας τους. Προεδρικό Διάταγμα 1993/70 1993-03-11
Τροποποίηση της παρ. α του άρθρου 16 του από 483/ 11.6.1966 Β. Δ/τος «περί συστάσεως Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος». Προεδρικό Διάταγμα 1995/114 1995-04-14
Κύρωση του Χάρτη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου. Νόμος 1999/2711 1999-04-16
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1636/2005 απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. Απόφαση 2005/Φ.3150/11/ΑΣ1453 2005-12-01
Περί συστάσεως και λειτουργίας Νομικής Υπηρεσίας παρά τη Εκκλησία της Ελλάδος. Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κανονισμός 1999/117.1999 1999-02-11
Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις. Νόμος 2009/3734 2009-01-28
Επέκταση διατάξεων του Ν. 1264/1982 «Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων» και στο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Νόμος 1994/2265 1994-12-05
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 305/1992 (ΦΕΚ 152/Α΄/9.9.1992) «Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος». Προεδρικό Διάταγμα 2008/196 2008-12-15
Τροποποίηση διατάξεων του από 542/14.9.1964 β.δ/τος «Περί συστάσεως Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων» (Α΄, 156) Προεδρικό Διάταγμα 2007/69 2007-04-23
Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Προεδρικό Διάταγμα 2012/81 2012-06-14
Συμπλήρωση - τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 402/ 1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α" 187). Προεδρικό Διάταγμα 1993/299 1993-08-09
Τροποποίηση του Π.Δ. 60/1992 (ΦΕΚ Α΄ 27) Περί συνθέσεως υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων οργάνων Μ.Τ.Σ. Προεδρικό Διάταγμα 2003/212 2003-07-02
Τροποποίηση των άρθρων 12 παρ. 1 και 13 παρ. 2 του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Γιαννιτσών. Προεδρικό Διάταγμα 1992/176 1992-05-26
Καθεστώς που διέπει τους Ανώτατους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι διατηρούν τον επίτιμο τίτλο τους. Προεδρικό Διάταγμα 2014/147 2014-10-31
Σύσταση Τμήματος Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Αποστράτων στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 14/2001. Προεδρικό Διάταγμα 2002/369 2002-12-13
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. Προεδρικό Διάταγμα 2010/128 2010-12-23
Σύσταση στο Πυροσβεστικό Σώμα μουσικής μπάντας και άλλες διατάξεις. Προεδρικό Διάταγμα 1992/359 1992-11-24
Τροποποίηση του π.δ. 167/2005 (ΦΕΚ 220/Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης» με τη σύσταση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Προεδρικό Διάταγμα 2008/138 2008-09-25
Οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων ΕλληνικήςΑγροφυλακής. Προεδρικό Διάταγμα 2009/100 2009-07-29
Απόφαση 1993/1411/5/ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1993/1411/5/ 1993-03-19
Έναρξη διαδικασίας τροποποίησης επιλέξιμων τίτλων και καθορισμός όρων ανταλλαγής τους. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2012/5/24-2-2012 2012-02-24
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ’ αριθμ. 123/1999 Κανονισμού “Περί συστάσεως θέσεων Ειδικών Επιστημονικών Συμβούλων παρά τη Ιερά Συνόδω της Εκκλησίας της Ελλάδος.” Κανονισμός 2008/181/2008 2008-03-21
Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προεδρικό Διάταγμα 1995/438 1995-12-11
Ίδρυση Υπολιμεναρχείου στη Σκάλα Αταλάντης και Α" Λιμενικού Τμήματος σ" αυτό, καθορισμός της περιφέρειας αρμοδιότητας του, μετάταξη του Υπολιμεναρχείου Αιδηψού σε Λιμεναρχείο και τροποποίηση της περιφέρειάς του. Προεδρικό Διάταγμα 1995/361 1995-09-14
Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν. 3213/2003 (Α309), διαδικασία και τρόπος υποβολής των δηλώσεων, διαδικασία ελέγχου και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Προεδρικό Διάταγμα 2005/10 2005-01-17
Τροποποίηση του Π.Δ. 62/86 «Οργανισμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ)» ΦΕΚ 21/Α/86. Προεδρικό Διάταγμα 1999/258 1999-10-14
Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας -Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις. Νόμος 1999/2773 1999-12-22
Δημοσίευση της από 5 Απριλίου 1999 επιστολής του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας (S/1999/378). Απόφαση 1999/2/02.07.1999 1999-07-02
Αντικατάσταση διατάξεων του άρθρου 22 του Ν. 4398/ 1929 «Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως της από 18 Μαρτίου 1926 Συντακτικής Αποφάσεως περί Οργανισμού της Ακαδημίας Αθηνών» Α΄ 308. Προεδρικό Διάταγμα 2004/191 2004-09-10
Τροποποίηση διατάξεων του β.δ. 160/1970 «Περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος». Προεδρικό Διάταγμα 2014/1 2014-01-02
Τροποποίηση του Π.Δ. 243/1998 "Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία" (Α 181), όπως έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ. 295/1999 (Α 266), 19/2001 (Α 14), 162/2001 (Α 146) και 259/2001 (Α 185), του Π.Δ. 1 [...] Προεδρικό Διάταγμα 2002/341 2002-11-21
Τροποποίηση του Π.Δ. 4/1995 «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων» (Α" 1) και ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. Προεδρικό Διάταγμα 1996/34 1996-02-12
Κύρωση του Μνημονίου Κατανοήσεως μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας σχετικά με τη συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος. Νόμος 2001/2902 2001-04-12
Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας. Προεδρικό Διάταγμα 2001/216 2001-07-25
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 4ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Ελλάδος - Κύπρου για θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. (Λευκωσία, 24.11.2000) Απόφαση 2001/Φ.0544/2/ΑΣ932/Μ.5207 2001-08-28
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των έργων Αεροδρομίων Νοτίου Ελλάδος (ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ). Προεδρικό Διάταγμα 1997/215 1997-08-25
Δημοσίευση της 1192 (1999) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Απόφαση 1999/1/02.07.1999 1999-07-02
Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ρυθμίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. Νόμος 2002/2984 2002-01-31
Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις. Νόμος 2001/2935 2001-07-19
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις. Νόμος 2016/4407 2016-07-27
Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις. Νόμος 2013/4122 2013-02-19
«Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 7ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Κινεζικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας», Αθήνα, 13.1.1998. Απόφαση 1998/Φ.0544/5/ΑΣ225/Μ.4792 1998-10-01
Οργάνωση της Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) Προεδρικό Διάταγμα 1998/375 1998-11-16
Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Ηθικών Αμοιβών που Απονέμονται με Διαταγή. Προεδρικό Διάταγμα 2015/13 2015-01-20
Καθορισμός διαδικασίας και τρόπου διεξαγωγής διαγωνισμού για πρόσληψη υπαλλήλων κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού στο Υπουργείο Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 2008/122 2008-09-09
Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Νόμος 1997/2522 1997-09-08
Κώδικας της Ελληνικής Φαρμακευτικής Δεοντολογίας. Προεδρικό Διάταγμα 1993/340 1993-09-02
Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις Νόμος 2006/3470 2006-06-28
Οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος. Προεδρικό Διάταγμα 2004/89 2004-03-03
Λειτουργία Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Εθελοντών Πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος. Προεδρικό Διάταγμα 2013/136 2013-10-03
΄Οργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ). Προεδρικό Διάταγμα 2003/151 2003-05-23
Περί αντικαταστάσεως του υπ’ αριθμ. 147/2001 Κανονισμού «Περί Συστάσεως και Λειτουργίας Νομικής Υπηρεσίας παρά τη Εκκλησία της Ελλάδος» (Α΄ 66). Κανονισμός 2010/220/2010 2010-11-22
Αντικατάσταση και τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 305/ 1992 «Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 152). Προεδρικό Διάταγμα 2016/5 2016-02-05
Οργάνωση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Προεδρικό Διάταγμα 1997/379 1997-12-12
Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Προεδρικό Διάταγμα 1995/393 1995-10-27
Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 4 του καταστατικού του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών. Προεδρικό Διάταγμα 1995/273 1995-07-31
(1 ) Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου. Προεδρικό Διάταγμα 1995/73 1995-03-08
Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Προεδρικό Διάταγμα 2017/38 2017-05-04
Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τροποποίηση των ΠΔ 335/1993 (ΦΕΚ 143/Α/93), 178/1998 (ΦΕΚ 131/Α/1998) και της ΚΥΑ Δ6/Β/17682 (ΦΕΚ 1407/Β/2001) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/32/ΕΚ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2010/32 2010-05-14
Περί του Οργανισμού της Διοικήσεως του Αγίου Όρους. Προεδρικό Διάταγμα 1998/227 1998-07-28
Αντικατάσταση διατάξεων του Π.Δ. 305/1992 «Ρύθμιση θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α’ 152) και άλλες διατάξεις. Προεδρικό Διάταγμα 1998/45 1998-03-10
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.141/1991 "Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών" (Α΄- 58). Προεδρικό Διάταγμα 2004/101 2004-03-03
Περί διαφυλάξεως των κινητών πραγμάτων του εκδημήσαντος Μητροπολίτου των ευρισκομένων εις τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως ή την ιδιωτικήν κατοικίαν του, ως και των κινητών εν γένει πραγμάτων της Μητροπόλεως. Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κανονισμός 2004/159.2004 2004-02-03
Τροποποίηση της 48/11-12-2015 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής» (Α’ 172). Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2018/6/20-4-2018 2018-04-23
Τροποποίηση Π.Δ 245/1992 «Περί του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου και κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης αυτού (ΦΕΚ 135/τ. Α΄/6.8.1992). Προεδρικό Διάταγμα 2003/120 2003-05-06
Θέση σε κυκλοφορία νέων αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας 2 € κοπής 2012 για τον εορτασμό της δεκαετούς επετείου κυκλοφορίας χαρτονομισμάτων και κερμάτων ευρώ και καθορισμός των κύριων γνωρισμάτων τους. Προεδρικό Διάταγμα 2011/111 2011-11-21
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για οικονομική συνεργασία Νόμος 2001/2906 2001-04-12
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 5ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Κυπριακής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών. (Λευκωσία 10.11.2000) Απόφαση 2001/Φ.0544/2/ΑΣ59/Μ.5213 2001-06-11
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ενέργειας και Υδάτων της Δημοκρατίας του Λιβάνου για συνεργασία στον τομέα της ενέργειας. Νόμος 2009/3803 2009-09-04
Τροποποίηση των π.δ/των: α) 394/1994 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το π.δ/γμα 2/2009 (Α΄ 1), β) 26/1999 «Σύσταση Ειδική [...] Προεδρικό Διάταγμα 2009/92 2009-07-20
Ίδρυση Δ" Λιμενικού Τμήματος στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας, καθορισμός της τοπικής και καθ" ύλην αρμοδιότητας του, τροποποίηση της τοπικής αρμοδιότητας των Κεντρικών Λιμεναρχείων Πειραιά και Ελευσίνας, καθώς και της τοπικής αρμοδιότητας των Γ" κ [...] Προεδρικό Διάταγμα 1993/224 1993-06-14
Ορισμός μελών της προβλεπόμενης στο άρθρο 1 της 7/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου προσωρινής ενιαίας Διοικούσας Επιτροπής και ρύθμιση άλλων θεμάτων. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2012/9/8-3-2012 2012-03-09
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των έργων Αεροδρομίων Βορείου Ελλάδος (ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ). Προεδρικό Διάταγμα 1997/214 1997-08-25
Τροποποίηση του Π.Δ. 351/1991 «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων που ισχύουν για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας» (ΦΕΚ 121/Α*) και προσαρμογή του στις διατάξεις το [...] Προεδρικό Διάταγμα 1997/102 1997-05-26
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 394/1994 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων έργων Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ Α" 219) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Προεδρικό Διάταγμα 1997/216 1997-08-25
Εφαρμογή Αποφάσεως 787 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών της 16.11.1992. Προεδρικό Διάταγμα 1993/211 1993-06-04
Ίδρυση Β", Γ", και Δ" Λιμενικών Τμημάτων στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας καθορισμός της τοπικής και καθ" ύλην αρμοδιότητάς τους και τροποποίηση των περιφερειών δικαιοδοσίας των Κεντρικών Λιμεναρχείων Ραφήνας και Χαλκίδας. Προεδρικό Διάταγμα 1995/324 1995-08-22
Έγκριση Πρωτοκόλλου 1ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας Ελλάδος - Κύπρου για θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας. (Λευκωσία, 1 Ιουνίου 1995). Απόφαση 1995/Φ.0544/3/ΑΣ434/Μ.4475 1995-09-14
Σύσταση Τμήματος Ποιότητας και Αποδοτικότητας στο Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Προεδρικό Διάταγμα 2005/105 2005-06-23
Τροποποίηση του π.δ. 405/1990 «Οργανισμός του Τα­μείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.)» (Α΄ 160). Προεδρικό Διάταγμα 2006/242 2006-11-23
Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. Νόμος 1999/2690 1999-03-09
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 22/1996 «Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού» (Α΄- 15). Προεδρικό Διάταγμα 2004/3 2004-01-09
Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/368 1996-09-20
Μεταθέσεις - Αποσπάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. Προεδρικό Διάταγμα 1998/404 1998-12-17
Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 402/ 1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α" 187). Προεδρικό Διάταγμα 1994/385 1994-12-12
Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα συνδεόμενα με ενέργεια προϊόντα σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τροποποίηση του Π.Δ. 32/2010 (ΦΕΚ Α 70). Προεδρικό Διάταγμα 2011/7 2011-02-11
Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου. Νόμος 2007/3560 2007-05-14
Οργανισμός Σχολής Υποβρυχίων (Ο/ΣΥΒ) Προεδρικό Διάταγμα 2003/322 2003-11-28
Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις. Νόμος 2010/3855 2010-06-23
Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Νόμος 2014/4273 2014-07-11
Κύρωση της Σύμβασης σχετικής με την κωδική απόδοση των εγγραφών που εμφανίζονται σε ληξιαρχικά έγγραφα. Νόμος 1999/2726 1999-06-17
Τροποποίηση και συμπλήρωση των Ωρολογίων και Αναλυτικών Προγραμμάτων των Τεχνικών-Επαγγελματικών Λυκείων και Τεχνικών - Επαγγελματικών Σχολών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1997/72 1997-05-02
Ίδρυση Ειδικών Αστυνομικών Υπηρεσιών Δίωξης Εγκληματικότητας Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων. Προεδρικό Διάταγμα 1998/28 1998-02-18
Εφαρμογή της απόφασης 1497 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Λιβερίας. Απόφαση 2003/Φ3467/20/ΑΣ1002 2003-10-17
Τροποποίηση του ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις. Νόμος 2011/3961 2011-04-29
Τροποποίηση Π.Δ/τος 69/88 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 28 τ. Α"), όπως τροποποιήθηκε. Προεδρικό Διάταγμα 1992/167 1992-05-18
Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας Προεδρικό Διάταγμα 2002/281 2002-10-16
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. Προεδρικό Διάταγμα 2010/113 2010-11-22
Έγκριση του Πρακτικού της 24ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο-Γαλλικής Επιτροπής για συνεργασία σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας Παρίσι, 21.11.2000 Απόφαση 2001/1/05.04.2001 2001-04-05
Συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των Συμβουλίων Κρίσεων Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής. Προεδρικό Διάταγμα 2012/38 2012-04-09
Περί συστάσεως και λειτουργίας της ειδικής Συνοδικής Επιτροπής παρακολουθήσεως Ευρωπαϊκών Θεμάτων Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κανονισμός 1998/99.1998 1998-11-13
Ρύθμιση θεμάτων ηθικών αμοιβών διαμνημονεύσεων αστυνομικού προσωπικού κατά τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 141/1993 (Α~ 58) και άλλες διατάξεις. Προεδρικό Διάταγμα 1998/289 1998-09-07
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 5ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Ελλάδας - Κύπρου για θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. (Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2004). Απόφαση 2004/Φ.0544/ΑΣ130/Μ.5623 2004-12-09
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιµελητηρίου Καβάλας. Προεδρικό Διάταγμα 1990/439 1990-12-14
Λειτουργία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας. Προεδρικό Διάταγμα 2014/98 2014-08-26
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας (Ν. Κορινθίας). Προεδρικό Διάταγμα 1992/101 1992-03-23
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Κηφισιάς (Ν. Αττικής). Προεδρικό Διάταγμα 1992/102 1992-03-23
Κανονισμός υπ’ αριθ. 152/2002 Σύσταση Ανώτατης Ελεγκτικής Επιτροπής της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Απόφαση 2002/1/23.10.2002 2002-10-23
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της ΧΧΙVνης Διάσκεψης των Επισήμων Οργανισμών Τουρισμού των Βαλκανικών Χωρών που υπογράφτηκε στα Τίρανα 1.11.1991. Απόφαση 1992/1/30.01.1992 1992-01-30
Εφαρμογή των αποφάσεων 2208 (2015) και 2213 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2016/114 2016-10-19
Τροποποίηση Καταστατικών διατάξεων του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Κερκύρας. Προεδρικό Διάταγμα 1997/153 1997-06-25
Κύρωση Συµφωνίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας για την ενθάρρυνση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων. Νόμος 1991/1972 1991-11-20
Κύρωση της Συμφωνίας Οικονομικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Νόμος 2009/3799 2009-09-04
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτωνπολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Σπάτων (Ν. Αττικής). Προεδρικό Διάταγμα 1994/299 1994-09-27
Έγκριση των Πρακτικών της 2ης και 3ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο-Βρετανικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας. Αθήνα, 11.3.1993 και 15.4.1994 αντίστοιχα. Απόφαση 1994/1/27.09.1994 1994-09-27
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 2008/3695 2008-08-25
Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του καταστατικού του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Ηλείας. Προεδρικό Διάταγμα 1993/422 1993-10-06
Δημοσίευση της αποφάσεως 733 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας, έγκριση και εφαρμογή συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως. Απόφαση 1993/1/09.04.1993 1993-04-09
Ρύθμιση θεμάτων κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του ν. 3864/2010, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την από 30-4-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και [...] Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2012/15/3-5-2012 2012-05-04
Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις. Νόμος 2008/3661 2008-05-19
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Ν. Χαλκηδόνας (Ν. Αττικής). Προεδρικό Διάταγμα 1994/138 1994-06-24
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των έργων Αεροδρομίων (ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ). Προεδρικό Διάταγμα 1997/10 1997-01-31
Σύσταση νομικού προσώπου με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη". Νόμος 1997/2466 1997-03-06
Περί οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Άρτας. Προεδρικό Διάταγμα 1995/201 1995-06-13
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας. Προεδρικό Διάταγμα 1995/336 1995-08-30
Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Λακωνίας. Προεδρικό Διάταγμα 1995/317 1995-08-22
21 (5)Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Κυκλάδων. Προεδρικό Διάταγμα 1995/2 1995-06-19
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής. Προεδρικό Διάταγμα 1995/222 1995-06-19
Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Αργολίδας. Προεδρικό Διάταγμα 1995/310 1995-08-22
Περί οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Ζακύνθου. Προεδρικό Διάταγμα 1995/311 1995-08-22
Ρύθμιση θεμάτων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις. Προεδρικό Διάταγμα 1995/203 1995-06-13
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Μακρακώμης (Ν. Φθιώτιδας). Προεδρικό Διάταγμα 1995/207 1995-06-13
Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικού προσωπικού, συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας, των συζύγων και των τέκνων τους. Προεδρικό Διάταγμα 2005/148 2005-08-19
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣ.Ε.Ι.). Νόμος 2005/3413 2005-11-09
Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Γάμου, Οικογένειας, Προστασίας Παιδιού και Δημογραφικού Προβλήματος. Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κανονισμός 1999/135.1999 1999-11-08
Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Συνοδικής Επιτροπής Λειτουργικής Αναγεννήσεως. Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κανονισμός 1999/139.1999 1999-11-08
Κανονισμός Δεοντολογίας του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών. Προεδρικό Διάταγμα 1999/105 1999-06-08
Κύρωση της Σύμβασης για την ασφάλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του συνδεδεμένου με αυτόν προσωπικού. Νόμος 1998/2584 1998-03-13
Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιή [...] Νόμος 2010/3886 2010-09-30
Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Υποδιεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης. Προεδρικό Διάταγμα 2001/40 2001-02-20
(6) Σύσταση τµήµατος εκπαίδευσης στο Υπουργείο Αιγαΐου. Προεδρικό Διάταγμα 1991/401 1991-09-25
Καθορισμός Ωρολογίου και Αναλυτικού Προγράμματος των ημερησίων Τεχνικών - Επαγγελματικών Σχολών, για τις ειδικότητες Κομμωτικής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1993/250 1993-06-29
Ανακριτικά Συμβούλια Στρατιωτικού Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Προεδρικό Διάταγμα 1993/269 1993-07-09
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις. Νόμος 2015/4326 2015-05-13
Προξενική διατίμηση και άλλες διατάξεις. Νόμος 2001/2949 2001-10-19
Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις. Νόμος 2011/3922 2011-03-04
Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην α [...] Νόμος 2016/4414 2016-08-09
Οργανισμός του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού. Προεδρικό Διάταγμα 2007/31 2007-02-20
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις. Νόμος 2018/4546 2018-06-12
Κανονισμός Πτυχίων Προσωπικού Πιστοποίησης Συντήρησης Αεροσκαφών. Προεδρικό Διάταγμα 2002/54 2002-03-13
Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Προεδρικό Διάταγμα 1992/305 1992-09-09
Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Νόμος 2010/3851 2010-06-04
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93 Προεδρικό Διάταγμα 2010/57 2010-06-25
Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις. Νόμος 2018/4533 2018-04-27
Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. Νόμος 2010/3833 2010-03-15
Διαλειτουργικότητα του συμβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος: Εναρμόνιση της Οδηγίας 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 (L 110/20.4.2000). Προεδρικό Διάταγμα 2005/139 2005-08-04
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού, κατά τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ. 22/1996 (Α΄-15) και 538/1989 (Α΄-224). Προεδρικό Διάταγμα 2001/31 2001-02-12
Οργανισμός του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Προεδρικό Διάταγμα 1996/356 1996-09-20
Οργανισμός του Ταμείου Νομικών. Προεδρικό Διάταγμα 2005/53 2005-04-07
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Νόμος 1999/2713 1999-04-30
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 22ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο - Γαλλικής Επιτροπής για την συνεργασία σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Παρίσι, 18.11.1998. Απόφαση 1999/Φ.0544/2/ΑΣ19/Μ.4932 1999-02-18
Παλλαϊκή Άμυνα και άλλες διατάξεις. Νόμος 1998/2641 1998-09-15
Έγκριση Πρακτικών της Ελληνο-γερμανικής Επιτροπής για την επιστήμη και την τεχνολογία. Πύλος, 25.6.1997. Απόφαση 1998/Φ.0544/5/ΑΣ647/Μ.4731 1998-07-15
(1) Κανονισμός περίθαλψης Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθήνας. Προεδρικό Διάταγμα 1998/162 1998-06-05
Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις. Νόμος 2018/4539 2018-05-18
Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με την οδηγία 92/13/ΕΟΚ και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛ [...] Νόμος 2000/2854 2000-11-07
Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, ηλεκτρονική χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια. Προεδρικό Διάταγμα 2013/40 2013-03-22
Εφαρμογή της τηλεοπτικής συνεδρίασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠολΔ. Προεδρικό Διάταγμα 2013/142 2013-10-22
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Πέλλας. Προεδρικό Διάταγμα 2003/134 2003-05-16
Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις. Νόμος 2003/3175 2003-08-29
Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις. Νόμος 2003/3103 2003-01-29
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του στρατιωτικού προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και μεταθέσεις του στο εξωτερικό. Προεδρικό Διάταγμα 2003/190 2003-06-12
Έκδοση του Επίσημου Δελτίου «Απόστολος Τίτος» της Εκκλησίας Κρήτης. Η ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Κανονισμός 2015/5.2015 2015-06-23
Τροποποίηση της 11/11-4-2014 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 11 του άρθρου 6α του ν. 3864/2010 (Α΄ 119), όπως προστέθηκε με την υποπαράγραφο Α3 της παραγράφου Α του άρθρου δεύτερου του ν. 4254/2014 (Α΄85)» (Α΄ 90). Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2015/44/5-12-2015 2015-12-05
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 61/1985 «Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Ελληνικής Επιτροπής Συνεργασίας με την UΝΙΤΕD ΝΑΤΙΟΝS CΗΙLDRΕΝ"S FUΝD Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Προστασία του Παιδιού». Προεδρικό Διάταγμα 1992/115 1992-04-01
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Πατρών (Ο.Κ.Α.Π.)». Προεδρικό Διάταγμα 1992/201 1992-06-09
Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, ηλεκτρονική χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Προεδρικό Διάταγμα 2014/95 2014-08-20
Εφαρμογή των αποφάσεων 2009 (2011) και 2016 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2014/76 2014-05-27
Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις. Νόμος 1992/2042 1992-05-14
Προσαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων στο Σύνταγμα Νόμος 2002/2985 2002-02-04
Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Νόμος 2014/4284 2014-09-10
Εκκαθάριση αρχείων της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη». Προεδρικό Διάταγμα 2014/82 2014-06-03
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου. Προεδρικό Διάταγμα 1996/278 1996-08-27
Έγκριση του Οργανισμού του Επιμελητηρίου Έβρου. Προεδρικό Διάταγμα 1996/279 1996-08-27
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Πιερίας. Προεδρικό Διάταγμα 1996/220 1996-07-30
Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας για την καθιέρωση των συστημάτων ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας πλοίων (VΤS) στο Ιόνιο Πέλαγος. Νόμος 2001/2966 2001-12-06
Καθορισμός του τρόπου άσκησης ελέγχου ταυτότητας οδηγών και έρευνας αυτοκινήτων από δασικούς υπαλλήλους και καθορισμός τύπου υπηρεσιακής ταυτότητας, στολής και σήματος που φέρουν αυτοί. Προεδρικό Διάταγμα 2016/115 2016-10-21
Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974» (SΟLΑS), η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 1045/1980 (Α΄ 95), ως αυτές υιοθετήθηκαν την 27η Μαΐου 1999 με την απόφαση ΜSC 87 (71) της Επιτροπής Ναυτικής Α [...] Προεδρικό Διάταγμα 2016/86 2016-08-25
Έγκριση του Οργανισμού του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης. Προεδρικό Διάταγμα 1997/173 1997-07-10
Περί εγκρίσεως του Οργανισμού του Επιμελητηρίου Σερρών. Προεδρικό Διάταγμα 1997/130 1997-06-09
Κύρωση της Συμφωνίας οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ Νόμος 2009/3786 2009-08-07
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τροποποιήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Αλεξανδρούπολης (Ν. Έβρου). Προεδρικό Διάταγμα 1994/177 1994-07-06
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τροποποιήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Κω (Ν. Δωδεκανήσου). Προεδρικό Διάταγμα 1994/338 1994-10-25
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τροποποιήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Περιστερίου (Ν. Αττικής). Προεδρικό Διάταγμα 1994/336 1994-10-25
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τροποποιήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Κερκυραίων (Ν. Κέρκυρας). Προεδρικό Διάταγμα 1994/337 1994-10-25
Επιμέρους ρυθμίσεις επί των επειγόντων μέτρων εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 2012/1/12.11.2012 2012-11-12
Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού Προεδρικό Διάταγμα 2008/120 2008-09-02
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1816 (2008) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Σομαλίας. Απόφαση 2008/Φ.3460/26/ΑΣ1045 2008-08-07
Οργανισμός του Ταμείου Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής. Προεδρικό Διάταγμα 1997/23 1997-02-26
Οργανισμός του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΞ ΑΛΒΑΝΙΑΣ». Προεδρικό Διάταγμα 1993/1 1993-01-19
Περί οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Τρικάλων. Προεδρικό Διάταγμα 1995/309 1995-08-22
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 884/76 «Περί Κανονισμού Διαρθρώσεως των Υπηρεσιών και Καταστάσεως του Προσωπικού του ΕΟΤ». Προεδρικό Διάταγμα 1995/199 1995-06-13
Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Κοζάνης Προεδρικό Διάταγμα 1995/337 1995-08-30
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Ξάνθης. Προεδρικό Διάταγμα 1995/220 1995-06-19
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Κορίνθου. Προεδρικό Διάταγμα 1995/219 1995-06-19
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Καστοριάς. Προεδρικό Διάταγμα 1995/218 1995-06-19
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τροποποιήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Κερατσινίου (Ν. Αττικής). Προεδρικό Διάταγμα 1995/24 1995-01-31
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τροποποιήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Γλυφάδας (Ν. Αττικής). Προεδρικό Διάταγμα 1995/58 1995-02-27
Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού. Προεδρικό Διάταγμα 2007/185 2007-09-12
Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Αλβανίας για τη συνεργασία του Λιμενικού Σώματος και της Αστυνομίας Συνόρων της Αλβανίας με σκοπό την αποτελε [...] Νόμος 2007/3540 2007-02-23
Κύρωση του Πρωτοκόλλου τροποποίησης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς. Νόμος 2005/3338 2005-05-06
Έγκριση του Πρωτοκόλλου δεύτερης Συνάντησης της Μεικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής για Οικονομική και Τεχνολογική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας-Γεωργίας (Τιφλίδα, 28.10.2004) Απόφαση 2005/Φ.0544/ΑΣ1082/Μ.5680 2005-02-15
Υποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Προεδρικό Διάταγμα 2005/114 2005-06-30
Εγκριση της σύστασης Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» και κύρωση του Οργανισμού του. Νόμος 2007/3562 2007-05-25
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1747 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Ιράν. Απόφαση 2007/Φ3220/26/ΑΣ615 2007-05-03
Σύσταση Περιφερειακών Μονάδων στο Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ). Προεδρικό Διάταγμα 2005/131 2005-08-02
Σύσταση ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κανονισμός 1999/134.1999 1999-11-08
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την οικονομική, τεχνολογική και επιστημονική συνεργασία. Νόμος 1999/2692 1999-03-15
Κύρωση: 1. της Σύμβασης βάσει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα, 2. της Συμφωνίας για την προσωρινή εφαρμογή της Σύμβασης αυτής, μεταξύ ορισμένων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκ [...] Νόμος 1999/2706 1999-04-13
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Ημαθίας Προεδρικό Διάταγμα 1999/12 1999-01-29
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Γρεβενών. Προεδρικό Διάταγμα 1999/13 1999-01-29
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Κιλκίς. Προεδρικό Διάταγμα 1999/14 1999-01-29
Έγκριση του Πρακτικού της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής της 7ης Μικτής Διϋπουργικής Συνόδου Ελλάδος - Μεγάλης Σοσιαλιστικής Λαϊκής Λυβικής Αραβικής Τζαμαχιρίας» Αθήνα, 25.6.1999. Απόφαση 1999/Φ.0544/2ΑΣ630/Μ.5023 1999-12-08
Τρόπος άσκησης από τους ειδικούς επιστήμονες του άρθρου 54 Ν. 2447/1996, των αρμοδιοτήτων κοινωνικής υπηρεσίας που τους ανατίθενται στο πλαίσιο της λειτουργίας της δικαστικής συμπαράστασης. Προεδρικό Διάταγμα 1999/250 1999-10-07
Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής επί ειδικών ποιμαντικών θεμάτων, (ΑΙDS, Ναρκωτικά κ.λπ.) και καταστάσεων (Νοσηλευτήρια, Φυλακαί, Στρατός, Ναυτιλλόμενοι, Πενθούντες κ.λπ.). Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κανονισμός 1999/136.1999 1999-11-08
Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις. Νόμος 2017/4494 2017-11-02
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Χανίων. Προεδρικό Διάταγμα 1999/10 1999-01-29
Έγκριση του Πρώτου Πρωτοκόλλου επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν». Απόφαση 1999/Φ.0544/3/ΑΣ47/Μ.4922 1999-07-05
Περί Συστάσεως Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Μεταναστών, Προσφύγων και Παλιννοστούντων. Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κανονισμός 2006/172.2006 2006-11-23
Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών - μελών της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣ.Ε.Π.) για τη συνεργασία στον τομέα παροχής έκτακτης βοήθειας και άμεσης ανταπόκρισης σε φυσικές και ανθρωπογενείς [...] Νόμος 2006/3503 2006-11-14
Σύσταση Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Μεταναστών, Προσφύγων και Παλιννοστούντων. Κανονισμός 2006/172/2006 2006-11-06
Κύρωση Κανονισμού Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευμάτων. Προεδρικό Διάταγμα 2009/84 2009-07-09
Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα Νόμος 2008/3666 2008-06-10
Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Κεντρικής και Περιφερειακών Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Προεδρικό Διάταγμα 1998/310 1998-09-17
Ηθικές αμοιβές διαμνημονεύσεων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις. Προεδρικό Διάταγμα 1998/284 1998-09-02
Κύρωση της Σύμβασης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές. Νόμος 1998/2656 1998-12-01
Δημοσίευση της 1173(1998) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. Απόφαση 1998/Φ.3464/ΑΣ383 1998-08-12
Οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος. Προεδρικό Διάταγμα 2004/177 2004-08-09
Περί Εφημερίων και Διακόνων. Κανονισμός 2013/1/2013 2013-03-12
Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την καταστολή τρομοκρατικών βομβιστικών επιθέσεων. Νόμος 2003/3116 2003-02-27
Ποινική ευθύνη των Υπουργών. Νόμος 2003/3126 2003-03-19
Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις Νόμος 2003/3094 2003-01-22
Κύρωση της από 31.10.2012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Αναδόχων εταιριών ΚΑVΑLΑ ΟΙL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ΕΝΕRGΕΑΝ ΟΙL & GΑS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των Παραρτ [...] Νόμος 2013/4135 2013-03-19
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2008 «σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκη [...] Προεδρικό Διάταγμα 2011/39 2011-05-06
Οργάνωση και λειτουργία του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ». Προεδρικό Διάταγμα 1992/199 1992-06-05
Ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες συναφείς διατάξεις. Νόμος 2002/3043 2002-08-21
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Νόμος 2002/3060 2002-10-11
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 2ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής οικονομικής συνεργασίας Ελλάδος - Κροατίας, Ζάγκρεμπ, 18.5.2001. Απόφαση 2002/Φ.0544/4/ΑΣ512/Μ.5266 2002-04-08
Οργάνωση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας αυτού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/278 2002-10-14
Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων. Προεδρικό Διάταγμα 2002/4 2002-01-14
΄Ιδρυση Ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έγκριση του καταστατικού του. Προεδρικό Διάταγμα 2001/264 2001-08-22
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1 ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής οικονομικής συνεργασίας Ελλάδος Κροατίας " Αθήνα, 19.9.2000. Απόφαση 2001/Φ.0544/3/ΑΣ723/Μ5171 2001-03-27
Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1975/1991 και άλλες διατάξεις. Νόμος 1996/2452 1996-12-31
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος. Προεδρικό Διάταγμα 1996/280 1996-08-27
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας Ελλάδος - Σλοβακίας. Μπρατισλάβα, 16.12.1999. Απόφαση 2001/Φ.0544/4/ΑΣ283/Μ.5096 2001-01-31
Περί Εφημερίων και Διακόνων. Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κανονισμός 2012/230.2012 2012-04-09
Σύσταση Συμβολαιογραφικών Εταιριών. Προεδρικό Διάταγμα 1993/284 1993-07-27
Ίδρυση Ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Προεδρικό Διάταγμα 1993/29 1993-02-09
Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Νόμος 1997/2477 1997-04-18
(1 ) Ίδρυση Γυναικείου Ιερού Κοινοβιακού Ησυχαστηρίου με την επωνυμία «Ιερόν Ησυχαστήριον Γενέθλιον της Θεοτόκου» στη θέση Σεργούλα Δωρίδος της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος. Προεδρικό Διάταγμα 1995/236 1995-06-28
Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Στατιστικής Τεκμηρίωσης, Ανάλυσης και Έρευνας. Προεδρικό Διάταγμα 1995/432 1995-11-24
Αναδιάρθρωση Αστυνομικών Τμημάτων Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Προεδρικό Διάταγμα 1995/260 1995-07-13
Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού» Προεδρικό Διάταγμα 2007/155 2007-08-23
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 19ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Ελληνο - Βουλγαρικής Επιτροπής οικονομικής και επιστημονικο - τεχνικής συνεργασίας. (Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 1999) Απόφαση 1999/Φ.0544/2/ΑΣ577/Μ.5018 1999-12-15
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1701 (2006) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Λιβάνου. Απόφαση 2006/2/21.09.2006 2006-09-21
Σύσταση ινστιτούτου ναυτικής κατάρτισης με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. Νόμος 2006/3490 2006-10-02