ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ


Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για την αμοιβαία συνεργασία σε τελωνειακά θέματα Νόμος 2001/2977 2001-12-31
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού κατά τροποποίηση του π.δ. 190/1996 (Α΄- 153) και άλλες διατάξεις. Προεδρικό Διάταγμα 2008/100 2008-07-31
Έγκριση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας σε Θέματα νεολαίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού της Αλβανίας και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατία [...] Απόφαση 2007/0544/μ.5864/ασ308 2007-04-26
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΟΣ" ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΕΜΗΣ" στο Δήμο Αυλώνας του Νομού Ευβοίας. Προεδρικό Διάταγμα 2002/55 2002-03-13
Άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Προεδρικό Διάταγμα 1992/23 1992-01-30
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικούπροσωπικού. Προεδρικό Διάταγμα 2010/84 2010-09-03
Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 2015/1/28.06.2015 2015-06-28
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 50/2008 «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» (Α΄ 81) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (Α΄ 86), το Π.Δ. 61/ 2012 (Α΄ 112) και το Π.Δ. 112/2013 (Α΄ 145). Προεδρικό Διάταγμα 2014/79 2014-05-28
Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/117 1996-05-24
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις του αστυνομικού προσωπικού. Προεδρικό Διάταγμα 1997/69 1997-04-23
Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α΄ 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». Προεδρικό Διάταγμα 2012/48 2012-04-27
Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων. Προεδρικό Διάταγμα 2010/96 2010-09-28
Καθορισμός περιεχομένου σπουδών των Τμημάτων: α) Διατροφής β) Τεχνολογίας Τροφίμων γ) Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Προεδρικό Διάταγμα 2001/342 2001-10-11
Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις. Νόμος 2016/4361 2016-02-01
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (Α΄ 65), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Προεδρικό Διάταγμα 2014/68 2014-05-07
Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου. Προεδρικό Διάταγμα 2016/46 2016-04-22
Ρύθμιση θεμάτων υγειονομικής υπηρεσίας αστυνομικού προσωπικού. Προεδρικό Διάταγμα 2011/80 2011-09-08
Ίδρυση Εργαστηρίων «Ελληνικής Πολιτικής» και «Διοικητικών Επιστημών» στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του ε [...] Προεδρικό Διάταγμα 2002/95 2002-04-12
Ίδρυση Παραρτήματος και Τμήματος Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. στο Διδυμότειχο, καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτού, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του και σύσταση θέσεων προσωπικού Τ.Ε.Ι. Προεδρικό Διάταγμα 2007/86 2007-05-10
Περί αρμοδιοτήτων, οργανώσεως, διοικήσεως, και εν γένει λειτουργίας του Διορθοδόξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κανονισμός 1999/132.1999 1999-11-08
Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.). Προεδρικό Διάταγμα 2016/56 2016-05-19
Κατάτμηση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Προεδρικό Διάταγμα 2004/106 2004-03-04
Αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Προεδρικό Διάταγμα 2006/18 2006-02-07
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του στρατιωτικού προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και μεταθέσεις του στο εξωτερικό. Προεδρικό Διάταγμα 2005/222 2005-10-25
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την τοποθέτηση ανηλίκων σε ανάδοχες οικογένειες. Προεδρικό Διάταγμα 1993/337 1993-09-02
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας της Αλβανίας για τη συνεργασία μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων. Νόμος 1994/2180 1994-02-02
Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 2011/1/16.12.2011 2011-12-16
Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου Προεδρικό Διάταγμα 2016/126 2016-11-11
Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις. Νόμος 1998/2643 1998-09-28
Κύρωση της Διαπεριφερειακής Συμφωνίας - Πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών αυτής, αφ’ ενός, και της Κοινής Αγοράς του Νότου και των Κρατών - Μελών αυτής, αφ’ ετέρου. Νόμος 1999/2678 1999-02-05
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που [...] Νόμος 2000/2869 2000-12-19
Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις. Νόμος 2005/3370 2005-07-11
Εσωτερικός Κανονισμός του Κλάδου Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας (internet, νideο, CD-RΟΜ, Δισκογραφίας, κασσέτας κ.λπ.) της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.). Ο Κανονισμός 2009/190/2009 2009-06-12
Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού. Προεδρικό Διάταγμα 1995/452 1995-12-29
Απόφαση 2128 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., σχετικά με τη Λιβερία. Απόφαση 2013/πρωτ.Φ.3467/ΑΣ61911 2013-12-27
΄Ιδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2003/27 2003-02-10
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων. Νόμος 2002/3078 2002-12-10
Τροποποίηση αναλυτικού προγράμματος σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/77 1996-04-09
Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής. Προεδρικό Διάταγμα 2014/102 2014-08-28
Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις. Νόμος 2015/4324 2015-04-29
Αξιολόγηση των μαθητών της Α΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου. Προεδρικό Διάταγμα 2007/71 2007-04-24
«Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». Προεδρικό Διάταγμα 1998/246 1998-07-31
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 6ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-αλβανικής Διακυβερνητικής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής και Τεχνικο-επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Τίρανα, 2 [...] Απόφαση 1998/Φ.0544/2/ΑΣ181/Μ.4808/1/ 1998-10-01
Τροποποίηση του π.δ. 100/2003 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού» (Α΄- 94). Προεδρικό Διάταγμα 2006/138 2006-07-25
Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β~40).» Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». Προεδρικό Διάταγμα 2004/82 2004-03-02
Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους. Προεδρικό Διάταγμα 2004/109 2004-03-05
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων. Προεδρικό Διάταγμα 1997/136 1997-06-13
Οργανισμός του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου (Θ.Χ.Π. Λασιθίου) Προεδρικό Διάταγμα 2009/153 2009-10-01
Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις. Νόμος 2010/3879 2010-09-21
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών καιάλλες διατάξεις. Νόμος 2008/3689 2008-08-05
Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. Νόμος 2002/3021 2002-06-19
Τροποποίηση του π.δ 56/2016 (Α΄ 91) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)». Προεδρικό Διάταγμα 2017/42 2017-05-15
Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας. Νόμος 1992/2082 1992-09-21
Έγκριση του Εκτελεστικού Προγράμματος Πολιτιστικής, Επιστημονικής και Εκπαιδευτικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Περού για τα έτη 2004, 2005 και 2006 (Λίμα, 31 Οκτωβρίου 2003). Απόφαση 2004/Φ.0544/ΑΣ137/Μ.5590 2004-08-20
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τη συνεργασία και αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων. Νόμος 2001/2895 2001-03-30
Περί συστάσεως Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Κεντρικών Υπηρεσιών της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού. Κανονισμός 2011/228/2011 2011-11-03
Περί καταρτίσεως Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας των Κεντρικών Υπηρεσιών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κανονισμός 2010/208.2010 2010-08-09
Οργανισμός του Κέντρου Στήριξης Αυτιστικών Ατόμων Μαγνησίας, Κε.Σ.Α.Α. Μαγνησίας. Προεδρικό Διάταγμα 2008/169 2008-11-07
Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Νόμος 2015/4354 2015-12-16
Τροποποίηση Προεδρικού Διατάγματος υπ" αριθμ. 342/86 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών». Προεδρικό Διάταγμα 1996/392 1996-11-29
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων και Κοινωνικών Ανθρωπολόγων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Προεδρικό Διάταγμα 1995/405 1995-11-06
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 319/1995 «Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄- 174) και π.δ. 352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α΄- 187). Προεδρικό Διάταγμα 2006/139 2006-07-25
Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις. Νόμος 2004/3293 2004-11-26
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την προστασία και αρωγή των θυμάτων εμπορίας ανηλίκων. Νόμος 2008/3692 2008-08-25
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών. Προεδρικό Διάταγμα 2005/211 2005-10-14
Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου. Προεδρικό Διάταγμα 2001/86 2001-04-12
Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προεδρικό Διάταγμα 2014/114 2014-08-29
Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου. Προεδρικό Διάταγμα 2006/60 2006-03-30
Οργανισμός του Υπουργείου Αιγαίου Προεδρικό Διάταγμα 2001/110 2001-05-22
Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Προεδρικό Διάταγμα 2008/50 2008-05-08
Τροποποίηση διατάξεων π.δ.1/2001 (Α΄ 1) και 48/2006 (Α΄ 50). Προεδρικό Διάταγμα 2011/42 2011-05-10
Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας καιάλλες διατάξεις. Νόμος 2008/3688 2008-08-05
Οργανισμός του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Αθηνών (Θ.Χ.Π. Παιδιών Αθηνών) Προεδρικό Διάταγμα 2009/156 2009-10-01
Ρύθμιση θεμάτων δημοσκοπήσεων. Νόμος 2007/3603 2007-08-08
Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων. Προεδρικό Διάταγμα 2017/99 2017-09-28
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις Νόμος 1997/2552 1997-12-24
Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης Προεδρικό Διάταγμα 2005/167 2005-09-02
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργώνκαι άλλες διατάξεις. Νόμος 2011/3910 2011-02-08
Κύρωση της Συμφωνίας για την οικονομική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφ" ενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, αφ" ετέρου. Νόμος 1999/2749 1999-11-04
Περί Οργανισμού της Σχολής Εθνικής Άμυνας. Προεδρικό Διάταγμα 1997/20 1997-02-18
Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» (Β΄ 781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργική [...] Προεδρικό Διάταγμα 2004/115 2004-03-05
Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ ΕΚ «γι [...] Προεδρικό Διάταγμα 2004/116 2004-03-05
Περί Οργανισμού της Σχολής Εθνικής Άμυνας. Προεδρικό Διάταγμα 2004/153 2004-06-17
Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις. Νόμος 2014/4255 2014-04-11
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για τη συνεργασία και αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων. Νόμος 1999/2766 1999-11-30
Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000. Νόμος 2003/3199 2003-12-09
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Νόμος 2013/4186 2013-09-17
Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. Νόμος 2004/3242 2004-05-24
Έκδοση του Επίσημου Δελτίου «Απόστολος Τίτος» της Εκκλησίας Κρήτης. Η ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Κανονισμός 2015/5.2015 2015-06-23
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αγρονομικού προσωπικού. Προεδρικό Διάταγμα 2009/125 2009-09-04
Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις Νόμος 2001/2909 2001-05-02
Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Προεδρικό Διάταγμα 2017/133 2017-10-30
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του προσωπι-κού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Προεδρικό Διάταγμα 2009/33 2009-03-26
Οργανισμός Διάρθρωσης και Λειτουργίας Οίκου Ναύτου. Προεδρικό Διάταγμα 2002/193 2002-08-02
Αναλυτικό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής. Προεδρικό Διάταγμα 1996/301 1996-08-29
Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας. Νόμος 2005/3418 2005-11-28
Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίαςκαι λοιπές διατάξεις. Νόμος 2005/3402 2005-10-17
Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Προεδρικό Διάταγμα 2017/82 2017-08-10
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού κατά τροποποίηση των διατάξεων των π.δ. 319/1995 «Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 174), 352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α΄ 187) και 584/1995 «Οργάνωση και λειτουργία [...] Προεδρικό Διάταγμα 2012/108 2012-10-10
Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα τον παιδιού. Νόμος 1992/2101 1992-12-02
Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις. Νόμος 2016/4445 2016-12-19
Κύρωση της Συνολικής Τεχνικής Συμφωνίας (C.Τ.Α.) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Νόμος 2003/3108 2003-02-10
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ινστιτούτου Παστέρ και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ Νόμος 2009/3733 2009-01-28
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Προεδρικό Διάταγμα 2011/67 2011-06-27
Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Προεδρικό Διάταγμα 2018/13 2018-02-20
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Νόμος 2002/3027 2002-06-28
Κύρωση της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφ’ ενός και της Δημοκρατίας του Λιβάνου αφ’ ετέρου μετά της Τελικής Πράξης αυτής. Νόμος 2004/3240 2004-04-29
Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 –2013. Νόμος 2007/3614 2007-12-03
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. Προεδρικό Διάταγμα 2014/178 2014-12-31
Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις. Νόμος 2014/4264 2014-05-15
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμέ [...] Νόμος 2016/4403 2016-07-07
Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις. Νόμος 2017/4508 2017-12-22
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις. Προεδρικό Διάταγμα 2001/1 2001-01-10
Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. Νόμος 2004/3232 2004-02-12
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις. Νόμος 2016/4430 2016-10-31
Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Προεδρικό Διάταγμα 2014/99 2014-08-28
Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις. Νόμος 2010/3875 2010-09-20
Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις. Νόμος 1997/2508 1997-06-13
Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Προεδρικό Διάταγμα 2014/103 2014-08-28
Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις. Νόμος 2017/4496 2017-11-08
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις. Νόμος 2001/2920 2001-06-27
Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις. Νόμος 2010/3838 2010-03-24
Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας. Προεδρικό Διάταγμα 2017/121 2017-10-09
Κύρωση της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφ’ ενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών αυτής, αφ’ ετέρου, της Εσωτερικής Συμφωνίας για την εφαρμογή της [...] Νόμος 2002/3033 2002-07-19
Εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στα Υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως προς την εφαρμογή των επικοινωνιακών τους προγραμμάτων και δράσεων. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2015/50/22-12-2015 2015-12-22
Κανονισμός Δεοντολογίας του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών. Προεδρικό Διάταγμα 1999/105 1999-06-08
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά. Προεδρικό Διάταγμα 2009/164 2009-10-02
Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. Νόμος 1994/2227 1994-08-11
Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1995/446 1995-12-22
Κύρωση Ευρωπαϊκών Συμφωνιών για την εγκαθίδρυση σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφ"ενός και 1) της Τσεχικής Δημοκρατίας και 2) της Σλοβακικής Δημοκρατίας αφετέρου. Νόμος 1994/2253 1994-11-18
Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Προεδρικό Διάταγμα 2018/18 2018-02-23
«Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 7ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Κινεζικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας», Αθήνα, 13.1.1998. Απόφαση 1998/Φ.0544/5/ΑΣ225/Μ.4792 1998-10-01
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού. Προεδρικό Διάταγμα 2003/100 2003-04-22
Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ (ΕΕ L 95 της 15.4.2010) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ (ΕΕ L 298 της 17.10.19 [...] Προεδρικό Διάταγμα 2010/109 2010-11-05
Κύρωση Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών -Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας αφ" ετέρου μετά της Τελικής Πράξης αυτής. Νόμος 1996/2421 1996-07-04
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις. Νόμος 2018/4532 2018-04-05
Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. Νόμος 1999/2742 1999-10-07
Καθορισμός προϋποθέσεων αντικατάστασης της επαγγελματικής εμπειρίας με παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και έγκρισης φορέων επαγγελματικής κατάρτισης για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της αδειοδότησης φυσικών προσώπων για την άσκηση [...] Προεδρικό Διάταγμα 2014/122 2014-09-23
Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. Νόμος 2003/3106 2003-02-10
Κύρωση Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών- Μελών τους, αφ" ενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφ" ετέρου. Νόμος 1997/2489 1997-05-16
Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας αφ’ ετέρου, μετά του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης αυτής Νόμος 2009/3744 2009-02-13
Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παρ [...] Νόμος 2017/4487 2017-08-09
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας αφ" ετέρου μετά των Πρωτοκόλλων, Παραρτημάτων και Επιστολών αυτής. Νόμος 1993/2154 1993-06-18
Κύρωση της Συμφωνίας για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής αφ" ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης. Νόμος 2003/3124 2003-03-14
Τροποποίηση του π.δ. 193/2002 «Οργανισμός Διάρθρωσης και Λειτουργίας Οίκου Ναύτου» (Α΄ 177). Προεδρικό Διάταγμα 2005/174 2005-09-09
Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Νόμος 2003/3212 2003-12-31
Κύρωση της Σύμβασης - Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές. Νόμος 1994/2205 1994-04-15
Κύρωση Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αφ" ενός και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφ" ετέρου, μετά των Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, Τελικής Πράξης και Κοινών Δηλώσεων αυτής. Νόμος 1995/2310 1995-06-19
Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της απερήμωσης στις χώρες εκείνες που αντιμετωπίζουν σοβαρή ξηρασία ή/και απερήμωση, ιδιαίτερα στην Αφρική. Νόμος 1997/2468 1997-03-06
Αναπροσδιορισμός των προσόντων και κριτηρίων επιλογής των στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τροποποίηση της διαδικασίας επιλογής αυτών. Προεδρικό Διάταγμα 2002/25 2002-02-07
Κύρωση των Ευρωπαϊκών Συμφωνιών για την εγκαθίδρυση συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφ" ενός και 1. της Δημοκρατίας της Εσθονίας, 2. της Δημοκρατίας της Λεττονίας και 3. της Δημοκρατίας της Λιθουανίας αφ" ετέρου [...] Νόμος 1997/2498 1997-05-16
Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 2013/152 2013-11-05
Κύρωση Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα. Νόμος 1994/2204 1994-04-15
Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. Νόμος 2016/4389 2016-05-27
Κύρωση Συνθήκης Οικονομικής, Κοινωνικής και Πολιτιστικής Συνεργασίας και Συλλογικής Αυτοάμυνας, όπως τροποποιήθηκε με το τροποποιητικό και συμπληρωματικό Πρωτόκολλο και των Πρωτοκόλλων και Παραρτημάτων αυτής και του Πρωτοκόλλου Προσχώρησης της Ελλάδα [...] Νόμος 1994/2179 1994-02-02
Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης, μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις. Νόμος 2008/3727 2008-12-18
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. Νόμος 2012/4071 2012-04-11
Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις. Νόμος 2015/4325 2015-05-11
Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. Νόμος 2008/3731 2008-12-23
Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. Προεδρικό Διάταγμα 2017/7 2017-02-09
Απόφαση 2253(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφορικά με το καθεστώς των κυρώσεων κατά της Αλ-Κάιντα και του ΙSΙL. Απόφαση 2016/Φ.4710/ΑΣ41273 2016-09-22
Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Νόμος 2005/3310 2005-02-14
Ανακοίνωση 1998/2/01.09.1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/2/01.09.1998 1998-09-01
Ανακοίνωση 1998/Φ.0544/20/ΑΣ371 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/Φ.0544/20/ΑΣ371 1998-06-23
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συνεργασία των Πυροσβεστικών Σωμάτων των δύο χωρών σε θέματα αρμοδιότητάς τους Νόμος 2004/3268 2004-09-30
Κύρωση του Πρωτοκόλλου Διοικητικής Συνεργασίας σε θέματα Δικαιοσύνης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Τυνησίας. Νόμος 2004/3278 2004-10-25
Ανακοίνωση 2002/1/01.04.2002 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 2002/1/01.04.2002 2002-04-01
Ανακοίνωση 1996/1/27.11.1996 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1996/1/27.11.1996 1996-11-27
Ανακοίνωση 1994/1/15.11.1994 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1994/1/15.11.1994 1994-11-15
Ανακοίνωση 1993/Φ.0544/12/ΑΣ477 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1993/Φ.0544/12/ΑΣ477 1993-10-26
Συμφωνία 2005/1/31.05.2005 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Συμφωνία 2005/1/31.05.2005 2005-05-31
Ανακοίνωση 2005/Φ.0544/ΑΣ879/Μ.5531 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 2005/Φ.0544/ΑΣ879/Μ.5531 2005-12-13
Ανακοίνωση 2005/0544/ΑΣ373/Μ.5421 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 2005/0544/ΑΣ373/Μ.5421 2005-05-19
Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις. Νόμος 2018/4554 2018-07-18
Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις. Νόμος 2014/4276 2014-07-30
Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας. Νόμος 1992/2071 1992-07-15
Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών. Νόμος 2018/4548 2018-06-13
Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας Συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας αφ" ετέρου. Νόμος 1994/2263 1994-12-05
Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. Νόμος 2017/4485 2017-08-04
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις. Νόμος 2018/4521 2018-03-02
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας για συνεργασία στον τομέα εργασίας. Νόμος 1996/2420 1996-07-03
Τήρηση και εκκαθάριση των Αρχείων της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ), πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. Προεδρικό Διάταγμα 1993/229 1993-06-15
Κύρωση της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών -Μελών τους αφ" ενός και του Κράτους του Ισραήλ αφ" ετέρου, της Τελικής Πράξης, καθώς και των Συμφωνιών υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών και των προσαρ [...] Νόμος 1997/2490 1997-05-16
Δημοσίευση της απόφασης 2368(2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφορικά με το καθεστώς κυρώσεων κατά της Αλ-Κάιντα και του Ισλαμικού κράτους. Απόφαση 2018/Φ.4710/ΑΣ10089 2018-02-27
Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις. Νόμος 2017/4495 2017-11-03
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Νόμος 2006/3463 2006-06-08
Κύρωση της Συμφωνίας για την τροποποίηση της Τέταρτης Σύμβασης ΑΚΕ - ΕΚ του ΛΟΜΕ, του Χρηματοδοτικού Πρωτοκόλλου, της Τελικής Πράξης και της Εσωτερικής Συμφωνίας εφαρμογής της Σύμβασης. Νόμος 1997/2535 1997-11-27
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. Προεδρικό Διάταγμα 2018/6 2018-01-25
Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις. Νόμος 2013/4199 2013-10-11
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας για συνεργασία στους τομείς ευημερίας Ι πρόνοιας και σε θέματα [...] Νόμος 1994/2195 1994-03-22
Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις Νόμος 2013/4139 2013-03-20
Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας Προεδρικό Διάταγμα 2002/281 2002-10-16
Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Προεδρικό Διάταγμα 1995/393 1995-10-27
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης στο Υπουργείο Εσωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 2007/234 2007-12-05
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις. Νόμος 2013/4223 2013-12-31
Ανασύσταση και ανασυγκρότηση της Ομάδας Διαχείρισης Έργου για την Απλούστευση της Αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας». Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2015/21/14-8-2015 2015-08-14
Κύρωση της Συνθήκης του Άμστερνταμ που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς πράξεις, καθώς και των σχετικών πρωτοκόλλων και των δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη Νόμος 1999/2691 1999-03-12
Θέση σε ισχύ ως προς τη Χώρα μας της Διεθνούς Σύμβασης για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών. Χάγη, 25.10.1980. Απόφαση 1993/Φ.0546/13/ΑΣ276/14/ 1993-06-14
Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματ [...] Νόμος 2017/4504 2017-11-29
Συμπλήρωση και τροποποίηση του π.δ/τος 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα». Προεδρικό Διάταγμα 2007/97 2007-06-06
Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους, αφ’ενός, και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, αφ’ετέρου, μετά των Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, της Τελικής Πράξης και Δηλώσεων αυτής. Νόμος 2010/3856 2010-07-01
Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότηταςτων Φύλων Προεδρικό Διάταγμα 2008/5 2008-02-08
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Πολωνίας αφ" ετέρου μετά των Πρωτοκόλλων, Παραρτημάτων και Επιστολών αυτής. Νόμος 1993/2153 1993-06-18
Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο. Νόμος 2013/4129 2013-02-28
Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γενικής Διοίκησης Επιθεώρησης Ποιότητας, Ελέγχου και Καραντίνας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία σε θέματα ποιότητας, υγιεινής και ασφ [...] Νόμος 2013/4119 2013-02-13
Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.). Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2015/5/25-2-2015 2015-02-25
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Αρμενίας για θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νόμος 2014/4248 2014-03-14
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Γκέρνσεϋ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με φορολογικά θέματα. Νόμος 2014/4240 2014-02-27
Σύσταση Γραφείου Συντονισμού και Στρατηγικής Δημόσιας Τάξης στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Γραφείο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας. Προεδρικό Διάταγμα 2002/110 2002-04-29
Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νόμος 2014/4291 2014-09-24
Ανακοίνωση 1994/2/15.11.1994 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1994/2/15.11.1994 1994-11-15
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την μελέτη και κατασκευή των έργων της Εγνατίας Οδού (ΕΥΔΕ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ). Προεδρικό Διάταγμα 1994/130 1994-06-16
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την μελέτη και κατασκευή των έργων Εκτροπής Αχελώου και Εγγειοβελτιωτικών Έργων θεσσαλικής Πεδιάδας (ΕΥΔΕ Αχελώου). Προεδρικό Διάταγμα 1994/131 1994-06-16
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. Προεδρικό Διάταγμα 1993/82 1993-03-19
Ανασύνθεση του Κυβερνητικού ΣυμβουλίουΕξωτερικών και Άμυνας (Κ.Υ.Σ.Ε.Α.) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2012/21/19-7-2012 2012-07-19
Κύρωση της Μακροπρόθεσμης Συμφωνίας μεταξύ του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για την Υποστήριξη της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας ως Περιφερειακού Εκπαιδευτικού Κέντρου στην Ευρώπη για Θέ [...] Νόμος 2012/4085 2012-10-12
Ανακοίνωση 1993/1/07.04.1993 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1993/1/07.04.1993 1993-04-07
Έγκριση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας σε Θέματα Νεολαίας ανάμεσα στον κρατικό φορέα για θέματα Νεολαίας της Ρουμανίας και τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας (Βουκουρέστι, 7 Φεβρου [...] Απόφαση 2007/Φ.0544/Μ.5862/ΑΣ.296 2007-04-13
Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις. Νόμος 2013/4178 2013-08-08
Απόφαση 1998/Φ.0544/4/ΑΣ425/Μ.4825 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1998/Φ.0544/4/ΑΣ425/Μ.4825 1998-06-29
Γενική Γραμματεία Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων. Προεδρικό Διάταγμα 2002/151 2002-06-05
Κύρωση της Σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους. Νόμος 1994/2203 1994-04-15
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 430/1979 «περί εκκαθαρίσεως των αρχείων της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών. Προεδρικό Διάταγμα 2007/176 2007-09-10
Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Προεδρικό Διάταγμα 1997/67 1997-04-21
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την εγκαθίδρυση συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους, που ενεργούν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφ" ενός, και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, αφ" ετέρου, μετά της Τελικής Πράξ [...] Νόμος 1998/2654 1998-11-19
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 100/2003 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού» (Α΄ 94). Προεδρικό Διάταγμα 2011/85 2011-09-16
Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/15 1996-01-18
Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέ­σεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προεδρικό Διάταγμα 2006/73 2006-04-10
Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις. Νόμος 2014/4277 2014-08-01
Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις. Νόμος 2014/4315 2014-12-24
Σύσταση διπλώματος Προϊσταμένου Οικονομικού Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού, ειδικά προσόντα υποψηφίων για την απόκτησή του, παρεχόμενο από αυτό δικαίωμα υπηρεσίας στα πλοία, τροποποίηση του β.δ. 70/1971 (Α 32) όπως έχει τροποποιηθεί με το π.δ. 586/19 [...] Προεδρικό Διάταγμα 2004/78 2004-02-27
Έγκριση Προγράμματος συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας στους τομείς ευημερίας - πρόνοιας και σε θέματα που αφορούν τα άτομα με [...] Απόφαση 2001/Φ.0544/3/ΑΣ711/Μ.5298 2001-10-09
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται οπό τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ. Προεδρικό Διάταγμα 1993/71 1993-03-11
Τροποποίηση του π.δ. 363/1998 «Πιστοποιητικό ελληνομάθειας, τύπος, προϋποθέσεις απόκτησης, διαδικασία και περιεχόμενο εξετάσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής και ρύθμιση σχετικών λεπτομερειών (Α΄ 242). Προεδρικό Διάταγμα 2010/60 2010-06-30
Για την «οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία της Διεύθυνσης Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τη στελέχωσή της και τα ειδικά προσόντα του προσωπικού της». Προεδρικό Διάταγμα 1997/163 1997-07-07
Συμφωνία 1992/1/05.02.1992 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Συμφωνία 1992/1/05.02.1992 1992-02-05
Τροποποιήσεις άρθρων του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α΄) και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αθλητισμού. Νόμος 2004/3262 2004-09-15
Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 2013/1/11.06.2013 2013-06-11
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των άλλων Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού. Προεδρικό Διάταγμα 2001/405 2001-12-24
Ανακοίνωση 1999/1/17.02.1999 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1999/1/17.02.1999 1999-02-17
Περί καθορισμού εξεταστέων μαθημάτων και ύλης για τις εξετάσεις προς απόκτηση Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας Οικονομικών Αξιωματικών Ε.Ν. και για τον χαρακτηρισμό ως Δοκίμων Οικονομικών. Προεδρικό Διάταγμα 2001/114 2001-05-25
Τροποποίηση του Π. Δ/τος 565/1984 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την επίβλεψη έργων σταθμών αυτοκινήτων (Α" 204), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει». Προεδρικό Διάταγμα 1994/58 1994-03-22
Έγκριση του Προγράμματος Συνεργασίας στον τομέα της Παιδείας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα έτη 2017-2021. Απόφαση 2017/Φ.0544/Μ.6995/ΑΣ21074 2017-08-03
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών. Προεδρικό Διάταγμα 1998/131 1998-05-19
Τροποποίηση του Π.Δ. 232/1998 "Σκοποί, συγκρότηση, σύνθεση, θητεία, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης πόροι και θέσεις προσωπικού του "Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.). Προεδρικό Διάταγμα 2004/44 2004-02-09
(1) Σύσταση και συγκρότηση της Ομάδας Διαχείρισης Έργου για τη θέσπιση νέου πλαισίου για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2017/6/5-4-2017 2017-04-06
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 5ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Ελλάδας - Κύπρου για θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. (Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2004). Απόφαση 2004/Φ.0544/ΑΣ130/Μ.5623 2004-12-09
Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α). Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2011/23/12-7-2011 2011-07-13
Αντικατάσταση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 237/1977 «Περί καθορισμού των ειδικότερων ουσιαστικών και τυπικών προσόντων των Εμπειρογνωμόνων Β΄ τάξεως του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών ως και περί της Επιτροπής Επιλογής τούτω [...] Προεδρικό Διάταγμα 1992/112 1992-04-01
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από το Υπουργείο Οικονομικών και την Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων. Προεδρικό Διάταγμα 1996/391 1996-11-29
Περιεχόμενο σπουδών και διάρκεια φοίτησης των τμημάτων Τεχνολόγων Ορυχείων και Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Προεδρικό Διάταγμα 1994/173 1994-07-06
Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. Προεδρικό Διάταγμα 1994/108 1994-05-26
Ανασύνθεση του Κυβερνητικού ΣυμβουλίουΕξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.). Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2012/18/5-6-2012 2012-06-06
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Προεδρικό Διάταγμα 1993/245 1993-06-29
Τροποποίηση του Π.Δ. 315/1993 «Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού Εκσυγχρονισμού στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης. Προεδρικό Διάταγμα 1993/400 1993-10-01
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή της Εθνικής οδού Πάτρας Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων (ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ). Προεδρικό Διάταγμα 1995/193 1995-06-05
Σύσταση Εθνικών Διακομματικών Επιτροπών. Νόμος 1995/2333 1995-08-31
Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και της Συμφωνίας που αφορά την εφαρμογή του μέρους ΧΙ της Σύμβασης. Νόμος 1995/2321 1995-06-23
Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Νόμος 2003/3132 2003-04-11
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2375/29.12.1995 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής Αγορών Χρήματος, Συναλλάγματος και Χρεογράφων. Απόφαση 1996/1/15.02.1996 1996-02-15
Τροποποίηση της 11/1-9-2008 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «1. Σύσταση Επιτροπής για τις διαπραγματεύσεις με την Διεθνή Εταιρεία κατασκευής - εκμετάλλευσης του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς -Αλεξανδρούπολη ΤRΑΝS ΒΑLΚΑΝ ΡΒV, προκειμένου να υπογραφεί η [...] Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2010/7/1-3-2010 2010-03-03
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού Εκσυγχρονισμού στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης. Προεδρικό Διάταγμα 1993/315 1993-08-16
«Έγκριση Πρακτικών της Συνόδου της Μόνιμης Ελληνοαλβανικής Επιτροπής για θέματα διασυνοριακών γλυκών υδάτων». Απόφαση 2008/Φ.0544/Μ.6133/ΑΣ362 2008-07-10
Ανακοίνωση 1999/1/14.04.1999 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1999/1/14.04.1999 1999-04-14
Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προεδρικό Διάταγμα 1995/438 1995-12-11
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λάρισας. Προεδρικό Διάταγμα 2002/362 2002-12-10
Κύρωση Πρωτοκόλλου ανταλλαγής διαβαθμισμένων πληροφοριών μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Δημοκρατίας της Αρμενίας σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών. Νόμος 2009/3802 2009-09-04
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πάτρας Προεδρικό Διάταγμα 2002/354 2002-12-05
Κύρωση της Συμφωνίας για Πενταετές Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2002 - 2006 μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Νόμος 2003/3095 2003-01-22
Κύρωση της Συμφωνίας για Πενταετές Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2002-2006 μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας. Νόμος 2003/3099 2003-01-29
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης για Πενταετές Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2002-2006. Νόμος 2003/3096 2003-01-22
Κύρωση της Συμφωνίας για Πενταετές Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2002-2006 μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Νόμος 2003/3098 2003-01-29
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις. Νόμος 2018/4546 2018-06-12
Αναδιοργάνωση του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.) της Ακαδημίας Αθηνών. Προεδρικό Διάταγμα 2013/138 2013-10-15
Κανονισμός Λειτουργίας της «Εθνικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004». Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 1998/12/10-4-1998 1998-04-10
΄Οργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από την ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Κ.Ε.Δ. Α.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2003/222 2003-07-22
Λειτουργία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας. Προεδρικό Διάταγμα 2014/98 2014-08-26
Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας» Νόμος 2002/3059 2002-10-11
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. Προεδρικό Διάταγμα 1996/55 1996-03-14
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 4ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Ελλάδος - Κύπρου για θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. (Λευκωσία, 24.11.2000) Απόφαση 2001/Φ.0544/2/ΑΣ932/Μ.5207 2001-08-28
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Τουρισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2016/100 2016-09-22
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΒΕΑ). Προεδρικό Διάταγμα 1996/129 1996-05-31
Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 1992/11 1992-01-27
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καβάλας. Προεδρικό Διάταγμα 2002/363 2002-12-10
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτουμένων Δημοσίων Έργων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και τροποποίηση και συμπλήρωση των Π.Δ. 69/1988 και 91/1991. Προεδρικό Διάταγμα 1996/166 1996-06-17
Τροποποίηση - συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 75/1987 (Α΄-45) "Αλληλογραφία και συναφή θέματα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης". Προεδρικό Διάταγμα 2003/237 2003-09-03
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία τ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2015/70 2015-09-22
Κύρωση της Συμφωνίας για Συνεργασία σε Εσωτερικά Θέματα μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας και της Διοικητικής Συμφωνίας για τη Συνεργασία στον Τομέα της Δημόσιας Διοίκησης και της Μεταρρύθμιση [...] Νόμος 2008/3673 2008-07-10
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προεδρικό Διάταγμα 1993/45 1993-02-16
Έγκριση του Μνημονίου Συνεργασίας στον τομέα της Παιδείας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα έτη 2005-2010 (Λευκωσία, 7 Μαρτίου 2005). Απόφαση 2005/Φ.0544/ΑΣ510/Μ.5719 2005-12-13
Συμπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Δ.210/1992 Α΄ 99). Προεδρικό Διάταγμα 1999/247 1999-10-04
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 565/1984 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση έργων σταθμών αυτοκινήτων (Ε.Υ.Δ.Ε.Σ.Α.), όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το Π.Δ/γμα 58/1994 (Α­ 45). Προεδρικό Διάταγμα 1998/2 1998-01-19
Οργάνωση και διαχείριση του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ (5 από 45 και 1 από 20). Προεδρικό Διάταγμα 1998/14 1998-02-09
΄Οργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τη «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΔΕΠΟΣ Α.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2003/221 2003-07-18
Κύρωση του Πρωτοκόλλου Προθέσεων μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης/Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χειρισμού Καταστάσεων Έκτακτων Αναγκών των Ηνωμέ [...] Νόμος 2002/3073 2002-12-04
Ανακοίνωση 2001/1/01.08.2001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 2001/1/01.08.2001 2001-08-01
Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών Ηλία Πλασκοβίτη. Προεδρικό Διάταγμα 2001/141 2001-06-20
Συμφωνία 1997/1/09.10.1997 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Συμφωνία 1997/1/09.10.1997 1997-10-09
Ανακοίνωση 1997/1/15.01.1997 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1997/1/15.01.1997 1997-01-15
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 394/1994 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων έργων Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ Α" 219) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Προεδρικό Διάταγμα 1997/216 1997-08-25