ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ


Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας». Προεδρικό Διάταγμα 2003/92 2003-04-11
Έγκριση του Πρακτικού της 24ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο-Γαλλικής Επιτροπής για συνεργασία σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας Παρίσι, 21.11.2000 Απόφαση 2001/1/05.04.2001 2001-04-05
Συμπλήρωση του Π.Δ. 118/1995 (ΦΕΚ 75Α΄) Προεδρικό Διάταγμα 2004/268 2004-12-28
Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Προεδρικό Διάταγμα 1993/408 1993-10-05
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - ρουμανικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας» (Αθήνα, 14.12.1994). Απόφαση 1995/Φ.0544/5/ΑΣ139/Μ.4415 1995-04-14
Έγκριση του Πρακτικού της 25ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο-Γαλλικής Επιτροπής για συνεργασία σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Αθήνα, 20.11.2001 Απόφαση 2002/Φ.0544/2/ΑΣ937/Μ.5332 2002-03-06
Ίδρυση Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών και Τμημάτων στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) Σερρών και Καβάλας (Παράρτημα Δράμας), καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτών, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους, σύσταση [...] Προεδρικό Διάταγμα 2009/24 2009-03-12
«Έγκριση Πρακτικού επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕλλάδοςΒουλγαρίας» (Σόφια, 1.12.1995). Απόφαση 1996/Φ.0544/5/ΑΣ82/Μ.4539 1996-05-24
Έγκριση του Πρώτου Πρωτοκόλλου επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν». Απόφαση 1999/Φ.0544/3/ΑΣ47/Μ.4922 1999-07-05
Ίδρυση Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφήςστο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Προεδρικό Διάταγμα 2007/35 2007-02-21
Έγκριση του κειμένου της 29ης Συνόδου Μεικτής Ελληνο-Γαλλικής Επιτροπής για την έρευνα και την τεχνολογία. Απόφαση 2006/Φ.0544/ΑΣ927/Μ.5804 2006-03-31
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 4ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Ελλάδος - Κύπρου για θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. (Λευκωσία, 24.11.2000) Απόφαση 2001/Φ.0544/2/ΑΣ932/Μ.5207 2001-08-28
Έγκριση Πρωτοκόλλου Επιστημονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την περίοδο 1991-1992 (Τίρανα, 25.7.1991). Απόφαση 1992/Φ.0544/2/ΑΣ530/Μ.4052 1992-04-13
Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/117 1996-05-24
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 6ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Ουγγρικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 3 Ιουνίου 1994. Απόφαση 1995/Φ.0544/4/ΑΣ67/Μ.4392 1995-05-30
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 21ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο - Γαλλικής Επιτροπής για την συνεργασία σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Αθήνα, 14.11.1997. Απόφαση 1998/Φ.0544/3/ΑΣ893/Μ.4772 1998-03-09
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UΝΕSCΟ) και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας αναφορικά με την ίδρυση του Κέντρου Ολοκληρωμένης και Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδάτιν [...] Νόμος 2018/4545 2018-06-08
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/331 2002-11-19
Ρυθμίσεις για το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Νόμος 1997/2524 1997-09-17
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 1338/1981 «Οργανισμός Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού» (ΦΕΚ Α΄ 334). Προεδρικό Διάταγμα 2009/91 2009-07-20
Κατάτμηση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Προεδρικό Διάταγμα 1997/149 1997-06-23
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 16ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-βουλγαρικής Επιτροπής για την συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολο­γίας. (Σόφια, 5 Απριλίου 2005). Απόφαση 2005/Φ.0544/ΑΣ618/Μ.5729 2005-11-17
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας του Περού για την ίδρυση μηχανισμού διμερών πολιτικών διαβουλεύσεων. (Λίμα, 31.10.2003). Απόφαση 2003/1/15.12.2003 2003-12-15
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 7ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Σλοβακικής Επιτροπής για την επιστήμη και την τεχνολογία. Αθήνα, 6.7.2001. Απόφαση 2002/Φ.0544/4/ΑΣ670/Μ.5292 2002-02-26
Έγκριση Πρακτικού 19ης Συνόδου της Ελληνο-Γαλλικής Μικτής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνικής συνεργασίας (Ηράκλειο, 7.11.1995). Απόφαση 1996/Φ.0544/4/ΑΣ821/Μ.4530 1996-01-18
Τροποποίηση και συμπλήρωση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Προεδρικό Διάταγμα 1993/198 1993-05-20
Φ. 0544/5/ΑΣ 277/Μ. 4665 «Έγκριση του Πρακτικού της ενδιάμεσης συνάντησης της Ελληνο- βουλγαρικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας» (Αθήνα, 25.11.1996). Απόφαση 1997/1/29.09.1997 1997-09-29
Έγκριση Πρωτοκόλλου 1ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας Ελλάδος - Κύπρου για θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας. (Λευκωσία, 1 Ιουνίου 1995). Απόφαση 1995/Φ.0544/3/ΑΣ434/Μ.4475 1995-09-14
Ίδρυση διατμηματικού εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1999/144 1999-07-14
Έγκριση Μνημονίου μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την ίδρυση Επιτροπής οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας. Απόφαση 1999/Φ.0544/4/ΑΣ191/Μ.4806 1999-07-09
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 4ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Αλβανικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας για τα έτη 1994-1996. (Αθήνα, 3.6.1994). Απόφαση 1995/Φ.0544/4/ΑΣ630/Μ.4393 1995-05-05
Οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Προεδρικό Διάταγμα 1998/119 1998-05-15
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 19/95 «προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης (Α" 15). Προεδρικό Διάταγμα 1997/87 1997-05-14
Οργάνωση και Λειτουργία Σώματος Έρευνας και Πληροφορικής Στρατού Ξηράς Προεδρικό Διάταγμα 1997/151 1997-06-25
Ίδρυση τμημάτων στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και κατάργηση του τμήματος Γεωλογίας. Προεδρικό Διάταγμα 1999/209 1999-09-06
Έσοδα, τρόπος και διαδικασία τήρησης του Ειδικού Λογαριασμού της Βουλής των Ελλήνων του άρθρου 92 Α του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄) και έλεγχος αυτού. Απόφαση 2006/6652/5331/1/ 2006-09-12
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 8ης Συνόδου της Μεικτής Τσεχο-Ελληνικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας» (Πράγα, 31 Οκτωβρίου 2005). Απόφαση 2006/Φ.0544/Μ.5806/ΑΣ.86 2006-06-02
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 5ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Ελλάδας - Κύπρου για θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. (Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2004). Απόφαση 2004/Φ.0544/ΑΣ130/Μ.5623 2004-12-09
Κατάργηση τμημάτων και ίδρυση Σχολών στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Προεδρικό Διάταγμα 2013/73 2013-05-28
΄Ιδρυση εργαστηρίου «Εφαρμοσμένων Μαθηματικών» στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/297 2002-10-31
Ίδρυση, Οργάνωση και Λειτουργία Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Προεδρικό Διάταγμα 1993/267 1993-07-09
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Προεδρικό Διάταγμα 2008/186 2008-12-03
Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1995/128 1995-04-26
Ίδρυση τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και κατάργηση του Γενικού τμήματος. Προεδρικό Διάταγμα 1999/202 1999-09-06
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 8ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Κινεζικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. (Πεκίνο, 16.10.2000). Απόφαση 2001/Φ.0544/2/ΑΣ778/Μ.5179 2001-09-26
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Συνόδου της Μικτής Ελληνο-γουγκοσλαβικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας». Βελιγράδι 4.6.1998. Απόφαση 1999/Φ.0544/5/ΑΣ609/Μ.4833 1999-02-18
Έγκριση εκτελεστικού Προγράμματος στη Μορφωτική Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου για τα έτη 2001 - 2004 (Λουξεμβούργο, 11.7.2001). Απόφαση 2001/Φ0544/3/ΑΣ656/Μ.5299 2001-12-31
«Αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της Ιστορίας της Δ" τάξης του Δημοτικού Σχολείου». Προεδρικό Διάταγμα 1997/30 1997-03-12
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 22ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο - Γαλλικής Επιτροπής για την συνεργασία σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Παρίσι, 18.11.1998. Απόφαση 1999/Φ.0544/2/ΑΣ19/Μ.4932 1999-02-18
Για τη Λειτουργία και τα Αναλυτικά Προγράμματα των Ενιαίων Εκκλησιαστικών Λυκείων. Προεδρικό Διάταγμα 1998/407 1998-12-23
Έγκριση Πρακτικών της Ελληνο-γερμανικής Επιτροπής για την επιστήμη και την τεχνολογία. Πύλος, 25.6.1997. Απόφαση 1998/Φ.0544/5/ΑΣ647/Μ.4731 1998-07-15
«Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 7ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Κινεζικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας», Αθήνα, 13.1.1998. Απόφαση 1998/Φ.0544/5/ΑΣ225/Μ.4792 1998-10-01
΄Ιδρυση εργαστηρίων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/234 2002-09-13
Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Διοίκησης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνη Τρίτση» στη θέση Πύργος Βασιλίσσης. Προεδρικό Διάταγμα 2002/184 2002-07-26
Ίδρυση Εργαστηρίων σε Παιδαγωγικά Τμήματα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Προεδρικό Διάταγμα 1996/14 1996-01-18
΄Ιδρυση Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού» Προεδρικό Διάταγμα 1999/197 1999-09-03
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 15ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-βουλγαρικής Επιτροπής για την επιστήμη και την τεχνολογία. (Αθήνα, 3.12.2002). Απόφαση 2004/Φ.0544/4/ΑΣ305/Μ.5490 2004-02-09
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 3ης Συνόδου της Μικτής Ελληνορουμανικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (Βουκουρέστι, 6.7.2000). Απόφαση 2001/Φ.0544/4/ΑΣ532/Μ.5150 2001-04-12
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 6ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Ιταλικής Επιτροπής για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία. (Αθήνα, 22.7.1999). Απόφαση 2001/Φ.0544/4/ΑΣ692/Μ.5031 2001-09-26
Σύσταση Νομαρχιακού Ιδρύματος με το όνομα «Κεφαλληνιακό Ίδρυμα Ερευνών (Κ.Ι.Ε.)» στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλληνίας και Ιθάκης. Προεδρικό Διάταγμα 2005/252 2005-12-13
Ίδρυση Τμημάτων στα Παραρτήματα Πύργου και Αιγίου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πάτρας, καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτών, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους και μετονομασία Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Προεδρικό Διάταγμα 2006/226 2006-10-19
Εγκριση της σύστασης Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» και κύρωση του Οργανισμού του. Νόμος 2007/3562 2007-05-25
Αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων των κτηνιάτρων υπηκόων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και μέτρα για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα σ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2006/40 2006-02-28
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Νόμος 2013/4186 2013-09-17
Ίδρυση πανεπιστημιακής Σχολής στην πόλη του Αγρινίου. Προεδρικό Διάταγμα 1998/96 1998-04-21
Τροποποίηση διατάξεων Π. Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα». Προεδρικό Διάταγμα 2003/347 2003-12-31
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 8ης Συνόδου της Μικτής Ελληνοουγγρικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. Αθήνα, 30.11.1999. Απόφαση 2001/Φ.0544/4/ΑΣ49/Μ.5078 2001-07-10
Κατάτμηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής, κατάργηση της Σχολής Τεχνολογικών Επιστημών, ίδρυση Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Προεδρικό Διάταγμα 2001/165 2001-07-05
Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας. Προεδρικό Διάταγμα 1994/415 1994-12-29
Φ.0544/7/ΑΣ 608/Μ. 4812 Έγκριση του Πρακτικού της Ελληνο-βουλγαρικής συνάντησης επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας». Σόφια, 4 - 6 Μαρτίου 1998 Απόφαση 1999/1/18.02.1999 1999-02-18
Ίδρυση τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Προεδρικό Διάταγμα 1999/206 1999-09-06
Έγκριση Εκτελεστικού Προγράμματος της Μορφωτικής Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου για τα έτη 2009-2011. (Λουξεμβούργο, 10.2.2009). Απόφαση 2009/Φ.0544/Μ.6223/ΑΣ197 2009-07-21
Αριθ. Φ.0544/5/ΑΣ 900/Μ. 4296/4546 Έγκριση των Πρωτοκόλλων της 4ης και 5ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Σλοβακικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. (Μπρατισλάβα, 17.11.1993 και Αθήνα, 19.12.1995). Απόφαση 1997/1/28.03.1997 1997-03-28
Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις. Νόμος 1997/2525 1997-09-23
Θέση σε ισχύ του Ειδικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων. Απόφαση 2006/6653/5332/2/ 2006-09-12
Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Νόμος 2015/4327 2015-05-14
Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίαςκαι άλλες διατάξεις. Νόμος 2008/3653 2008-03-21
Τροποποίηση του Π.Δ. 1338/81 Περί Οργανισμού Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Α" 334). Προεδρικό Διάταγμα 2003/248 2003-09-19
Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/368 1996-09-20
Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και άλλες διατάξεις. Νόμος 2018/4563 2018-09-20
Έγκριση Εκτελεστικού Προγράμματος Πολιτιστικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για τα έτη 2006-2007 και 2008. Απόφαση 2006/1/18.08.2006 2006-08-18
Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.) Προεδρικό Διάταγμα 2006/9 2006-01-23
Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής. Νόμος 1998/2667 1998-12-18
Έγκριση του Εκτελεστικού Προγράμματος Πολιτιστικής, Επιστημονικής και Εκπαιδευτικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Περού για τα έτη 2004, 2005 και 2006 (Λίμα, 31 Οκτωβρίου 2003). Απόφαση 2004/Φ.0544/ΑΣ137/Μ.5590 2004-08-20
Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Προεδρικό Διάταγμα 2003/118 2003-05-05
Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης του ποταμού Κηφισού Αττικής και των παραχειμμάρων του». Προεδρικό Διάταγμα 2002/346 2002-11-28
Έγκριση του Προγράμματος Συνεργασίας στους τομείς της Επιστήμης, της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης για τα έτη 2009-2011. Απόφαση 2009/Φ.0544/Μ.6217/ΑΣ.134 2009-06-09
΄Ιδρυση Τμημάτων στο Δημοκρίτειο ΠανεπιστήμιοΘράκης. Προεδρικό Διάταγμα 2009/21 2009-03-10
Μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου και μετονομασία Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Προεδρικό Διάταγμα 2009/9 2009-02-09
Εσωτερικός Κανονισμός του Κλάδου Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας (internet, νideο, CD-RΟΜ, Δισκογραφίας, κασσέτας κ.λπ.) της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.). Ο Κανονισμός 2009/190/2009 2009-06-12
Ίδρυση Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Προεδρικό Διάταγμα 2009/170 2009-10-02
Έγκριση των Πρακτικών της 5ης και 6ης Συνόδων της Μικτής Ελληνοβρετανικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. Αθήνα, 18.4.1996 -Αθήνα, 17.4.1997. Απόφαση 1997/Φ.0544/ΑΣ368/Μ.4571-4716 1997-07-10
Έγκριση του Προγράμματος Συνεργασίας στους τομείς των επιστημών, της παιδείας και του πολιτισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για τα έτη 2011-2012-2013. Απόφαση 2012/0544/Μ.6431/ΑΣ234 2012-02-23
Έγκριση του εκτελεστικού Προγράμματος της Συμφωνίας Μορφωτικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας για τα έτη 1999, 2000 και 2001. (Τύνιδα. 25.6.1999). Απόφαση 1999/Φ.0544/5/ΑΣ598/Μ.5020 1999-11-10
Αριθ. Φ.0544/9/ΑΣ 443/Μ. 4910-1911 Έγκριση Προγράμματος εκπαιδευτικής, επιστημονικής και μορφωτικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Ισραήλ για τα έτη 1998 - 1999 - 2000 - 2001. Αθήνα, 4.11.1998. Απόφαση 1999/1/26.05.1999 1999-05-26
Τροποποίηση του π.δ 56/2016 (Α΄ 91) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)». Προεδρικό Διάταγμα 2017/42 2017-05-15
Έγκριση του Προγράμματος για την πολιτιστική, εκπαιδευτική και επιστημονική συνεργασία μεταξύ των Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας». Ελσίνκι, 20.5.1998. Απόφαση 1998/Φ.0544/5/ΑΣ551/Μ.4824 1998-11-30
Έγκριση Μορφωτικού Προγράμματος Ελλάδος - Γαλλίας, Αθήνα, 12.5.1993. Απόφαση 1993/1/15.09.1993 1993-09-15
Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λο [...] Νόμος 2018/4558 2018-08-01
Έγκριση του Προγράμματος επιστημονικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Οργάνωσης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης για τα έτη 2002 - 2004 μετά του Παραρτήματος αυτού Αθήνα 19.11.2002. Απόφαση 2003/Φ.0544/4/ΑΣ11/Μ.5472 2003-06-03
Έγκριση των Πρακτικών της 2ης και 3ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο-Βρετανικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας. Αθήνα, 11.3.1993 και 15.4.1994 αντίστοιχα. Απόφαση 1994/1/27.09.1994 1994-09-27
Έγκριση Πρακτικού 18ης Συνόδου της Ελληνο-Γαλλικής Μικτής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνικής συνεργασίας. Απόφαση 1995/Φ.0544/5/ΑΣ3/Μ.4399 1995-02-07
Αριθ. Φ.0544/5/ΑΣ 13/Μ. 4900 Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 6ης Συνόδου της Μικτής Ελληνοσλαβικής Επιτροπής για την επιστήμη και την τεχνολογία. Μπρατισλάβα, 12.10.1998. Απόφαση 1999/1/25.10.1999 1999-10-25
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις. Νόμος 2014/4275 2014-07-15
Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. Νόμος 2017/4485 2017-08-04
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις. Νόμος 2018/4521 2018-03-02
Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.). Προεδρικό Διάταγμα 2016/56 2016-05-19
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Νόμος 1998/2640 1998-09-03
Εφαρμογή της απόφασης 2270 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2018/3 2018-01-18
Έγκριση του Πολιτιστικού, Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Νεολαίας και Αθλητισμού Προγράμματος ανταλλαγών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τα έτη 2013-2014-2015. Απόφαση 2013/0544/Μ.6590/ΑΣ136 2013-12-06
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Νόμος 2013/4142 2013-04-09
Απόφαση 2270 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Απόφαση 2016/Φ.4980/ΑΣ21343 2016-05-18
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις Νόμος 2005/3391 2005-10-04
Κύρωση της Σύμβασης του Μέτρου. Νόμος 1999/2763 1999-11-23
Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑνώνυμηΕταιρεία Μονάδων Υγείας» («Α.Ε.Μ.Υ.Α.Ε.») Προεδρικό Διάταγμα 2006/23 2006-02-07
Δομή και Λειτουργία Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων. Προεδρικό Διάταγμα 1993/376 1993-09-15
Αρ. Φ. 0544/3/ΑΣ 62/Μ.4652 Έγκριση Πρωτοκόλλου της 14ης Συνόδου της Μόνιμης Μικτής Επιτροπής βάσει του άρθρου 14 της Ελληνογερμανικής Μορφωτικής Συμφωνίας της17ης Μαίου 1956, Βόννη, 20 Νοεμβρίου 1996 Απόφαση 1997/1/17.04.1997 1997-04-17
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό δίκαιο, ειδικώτερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 93/36/ΕΕ της 14 Ιουνίου 1993 (ΕΕ αριθμ. L 199 της 9.8.1993, σελ. 1 ) περί συντον [...] Προεδρικό Διάταγμα 1995/370 1995-09-14
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Νόμος 2014/4310 2014-12-08
Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Νόμος 2016/4415 2016-09-06
Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης. Νόμος 1997/2557 1997-12-24
Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις. Νόμος 2017/4452 2017-02-15
Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. Νόμος 1998/2646 1998-10-20
Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Νόμος 2009/3794 2009-09-04
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. Νόμος 1995/2327 1995-07-31
Οργανισμός Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού. Προεδρικό Διάταγμα 2017/66 2017-07-06
Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Νόμος 2006/3432 2006-02-03
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Νόμος 1992/2083 1992-09-21
Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίαςτου Πανεπιστημίου Αιγαίου. Προεδρικό Διάταγμα 2009/155 2009-10-01
Κύρωση της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών. Νόμος 1997/2513 1997-06-27
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2014/104 2014-08-28
Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας. Νόμος 1992/2071 1992-07-15
Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην α [...] Νόμος 2016/4414 2016-08-09
Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και της Συμφωνίας που αφορά την εφαρμογή του μέρους ΧΙ της Σύμβασης. Νόμος 1995/2321 1995-06-23