ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ


Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οδική βοήθεια οχημάτων Νόμος 2008/3651 2008-03-18
Τροποποίηση αναλυτικού προγράμματος σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/77 1996-04-09
Χορήγηση Γενικών και Ειδικών Αδειών στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, σε προσαρμογή προς την Οδηγία 97/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Προεδρικό Διάταγμα 1999/157 1999-07-29
Τροποποίηση του π.δ. 159/2014 «Μερική απασχόληση των υπευθύνων επιστημόνων στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εμπορίας λι [...] Προεδρικό Διάταγμα 2017/136 2017-11-07
Περί τρόπου εισαγωγής των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών του Υπουργείου Εξωτερικών και τρόπου λειτουργίας αυτού. Προεδρικό Διάταγμα 1997/101 1997-05-23
Πράξη Διοικητή αριθ. 2438/6.8.98 Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών ιδρυμάτων και προσδιορισμός αρμοδιοτήτων των οργάνων τους στον τομέα του Εσωτερικού Ελέγχου. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Απόφαση 1998/1/21.08.1998 1998-08-21
Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αφ’ ενός και της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Κυπρια­κής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου τ [...] Νόμος 2008/3657 2008-04-15
Αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Προεδρικό Διάταγμα 2006/18 2006-02-07
Κύρωση της Συμφωνίας για την οικονομική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφ" ενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, αφ" ετέρου. Νόμος 1999/2749 1999-11-04
Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου. Νόμος 2005/3428 2005-12-27
Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις. Νόμος 2009/3784 2009-08-07
Κύρωση της οπό 20.6.1997 Σύμβασης μεταξύ των εταιρειών “ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και “ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και του ως εκ τρίτου συμβληθέντος ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και άλλες διατάξεις. Νόμος 1997/2528 1997-10-21
Μερική απασχόληση των υπευθύνων επιστημόνων στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων. Προεδρικό Διάταγμα 2014/159 2014-11-05
Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού. Νόμος 2011/3959 2011-04-20
Απόφαση 1992/4/13.01.1992 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1992/4/13.01.1992 1992-01-13
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Γενικού Επι [...] Νόμος 2011/3940 2011-03-31
Τροποποίηση π.δ. 17/1999 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών». Προεδρικό Διάταγμα 2017/23 2017-03-31
Ανακοίνωση 2002/3/03.04.2002 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 2002/3/03.04.2002 2002-04-03
Πράξη Διοικητή αριθ. 2279/28.12.93 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/92) Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2246/16.9.93 που αφορά την εποπτεία και έλεγχο των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Απόφαση 1993/3/29.12.1993 1993-12-29
Συναλλαγματική παρακολούθηση βάσει των διατάξεων της απόφασης ΕΝΠΘ 60/17/16.5.83 των δανείων σε συνάλλαγμα που χορηγούνται από τις τράπεζες σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις στα πλαίσια της απόφασης ΕΝΠΘ 481/2/2.8.91. (Συνεδρίαση 507/27.8.92, θέμα 4) ΤΡΑΠΕ [...] Απόφαση 1992/4/29.10.1992 1992-10-29
Καθορισμός Κατηγοριών κατάταξης των Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων και των Ειδικών Επιχειρήσεων ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων. Προεδρικό Διάταγμα 1999/187 1999-08-31
Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 2 και 17 του Π.Δ. 609/1985 (ΦΕΚ Α" 223). Προεδρικό Διάταγμα 1997/285 1997-10-08
Κύρωση της Συμφωνίας Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της, αφ’ ενός, και των Δημοκρατιών της Κόστα Ρίκα, του Ελ Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, της Νικαράγουας και του Παναμά, αφ’ ετέ [...] Νόμος 2011/3947 2011-04-05
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων σχετικών με επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα. Προεδρικό Διάταγμα 1993/225 1993-06-14
Κύρωση της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφ’ ενός και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφ’ ετέρου. Νόμος 2009/3736 2009-01-30
Κύρωση της Συμφωνίας για τη συμμετοχή της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημο [...] Νόμος 2005/3319 2005-02-23
Περί αναθέσεως και εκτελέσεως παρά της Εκκλησίας της Ελλάδος συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών. Κανονισμός 2014/255/2014 2014-04-15
Πράξη Διοικητή αριθ. 2202/7.5.93 (Αρθρο 1 του Ν. 1266/82) Συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 2088/3.6.92 σχετικά με την απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων και διενέργειας πληρωμών σε δικαιούχους στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) από τ [...] Απόφαση 1993/3/24.05.1993 1993-05-24
Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Νόμος 2005/3389 2005-09-22
Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας -Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις. Νόμος 1999/2773 1999-12-22
«Καθορισμός εκτέλεσης εργασιών από τις Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις και τις Ειδικές Επιχειρήσεις ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων ανάλογα με την Κατηγορία κατάταξης αυτών». Προεδρικό Διάταγμα 1999/246 1999-10-01
Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων Διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας "Διοικητικό Στέλεχος Αθλητισμού" των Ινστιτούτων Επαγγελματικής [...] Προεδρικό Διάταγμα 2001/369 2001-10-22
Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών Προεδρικό Διάταγμα 1999/17 1999-02-04
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. Νόμος 1999/2741 1999-09-28
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ αριθ. 2141/6.11.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 2138/20.10.92 που αφορά τη μεταβολή του καθεστώτος που διέπει την υποχρέωση των εμπορικών τραπεζών για τη χρηματοδότηση της Βιοτεχνίας από το Ειδικό Κεφάλαιο. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Απόφαση 1992/1/24.11.1992 1992-11-24
Κύρωση Ευρωπαϊκών Συμφωνιών για την εγκαθίδρυση σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφ"ενός και 1) της Τσεχικής Δημοκρατίας και 2) της Σλοβακικής Δημοκρατίας αφετέρου. Νόμος 1994/2253 1994-11-18
Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής,επισκευής και συντήρησης πλοίων. Νόμος 2007/3551 2007-04-02
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά με Διασυνοριακές Επιχειρήσεις για Εναέρια Αστυνόμευση. Νόμος 2013/4185 2013-09-17
Συμπλήρωση της απόφασης ΕΝΠΘ 377/4/4.12.87 όπως ισχύει. (Συνεδρίαση 503/2.7.92, θέμα 5) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Απόφαση 1992/3/09.09.1992 1992-09-09
Έγκριση σύστασης από τα πιστωτικά ιδρύματα ενεχύρου σε χρυσό επί δανείων που χορηγούν σε επιχειρήσεις μεταποίησης - επεξεργασίας χρυσού. (Συνεδρίαση 592/19.5.97, θέμα 14) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Νομ [...] Απόφαση 1997/1/20.06.1997 1997-06-20
Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. Νόμος 2007/3592 2007-07-19
Υγειονομικά και λοιπά μέτρα για τον έλεγχο και την καταπολέμηση της σαλμονέλλωσης των πουλερικών και άλλες διατάξεις Προεδρικό Διάταγμα 1998/224 1998-07-24
Κώδικας της Ελληνικής Φαρμακευτικής Δεοντολογίας. Προεδρικό Διάταγμα 1993/340 1993-09-02
Κύρωση Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Αλβανίας σχετικά με την αναζήτηση, την εκταφή, τον προσδιορισμό της ταυτότητας και τον ενταφιασμό των Ελλήνων πεσόντων στρα [...] Νόμος 2009/3782 2009-08-07
Κύρωση Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών -Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας αφ" ετέρου μετά της Τελικής Πράξης αυτής. Νόμος 1996/2421 1996-07-04
Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Νόμος 2013/4177 2013-08-08
Κύρωση της Συμφωνίας Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, μετά των συνημμένων σε αυτήν Παραρτημάτων. Νόμος 2018/4518 2018-02-13
Αριθμ. Φ.4710/ΑΣ 23650 Απόφαση 2199(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφορικά με το καθεστώς των κυρώσεων κατά της Αλ-Κάϊντα. Απόφαση 2015/1/15.06.2015 2015-06-15
Περί τρόπου εισαγωγής, διάρκειας φοίτησης, εξεταζομένων μαθημάτων κατά την εισαγωγή και φοίτηση, τρόπου βαθμολογίας κ.λπ στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών, του Υπουργείου Εξωτερικών των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας. Προεδρικό Διάταγμα 1992/63 1992-02-27
Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Προεδρικό Διάταγμα 2017/147 2017-12-13
Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις. Νόμος 2003/3175 2003-08-29
Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας αφ’ ετέρου, μετά του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης αυτής Νόμος 2009/3744 2009-02-13
Κύρωση Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών- Μελών τους, αφ" ενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφ" ετέρου. Νόμος 1997/2489 1997-05-16
Κύρωση της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφ’ ενός και της Δημοκρατίας του Λιβάνου αφ’ ετέρου μετά της Τελικής Πράξης αυτής. Νόμος 2004/3240 2004-04-29
Κύρωση της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφ’ ενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών αυτής, αφ’ ετέρου, της Εσωτερικής Συμφωνίας για την εφαρμογή της [...] Νόμος 2002/3033 2002-07-19
Απόφαση 1992/1/26.05.1992 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1992/1/26.05.1992 1992-05-26
Απόφαση 1992/4/21.02.1992 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1992/4/21.02.1992 1992-02-21
Πράξη Διοικητή Αριθ. 2018/27.1.92 - (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Ανάθεση στη Διεύθυνση Εμπορικών Συναλλαγών με την Αλλοδαπή της Τράπεζας της Ελλάδος αρμοδιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1266/82. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Απόφαση 1992/1/18.02.1992 1992-02-18
Απόφαση 1993/1/01.02.1993 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1993/1/01.02.1993 1993-02-01
Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις. Νόμος 1995/2289 1995-02-08
Κύρωση Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αφ" ενός και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφ" ετέρου, μετά των Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, Τελικής Πράξης και Κοινών Δηλώσεων αυτής. Νόμος 1995/2310 1995-06-19
Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας για τη συνεργασία σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο Ιόνιο Πέλαγος Νόμος 2001/2975 2001-12-31
Έγκριση Μνημονίου συνομιλιών μεταξύ των αντιπροσωπειών των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Μόσχα, 17.2.1993). Απόφαση 1993/1/12.05.1993 1993-05-12
Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις. Νόμος 2014/4262 2014-05-10
Προσαρμογή του Ν.Δ. 400/1970 (Α΄ 10) "περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως", όπως ισχύει, προς: i) τις διατάξεις της Οδηγίας 98/78/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 "σχετικά με την συμπληρωματική χρηματοοικον [...] Προεδρικό Διάταγμα 2002/288 2002-10-23
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης. Προεδρικό Διάταγμα 2010/76 2010-08-12
Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικ [...] Νόμος 2015/4339 2015-10-29
Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2004/51/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 και τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 9 του π.δ. 41/2005. Προεδρικό Διάταγμα 2006/158 2006-08-07
Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις. Νόμος 2002/3054 2002-10-02
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ αριθμ. 114/1998 Κανονισμού «περί συστάσεως και Οργανώσεως Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος». Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κανονισμός 1999/120.1999 1999-05-04
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 41/2005 (Α΄ 60) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις Οδηγίες 91/440/ΕΟΚ και 95/18/ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν με τις οδηγίες 2001/12/ΕΚ και 2001/13/ΕΚ, αντιστοίχως και της οδηγίας 2001/14/ΕΚ για την ανάπτυξη των [...] Προεδρικό Διάταγμα 2008/145 2008-10-07
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοοικο [...] Νόμος 2006/3455 2006-04-18
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τομέα αντιμετώπισης εκτάκτων ανθρωπιστικών αναγκών. Νόμος 2006/3449 2006-03-27
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Προεδρικό Διάταγμα 2004/55 2004-02-11
Κάλυψη συναλλαγµατικών υποχρεώσεων εξαγωγικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό από το σε συνάλλαγµα προϊόν εξαγωγών τους. (Συνεξδρίαση 456/15.10.90, θέµα 10) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Απόφαση 1990/1/31.12.1990 1990-12-31
Προσαρμογή της ελληνικής τραπεζικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ" αριθμ. 92/30/ΕΟΚ Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 110/ 28.4.92) «σχετικά με την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ενοποιημένη βάση». Προεδρικό Διάταγμα 1995/267 1995-07-24
Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους, αφ’ενός, και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, αφ’ετέρου, μετά των Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, της Τελικής Πράξης και Δηλώσεων αυτής. Νόμος 2010/3856 2010-07-01
Οργανισμός του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Προεδρικό Διάταγμα 2002/265 2002-10-08
Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις. Νόμος 1997/2518 1997-08-21
Πράξη Διοικητή αριθ. 2111/20.8.92 (Άρθρο 1, του Ν. 1266/82) Κατάργηση των εξωλογιστικών λογαριασμών που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με πρακτορεύσεις και λοιπές συναφείς εργασίες ποντοπόρων ή μικτόπλοων πλοίων και ο [...] Απόφαση 1992/1/09.09.1992 1992-09-09
Κύρωση των Τελικών Πράξεων της Παγκόσμιας Διοικητικής Διάσκεψης Τηλεγραφίας και Τηλεφωνίας (Μελβούρνη, 1988). Κανονισμός των Διεθνών Τηλεπικοινωνιών (Γενεύη, 1989). Προεδρικό Διάταγμα 1996/128 1996-05-31
Κατάργηση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2122/92 που αφορούν στους όρους των επι πιστώσει πωλήσεων ειδών διαρκείας από επιχειρήσεις και της δανειοδότησης των καταναλωτών από τα πιστωτικά ιδρύματα. Πράξη Διοικητή αριθ. 2213/15.6.93 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Τ [...] Απόφαση 1993/1/29.06.1993 1993-06-29
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» Νόμος 1994/2234 1994-08-31
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας αφ" ετέρου μετά των Πρωτοκόλλων, Παραρτημάτων και Επιστολών αυτής. Νόμος 1993/2154 1993-06-18
Κύρωση της Συμφωνίας για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής αφ" ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης. Νόμος 2003/3124 2003-03-14
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2007/60 2007-03-16
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουνίου 1995, σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Προεδρικό Διάταγμα 1998/76 1998-04-07
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών. Προεδρικό Διάταγμα 2017/142 2017-11-23
Απόφαση 1995/558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1995/558 1995-10-05
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2558 Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Απόφαση 2005/1/17.02.2005 2005-02-17
Μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου και μετονομασία Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Προεδρικό Διάταγμα 2009/9 2009-02-09
Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ. Προεδρικό Διάταγμα 1996/17 1996-01-18
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). Νόμος 2005/3429 2005-12-27
Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας Συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας αφ" ετέρου. Νόμος 1994/2263 1994-12-05
Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις. Νόμος 1998/2642 1998-09-17
Κύρωση των Ευρωπαϊκών Συμφωνιών για την εγκαθίδρυση συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφ" ενός και 1. της Δημοκρατίας της Εσθονίας, 2. της Δημοκρατίας της Λεττονίας και 3. της Δημοκρατίας της Λιθουανίας αφ" ετέρου [...] Νόμος 1997/2498 1997-05-16
Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας με τον τίτλο «Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Προεδρικό Διάταγμα 2011/8 2011-02-16
Καθορισμός Αναμνηστικού Μεταλλίου Επιχειρήσεων Κύπρου και Προϋποθέσεις Απονομής. Προεδρικό Διάταγμα 2001/9 2001-01-25
Διαδικασίες εγγραφής των Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων και των Ειδικών Επιχειρήσεων ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων στο Μητρώο των επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, σύμφωνα με το άρθρο [...] Προεδρικό Διάταγμα 1999/245 1999-10-01
Προσαρμογή του π.δ/τος 40/1997 (Α΄ 39) προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/109/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 «για την προσαρμογή της Οδηγίας 94/45/ΕΚ για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή μιας διαδικασίας σε επιχειρήσει [...] Προεδρικό Διάταγμα 2008/32 2008-04-02
Πράξη Διοικητή Αριθ. 2163/23.12.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Μεταβολή του καθεστώτος που διέπει την υποχρέωση των εμπορικών τραπεζών για τη χρηματοδότηση δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Απόφαση 1992/3/31.12.1992 1992-12-31
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. Νόμος 1996/2414 1996-06-25
Πράξη Διοικητή αριθ. 2228/30.6.93 (άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Αφαιρούμενα στοιχεία για τον προσδιορισμό των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στην Ελλάδα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Απόφαση 1993/1/19.07.1993 1993-07-19
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 95/19/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουνίου 1995 «για τη χορήγηση δικαιώματος χρήσης της σιδηροδρομικής υποδομής και τη χρέωση τελών υποδομής» Προεδρικό Διάταγμα 1998/180 1998-06-19
Επέκταση της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχειρήσεως Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως δήμων και κοινοτήτων μείζονος περιοχής Βόλου του Νομού Μαγνησίας στην περιφέρεια του Δημοτικού Διαμερίσματος Σέσκλου του Δήμου Αισωνίας και του Δημοτικού Διαμερί [...] Προεδρικό Διάταγμα 2001/351 2001-10-12
Για την τροποποίηση του Ν. 2246/94 (Φ.Ε.Κ. 172 Α΄) και του Προεδρικού Διατάγματος 40/96 (Φ.Ε.Κ. 276Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 97/51/εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 90/387/ Ε.Ο.Κ. και 92/4 [...] Προεδρικό Διάταγμα 1999/156 1999-07-29
Δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 94/45/ ΕΚ/22.9.94. Προεδρικό Διάταγμα 1997/40 1997-03-20
Συµπλήρωση της απόφασης ΕΝΠΘ 448/2/7.5.90 που αφορά τις επενδύσεις των τραπεζών σε µετοχές επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. (Συνεδρίαση 465/5.2.91) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Απόφαση 1991/4/07.03.1991 1991-03-07
Τροποποίηση του Π.Δ. 93/16.3.95 «Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία "Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ" (ΕΚΕΒΕ "Α. ΦΛΕΜΙΓΚ").» ΦΕΚ 57/Α/95, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το αριθμ. 362/5.9.95 όμοιο ΦΕΚ 193 [...] Προεδρικό Διάταγμα 1997/198 1997-07-30
Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης Εurοpa, μεταξύ των Υπουργών Εθνικής Άμυνας του Βελγίου, της Τσεχίας, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδος, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πολ [...] Νόμος 2007/3616 2007-12-03
Ίδρυση εργαστηρίου Μάρκετινγκ στο Τμήμα Επιχειρησιακής ΄Ερευνας και Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2001/168 2001-07-05
Για την τροποποίηση του Ν. 2246/94 (ΦΕΚ Α~ 172), όπως εκάστοτε ισχύει σε συμμόρφωση α) προς την Οδηγία 97/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού και του Συμβουλίου για τηνδ ιασύνδεση στο χώρο των τηλεπικοινωνιών προκειμένου να διασφαλιστεί καθολική υπηρεσία και διαλει [...] Προεδρικό Διάταγμα 1999/165 1999-08-04
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συνεργασία στους τομείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις. Νόμος 2016/4431 2016-11-04
Κύρωση της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών. Νόμος 1997/2513 1997-06-27
Αναστολή των πλειστηριασμών από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτές. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 2011/1/04.01.2011 2011-01-04
Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες δαιτάξεις. Νόμος 2001/2940 2001-08-06
Διαδικασίες εγγραφής των Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων και των Ειδικών Επιχειρήσεων ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων στο Μητρώο των επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, σύμφωνα με το άρθρο [...] Προεδρικό Διάταγμα 2004/50 2004-02-11
Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις. Νόμος 1998/2601 1998-04-15
Σύσταση Ειδικού Γραφείου στο Υπουργείο Πολιτισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1995/302 1995-08-17
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 [...] Νόμος 2016/4364 2016-02-05
Εφαρμογή της απόφασης 1988(2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προεδρικό Διάταγμα 2016/62 2016-05-31
Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Νόμος 1998/2668 1998-12-18
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Τρίτης Συνόδου της Μικτής Υπουργικής Επιτροπής οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Αθήνα 17.7.1998. Απόφαση 1999/1/08.04.1999 1999-04-08
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ρουμανίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας όσον αφορά στην Παροχή Υποστήριξης Έθνους Υποδοχής για την Εκτέλεση των Επιχειρήσεων και Ασκήσεων του ΝΑΤΟ. Νόμος 2011/3999 2011-08-09
Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 9/2001 "Καθορισμός Αναμνηστικού Μεταλλίου Επιχειρήσεων Κύπρου και Προϋποθέσεις Απονομής" (ΦΕΚ Α" 8), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 105/2002 (ΦΕΚ Α" 88) και το ΠΔ 237/2006 (ΦΕΚ Α" 248) Προεδρικό Διάταγμα 2012/120 2012-11-01
Οργανισμός της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1996/20 1996-01-18
Τροποποίηση του Π.Δ. 226/89 «Οργανισμός του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών» (Ε.Ι.Ε.) ΦΕΚ 107/Α/2.5.1989. Προεδρικό Διάταγμα 1996/347 1996-09-17
Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και τηνασφάλεια των εργαζομένων. Νόμος 2010/3850 2010-06-02
Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών. Νόμος 1995/2318 1995-06-19
Ρύθμιση θεμάτων δημοσκοπήσεων. Νόμος 2007/3603 2007-08-08
Τροποποίηση τουΠ.Δ. 256/91Π.Δ/τος «Χορήγηση άδειας ηλεκτρολόγου θεάτρου». Προεδρικό Διάταγμα 1994/277 1994-08-31
Κύρωση της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών -Μελών τους αφ" ενός και του Κράτους του Ισραήλ αφ" ετέρου, της Τελικής Πράξης, καθώς και των Συμφωνιών υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών και των προσαρ [...] Νόμος 1997/2490 1997-05-16
Δημοσίευση της αποφάσεως 1005(1995) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Απόφαση 1995/1005/95 1995-10-19
Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικήςδρα­στηριότητας. Νόμος 2010/3877 2010-09-20
Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Νόμος 2011/3908 2011-02-01
Ίδρυση Τμήματος Προστασίας Ολυμπιακής Οικογένειας και Επισήμων και άλλες διατάξεις. Προεδρικό Διάταγμα 2003/331 2003-12-10
Έγκριση απόκτησης από όμιλο επενδυτών, εκπροσωπούμενο από τον Γ. Πανταζή μέρους των πωλουμένων από την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ και την Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ μετοχών της Τράπεζας Επενδύσεων Α.Ε. (Συνεδρίαση 523/29.3.93, θέμα 10) [...] Απόφαση 1993/3/12.05.1993 1993-05-12
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κινεζικού Συμβουλίου Προώθησης του Διεθνούς Εμπορίου (CCΡΙΤ) της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη «Δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας για την Υποστήριξη [...] Νόμος 2008/3645 2008-02-14
Για τον έλεγχο της διαφάνειας στον ευρύτερο χώρο των Μ.Μ.Ε. Προεδρικό Διάταγμα 1996/310 1996-08-29
Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου. Προεδρικό Διάταγμα 2018/64 2018-07-11
Απόφαση 2253(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφορικά με το καθεστώς των κυρώσεων κατά της Αλ-Κάιντα και του ΙSΙL. Απόφαση 2016/Φ.4710/ΑΣ41273 2016-09-22
Προμήθειες αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Νόμος 2006/3433 2006-02-07
Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. Νόμος 2002/3021 2002-06-19
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Προεδρικό Διάταγμα 2009/107 2009-08-13
Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) Προεδρικό Διάταγμα 2012/122 2012-11-05
Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ειδικότητας «Στέλεχος Χρηματιστηριακών Εργασιών» των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν [...] Προεδρικό Διάταγμα 2004/234 2004-11-12
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γεωργίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου Νόμος 2002/3045 2002-08-27
Καθορισμός του προγράμματος, των φορέων και της διάρκειας της εκπαίδευσης, που απαιτείται να διαθέτει το απασχολούμενο σε επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών και εμπορίας λιπασμάτων προσωπικό, πρ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2014/145 2014-10-29
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Πολωνίας αφ" ετέρου μετά των Πρωτοκόλλων, Παραρτημάτων και Επιστολών αυτής. Νόμος 1993/2153 1993-06-18
Για την χρηματοδοτική στήριξη νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης - τεχνοβλαστών (SΡΙΝ ΟFF) Προεδρικό Διάταγμα 2001/17 2001-01-31
Οργάνωση και λειτουργία του τομέα των τηλεπικοινωνιών Νόμος 1992/2075 1992-07-31
Κύρωση της Συνολικής Συμφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου, με τις αναπόσπαστες σε αυτήν Δηλώσεις και άλλες διατάξεις. Νόμος 2016/4390 2016-05-30
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Προεδρικό Διάταγμα 2009/177 2009-10-02
Τροποποίηση του π.δ/τος 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», (Α΄263). Προεδρικό Διάταγμα 2007/186 2007-09-12
Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 «για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/ΕΟΚ σχετικά με τους ετήσιους και τ [...] Νόμος 2006/3487 2006-09-11
Σύσταση και λειτουργία αμιγών νομαρχιακών και διανομαρχιακών επιχειρήσεων από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα Προεδρικό Διάταγμα 1996/331 1996-09-11
Περί εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 1822(2008) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Ταλιμπάν και Αλ-Κάϊντα. Απόφαση 2008/Φ4710/7/ΑΣ1245 2008-09-25
Απόφαση 2005/1/23.12.2005 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 2005/1/23.12.2005 2005-12-23
Καθιέρωση ωρών προσέλευσης των υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών των Τραπεζών και των Εμπορικών Καταστημάτων, καθώς και των αυτοαπασχολούμενων στα εμπορικά τους καταστήματα στο Νομό Αττικής [...] Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 1996/1/31.05.1996 1996-05-31
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 102/90 (ΦΕΚ 47/Α/90) «Οργανισμός Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων». Προεδρικό Διάταγμα 1997/81 1997-05-13
Καθιέρωση ωρών προσέλευσης των υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α., των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, των Τραπεζών και των Εμπορικών Καταστημάτων, καθώς και των αυτοαπασχολούμενων στα εμπορικά τους καταστήματα στο Νομό [...] Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 1997/1/06.06.1997 1997-06-06
Καθιέρωση ωρών προσέλευση, των υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α., των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, των Τραπεζών και των Εμπορικών Καταστημάτων, καθώς και των αυτοαπασχολούμενων στα Εμπορικά τους Καταστήματα στο Νομό [...] Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 1995/1/29.06.1995 1995-06-29
Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις. Νόμος 2007/3601 2007-08-01
Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ -221Α΄) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού» Προεδρικό Διάταγμα 2011/89 2011-09-29
Καταστατικό του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ-ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ με το διακριτικό τίτλο «ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.». Προεδρικό Διάταγμα 1997/159 1997-06-25
Δημοσίευση της απόφασης 2368(2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφορικά με το καθεστώς κυρώσεων κατά της Αλ-Κάιντα και του Ισλαμικού κράτους. Απόφαση 2018/Φ.4710/ΑΣ10089 2018-02-27
Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων: α) Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, β) Βιολογικής Γεωργίας, γ) Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών και δ) Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας [...] Προεδρικό Διάταγμα 2003/312 2003-11-19
Κοινωνικές παροχές και οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 2007/1/29.08.2007 2007-08-29
Κατάργηση των επιβαρύνσεων υπέρ τρίτων επί της τιμής των φαρμάκων. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 1997/1/07.11.1997 1997-11-07
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 472/1985 (ΦΕΚ 168/Α") και του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223/Α"). Προεδρικό Διάταγμα 1994/368 1994-12-02
Έγκριση του Πρακτικού της 5ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Μαροκινής Επιτροπής οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας. Αθήνα, 10.11.2000. Απόφαση 2001/Φ.0544/3/ΑΣ858/Μ.5188 2001-08-03
Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις. Νόμος 2011/4029 2011-11-22
Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων μηχανικών και των πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στα αντικείμενα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Προεδρικό Διάταγμα 2009/44 2009-04-08
Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δια­χειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» και έγκριση του καταστατικού της. Προεδρικό Διάταγμα 2007/33 2007-02-20
Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 41/2005 (Α΄ 60), όπως ισχύει, για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2007/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23.10.2007 «για τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του Συμβου [...] Προεδρικό Διάταγμα 2009/149 2009-09-30
Τροποποίηση διατάξεων των νόµων 1262 (ΦΕΚ Α΄ 70) και 1338/1983 (ΦΕΚ Α΄ 34) για την ανταγωνιστικότητα της ναυπήηγοεπισκευαστικής βιοµηχανίας της χώρας και άλλες διατάξεις. Νόμος 1990/1880 1990-03-21
Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (ΕΕ L343/32 της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις. Νόμος 2016/4408 2016-07-27
Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών. Νόμος 2008/3707 2008-10-08
Οργανισμός του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Προεδρικό Διάταγμα 1999/11 1999-01-29
Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1995/128 1995-04-26
Προσαρμογή του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για την τροποπο [...] Προεδρικό Διάταγμα 2011/20 2011-03-23
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την εγκαθίδρυση συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους, που ενεργούν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφ" ενός, και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, αφ" ετέρου, μετά της Τελικής Πράξ [...] Νόμος 1998/2654 1998-11-19
Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Νόμος 1997/2531 1997-10-29
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις Οδηγίες 91/440/ΕΟΚ και 95/18/ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν με τις οδηγίες 2001/12/ΕΚ και 2001/13/ΕΚ, αντιστοίχως και της οδηγίας 2001/14/ΕΚ για την ανάπτυξη των Κοινοτικών σιδηροδρόμων, τις άδειες σε σιδηροδρομικές [...] Προεδρικό Διάταγμα 2005/41 2005-03-07
Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Προεδρικό Διάταγμα 2007/199 2007-09-14
Τροποποίηση – συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 76/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντο [...] Προεδρικό Διάταγμα 2012/56 2012-05-02
Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 2015/1/20.04.2015 2015-04-20
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 4ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Ελλάδος - Κύπρου για θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. (Λευκωσία, 24.11.2000) Απόφαση 2001/Φ.0544/2/ΑΣ932/Μ.5207 2001-08-28
Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις. Νόμος 2010/3855 2010-06-23
Οργανισμός του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ). Προεδρικό Διάταγμα 2004/87 2004-03-03
Μεταρρυθμίσεις στο αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις. Νόμος 1996/2390 1996-03-21
Συγκρότηση Σχολής Ηλεκτρονικού Πολέμου στο Στρατό Ξηράς. Προεδρικό Διάταγμα 2008/6 2008-02-08
Καθορισμός εξεταστέας ύλης των υποψηφίων για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων κλάδων ΤΕ17 Διοικητικών - Λογιστικών και ΤΕ1 Βιβλιοθηκονόμων στους Ο.Τ.Α. Προεδρικό Διάταγμα 1993/354 1993-09-13
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 78/1963 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας α [...] Προεδρικό Διάταγμα 2009/163 2009-10-01
Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις. Νόμος 2014/4276 2014-07-30
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π .Δ. 148/1984 «περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Προεδρικό Διάταγμα 1999/64 1999-04-08
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας τους. Προεδρικό Διάταγμα 1998/380 1998-11-16
Για την κύρωση της Διεθνούς Γιούτας και των ειδών από γιούτα Νόμος 1992/2048 1992-05-28
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 1338/1981 «Οργανισμός Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού» (ΦΕΚ Α΄ 334). Προεδρικό Διάταγμα 2009/91 2009-07-20
Κύρωση Συμφωνίας Συνεργασίας στον τομέα της Άμυνας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας Νόμος 2007/3596 2007-07-19
Προσαρμογή του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/ 117/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 1989, «όσον αφορά τις υποχρεώσεις δημοσίευσης των λογιστικών εγγράφων των εγκατεστημένων σε ένα κράτος [...] Προεδρικό Διάταγμα 1994/382 1994-12-07
Διατήρηση εποπτείας της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Γεωργίας. Προεδρικό Διάταγμα 1997/364 1997-11-28
Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτών, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους, σύσταση θέσεων προσωπικού. Προεδρικό Διάταγμα 2009/23 2009-03-12
* Εσωτερικός Κανονισμός της Ανδρώας Κοινοβιακής Ιεράς Μονής Αναστάσεως του Χριστού Λουτρακίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Κανονισμός 2015/1008/558/7.5.1996 2015-10-07
Πράξη Διοικητή αριθ. 2512/30.12.2002 Συμπλήρωση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2054/18.3.92, όπως ισχύει, σχετικά με το συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων και υπαγωγή των εταιρειών απόκτησης ή διαχείρισης ακινήτων στην εποπτεία σε ενοποιημένη [...] Απόφαση 2003/1/10.01.2003 2003-01-10
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.). Προεδρικό Διάταγμα 1996/101 1996-05-10
Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις. Νόμος 1994/2206 1994-04-20
Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις. Νόμος 2005/3385 2005-08-19
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή κοινοτικών προγραμμάτων ή μέτρων του ιδιωτικού τομέα. Προεδρικό Διάταγμα 1992/114 1992-04-01
Προσαρμογή του Ν.Δ. 400/1970 (Α~ 10) «περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως» όπως ισχύει, προς τις διατάξεις των Οδηγιών 1) 2000/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου 2000 «για τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου [...] Προεδρικό Διάταγμα 2005/23 2005-02-14
Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α" 172). Προεδρικό Διάταγμα 1995/189 1995-05-31
Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης Νόμος 2005/3341 2005-05-18
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/50/ΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων. Προεδρικό Διάταγμα 1999/256 1999-10-11
Ίδρυση Παραρτήματος και Τμήματος στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Χαλκίδας, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του, σύσταση θέσεων προσωπικού Τ.Ε.Ι., μετονομασία ΤΕΙ, μετονομασία και μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Προεδρικό Διάταγμα 2005/106 2005-06-23
Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις. Νόμος 2004/3296 2004-12-14
Απόφαση 1998/2/19.01.1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1998/2/19.01.1998 1998-01-19
Ίδρυση εργαστηρίου Επιχειρηματικής Πληροφορικής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού Προεδρικό Διάταγμα 2001/368 2001-10-22
Εσωτερική διάρθρωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις. Προεδρικό Διάταγμα 2002/387 2002-12-31
Περί συμπληρώσεως των διατάξεων του Π.Δ. 160/1980 (Α΄ 44) που ρυθμίζουν θέματα επαγγελματικών δικαιωμάτων των ειδικοτήτων, "Ηχοληπτών", "Εικονοληπτών", "Χειριστών Ηλεκτρονικής Συνάρμοσης Εικόνας (Μοντέρ)" "Επαγγελματικού Μακιγιάζ" και "Οργανωτικών Συ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2001/392 2001-11-30
Κύρωση του Πρωτοκόλλου Προθέσεων μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης/Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χειρισμού Καταστάσεων Έκτακτων Αναγκών των Ηνωμέ [...] Νόμος 2002/3073 2002-12-04
Καθορισμός κριτηρίων για την εγγραφή ,κατάταξη και αναθεώρηση των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.). Προεδρικό Διάταγμα 2004/105 2004-03-04
Ανακοίνωση 1992/1/02.09.1992 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1992/1/02.09.1992 1992-09-02
Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Νόμος 2000/2874 2000-12-29
Έγκριση συμφωνίας Ελλάδος - Ρωσίας για την κατάργηση θεωρήσεως διαβατηρίων και την επιβεβαίωση του αριθμού του προσωπικού των διπλωματικών και προξενικών αντιπροσωπειών των δύο χωρών στο έδαφος της άλλης χώρας (Μόσχα, 18.3.1996). Απόφαση 1996/1/14.06.1996 1996-06-14
Έγκριση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας ΕΛ.ΚΕ.Π.Α -ΚΕ.ΠΑ. στο πλαίσιο της υφισταμένης Συμφωνίας Ελλάδος - Κύπρου για την ανάπτυξη της οικονομικής, βιομηχανικής και τεχνολογικής συνεργασίας» (Κύπρος, 15.3.1996). Απόφαση 1996/Φ.0544/3/ΑΣ260/Μ.4562 1996-06-20
Λήψη μέτρων για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου 2012 στο Κέντρο των Αθηνών. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 2012/1/15.03.2012 2012-03-15
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΒΕΑ). Προεδρικό Διάταγμα 1996/129 1996-05-31
Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας καιάλλες διατάξεις. Νόμος 2008/3688 2008-08-05
Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Νόμος 2005/3310 2005-02-14
Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων Διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. του επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ειδικότητας "Επιμελητής - Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής" των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα [...] Προεδρικό Διάταγμα 2003/267 2003-10-16
Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1998/166 1998-06-11
Ίδρυση εργαστηρίου στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1998/167 1998-06-11
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων Προγραμμάτων Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Προεδρικό Διάταγμα 2009/66 2009-06-11
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, «σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοπ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2008/74 2008-06-18
Περί εναρμονίσεως της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 94/46/ΕΚ Προεδρικό Διάταγμα 1997/212 1997-08-25
Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων α) Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, β) Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία και γ) Διαχείρισης Πληροφοριών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2002/287 2002-10-23
Υποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Προεδρικό Διάταγμα 2005/114 2005-06-30
Ορισμός διευκολύνσεων που παρέχονται από τους κάθε είδους εργασίες Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στα αιρετά μέλη των Διοικήσεων των πιο πάνω αντιπροσωπευτικών Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. Προεδρικό Διάταγμα 2004/19 2004-01-27
Ενοποίηση και μετατροπή του Κέντρου Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΚΤΕΣΚ) σε Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΙΤΕΣΚ) του Εθνικού Κέντρου Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Προεδρικό Διάταγμα 2002/82 2002-03-27
Εφαρμογή της απόφασης 2199(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προεδρικό Διάταγμα 2016/117 2016-10-24
Ίδρυση Ψυχιατρικής κλινικής στο τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1999/70 1999-04-28
Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις. Νόμος 1998/2643 1998-09-28
Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορκων Μεταφορών μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Νόμος 1993/2117 1993-02-18
Ίδρυση εργαστηρίου στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1998/313 1998-09-23
Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών Νόμος 2010/3867 2010-08-03
Σύσταση θέσεων ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.)». Προεδρικό Διάταγμα 2007/229 2007-11-23
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 319/1995 «Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄- 174) και π.δ. 352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α΄- 187). Προεδρικό Διάταγμα 2006/139 2006-07-25
Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις. Νόμος 2009/3752 2009-03-04
Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις. Νόμος 2009/3777 2009-07-28
Καθορισμός κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης Προεδρικό Διάταγμα 2003/299 2003-11-04
Ίδρυση Τμήματος Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Προεδρικό Διάταγμα 2009/77 2009-06-22
Ίδρυση διατμηματικού εργαστηρίου Επιστήμης και Τεχνολογίας Πολυμερών στη Σχολή θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1998/164 1998-06-11
Ίδρυση διατμηματικού εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1999/144 1999-07-14
Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις. Νόμος 1999/2771 1999-12-16
Αντικατάσταση και συμπλήρωση του ν. 703/1977 «Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 278 Α΄). Νόμος 2005/3373 2005-08-02
΄Έγκριση ίδρυσης-χαι λειτουργίας στην Ελλάδα [Γραφείου Αντιπροσωπείας της αλλοδαπής τράπεζας ΑΜΞΤΕΒΡΑΜ - ΒΟΤΤΕΒΡΑΜ ΄ ΒΑΝΚ Ν.ν. (Συνδρίαση 437 /21.12.89. θέµα 31) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόφη την [...] Απόφαση 1990/2/31.01.1990 1990-01-31
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 9/2001 «Καθορισμός Αναμνηστικού Μεταλλίου Επιχειρήσεων Κύπρου και Προϋποθέσεις Απονομής » (ΦΕΚ Α΄ 8). Προεδρικό Διάταγμα 2006/237 2006-11-14
Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις. Νόμος 2006/3489 2006-10-02
Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1998/144 1998-05-22
Καθορισμός συντελεστών αποσβέσεων Προεδρικό Διάταγμα 1998/100 1998-05-05
Οργανισμός της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2006/31 2006-02-14
Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών και άλλες διατάξεις. Νόμος 2003/3206 2003-12-23
Κύρωση Σύμβασης μεταξύ των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων και των προσαρτημένων σε αυτήν κοινών και μονομερών δηλώσεών τους και άλλες διατάξεις. Νόμος 1994/2216 1994-05-31
Ίδρυση εργαστηρίου στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού Προεδρικό Διάταγμα 1998/223 1998-07-24
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας για συνεργασία στον τομέα εργασίας. Νόμος 1996/2420 1996-07-03
Κύρωση της Συμφωνίας για συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας. Νόμος 2007/3575 2007-06-08
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν για Συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού. Νόμος 2007/3574 2007-06-08
Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων Νόμος 2008/3669 2008-06-18
Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων - Δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης πολιτικών, κρατικών λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και ε [...] Νόμος 1996/2429 1996-07-10
Προστασία των συνδικαλιστικών δικαιωµάτων και του κοινωνικού συνόλου, οικονοµική αυτοτέλεια του συνδικαλιστικού κινήµατος Νόμος 1990/1915 1990-12-28
Απόφαση 1992/Φ.0544/2/ΑΣ489/Μ.4145/7/ΈγκρισηΠρωτοκόλλου12ηςΣυνόδουΜικτήςΕλληνο-ΡουμανικήςΕπιτροπήςδιεθνώνοδικώνμεταφορών/Αθήνα27.5.1992/. (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1992/Φ.0544/2/ΑΣ489/Μ.4145/7/ΈγκρισηΠρωτοκόλλου12ηςΣυνόδουΜικτήςΕλληνο-ΡουμανικήςΕπιτροπήςδιεθνώνοδικώνμεταφορών/Αθήνα27.5.1992/. 1992-08-28
Ίδρυση Τμήματος Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτού, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας, σύσταση θέσεων προσωπικού. Προεδρικό Διάταγμα 2008/64 2008-05-21
Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις. Νόμος 1992/2065 1992-06-30
Κύρωση της Συμφωνίας σχετικά με το Διεθνή Οργανισμό Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών (Ιnternatiοnal Τelecοmmunicatiοn Satellite Οrganizatiοn - ΙΤSΟ) και της τροποποίησης του άρθρου 23 της Συμφωνίας Λειτουργίας του Οργανισμού. Νόμος 2003/3155 2003-06-19
Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την επιθαλάσσια αρωγή, 1989. Νόμος 1996/2391 1996-03-21
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Προεδρικό Διάταγμα 2009/106 2009-08-13
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσια­λιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού. Νόμος 2008/3713 2008-11-07
Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις. Νόμος 2013/4110 2013-01-23
Προστασία του θαλάσσιου περιβαλλοντος Προεδρικό Διάταγμα 1998/55 1998-03-20
Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ». Προεδρικό Διάταγμα 1996/189 1996-07-09
Έγκριση της 17ης Συνάντησης της Ελληνο - βρεταννικής Μικτής Επιτροπής. Λονδίνο, 17.2.1998. Απόφαση 1999/1/05.08.1999 1999-08-05
Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παρ [...] Νόμος 2017/4487 2017-08-09
Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις. Νόμος 2014/4233 2014-01-29
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Ευρυτανίας. Προεδρικό Διάταγμα 2005/50 2005-03-21
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Πρέβεζας. Προεδρικό Διάταγμα 2005/51 2005-03-21
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1998/6 1998-01-23
΄Ιδρυση εργαστηρίου Τεχνικής Μηχανικής στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2003/13 2003-01-23
Δημοσίευση της απόφασης 2161(2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφορικά με το καθεστώς των κυρώσεων κατά της Αλ-Κάϊντα. Απόφαση 2014/Φ.4710/ΑΣ50875 2014-12-04
΄Ιδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2003/89 2003-04-10
Ίδρυση εργαστηρίου «Συντήρηση Χάρτου, Παλαιογραφία, Κωδικολογία, Σχέδιο-Χαρτογραφία» στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/330 2002-11-19
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/27 2002-02-21
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία και άλλες διατάξεις. Νόμος 2006/3460 2006-05-30
Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις. Νόμος 2004/3220 2004-01-28
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2003/108 2003-04-29
Ίδρυση εργαστηρίου Τουριστικού Σχεδιασμού - Έρευνας και Πολιτικής στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/236 2002-09-16
Εξυγίανση της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. (Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.) και άλλες διατάξεις. Νόμος 1995/2359 1995-11-21
Περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων», σύμφωνα με την Οδηγία 2002/14/ΕΚ της 11.3.2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε.L 80/23.3.2002). Προεδρικό Διάταγμα 2006/240 2006-11-16
Τροποποίηση π.δ. 186/95 "Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ ΕΟΚ" (97/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/30/ΕΚ Προεδρικό Διάταγμα 1997/174 1997-07-15
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού. Νόμος 2008/3716 2008-11-26
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Λιβάνου για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού Νόμος 2005/3381 2005-08-19