ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ


Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανακοίνωση 1992/2/02.06.1992 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1992/2/02.06.1992 1992-06-02
Ανακοίνωση 1998/3/18.06.1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/3/18.06.1998 1998-06-18
Κύρωση της Συμφωνίας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για διεθνείς οδικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων. Νόμος 2004/3225 2004-02-02
Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 1999 που τροποποιεί τη Σύμβαση σχετικά με τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές (CΟΤΙF) της 9ης Μαΐου 1980. Νόμος 2008/3646 2008-02-29
Ανακοίνωση 1997/1/03.07.1997 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1997/1/03.07.1997 1997-07-03
Ανακοίνωση 2005/1/13.12.2005 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 2005/1/13.12.2005 2005-12-13
Ανακοίνωση 1998/Φ.0546/61/ΑΣ650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/Φ.0546/61/ΑΣ650 1998-10-12
Ανακοίνωση 2004/1/09.07.2004 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 2004/1/09.07.2004 2004-07-09
Ανακοίνωση 2003/1/02.09.2003 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 2003/1/02.09.2003 2003-09-02
Ανακοίνωση 2003/Φ.0544/9/ΑΣ90 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 2003/Φ.0544/9/ΑΣ90 2003-03-18
Ανακοίνωση 2001/1/05.04.2001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 2001/1/05.04.2001 2001-04-05
Ανακοίνωση 1996/1/01.08.1996 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1996/1/01.08.1996 1996-08-01
Ανακοίνωση 1996/2/11.09.1996 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1996/2/11.09.1996 1996-09-11
Ανακοίνωση 1997/2/21.10.1997 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1997/2/21.10.1997 1997-10-21
Ανακοίνωση 1999/2/06.04.1999 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1999/2/06.04.1999 1999-04-06
Έγκριση του Πρωτοκόλλου διαπραγματεύσεων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τις διεθνείς οδικές μεταφορές. Μόσχα 3.4.1997. Απόφαση 1997/Φ.0544/3/ΑΣ270/Μ.4694 1997-07-03
Ανακοίνωση 2016/0544/Μ.6875/ΑΣ288 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 2016/0544/Μ.6875/ΑΣ288 2016-06-03
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Συνόδου της Μικτής Ελληνοσερβικής Επιτροπής για τις οδικές μεταφορές. Απόφαση 2015/Φ.0544/Μ.6738/ΑΣ388 2015-01-23
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Μικτής Επιτροπής για τις οδικές μεταφορές μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών της Δημοκρατίας της Αλβανίας (Τίρανα, 29/01/2016). Απόφαση 2016/0544/Μ.6861/ΑΣ189 2016-06-09
Οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Νόμος 2010/3887 2010-09-30
Έγκριση του Πρωτοκόλλου Συνάντησης της Μεικτής Ελληνο-Τουρκικής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών. Απόφαση 2008/Φ.0544/Μ.6143/ΑΣ368 2008-06-30
Έγκριση του Πρωτοκόλλου Συνάντησης της Μεικτής Επιτροπής Μεταφορών Ελλάδας-Ουκρανίας» (Αθήνα, 5-6 Μαρτίου 2013). Απόφαση 2014/0544/Μ.6683/ΑΣ48 2014-03-05
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για τις Θαλάσσιες Μεταφορές. Νόμος 2016/4363 2016-02-01
_ (2) Έγκριση Πρωτοκόλλου συνομιλιών της Ελληνοαυστριακής Επιτροπής διεθνών οδικών μεταφορών. Απόφαση 1993/Φ.0544/4/ΑΣ321/Μ.4242 1993-08-24
Ανακοίνωση 1997/1/21.10.1997 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1997/1/21.10.1997 1997-10-21
«Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 8ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-τουρκικής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών Επιβατών και Εμπορευμάτων που υπογράφηκε στην Άγκυρα στις 1.11.1996». Απόφαση 1997/Φ.0544/4/ΑΣ66/Μ.4663 1997-04-07
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/106/ΕΟΚ της 7ης Δεκεμβρίου 1992 «Θέσπιση Κοινών Κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των Κρατών Μελών» (ΕΕL 3 [...] Προεδρικό Διάταγμα 1995/431 1995-11-24
Έγκριση Πρωτοκόλλου 1ης Συνόδου Μικτής Ελληνοαλβανικής Επιτροπής οδικών μεταφορών. Ιωάννινα, 23.8.1995. Απόφαση 1995/Φ.0544/2/ΑΣ690/Μ.4517 1995-11-14
Κύρωση της Συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της, αφ’ ενός και αφ’ ετέρου της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Νόμος 2004/3266 2004-09-30
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σε θέματα διεθνών οδικών μεταφορών. Νόμος 2005/3311 2005-02-15
«Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Ρουμανικής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών». Απόφαση 1999/Φ.0544/5/ΑΣ297/Μ.4974 1999-07-08
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Μικτής Επιτροπής Διεθνών Οδικών Μεταφορών Ελλάδας - Αλβανίας» (Τίρανα, 9-10 Φεβρουαρίου 2006). Απόφαση 2006/0544/Μ.5909/ΑΣ.595 2006-08-03
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 6ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Κυπριακής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών». Αθήνα, 16. 11. 2001. Απόφαση 2002/Φ.0544/2/ΑΣ926/Μ.5333 2002-02-25
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της συνάντησης της Μικτής Επιτροπής των Αντιπροσωπειών της Δημοκρατίας της Σερβίας και της Δημοκρατίας της Ελλάδας σχετικά με διεθνή οδική μεταφορά» (Βελιγράδι, 25 -26 Σεπτεμβρίου 2008). Απόφαση 2009/Φ.0544/Μ.6199/ΑΣ739 2009-04-15
Έγκριση Πρωτοκόλλου 14ης Συνόδου Μικτής Ελληνο-Τσεχοσλοβακι-κής Επιτροπής διεθνών οδικών μεταφορών» (Αθήνα 25.6.1992). Απόφαση 1992/Φ.0544/2/ΑΣ.488/Μ.4155/6/ 1992-08-28
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 10ης Συνόδου της Μόνιμης Ελληνοβουλγαρικής Υποεπιτροπής Μεταφορών. Απόφαση 1998/Φ.0544/2/ΑΣ611/Μ.4863 1998-10-29
Έγκριση Πρωτοκόλλου 16ης Συνόδου Μικτής Ελληνο-Ρουμανικής Επιτροπής διεθνών Οδικών Μεταφορών, επιβατών και εμπορευμάτων, Αθήνα, 25.7.1996. Απόφαση 1996/Φ.0544/2/ΑΣ661/Μ.4625 1996-12-11
Έγκριση Πρωτοκόλλου 14ης Συνόδου Μικτής Ελληνο-Ρουμανικής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών» Αθήνα, 20.7.1994. Απόφαση 1994/1/15.11.1994 1994-11-15
ΑΠ.Φ.0544/ΑΣ 610/Μ. 5647 «Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της Μεικτής Επιτροπής επί θεμάτων Οδικών Μεταφορών Επιβατών και Εμπορευμάτων μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σερβίας και Μαυροβουνίου» Βελιγράδι, 29.4.2004 Απόφαση 2004/1/04.08.2004 2004-08-04
Απόφαση 1990//ΑΣ426/5/ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1990//ΑΣ426/5/ 1990-02-05
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 7ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Τουρκικής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 14.10.1994. Απόφαση 1995/Φ.0544/9/ΑΣ180/Μ.4409 1995-03-17
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τυνησίας στον τομέα οδικών μεταφορών προσώπων και εμπορευμάτων και διαμετακόμισης. Νόμος 2004/3267 2004-09-30
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 147) και προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβ [...] Νόμος 2011/4028 2011-11-11
Καθορισμός του Δήμου Ν.· Φιλαδέλφειας ως νέας έδρας της «Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.». Προεδρικό Διάταγμα 1992/281 1992-08-28
΄Εγκριση του Πρωτοκόλλου της Μικτής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών Ελλάδας -Ουκρανίας» (Κίεβο, 13-14 Οκτωβρίου 2011). Απόφαση 2012/Φ.0544/Μ.6520/ΑΣ124 2012-11-23
Πράξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής αριθ. 19/23.9.1999 (Άρθρο 12 του Ν. 2548/97) Διευκρίνιση διατάξεων της Πράξης ΣΝΠ 13/16.4.99 "Υποχρεωτικές καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος από πιστωτικά ιδρύματα των οποίων η πιστωτική επέκταση υπερβαίνει π [...] Απόφαση 1999/1/04.10.1999 1999-10-04
Απόφαση 1992/Φ.0544/2/ΑΣ489/Μ.4145/7/ΈγκρισηΠρωτοκόλλου12ηςΣυνόδουΜικτήςΕλληνο-ΡουμανικήςΕπιτροπήςδιεθνώνοδικώνμεταφορών/Αθήνα27.5.1992/. (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1992/Φ.0544/2/ΑΣ489/Μ.4145/7/ΈγκρισηΠρωτοκόλλου12ηςΣυνόδουΜικτήςΕλληνο-ΡουμανικήςΕπιτροπήςδιεθνώνοδικώνμεταφορών/Αθήνα27.5.1992/. 1992-08-28
Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 77/1998 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1996 σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγι [...] Προεδρικό Διάταγμα 2004/223 2004-11-02
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Οργανισμού Διοικήσεως και Λειτουργίας του Νοσοκομείου της Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ». Προεδρικό Διάταγμα 1995/412 1995-11-15
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης επί των Διεθνών Οδικών Μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων. Νόμος 2006/3466 2006-06-21
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λιθουανικής Δημοκρατίας για διεθνείς οδικές επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές. Νόμος 1996/2373 1996-02-28
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Μεικτής Επιτροπής μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών της Δημοκρατίας της Αλβανίας μετά του Παραρτήματος αυτού και των συνημμένων διευ [...] Απόφαση 2003/Φ.0544/4/ΑΣ356/Μ.5545 2003-12-16
Έγκριση Πρωτοκόλλου 16ης Συνόδου της Ελληνο-Τσεχικής Μικτής Επιτροπής Διεθνών Οδικών Μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων, Αθήνα, 17.5.1996. Απόφαση 1996/Φ.0544/4/ΑΣ702/Μ.4627 1996-12-11
Έγκριση Πρωτοκόλλου της Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Μολδαβικής Επιτροπής Διεθνών Οδικών Μεταφορών. Σισινιόβ, 3.4.1996. Απόφαση 1996/Φ.0544/2/ΑΣ710/Μ.4606 1996-12-11
Απόφαση 1991/Φ.0544/2/ΑΣ283/Μ.016'/4/ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1991/Φ.0544/2/ΑΣ283/Μ.016'/4/ 1991-06-21
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές. Νόμος 1997/2507 1997-06-11
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας για διεθνή οδική μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων. Νόμος 1998/2649 1998-11-03
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουκρανίας για διεθνείς οδικές επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές. Νόμος 1997/2506 1997-06-11
Τροποποίηση του Π.Δ. 355/94 (Α" 189) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα» όπως [...] Προεδρικό Διάταγμα 1998/106 1998-05-05
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Μικτής Ελληνο-Λιθουανικής Επιτροπής οδικών μεταφορών». Βίλνιους, 11. 10. 2001. Απόφαση 2002/Φ.0544/2/ΑΣ958/Μ.5341 2002-04-18
Σύσταση θέσεων ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.)». Προεδρικό Διάταγμα 2007/229 2007-11-23
Έγκριση του Πρωτοκόλλου Μικτής Επιτροπής μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και Μεταφορών της Δημοκρατίας της Αλβανίας» (Τίρανα, 20/12/2012). Απόφαση 2013/0544/Μ.6566/ΑΣ84 2013-02-12
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Μεικτής Επιτροπής μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών της Δημοκρατίας της Αλβανίας (Αθήνα, 14.11.2014). Απόφαση 2015/0544/Μ.6767/ΑΣ482 2015-01-19
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας σε σχέση με τις διεθνείς οδικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων. Νόμος 1998/2597 1998-03-24
Αριθ. Φ. 0544/2/ΑΣ 239/Μ. 5120 Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 9ης Συνόδου της Μικτής Ελληνοτουρκικής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών. Απόφαση 2000/1/05.10.2000 2000-10-05
Κύρωση της Συμφωνίας στον τομέα της εκπαίδευσης στις αεροπορικές μεταφορές μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας. Νόμος 2002/3039 2002-08-09
Έγκριση του Πρακτικού της Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Τυνησιακής Επιτροπής στον τομέα των οδικών μεταφορών προσώπων και εμπορευμάτων και διαμετακόμισης» (Τύνιδα, 28-29 Μαρτίου 2007). Απόφαση 2007/Φ.0544/Μ.6069/ΑΣ653 2007-10-22
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν για διεθνείς οδικές επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές. Νόμος 1999/2757 1999-11-19
(1 ) Περί προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας αρ. Ρ8/361/ΕΟΚ και της οδηγίας 92/122/ΕΟΚ σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων. Προεδρικό Διάταγμα 1993/96 1993-03-23
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Μικτής Επιτροπής μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Υποδομών και Ενέργειας της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Απόφαση 2018/Φ.0544/Μ.7137/ΑΣ26310 2018-06-26
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα. Προεδρικό Διάταγμα 1994/355 1994-11-15
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Καζακστάν επί των διεθνών οδικών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων. Νόμος 2004/3224 2004-02-02
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Λιβάνου επί των διεθνών οδικών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων μετά των ανταλλαγεισών ρηματικών διακοινώσεων. Νόμος 2005/3314 2005-02-22
Έγκριση του Παραρτήματος στο Πρωτόκολλο της Μεικτής Επιτροπής μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και Μεταφορών της Δημοκρατίας της Αλβανίας, [...] Απόφαση 2013/Φ.0544/Μ.6632/ΑΣ356 2013-09-03
«Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Μικτής Ελληνο-Λεττονικής Επιτροπής Διεθνών οδικών μεταφορών». Ρήγα, 9. 10.2001. Απόφαση 2002/Φ.0544/2/ΑΣ959/Μ.5342 2002-04-18
Λήψη μέτρων σε εκτέλεση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 684/92 του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 1992, που αφορά τις διεθνείς οδικές επιβατικές μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν μεταξύ των Κρατών μελών του Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και συμμόρφωση προς τις δια [...] Προεδρικό Διάταγμα 1996/160 1996-06-14
Μερική εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στις Θαλάσσιες Μεταφορές στο εσωτερικό των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προεδρικό Διάταγμα 1994/215 1994-08-30
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Μικτής Επιτροπής μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών της Δημοκρατίας της Αλβανίας. (Αθήνα, 16-17 Οκτωβρίου 2008). Απόφαση 2009/Φ.0544/Μ.6203/ΑΣ.759 2009-02-03
Έγκριση των Πρωτοκόλλων της 3ης και 4ης Συνόδων της Μικτής Ελληνο-Κυπριακής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών. Απόφαση 1997/Φ.05440/2/ΑΣ64/Μ.3895-4662 1997-02-26
Κύρωση της Συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας. Νόμος 2007/3590 2007-07-19
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/50/ΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων. Προεδρικό Διάταγμα 1999/256 1999-10-11
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λεττονίας για τη διεθνή οδική μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων. Νόμος 1998/2591 1998-03-18
Σύσταση Οργανικής Μονάδας στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων 'Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. Προεδρικό Διάταγμα 1991/293 1991-07-03
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 19ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Ελληνο - Βουλγαρικής Επιτροπής οικονομικής και επιστημονικο - τεχνικής συνεργασίας. (Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 1999) Απόφαση 1999/Φ.0544/2/ΑΣ577/Μ.5018 1999-12-15
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας για διεθνή οδική μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων. Νόμος 2002/2995 2002-03-28
Κύρωση της Συμφωνίας για την ίδρυση ενός σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής απόδοσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Νόμος 2009/3740 2009-02-06
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές. Νόμος 2007/3591 2007-07-19
Έγκριση του Οργανισμού του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης. Προεδρικό Διάταγμα 1997/173 1997-07-10
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Χανίων. Προεδρικό Διάταγμα 1999/10 1999-01-29
Προσαρμογή της νομοθεσίας προς τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου της 7.12.92 για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των Κρατών μελών (θαλάσσιες ενδομεταφ [...] Προεδρικό Διάταγμα 1997/113 1997-05-28
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1799 (2008) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Λ.Δ. Κονγκό. Απόφαση 2008/Φ3400.15/11/ΑΣ330 2008-03-21
Μετονομασία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου και καθορισμός ειδικεύσεων του ενιαίου πτυχίου του τμήματος. Προεδρικό Διάταγμα 1995/404 1995-11-06
Απαλλαγή των πλοίων, που φέρουν σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, από την υποχρεωτική πλοήγηση. Προεδρικό Διάταγμα 2007/130 2007-07-30
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Α/263). Προεδρικό Διάταγμα 2002/100 2002-04-23
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης (Μemοrandum οf Understanding) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας σχετικά με τη συνεργασία με το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικ [...] Νόμος 2009/3793 2009-09-04
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λεττονίας για τις θαλάσσιες μεταφορές. Νόμος 2003/3101 2003-01-29
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2008 «σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκη [...] Προεδρικό Διάταγμα 2011/39 2011-05-06
Κύρωση της Συμφωνίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν Νόμος 2011/3950 2011-04-12
Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις. Νόμος 2013/4199 2013-10-11
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 12ης Συνόδου της Μόνιμης Έλληνο-Βουλγαρικής Υποεπιτροπής Μεταφορών. Αθήνα, 31.10.2001. Απόφαση 2002/Φ.0544/2/ΑΣ89/Μ.5355 2002-04-12
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας για τις θαλάσσιες μεταφορές. Νόμος 2002/3018 2002-06-05
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2002/3047 2002-08-27
Κύρωση Συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Νόμος 1996/2419 1996-07-03
Κύρωση της Σύμβασης για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων στις Διεθνείς Αεροπορικές Μεταφορές. Νόμος 2002/3006 2002-04-22
Απόφαση 1990/Ο544/6/ΑΣ360/Μ.3896/2/ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1990/Ο544/6/ΑΣ360/Μ.3896/2/ 1990-12-20
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Μικτής Επιτροπής μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών της Δημοκρατίας της Αλβανίας. (Τίρανα, 6 Απριλίου 2001) Απόφαση 2001/Φ.0544/4/ΑΣ434/Μ.5256 2001-09-26
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 17ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Ελληνο-βουλγαρικής Επιτροπής οικονομικής και επιστημονικο-τεχνικής συνεργασίας (Αθήνα, 18.4.1995). Απόφαση 1996/Φ.0544/2/ΑΣ674/Μ.4470/3/ 1996-07-30
Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης για τη συντονισμένη ανάπτυξη του Οδικού Δακτυλίου του Ευξείνου Πόντου. Νόμος 2008/3703 2008-10-08
Κύρωση της Σύμβασης και του Πρόσθετου σε αυτήν Πρωτοκόλλου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας σχετικά με την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί της ωφέλειας από κεφάλαιο. Νόμος 2009/3742 2009-02-13
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν για την αμοιβαία προστασία και προώθηση των επενδύσεων και των ρηματικών διακοινώσεων σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 1 π [...] Νόμος 2008/3643 2008-02-14
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος που προκύπτει από την εκμετάλλευση αεροσκαφών στις διεθνείς αερομεταφορές. Νόμος 2007/3529 2007-02-23
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για τη διεθνή οδική μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων. Νόμος 1999/2695 1999-03-23
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2002/3084 2002-12-16
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Πρώτης Συνόδου της Ελληνο-Πολωνικής Μικτής Επιτροπής. (Πρόγραμμα εργασίας για τα έτη 2001 - 2002). Βαρσοβία, 8.11.2000. Απόφαση 2001/Φ.0544/4/ΑΣ85/Μ.5208 2001-05-18
Κανονισμός Λειτουργίας της Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας. Προεδρικό Διάταγμα 2010/103 2010-10-12
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας σε σχέση προς τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2009/3795 2009-09-04
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/103/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ης Νοεμβρίου 2006, για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της πολιτικής μεταφορών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Προεδρικό Διάταγμα 2008/38 2008-04-21
Ανακοίνωση 1995/1/05.12.1995 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1995/1/05.12.1995 1995-12-05
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 103/1999 "Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την Οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998" (Α΄ 110) όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του με το π.δ. 309/2003 (Α΄ 261), σε συμ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2005/66 2005-04-27
Έγκριση του Πρακτικού της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής της 7ης Μικτής Διϋπουργικής Συνόδου Ελλάδος - Μεγάλης Σοσιαλιστικής Λαϊκής Λυβικής Αραβικής Τζαμαχιρίας» Αθήνα, 25.6.1999. Απόφαση 1999/Φ.0544/2ΑΣ630/Μ.5023 1999-12-08
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Λιβάνου για την οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 1998/2635 1998-07-10
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν για την οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 1998/2586 1998-03-13
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων. Νόμος 2002/3011 2002-05-01
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την Εμπορική Ναυτιλία. Νόμος 2010/3857 2010-07-01
Κύρωση της Συμφωνίας οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας. Νόμος 2010/3859 2010-07-12
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 5ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Κυπριακής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών. (Λευκωσία 10.11.2000) Απόφαση 2001/Φ.0544/2/ΑΣ59/Μ.5213 2001-06-11
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κένυας για οικονομική και τεχνική συνεργασία. Νόμος 2001/2905 2001-04-12
Κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για την εμπορική ναυτιλία. Νόμος 2001/2967 2001-12-06
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΡLΟ) για την Παλαιστινιακή Εθνική Αρχή για οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 2001/2904 2001-04-12
Έγκριση Πρωτοκόλλου για τη σύσταση και λειτουργία Μικτής Ελληνο-Αλβανικής Επιτροπής για την προώθηση των διμερών σχέσεων (Άγιοι Σαράντα, 9.4.1993). Απόφαση 1994/Φ.054/4229 1994-04-18
Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων μηχανικών και των πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στα αντικείμενα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Προεδρικό Διάταγμα 2009/44 2009-04-08
Τροποποίηση του Π.Δ. 237/1991 «Τροποποίηση του Π.Δ, 367/89 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αφορούν το βάρος, τις διαστάσεις και ορισμένα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά ορισμένων οδικών ο [...] Προεδρικό Διάταγμα 1993/22 1993-02-05
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1768 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Λ.Δ. του Κονγκό. Απόφαση 2007/1/13.09.2007 2007-09-13
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας σχετικά με την ίδρυση Προξενικών Αρχών. Νόμος 2007/3564 2007-05-25
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 2ης Συνόδου της Μικτής Διϋπουργικής Επιτροπής οικονομικής, βιομηχανικής, επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας Ελλάδος - Αρμενίας. Απόφαση 1999/Φ.0544/2/ΑΣ298/Μ.4977 1999-11-10
Κύρωση της Συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της δημοκρατίας της Εσθονίας. Νόμος 1998/2573 1998-02-04
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και περιουσίας. Νόμος 1998/2659 1998-12-01
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κροατίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 1998/2653 1998-11-03
Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις. Νόμος 2014/4233 2014-01-29
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας για τις θαλάσσιες μεταφορές. Νόμος 2002/2994 2002-03-28
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος Νόμος 2005/3331 2005-04-06
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως. Προεδρικό Διάταγμα 1995/455 1995-12-29
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για την εμπορική ναυτιλία και συναφή ναυτιλιακά Θέματα. Νόμος 1999/2704 1999-04-08
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αρμενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2002/3014 2002-05-02
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, «σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοπ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2008/74 2008-06-18
Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γι" αυτές τις μεταφορές (ΑΤΡ) που υπογράφηκε στη Γενεύη την 1η Σεπτεμβρίου 1970. Νόμος 1992/2006 1992-02-04
Κύρωση Συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Κυβέρνησης της, Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας. Νόμος 1997/2486 1997-05-16
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων. Νόμος 2004/3291 2004-11-26
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για τη συμμετοχή στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.). Νόμος 2004/3248 2004-07-01
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Καζακστάν για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων. Νόμος 2003/3135 2003-04-14
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων. Νόμος 2003/3210 2003-12-24
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Ισπανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2002/3015 2002-05-02
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος. Νόμος 2002/3009 2002-04-25
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φορολογικής διαφυγής σε σχέση με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2002/3046 2002-08-27
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φορο διαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2010/3821 2010-02-16
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2002/3085 2002-12-16
Έγκριση του Μνημονίου κατανοήσεως της Τετάρτης Υπουργικής Συνόδου της Τριμερούς συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Αθήνα, 8 Μαρτίου 2001. Απόφαση 2001/Φ.0544/3/ΑΣ273/Μ.5240 2001-10-17
Έγκριση του Πρακτικού της 5ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Μαροκινής Επιτροπής οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας. Αθήνα, 10.11.2000. Απόφαση 2001/Φ.0544/3/ΑΣ858/Μ.5188 2001-08-03
Κύρωση της Συμφωνίας Πλαίσιο (Framewοrk Αgreement) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού «ΑΤΗΕΝΑ», που αφορά στις υπηρεσίες μετακινήσεων και μεταφορών που παρέχονται από το Πολυεθνικό Συντονι [...] Νόμος 2009/3767 2009-07-01
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λετονίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2005/3318 2005-02-23
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Τρίτης Συνόδου της Μικτής Υπουργικής Επιτροπής οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Αθήνα 17.7.1998. Απόφαση 1999/1/08.04.1999 1999-04-08
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κούβας για την οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 1998/2585 1998-03-13
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Καζακστάν για οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 2003/3119 2003-03-04
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας για την Οικονομική, Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία και τη συνεργασία σε θέματα καινοτομίας. Νόμος 2011/3958 2011-04-20
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ουγκάντα για την οικονομική, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 2001/2914 2001-05-23
Κύρωση του Πρωτοκόλλου, με βάση το άρθρο Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη Σύμβαση σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα, καθώς και σ [...] Νόμος 2001/2908 2001-05-02
Κύρωση της Συμφωνίας Οικονομικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Νόμος 2009/3799 2009-09-04
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 2008/3695 2008-08-25
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄231) «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996», όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/20 [...] Προεδρικό Διάταγμα 2012/121 2012-11-05
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την οικονομική, βιομηχανική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 1993/2140 1993-05-28
Έγκριση Πρωτοκόλλου 5ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Αλβανικής Διυπουργικής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής, Τεχνικής και Επιστημονικής Συνεργασίας. Απόφαση 1995/Φ.0544/4/ΑΣ565/Μ.4495 1995-12-29
Οργάνωση και στελέχωση της Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας της ΥΠΑ. Προεδρικό Διάταγμα 2007/150 2007-08-13
Κανονισμός για την ασφαλή μεταφορά χύμα πετρελαίου χύμα υγρών χημικών και χύμα υγροποιημένων αερίων με δεξαμενόπλοια. Προεδρικό Διάταγμα 1998/146 1998-05-22
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 2ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Αιγυπτιακής επιτροπής οικονομικής και Τεχνικής συνεργασίας. Απόφαση 1992/1/03.08.1992 1992-08-03
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1 ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής οικονομικής συνεργασίας Ελλάδος Κροατίας " Αθήνα, 19.9.2000. Απόφαση 2001/Φ.0544/3/ΑΣ723/Μ5171 2001-03-27
Αριθ. Φ. 0544/2/ΑΣ 716/Μ 5154 ΄Εγκριση του Μνημονίου κατανοήσεως της Τετάρτης Συνάντησης της Επιτροπής Βιομηχανίας, Τεχνολογίας και Οικονομίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Τεχε [...] Απόφαση 2001/1/08.02.2001 2001-02-08
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας Ελλάδος - Σλοβακίας. Μπρατισλάβα, 16.12.1999. Απόφαση 2001/Φ.0544/4/ΑΣ283/Μ.5096 2001-01-31
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων. Νόμος 2016/4362 2016-02-01
Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αφ’ ενός και της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Κυπρια­κής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου τ [...] Νόμος 2008/3657 2008-04-15
Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους, αφ’ενός, και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, αφ’ετέρου, μετά των Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, της Τελικής Πράξης και Δηλώσεων αυτής. Νόμος 2010/3856 2010-07-01
Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας αφ’ ετέρου, μετά του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης αυτής Νόμος 2009/3744 2009-02-13
(1) Μετονομασία θέσης στο Νομό Αχαΐας. Προεδρικό Διάταγμα 1992/319 1992-09-30
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδια­φυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2010/3826 2010-02-25
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2005/3330 2005-04-06
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2006/3484 2006-08-07
Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφο­ρές και άλλες διατάξεις. Νόμος 2006/3446 2006-03-10
Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Νόμος 1992/2027 1992-04-03
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος. Νόμος 2004/3228 2004-02-09
Κύρωση της Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Νόμος 2011/3974 2011-05-26
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος. Νόμος 2010/3823 2010-02-16
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αυστρίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε σχέση προς τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2008/3724 2008-12-15
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Μεξικού για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους του εισοδήματος και του κεφαλαίου. Νόμος 2005/3406 2005-10-25
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 18ης Συνόδου της Μεικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής και Τεχνικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρουμανίας (Βουκουρέστι, 22 Φεβρουαρίου 2006). Απόφαση 2006/Φ.0544/Μ.5852/ΑΣ231 2006-10-02
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων. Νόμος 1998/2563 1998-01-13
Απόφαση 2094 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Απόφαση 2013/Φ.4980/ΑΣ15595 2013-04-12
Γενική Γραμματεία Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων. Προεδρικό Διάταγμα 2002/151 2002-06-05
Κύρωση Συµφωνίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας για την ενθάρρυνση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων. Νόμος 1991/1972 1991-11-20
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2012/50 2012-04-27
«Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 15ης Συνόδου της Διακυβερνητικής Μικτής Ελληνο - ρουμανικής Επιτροπής οικονομικής, βιομηχανικής και τεχνολογικής συνεργασίας» Αθήνα, 15.5.1997 Απόφαση 1997/Φ.0544/4/ΑΣ358/Μ.4719 1997-10-08
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων και του προσαρτημένου σε αυτήν Πρωτοκόλλου. Νόμος 1999/2761 1999-11-23
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για την εμπορική ναυτιλία. Νόμος 1998/2574 1998-02-04
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και ωφέλειας από κεφάλαιο. Νόμος 2004/3300 2004-12-23
Προστασία των συνδικαλιστικών δικαιωµάτων και του κοινωνικού συνόλου, οικονοµική αυτοτέλεια του συνδικαλιστικού κινήµατος Νόμος 1990/1915 1990-12-28
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συμφωνίας Υποδοχής μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δη [...] Νόμος 2018/4542 2018-06-01
Σύσταση διπλώματος Προϊσταμένου Αρχιθαλαμηπόλου Εμπορικού Ναυτικού, ειδικά προσόντα υποψηφίων για την απόκτησή του και παρεχόμενο από αυτό δικαίωμα υπηρεσίας στα πλοία. Προεδρικό Διάταγμα 2000/133 2000-04-07
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβου­λίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996» (Α΄ 231), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/2009 [...] Προεδρικό Διάταγμα 2013/156 2013-11-07
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας Σλοβενίας για οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 2003/3118 2003-03-04
Σύσταση Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2011/7/28-4-2011 2011-05-04
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορώ [...] Νόμος 2011/3923 2011-03-09
Τροποποίηση του Β. Δ/τος 70/1971 «περί ειδικών προσόντων υποψηφίων προς απόκτησιν αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος κλάδου προσωπικού Γενικών Υπηρεσιών» (Α" 32). Προεδρικό Διάταγμα 1992/30 1992-02-05
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Γεωργίας για την οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 1996/2411 1996-06-17
Τροποποίηση του ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α") «περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων» και άλλες διατάξεις». Νόμος 1996/2446 1996-12-19
Έγκριση του Πρακτικού Ελλάδος - Τσεχίας για θέματα διμερούς οικονομικής συνεργασίας. Πράγα, 14.12.1999. Απόφαση 2001/Φ.0544/4/ΑΣ282/Μ.5095 2001-01-31
Κύρωση του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφο [...] Νόμος 2016/4435 2016-11-17
Απόφαση 2270 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Απόφαση 2016/Φ.4980/ΑΣ21343 2016-05-18
Σύσταση και αναδιάρθρωση περιφερειακών κτηνιατρικών υπηρεσιών Υπουργείου Γεωργίας. Προεδρικό Διάταγμα 1997/282 1997-10-08
Κύρωση της Συμφωνίας οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ Νόμος 2009/3786 2009-08-07
Κύρωση της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφ’ ενός και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφ’ ετέρου. Νόμος 2009/3736 2009-01-30
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 53/2004 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και τη θέσ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2008/166 2008-11-04
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Μαυρικίου για οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 1997/2473 1997-04-18
Ρύθμιση θεμάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Προεδρικό Διάταγμα 1993/409 1993-10-05
Ίδρυση Κλινικών στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού τους. Προεδρικό Διάταγμα 1993/292 1993-08-03
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Κορίνθου. Προεδρικό Διάταγμα 1995/219 1995-06-19
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για την οικονομική, βιομηχανική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 1995/2316 1995-06-19
Έγκριση του Πρωτοκόλλου δεύτερης Συνάντησης της Μεικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής για Οικονομική και Τεχνολογική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας-Γεωργίας (Τιφλίδα, 28.10.2004) Απόφαση 2005/Φ.0544/ΑΣ1082/Μ.5680 2005-02-15
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 16ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-βουλγαρικής Επιτροπής για την συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολο­γίας. (Σόφια, 5 Απριλίου 2005). Απόφαση 2005/Φ.0544/ΑΣ618/Μ.5729 2005-11-17
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Αιθιοπίας για οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 1999/2764 1999-11-30
Κύρωση της Συμφωνίας για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Περού. Νόμος 1999/2701 1999-04-07
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την οικονομική, τεχνολογική και επιστημονική συνεργασία. Νόμος 1999/2692 1999-03-15
Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. Νόμος 1999/2702 1999-04-07
Κύρωση της Συμφωνίας - Πλαισίου περί Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών αυτής, αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφ" ετέρου. Νόμος 1999/2770 1999-12-13
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Σουρινάμ για την οικονομική, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 1999/2775 1999-12-24
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/79/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας του ιπταμένου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας. Προεδρικό Διάταγμα 2006/1 2006-01-04
Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις. Νόμος 2018/4568 2018-10-11
Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε [...] Νόμος 2017/4465 2017-04-04
Κύρωση της Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ" ενός, και της Δημοκρατίας του Καζακστάν, αφ" ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης και των Κοινών Δηλώσεων. Νόμος 1998/2567 1998-01-13
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας για τη συμμετοχή σουηδικού στρατιωτικού ή πολιτικού προσωπικού στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης [...] Νόμος 2003/3179 2003-09-10
Εφαρμογή της απόφασης 2094 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2015/6 2015-01-13
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 2ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής οικονομικής συνεργασίας Ελλάδος - Κροατίας, Ζάγκρεμπ, 18.5.2001. Απόφαση 2002/Φ.0544/4/ΑΣ512/Μ.5266 2002-04-08
Έγκριση προγράμματος για την πολιτιστική εκπαιδευτική και επιστημονική συνεργασία μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για τα έτη 2001 - 2004 (Αμμάν, 4.7.2001). Απόφαση 2002/Φ.0544/3/ΑΣ658/Μ.5300 2002-03-05
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 17ης Συνόδου της Διακυβερνητικής Μικτής Ελληνο-Ρουμανικής Επιτροπής οικονομικής, βιομηχανικής και τεχνολογικής συνεργασίας (Αθήνα, 12.7.2000). Απόφαση 2001/Φ.0544/4/ΑΣ632/Μ.5153 2001-07-10
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων. Νόμος 2008/3644 2008-02-14
Κύρωση Συμφωνίας της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Ουκρανίας για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων και άλλες διατάξεις. Νόμος 1995/2317 1995-06-19
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις Οδηγίες 91/440/ΕΟΚ και 95/18/ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν με τις οδηγίες 2001/12/ΕΚ και 2001/13/ΕΚ, αντιστοίχως και της οδηγίας 2001/14/ΕΚ για την ανάπτυξη των Κοινοτικών σιδηροδρόμων, τις άδειες σε σιδηροδρομικές [...] Προεδρικό Διάταγμα 2005/41 2005-03-07
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Ισραήλ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος. Νόμος 1998/2572 1998-01-13
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος. Νόμος 2010/3820 2010-02-16
Κύρωση Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών -Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας αφ" ετέρου μετά της Τελικής Πράξης αυτής. Νόμος 1996/2421 1996-07-04
Κύρωση Ευρωπαϊκών Συμφωνιών για την εγκαθίδρυση σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφ"ενός και 1) της Τσεχικής Δημοκρατίας και 2) της Σλοβακικής Δημοκρατίας αφετέρου. Νόμος 1994/2253 1994-11-18
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κορέας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής σε σχέση με τους φόρους εισοδήματος. Νόμος 1998/2571 1998-01-13
Κύρωση της Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ" ενός, και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, αφ" ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης και των Κοινών Δηλώσεων και Επιστολών. Νόμος 1998/2566 1998-01-13
Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις Νόμος 2016/4441 2016-12-06
Εφαρμογή της απόφασης 2270 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2018/3 2018-01-18
Κύρωση της Συμφωνίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, μετά της Τελικής Πράξεως αυτής και των Κοινών Δηλώσεων των συμβαλλομένων μερών της Συμφωνίας. Νόμος 2011/3964 2011-04-29
Κύρωση Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αφ" ενός και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφ" ετέρου, μετά των Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, Τελικής Πράξης και Κοινών Δηλώσεων αυτής. Νόμος 1995/2310 1995-06-19
Κύρωση των Ευρωπαϊκών Συμφωνιών για την εγκαθίδρυση συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφ" ενός και 1. της Δημοκρατίας της Εσθονίας, 2. της Δημοκρατίας της Λεττονίας και 3. της Δημοκρατίας της Λιθουανίας αφ" ετέρου [...] Νόμος 1997/2498 1997-05-16
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων. Νόμος 1998/2660 1998-12-01
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβακίας για την οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 1998/2620 1998-06-23
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Λιβάνου για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων. Νόμος 1998/2607 1998-05-04
Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας. Προεδρικό Διάταγμα 1998/209 1998-07-15
Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύμβασης της Βαρκελώνης του 1976 «για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση» και των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου του 1980 «για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές. Νόμος 2002/3022 2002-06-19
Τροποποίηση αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/371 1996-09-20
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας για τις αεροπορικές μεταφορές. Νόμος 1996/2375 1996-03-07
Εφαρμογή της απόφασης 1896 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Απόφαση 2010/.Φ3400.15/1/ΑΣ15 2010-01-19
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 7ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο -Αλβανικής Διακυβερνητικής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής και Τεχνικο-επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Αθήνα, 27.10.1999. Απόφαση 2001/Φ.0544/4/ΑΣ351/Μ.5062 2001-05-21
Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 41/2005 (Α΄ 60), όπως ισχύει, για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2007/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23.10.2007 «για τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του Συμβου [...] Προεδρικό Διάταγμα 2009/149 2009-09-30
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις. Προεδρικό Διάταγμα 2012/6 2012-01-20
Δημοσίευση Απόφασης 2021 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., σχετικά με τη Λ.Δ. Κονγκό. Απόφαση 2012/Φ.3400.15/ΑΣ58775 2012-01-18
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Προεδρικό Διάταγμα 1993/410 1993-10-05
Ρυθμίσεις για την εξυγίανση της Τράπεζας Κρήτης Α.Ε. Νόμος 1995/2330 1995-08-22
Κύρωση Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συνταξιοδότηση κρατικών υπαλλήλων. Νόμος 1995/2291 1995-02-15
Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ). Προεδρικό Διάταγμα 1995/353 1995-09-12
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1771 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Λ.Δ. του Κονγκό. Απόφαση 2007/2/13.09.2007 2007-09-13
Διαλειτουργικότητα του συμβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος: Εναρμόνιση της Οδηγίας 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 (L 110/20.4.2000). Προεδρικό Διάταγμα 2005/139 2005-08-04
Τροποποίηση του π.δ. 88/1999 «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ» (Φ.Ε.Κ. 94 Α~) σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Προεδρικό Διάταγμα 2005/76 2005-05-19
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2017/131 2017-10-20
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Μικτής Διϋπουργικής Επιτροπής οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας Ελλάδος - Ουζμπεκιστάν. Απόφαση 1999/Φ.0544/2/ΑΣ216/Μ.4959 1999-07-09
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της ΕλληνοΚουβανικής Μικτής Οικονομικής Επιτροπής. (Αθήνα, 24 Ιουνίου 1998) Απόφαση 1999/Φ.0544/5/ΑΣ540/Μ.4846 1999-07-08
Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις. Νόμος 2017/4482 2017-07-25
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2002/15/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών» (L80/23.3.2002)». Προεδρικό Διάταγμα 2006/167 2006-08-22
Ίδρυση Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Προεδρικό Διάταγμα 2006/125 2006-07-07
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/117/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου. Προεδρικό Διάταγμα 2010/83 2010-09-03
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Χιλής για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων. Νόμος 1997/2478 1997-05-06
Ανακοίνωση 1993/1/30.12.1993 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1993/1/30.12.1993 1993-12-30
Κύρωση Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν αφ" ετέρου, της Τελικής Πράξης και των επισυναπτόμενων σε αυτή κοινών δηλώσεων και επιστολών. Νόμος 1997/2488 1997-05-16
Έγκριση Πρακτικού της 4ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Τυνησιακής Επιτροπής Οικονομικής και Τεχνικής Συνεργασίας. Τύνις 31.10.1992. Απόφαση 1993/Φ.0544/4/ΑΣ706/Μ4194 1993-03-23
Απόφαση 2375 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Απόφαση 2017/Φ.4980/ΑΣ54068 2017-10-31
Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη Νόμος 2010/3871 2010-08-17
Κύρωση Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας όσον αφορά τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 1994/2255 1994-11-18
Κύρωση Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρουμανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου μετά συνημμένου Πρωτοκόλλου. Νόμος 1995/2279 1995-01-26
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/28/ΕΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της διαθεσιμότητας στην αγορά και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (αναδιατύπωση). Προεδρικό Διάταγμα 2016/128 2016-12-07
Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (ΕΕ L343/32 της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις. Νόμος 2016/4408 2016-07-27
Κύρωση της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους, αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αφ’ ετέρου και της Τελικής Πράξης. Νόμος 2009/3778 2009-08-07
Κύρωση Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 1995/2319 1995-06-19
Κύρωση της Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ’ ενός, και του Τουρκμενιστάν, αφ’ ετέρου. Νόμος 2005/3400 2005-10-17
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας αφ" ετέρου μετά των Πρωτοκόλλων, Παραρτημάτων και Επιστολών αυτής. Νόμος 1993/2154 1993-06-18
Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις. Νόμος 2008/3710 2008-10-23
Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις. Νόμος 2007/3534 2007-02-23
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1718 (2006) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2009/85 2009-07-10
Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (εμπορευματικών σταθμών αυτοκινήτων). Προεδρικό Διάταγμα 2004/79 2004-03-01
Κύρωση της Συμφωνίας Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της, αφ’ ενός, και των Δημοκρατιών της Κόστα Ρίκα, του Ελ Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, της Νικαράγουας και του Παναμά, αφ’ ετέ [...] Νόμος 2011/3947 2011-04-05