ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ


Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση θέσεως Μορφωτικού Συμβούλου στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα Προεδρικό Διάταγμα 1995/210 1995-06-15
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Προεδρικό Διάταγμα 2009/177 2009-10-02
Ίδρυση Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 2008/179 2008-12-01
Ίδρυση διδασκαλείου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Προεδρικό Διάταγμα 1998/127 1998-05-15
Ίδρυση διδασκαλείων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Προεδρικό Διάταγμα 1998/128 1998-05-15
Αύξηση και μείωση των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1998/279 1998-08-31
Αύξηση των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1998/278 1998-08-31
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δωδεκανήσου. Προεδρικό Διάταγμα 2003/37 2003-02-17
Κατάργηση Λιμενικού Σταθμού Σκοπέλου. Ίδρυση Υπολιμεναρχείου Σκοπέλου και καθορισμός των ορίων τοπικής αρμοδιότητας αυτού. Επανακαθορισμός των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Υπολιμεναρχείου Σκιάθου. Προεδρικό Διάταγμα 2003/75 2003-03-28
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 2002/230 2002-09-10
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λαρίσης. Προεδρικό Διάταγμα 2002/380 2002-12-27
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 2002/277 2002-10-14
Κατάργηση Λιμενικού Σταθμού Ιεράπετρας, ίδρυση Υπολιμεναρχείου Ιεράπετρας και καθορισμός ορίων τοπικής αρμοδιότητας αυτού και του Λιμεναρχείου Άγιου Νικολάου. Προεδρικό Διάταγμα 2001/350 2001-10-12
Μισθολογικές ρυθμίσεις προσωπικού του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε.) Προεδρικό Διάταγμα 2001/305 2001-09-21
Αύξηση και μείωση των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Προεδρικό Διάταγμα 1997/225 1997-08-29
Αύξηση θέσεων μονίμων υπαλλήλων του Κλάδου Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Προεδρικό Διάταγμα 1997/318 1997-11-07
Ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού Γ" Τάξης στο Δήμο Κρωπίας του Νομού Αττικής. Προεδρικό Διάταγμα 1994/391 1994-12-12
Σύσταση Επαρχείων. Προεδρικό Διάταγμα 1993/361 1993-09-13
Αύξηση και μείωση των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1999/192 1999-08-31
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Ν. Ηλείας. Προεδρικό Διάταγμα 1999/284 1999-11-15
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 142/1992 «Ίδρυση και λειτουργία Επαγγελματικής Σχολής Υπαλλήλων Δασοπροστασίας» (Α" 69). Προεδρικό Διάταγμα 1992/382 1992-12-30
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 86/2001 (ΦΕΚ 73 Α~) «Αξιολόγηση των μαθητών του Εναίου Λυκείου». Προεδρικό Διάταγμα 2002/115 2002-04-30
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/76 1996-04-05
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/42 1996-02-28
Τροποποίηση του π.δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (ΦΕΚ 65 Α΄). Προεδρικό Διάταγμα 2008/36 2008-04-10
Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 2009/1/13.10.2009 2009-10-13
Ίδρυση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Προεδρικό Διάταγμα 1993/228 1993-06-15
Ίδρυση θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Προεδρικό Διάταγμα 1993/90 1993-03-22
Ίδρυση Πρεσβειών της Ελλάδος στην Σλοβενία και Κροατία χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων. Προεδρικό Διάταγμα 1993/68 1993-03-11
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1995/323 1995-08-22
Έναρξη μαθημάτων σχολικού έτους 1999-2000. Προεδρικό Διάταγμα 1999/302 1999-12-17
Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 2009/2/16.09.2009 2009-09-16
Αύξηση των θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1998/276 1998-08-31
Περιορισμός της περιφερείας αρμοδιότητος του Γραφείου Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) στο Μαρόκο και Ίδρυση Γραφείου Ακολούθου Ο.Ε.Υ. στην Τυνησία. Προεδρικό Διάταγμα 1998/192 1998-07-01
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Προεδρικό Διάταγμα 2003/36 2003-02-17
Κατάργηση Λιμενικού Σταθμού Σύμης. Ίδρυση Υπολιμεναρχείου Σύμης και καθορισμός των ορίων τοπικής αρμοδιότητας αυτού και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου. Προεδρικό Διάταγμα 2003/73 2003-03-28
Κατάργηση Λιμενικού Σταθμού Ερμιόνης. Ίδρυση Υπολιμεναρχείου Ερμιόνης και καθορισμός των ορίων τοπικής αρμοδιότητας αυτού και του Υπολιμεναρχείου Πόρτο Χελίου. Προεδρικό Διάταγμα 2003/74 2003-03-28
Τήρηση πρακτικών των συζητήσεων στα Πρωτοδικεία της Χώρας με φωνοληψία. Προεδρικό Διάταγμα 2001/326 2001-10-01
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Γραφείων Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ). Προεδρικό Διάταγμα 2001/327 2001-10-02
Διενέργεια γενικών απογραφών: Οικοδομών - Κτι­ρίων και Πληθυσμού - Κατοικιών, κατά τα έτη 2010 – 2011. Προεδρικό Διάταγμα 2008/168 2008-11-04
Αύξηση των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1997/226 1997-08-29
Επέκταση διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 2530/1997 (Α 218) και στο ερευνητικό προσωπικό του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. Προεδρικό Διάταγμα 1999/46 1999-03-15
Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2005 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση της αναστολής ισχύος των διατάξεων του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 270 Α )». Νόμος 2006/3439 2006-02-14
Έγκριση της δι’ ανταλλαγής επιστολών παρατάσεως της Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας της 26ης Σεπτεμβρίου 1966 για την αποζημίωση των ελληνικών συμφερόντων (Κάιρο, 20 και 28 Ιουνίου 2018) Απόφαση 2018/Φ.0544/Μ.7162/ΑΣ43078 2018-09-12
Ανακοίνωση 2003/Φ.0544/13/ΑΣ106 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 2003/Φ.0544/13/ΑΣ106 2003-03-18
Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α’ 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». Προεδρικό Διάταγμα 2010/31 2010-05-14
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/41 1996-02-28
Τροποποίηση του Π.Δ. 370/94 Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. (Α. 210) Προεδρικό Διάταγμα 1996/221 1996-07-30
(2) Αύξηση των ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων ειδικών συνεργατών στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Υγείας και στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2016/19/6-9-2016 2016-09-07
Ορισμός μεταβατικής έδρας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πύργου στην έδρα του Ειρηνοδικείου Λαμπείας. Προεδρικό Διάταγμα 1997/291 1997-10-14
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Προεδρικό Διάταγμα 1994/404 1994-12-20
Αύξηση και μείωση των θέσεων Εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1994/275 1994-08-31
Τροποποίηση του Π.Δ. 317/1991 «Μετατροπή του Πρακτικού Γεωργικού Σχολείου Συγγρού σε Τεχνική -Επαγγελματική Σχολή Συγγρού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και άλλες διατάξεις» (Α" 117). Προεδρικό Διάταγμα 1994/281 1994-09-14
Σύσταση θέσεως μονίμου Παρέδρου στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Προεδρικό Διάταγμα 1993/307 1993-08-13
Αύξηση και μείωση των θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1993/309 1993-08-13
Ίδρυση Τμήματος Ασφαλείας Αργοστολίου. Προεδρικό Διάταγμα 1993/256 1993-06-29
Ίδρυση θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Προεδρικό Διάταγμα 1993/476 1993-12-16
Τροποποίηση - συμπλήρωση καταστατικών διατάξεων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Κ.Ε.Α.Δ.). Προεδρικό Διάταγμα 1993/217 1993-06-14
Προαγωγή του Αστυνομικού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής -Φλώρινας σε Αστυνομικό Τμήμα. Προεδρικό Διάταγμα 1993/59 1993-03-05
Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου μόνου Π.Δ. 465/90. Προεδρικό Διάταγμα 1994/386 1994-12-12
Τροποποίηση Προεδρικού Διατάγματος 309/30.9.91 (ΦΕΚ 106/Α) «Συμμετοχή του ΕΟΤ στις δαπάνες λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου». Προεδρικό Διάταγμα 1993/240 1993-06-22
(1 ) Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 1993/155 1993-04-28
Προαγωγή του Αστυνομικού Σταθμού Γλυκών Νερών σε Αστυνομικό Τμήμα. Προεδρικό Διάταγμα 1993/62 1993-03-09
Σύσταση και οργάνωση Γενικής Γραμματείας Κρατικών Προμηθειών στο Υπουργείο Εμπορίου. Προεδρικό Διάταγμα 1995/418 1995-11-16
Σύσταση θέσεων ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντού της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ). Προεδρικό Διάταγμα 1995/335 1995-08-30
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1995/156 1995-05-23
Ίδρυση Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1995/380 1995-10-19
(8 Ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού Δ" Τάξης στο Δήμο Κόνιτσας του Νομού Ιωαννίνων. Προεδρικό Διάταγμα 1995/80 1995-03-08
Ίδρυση εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου. Προεδρικό Διάταγμα 1995/36 1995-02-14
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1995/453 1995-12-29
Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 246/1998 Π.Δ. (ΦΕΚ 183Α~/ 31.7.1998) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». Προεδρικό Διάταγμα 1999/166 1999-08-06
Τροποποίηση του Π.Δ. 63/1995 «Σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα Γραφεία Διοικητή και Υποδιοικητή του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) (Α~ 47)». Προεδρικό Διάταγμα 1999/139 1999-07-09
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 126/2016 «Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών» (Α" 211)». Προεδρικό Διάταγμα 2017/44 2017-05-16
Ίδρυση κλάδου εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ34Ιταλικής γλώσσας. Προεδρικό Διάταγμα 2006/204 2006-10-04
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στη Σκάλα Καλλονής Λέσβου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του, κατάταξή του σε κατηγορία σε σχέση με τα κριτήρια μεταθέσεων και μεταβολή των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σταθμού Πολιχνίτου Λέσβου. Προεδρικό Διάταγμα 2004/190 2004-09-10
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στο Καστρί Δήμου Βιάννου Ηρακλείου Κρήτης, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του, κατάταξή του σε κατηγορία σε σχέση με τα κριτήρια μεταθέσεων και τροποποίηση των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σταθμού Καλών Λιμνιώνων [...] Προεδρικό Διάταγμα 2004/237 2004-11-12
Κατάργηση Λιμενικού Σταθμού Γαυρίου Άνδρου. Ίδρυση Α΄ Λιμενικού Τμήματος Λιμεναρχείου Άνδρου, καθορισμός των ορίων τοπικής αρμοδιότητας αυτού και του Λιμεναρχείου Άνδρου Προεδρικό Διάταγμα 2003/72 2003-03-28
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στην Αντίπαρο, καθορισμός της τοπικής και καθ΄ ύλην αρμοδιότητάς του. Μετάταξη του Υπολιμεναρχείου Πάρου σε Λιμεναρχείο και τροποποίηση της περιφέρειας δικαιοδοσίας αυτού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/59 2002-03-19
Ίδρυση Β΄ Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας. Καθορισμός της τοπικής και καθ" ύλην αρμοδιότητάς του και τροποποίηση της περιφέρειας δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας. Προεδρικό Διάταγμα 2001/207 2001-07-20
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στο Στόμιο Λάρισας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του, κατάταξή του σε κατηγορία σε σχέση με τα κριτήρια μεταθέσεων και μεταβολή των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σταθμού Αγιοκάμπου Λάρισας. Προεδρικό Διάταγμα 2005/88 2005-05-31
Ίδρυση Γ΄ Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. Προεδρικό Διάταγμα 2005/92 2005-06-02
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στο Αγκίστρι και καθορισμός της τοπικής και καθύλην αρμοδιότητάς του. Προεδρικό Διάταγμα 1999/275 1999-11-03
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στον Κόκκινο Πύργο Δήμου Τυμπακίου Ηρακλείου Κρήτης, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του, κατάταξή του σε κατηγορία σε σχέση με τα κριτήρια μεταθέσεων και τροποποίηση των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου [...] Προεδρικό Διάταγμα 2004/236 2004-11-12
Μετάταξη Λιμενικών Αρχών Βορειοδυτικού Αιγαίου και επανακαθορισμός των ορίων τοπικής αρμοδιότητας αυτών. Προεδρικό Διάταγμα 2002/150 2002-06-05
Ίδρυση Γραφείων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 2008/141 2008-09-26
Ίδρυση Τμήματος Τροχαίας Ναυπάκτου. Μεταφορά έδρας και μετονομασία του Τμήματος Αλλοδαπών Αμαρουσίου. Προεδρικό Διάταγμα 1998/229 1998-07-28
Ίδρυση θέσεων στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Προεδρικό Διάταγμα 1998/333 1998-09-30
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 86/2001 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (ΦΕΚ 73/τ.Α΄). Προεδρικό Διάταγμα 2004/128 2004-05-12
Ίδρυση Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 2004/31 2004-02-06
Συμπλήρωση του Π.Δ. 118/1995 (ΦΕΚ 75Α΄) Προεδρικό Διάταγμα 2004/268 2004-12-28
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που [...] Νόμος 2000/2869 2000-12-19
Ιδρύσεις Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 2003/342 2003-12-29
Μετάταξη Λιμενικών Αρχών. Προεδρικό Διάταγμα 2003/82 2003-04-04
Έγκριση της δι’ ανταλλαγεισών επιστολών ετήσιας παρατάσεως, για δύο διαδοχικά έτη, της Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας της 26ης Σεπτεμβρίου 1966, για την αποζημίωση των Ελληνικών συμφερόντων μετά των προσηρτημένων σε αυτή κειμένων (Κάιρο, 26 Ιουνίου 201 [...] Απόφαση 2015/Φ.0544/Μ.6724/ΑΣ264 2015-11-06
Μετατροπή του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού σε Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού. Προεδρικό Διάταγμα 2011/2 2011-01-19
Σύσταση θέσης στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Προεδρικό Διάταγμα 2002/202 2002-08-07
Ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον κλάδο ΠΕ02 - Φιλολόγων. Προεδρικό Διάταγμα 2010/9 2010-02-09
Τροποποίηση - συμπλήρωση νομοθετημάτων της Σχολής Ικάρων. Προεδρικό Διάταγμα 2002/351 2002-12-03
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων κατά τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 373/2002. Προεδρικό Διάταγμα 2010/51 2010-06-16
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Προεδρικό Διάταγμα 2010/108 2010-11-05
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για την αμοιβαία συνεργασία σε τελωνειακά θέματα Νόμος 2001/2977 2001-12-31
Ίδρυση Εκκλησιαστικού Λυκείου στη Χίο. Προεδρικό Διάταγμα 1996/75 1996-04-05
Κατανομή νέων και ανακατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελικών λειτουργών. Προεδρικό Διάταγμα 1996/35 1996-02-15
Κατανομή νέων οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών. Προεδρικό Διάταγμα 1996/225 1996-07-30
Ίδρυση παραρτήματος της ΣΕΛΕΤΕ στην Πάτρα. Προεδρικό Διάταγμα 1996/4 1996-01-12
Κύρωση της από 13 Οκτωβρίου 2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ 215 Α΄) και άλλες διατάξεις Νόμος 2010/3817 2010-02-16
Τροποποίηση του Καταστατικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως ΠροσωπικούΑεροπορικών Επιχειρήσεων. Προεδρικό Διάταγμα 1996/131 1996-05-31
Ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού Δ" Τάξης στο Δήμο Ελασσόνας του Νομού Λαρίσης. Προεδρικό Διάταγμα 1994/421 1994-12-30
(1 ) Επέκταση της διατάξεως της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.988/79 (ΦΕΚ 258 τ. Α") που προστέθηκε με το άρθρο 17 του Ν.2109/92 (ΦΕΚ 205 τ. Α"), στον Στρατό Ξηράς και στην Πολεμική Αεροπορία». Προεδρικό Διάταγμα 1994/53 1994-03-18
Αύξηση των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1994/260 1994-08-31
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)» (ΦΕΚ 259/ Α"). Προεδρικό Διάταγμα 1994/339 1994-10-27
(1 ) Περί συμμετοχής του Μετοχικού Ταμείου Στρατού στις δαπάνες λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Προεδρικό Διάταγμα 1994/112 1994-06-03
(3) Παραχώρηση κατά χρήση, για είκοσι (20) χρόνια στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε, κοινόχρηστης έκτασης τριακοσίων (300) στρεμμάτων, η οποία αποτελεί τμήμα του αριθμ. 1953 κοινοχρήστου τεμαχίου της οριστικής διανομής έτους 1939 του αγροκτήματος Ποντοκερασιάς Ν. Κιλκίς [...] Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 1997/69/5-12-1997 1997-12-12
Ίδρυση 2ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1997/377 1997-12-12
Ίδρυση Γραφείου Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Προεδρικό Διάταγμα 1997/317 1997-11-07
Ορισμός μεταβατικής έδρας του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά στην έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου. Προεδρικό Διάταγμα 1993/306 1993-08-13
Ορισμός μεταβατικής έδρας του Πρωτοδικείου Νάξου στην έδρα του Ειρηνοδικείου Θήρας. Προεδρικό Διάταγμα 1993/461 1993-11-22
΄Ιδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύ­θυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής. Προεδρικό Διάταγμα 2008/200 2008-12-31
Ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού Δ" Τάξης στο Δήμο Ιεράπετρας του Νομού Λασιθίου Κρήτης. Προεδρικό Διάταγμα 1994/390 1994-12-12
Αναδιάρθρωση περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Προεδρικό Διάταγμα 1993/333 1993-08-30
Αύξηση των θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1993/321 1993-08-25
Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Προεδρικό Διάταγμα 1993/408 1993-10-05
Επανυπολογισμός συντάξεων των μέχρι τις 31.10.1992 συνταξιοδοτηθέντων από τον κλάδο Κυρίας Ασφαλίσεως των Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεοράσεως. Προεδρικό Διάταγμα 1993/378 1993-09-16
Ίδρυση Ειδικών Σχολών Προαιρετικής Επιμόρφωσης. Προεδρικό Διάταγμα 1993/235 1993-06-16
Ορισμός μεταβατικής έδρας του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά στην έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου. Προεδρικό Διάταγμα 1993/3 1993-01-19
Ίδρυση Προξενικών Γραφείων στις Πρεσβείες της Ελλάδος στη Σεούλ και στο Ελσίνκι, κατάργηση Αμίσθων Γενικών Προξενείων της Ελλάδος στη Σεούλ και στο Ελσίνκι, μεταφορά έδρας Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδος στην VΑΑSΑ, ίδρυση Πρεσβειών της Ελλάδος στο Λά [...] Προεδρικό Διάταγμα 1993/272 1993-07-19
Διάσπαση του Λιμενικού Ταμείου Νομού Ηλείας. Προεδρικό Διάταγμα 1995/135 1995-05-05
Αύξηση και μείωση των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1995/331 1995-08-29
Προαγωγή τουΠυροσβεστικού ΣταθμούΧανίων σε Σταθμό Α" Τάξης. Προεδρικό Διάταγμα 1995/79 1995-03-08
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΝομού Εύβοιας. Προεδρικό Διάταγμα 2007/200 2007-09-14
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΝομού Λακωνίας. Προεδρικό Διάταγμα 2007/83 2007-05-07
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης. Προεδρικό Διάταγμα 2005/214 2005-10-20
Έγκριση της δι"ανταλλαγής επιστολών παρατάσεως της Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας της 26ης Σεπτεμβρίου 1966 για την αποζημίωση των ελληνικών συμφερόντων (Κάιρο, 19 Ιουνίου και 9 Ιουλίου 2017). Απόφαση 2017/Φ.0544/Μ.7046/ΑΣ40816 2017-09-08
Τροποποίηση του π.δ/τος 225/1986 «Σύσταση και Λειτουργία των Περιφερειακών Τμημάτων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε)» Προεδρικό Διάταγμα 2006/201 2006-09-25
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας. Προεδρικό Διάταγμα 2006/257 2006-12-29
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χαλκιδικής. Προεδρικό Διάταγμα 2006/258 2006-12-29
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων. Προεδρικό Διάταγμα 2006/197 2006-09-21
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ/νσης Ξάνθης. Προεδρικό Διάταγμα 2006/196 2006-09-21
Τροποποίηση του π.δ. 60/2006 (Α΄ 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». Προεδρικό Διάταγμα 2006/105 2006-05-24
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 445/93 (ΦΕΚ 185/τ. Α~) για τη λειτουργία των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.). Προεδρικό Διάταγμα 1998/390 1998-12-03
΄Ιδρυση Λιμενικού Σταθμού στον Άγιο Ιωάννη Μουρεσίου Μαγνησίας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και κατάταξή του σε κατηγορία σε σχέση με τα κριτήρια μεταθέσεων. Προεδρικό Διάταγμα 2004/238 2004-11-12
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στο Πλατυγιάλι Αιτωλοακαρνανίας και καθορισμός της τοπικής και καθ΄ ύλη αρμοδιότητάς του. Καθορισμός των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σταθμού Αστακού και του Υπολιμεναρχείου Μεσολογγίου. Προεδρικό Διάταγμα 2003/65 2003-03-19
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την μελέτη και κατασκευή των έργων της Εγνατίας Οδού (ΕΥΔΕ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ). Προεδρικό Διάταγμα 1994/130 1994-06-16
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την μελέτη και κατασκευή των έργων Εκτροπής Αχελώου και Εγγειοβελτιωτικών Έργων θεσσαλικής Πεδιάδας (ΕΥΔΕ Αχελώου). Προεδρικό Διάταγμα 1994/131 1994-06-16
Σύσταση Σταθμού Ελέγχου Κάπρων (Σ.Ε.Κ.). Προεδρικό Διάταγμα 1997/389 1997-12-24
«Έγκριση Πρακτικών της Συνόδου της Μόνιμης Ελληνοαλβανικής Επιτροπής για θέματα διασυνοριακών γλυκών υδάτων». Απόφαση 2008/Φ.0544/Μ.6133/ΑΣ362 2008-07-10
Αύξηση θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1999/189 1999-08-31
Για την τροποποίηση του Βασιλικού Διατάγματος 110/1963 «Περί συστάσεως Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς» (ΦΕΚ 20/τ.Α~/16.2.63). Προεδρικό Διάταγμα 1999/43 1999-03-08
Σύσταση τριών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ). Προεδρικό Διάταγμα 1998/125 1998-05-15
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Προεδρικό Διάταγμα 1998/396 1998-12-08
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Προεδρικό Διάταγμα 1998/350 1998-10-12
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 2004/86 2004-03-02
Σύσταση Γραφείου Ισότητας των δύο φύλων στο επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Προεδρικό Διάταγμα 2004/39 2004-02-09
Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ. 160/1970 (ΦΕΚ 44Α΄) «Περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ)». Προεδρικό Διάταγμα 2004/194 2004-09-14
Σύσταση Τοπικής Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη. Προεδρικό Διάταγμα 2018/28 2018-03-26
Συγκρότηση Σχολής Εκπαίδευσης Τεχνιτών Αεροπορικού Υλικού. Προεδρικό Διάταγμα 2018/80 2018-08-21
Εφαρμογή της απόφασης 2021 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2013/168 2013-12-13
Περί εφαρμογής της απόφασης 1896 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2013/62 2013-05-14
Περί εφαρμογής της απόφασης 1952 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2013/111 2013-06-14
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 211/2001 (ΦΕΚ 167/Α΄) περί οργάνωσης της Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.). Προεδρικό Διάταγμα 2003/341 2003-12-29
Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης. Νόμος 2015/4336 2015-08-14
Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (ΦΕΚ Α΄ 65). Προεδρικό Διάταγμα 2011/41 2011-05-09
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ (ΜΕΡ-ΠΑ)» στο Δήμο Παπάγου του Νομού Αττικής. Προεδρικό Διάταγμα 2002/45 2002-03-08
Τροποποίηση του Π.Δ. 56/1989 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών». Προεδρικό Διάταγμα 2002/368 2002-12-13
Σύσταση θέσεων μόνιμου πολιτικού προσωπικού στην Ελληνική Αστυνομία. Προεδρικό Διάταγμα 2002/262 2002-10-04
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. Προεδρικό Διάταγμα 2010/113 2010-11-22
Σύσταση στο Πυροσβεστικό Σώμα μουσικής μπάντας και άλλες διατάξεις. Προεδρικό Διάταγμα 1992/359 1992-11-24
Καθιέρωση οικονομικών κινήτρων προς τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 2240/1994. Προεδρικό Διάταγμα 1996/161 1996-06-14
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτουμένων Δημοσίων Έργων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και τροποποίηση και συμπλήρωση των Π.Δ. 69/1988 και 91/1991. Προεδρικό Διάταγμα 1996/166 1996-06-17
Διενέργεια έρευνας για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (γενική απογραφή γεωργίας - κτηνοτροφίας) και δειγματοληπτικής έρευνας σχετικά με τις μεθόδους γεωργικής παραγωγής, κατά το έτος 2009. Προεδρικό Διάταγμα 2009/135 2009-09-23
Συγκρότηση Σχολής Ηλεκτρονικού Πολέμου στο Στρατό Ξηράς. Προεδρικό Διάταγμα 2008/6 2008-02-08
Πρόσθετη πράξη σύμβασης χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. με αντικείμενο τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου με το ποσό των εκατ [...] Συμφωνία 2008/1/23.10.2008 2008-10-23
Χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., με αντικείμενο τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου με το ποσό των δύο δις πεντακοσίων εκα [...] Συμφωνία 2009/2/29.09.2009 2009-09-29
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Προεδρικό Διάταγμα 2009/107 2009-08-13
Αύξηση των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1994/261 1994-08-31
Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ. 160/1970 (ΦΕΚ 44Α") Περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ). Προεδρικό Διάταγμα 1994/283 1994-09-14
Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ. 284/1961 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Διοικήσεως, Διαχειρίσεως και Λειτουργίας του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών κειμένων διατάξεων» (Α 82). Προεδρικό Διάταγμα 1997/243 1997-09-15
Αύξηση των θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1993/308 1993-08-13
Ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 και εφεξής, με πτυχίο της κατεύθυνσης Εικαστικών, στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ08 - Καλλ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2012/128 2012-11-26
Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων Ταμείου Νομικών. Προεδρικό Διάταγμα 1993/423 1993-10-06
Ίδρυση Υποδιευθύνσεων Διοικητικών Εξετάσεων και θέματα συγκρότησης Ανακριτικών Συμβουλίων. Προεδρικό Διάταγμα 1993/287 1993-07-27
Αντικατάσταση διατάξεων του Π.Δ. 551/88 «Οργανισμός Νομαρχιών (ΟργάνωσηΟικονομικών Υπηρεσιών)» (ΦΕΚ 259/Α). Προεδρικό Διάταγμα 1993/39 1993-02-12
(1) Σύσταση Γενικής Γραμματείας Κοινοτικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 1993/457 1993-11-09
Χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. με αντικείμενο τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου με το ποσό των εκατό εκατομμυρίων ευρώ [...] Συμφωνία 2009/1/29.09.2009 2009-09-29
Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Προεδρικό Διάταγμα 2008/180 2008-12-01
Σύσταση κλάδων και θέσεων προσωπικού για την κάλυψη αναγκών των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.) των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προεδρικό Διάταγμα 1993/445 1993-10-07
Σύσταση Γενικής Γραμματείας απασχόλησης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων στο Υπουργείο Εργασίας. Προεδρικό Διάταγμα 1993/475 1993-12-08
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Διοίκησης και Οργάνωσης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 1993/477 1993-12-20
Αύξηση των θέσεων Εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1995/322 1995-08-22
Τροποποίηση των Προεδρικών Διαταγμάτων 351/83 «Εκλογή, συγκρότηση και λειτουργία της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.)», ΦΕΚ 122/τ. Α"/12.9.83 και 326/83 «Εκλογή, συγκρότηση και λειτουργία της Κεντρικής Δι [...] Προεδρικό Διάταγμα 1995/149 1995-05-19
Κύρωση της Συμφωνίας για τη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Νόμος 2005/3343 2005-06-06
Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. Π.Δ. 246/1998 Π.Δ. «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». Προεδρικό Διάταγμα 1999/188 1999-08-31
Διενέργεια Βασικής Έρευνας Διάρθρωσης των Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων (Γενική Απογραφή Γεωργίας - Κτηνοτροφίας) το έτος 1999 - 2000. Προεδρικό Διάταγμα 1999/212 1999-09-13
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων ~Εργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή του έργου ύδρευσης της νήσου Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά (ΕΥΔΕ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ). Προεδρικό Διάταγμα 1999/26 1999-02-10
«Μεταβολή της έδρας της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, Κατάργηση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Βερολίνο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ίδρυση Προξενικού Γραφείου της Πρεσβείας της Ελλάδος στην [...] Προεδρικό Διάταγμα 1999/255 1999-10-11
Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση της ΔΕΗ Α.Ε. στο λιγνίτη. ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Απόφαση 2017/πρωτ.57 2017-05-19
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Εργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή του έργου «Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας» έργο 9772500 της Σ.Α.Ε. 072/2 και συναφή έργα (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ). Προεδρικό Διάταγμα 1999/231 1999-09-22
Ίδρυση κλάδου εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ41-Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης και καθορισμός τυπικών προσόντων διορισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2017/150 2017-12-13
Ένταξη των αποφοίτων του τμήματος «Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον κλάδο/ειδικότητα εκπαιδευτικού προσωπικού της Β/θμιας Εκπ/σης, ΠΕ04.04 Βιολόγων. Προεδρικό Διάταγμα 2017/148 2017-12-13
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών. Προεδρικό Διάταγμα 2006/198 2006-09-21
Μετάταξη των Γ~ - ΣΤ~ - Ζ~ Λιμενικών Τμημάτων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά σε Λιμεναρχεία, καθορισμός της τοπικής και καθ’ ύλην αρμοδιότητας αυτών και επανακαθορισμός των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά. Προεδρικό Διάταγμα 2003/5 2003-01-14
Σύσταση θέσεων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων. Προεδρικό Διάταγμα 2002/261 2002-10-04
Περί εφαρμογής της απόφασης 2078 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2014/125 2014-09-24
Εφαρμογή της απόφασης 2136 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2016/8 2016-02-15
Εφαρμογή της απόφασης 2198 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2016/15 2016-02-24
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή της Εθνικής οδού Πάτρας Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων (ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ). Προεδρικό Διάταγμα 1995/193 1995-06-05
Έγκριση Πρωτοκόλλου αρωγής μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την ενσωμάτωσή της στις Ευρωατλαντικές Δομές. Απόφαση 1999/Φ.0544/3/ΑΣ610/Μ.4862 1999-02-08
Οργάνωση της Γραμματείας και της Τεχνικής Υποστήριξης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Προεδρικό Διάταγμα 1999/137 1999-07-09
Ανακοίνωση 1992/1/02.09.1992 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1992/1/02.09.1992 1992-09-02
Ίδρυση Τμήματος Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και κατάργηση της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Προεδρικό Διάταγμα 2009/108 2009-08-13
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ" Προεδρικό Διάταγμα 2002/15 2002-01-24
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α΄- 187). Προεδρικό Διάταγμα 1998/212 1998-07-16
Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Νόμος 2004/3253 2004-07-16
Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας. Νόμος 2003/3143 2003-05-08
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/308 2002-11-11
΄Ιδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/298 2002-10-31
Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Διοίκησης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνη Τρίτση» στη θέση Πύργος Βασιλίσσης. Προεδρικό Διάταγμα 2002/184 2002-07-26
Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2016/123 2016-11-04
Εφαρμογή Αποφάσεως942(1994) τουΣυμβουλίου Ασφαλείας του .ΟΗΕ. Προεδρικό Διάταγμα 1995/106 1995-04-12
Ίδρυση Παραρτήματος και Τμήματος Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. στο Διδυμότειχο, καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτού, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του και σύσταση θέσεων προσωπικού Τ.Ε.Ι. Προεδρικό Διάταγμα 2007/86 2007-05-10
Ίδρυση Παραρτήματος και Τμήματος στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Χαλκίδας, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του, σύσταση θέσεων προσωπικού Τ.Ε.Ι., μετονομασία ΤΕΙ, μετονομασία και μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Προεδρικό Διάταγμα 2005/106 2005-06-23
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. Νόμος 2006/3513 2006-12-05
Επέκταση της ισχύος διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 2530/97 (Ά 218) και στο ερευνητικό προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 1998/361 1998-10-29
"Παράταση παραχώρησης εκμετάλλευσης ιαματικής πηγής Σουβάλας στην Κοινότητα Βαθέος Αιγίνης". Προεδρικό Διάταγμα 1998/184 1998-06-23
Τροποποίηση του π.δ/τος 132/1983 (Α΄59) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το π.δ/γμ [...] Προεδρικό Διάταγμα 1998/368 1998-11-11
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας. Νόμος 1998/2590 1998-03-18
Αύξηση των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1998/275 1998-08-31
Ρύθμιση θεμάτων πυροσβεστών εποχιακής απασχόλησης. Προεδρικό Διάταγμα 1998/314 1998-09-23
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Προεδρικό Διάταγμα 1998/221 1998-07-24
Τροποποίηση του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3511/ 2006 (Α’ 258), όπως ισχύει - Ανακατανομή οργανικών θέσεων στο Πυροσβεστικό Σώμα. Προεδρικό Διάταγμα 2018/42 2018-05-07
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προεδρικό Διάταγμα 2018/91 2018-09-24
Ίδρυση Εθνικού Λογαριασμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών. Νόμος 2013/4162 2013-06-21
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 48/2012 «Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (Α΄ 65) (Α΄ 97). Προεδρικό Διάταγμα 2013/24 2013-03-06
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 124/2003 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης». Προεδρικό Διάταγμα 2013/109 2013-06-14
Διάσπαση του Λιμενικού Ταμείου Νομού Ευβοίας. Προεδρικό Διάταγμα 2003/86 2003-04-09
Κύρωση του Πρωτοκόλλου στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Γεωργίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με την αναδιοργάνωση του Γεωργιανού Ναυτικού. Νόμος 2003/3151 2003-06-13
Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (ΦΕΚ Α΄ 65). Προεδρικό Διάταγμα 2011/21 2011-04-07
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Αντιπλημμυρικής προστασίας της Κοιλάδας του ποταμού Έβρου και των παραποτάμων του (ΕΥΔΕ ΕΒΡΟΥ). Προεδρικό Διάταγμα 2011/54 2011-06-01
Τροποποίηση του π.δ. 432/1983 «Υγειονομική Περίθαλψη των Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και των μελών των οικογενειών τους» (Α΄ 162). Προεδρικό Διάταγμα 2014/136 2014-10-08
Συγκρότηση και Λειτουργία του Δημοσίου Στρατιωτικού Ταμείου του Ζ΄ ΕΛΔΑΠ στο Στρατό Ξηράς. Προεδρικό Διάταγμα 2010/111 2010-11-16
Εφαρμογή της απόφασης 1975 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2014/19 2014-02-03
Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών με τίτλο «Γραφείο Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων». - Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2002/206 2002-08-16
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 221/98 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Α~ 174). Προεδρικό Διάταγμα 2001/269 2001-08-27
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Προεδρικό Διάταγμα 2001/142 2001-06-20
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 6ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Ιταλικής Επιτροπής για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία. (Αθήνα, 22.7.1999). Απόφαση 2001/Φ.0544/4/ΑΣ692/Μ.5031 2001-09-26
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ’’Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ’’» όπως συστήθηκε με το Π.δ. 123/2002 (ΦΕΚ Α’/106/13.05.2002) «Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ’’ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2016/73 2016-07-19
Εφαρμογή της απόφασης 2237 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2016/121 2016-10-27
Έγκριση της δι" ανταλλαγεισών επιστολών παρατάσεως της Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας της 26.9.1966 για την αποζημίωση των Ελληνικών συμφερόντων μετά των προσαρτημένων σ" αυτή κειμένων (Κάιρο, 4 Ιουλίου 2016 και 28 Ιουλίου 2016). Απόφαση 2016/Φ.0544/Μ.6915/ΑΣ437 2016-12-22
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 455/1990 «Σύσταση και αναδιάρθρωση Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Υπουρ­γείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 174/Α΄). Προεδρικό Διάταγμα 2008/28 2008-03-27
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας. Προεδρικό Διάταγμα 1994/394 1994-12-14
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού Εκσυγχρονισμού στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης. Προεδρικό Διάταγμα 1993/315 1993-08-16
Σύσταση Υπηρεσίας Διοικητικής Μέριμνας Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού. Προεδρικό Διάταγμα 1993/294 1993-08-09
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «Ίδρυμα Δημήτρη Κιτσίκη» στο Δήμο Ζωγράφου του Νομού Αττικής. Προεδρικό Διάταγμα 2008/129 2008-09-15
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 551/88 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)» (Α" 259). Προεδρικό Διάταγμα 1994/84 1994-04-22
Σύσταση Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πολιτικού Προσωπικού στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Προεδρικό Διάταγμα 1994/13 1994-02-08
(1 ) Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών. (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών) (Α" 259). Προεδρικό Διάταγμα 1994/184 1994-07-21
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στο Αιτωλικό Αιτ/νίας και καθορισμός της τοπικής και καθύλην αρμοδιότητάς του. Προεδρικό Διάταγμα 1997/137 1997-06-13
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή έργων συντήρησης, βελτίωσης και λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων (ΕΔΥΕ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων). Προεδρικό Διάταγμα 1997/219 1997-08-27
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των έργων Αεροδρομίων Βορείου Ελλάδος (ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ). Προεδρικό Διάταγμα 1997/214 1997-08-25
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 551/88 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών) (Α" 259)». Προεδρικό Διάταγμα 1997/217 1997-08-27
Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, προϋποθέσεις απονομής και διαδικασία υποβολής προτάσεων και απονομής Διαμνημονεύσεων Συμμετοχής σε Ειρηνευτικές Αποστολές. Προεδρικό Διάταγμα 1993/146 1993-04-21
Τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ. 192/1991 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως και απονομής κατηγοριών διαμνημονεύσεων (ΦΕΚ 75/1991, τ. Α") και 12/1992 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως και απονομής νέων κατηγορ [...] Προεδρικό Διάταγμα 1993/145 1993-04-21
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στο Φανάρι Ροδόπης και καθορισμός της τοπικής και καθ" ύλην αρμοδιότητάς του. Προεδρικό Διάταγμα 1997/142 1997-06-19
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στους Οθωνούς Κέρκυρας και καθορισμός της τοπικής και καθ" ύλην αρμοδιότητάς του. Προεδρικό Διάταγμα 1997/141 1997-06-19
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. Προεδρικό Διάταγμα 1995/401 1995-11-01
Ίδρυση Β", Γ", και Δ" Λιμενικών Τμημάτων στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας καθορισμός της τοπικής και καθ" ύλην αρμοδιότητάς τους και τροποποίηση των περιφερειών δικαιοδοσίας των Κεντρικών Λιμεναρχείων Ραφήνας και Χαλκίδας. Προεδρικό Διάταγμα 1995/324 1995-08-22
Αύξηση των θέσεων Εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1995/321 1995-08-22
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 166/1992 «Ίδρυση Τμήματος Τεχνολόγων Ορυχείων στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κοζάνης, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του»(78Α"). Προεδρικό Διάταγμα 1995/387 1995-10-25
Τροποποίηση του π.δ/τος 208/2000 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την μελέτη και κατασκευή του Έργου Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΕΥΔΕ/Β.Ο.Α.Κ.)» (ΦΕΚ Α΄ 187). Προεδρικό Διάταγμα 2007/228 2007-11-23
Σύσταση τεσσάρων (4) οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς -Εθνική Χαρτοθήκη κατ’ εφαρμογή του π.δ. 164/2004. Προεδρικό Διάταγμα 2007/4 2007-01-02
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1768 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Λ.Δ. του Κονγκό. Απόφαση 2007/1/13.09.2007 2007-09-13
Σύσταση Περιφερειακού Γραφείου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη Θεσσαλονίκη. Προεδρικό Διάταγμα 2005/152 2005-08-23
Καθορισμός των δικαιολογητικών περί χορήγησης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης του Ειδικού Λογαριασμού του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π. ΑΣ.) του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.). Προεδρικό Διάταγμα 2017/145 2017-12-05
Τρποποίηση του π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης» (Α’ 28). Προεδρικό Διάταγμα 2017/73 2017-07-28
Ένταξη των αποφοίτων των τμημάτων «Βιολογικής Γεωργίας» του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, «Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων» του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και «Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης» της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Πανεπιστημί [...] Προεδρικό Διάταγμα 2017/149 2017-12-13
Ένταξη των αποφοίτων του τμήματος «Δημόσιας Διοίκησης» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οι οποίοι εισήχθησαν για πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998 και εφεξής α) Κατεύθυνσης «Δημόσιας Οικονομικής» και β) Κατεύθυ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2017/151 2017-12-13
Ένταξη των αποφοίτων των Τμημάτων α) Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ Ηπείρου, β) Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού των ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας , γ) Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ Αθήνας και Πελοποννήσου, [...] Προεδρικό Διάταγμα 2017/154 2017-12-27
Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στον Άγιο Νικόλαο του Δήμου Λεύκτρου Μεσσηνίας και καθορισμός της τοπικής και καθ’ ύλην αρμοδιότητας αυτού». Προεδρικό Διάταγμα 2006/4 2006-01-11
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τομέα της υγείας. Νόμος 2006/3445 2006-03-02
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). Νόμος 2005/3429 2005-12-27
Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. Νόμος 2002/3021 2002-06-19
Σύσταση και κατάργηση οργανικών θέσεων των κλάδων εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας και Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και κατανομή των θέσεων αυτών σε δημοτικά σχολεία. Προεδρικό Διάταγμα 1998/277 1998-08-31
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για τη συμμετοχή στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.). Νόμος 2004/3248 2004-07-01
Δημοσίευση 748 (1992) Αποφάσεως του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών κατά της Λιβύης. Απόφαση 1992/Φ6120/ΑΣ274 1992-05-08
Για την χρηματοδοτική στήριξη νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης - τεχνοβλαστών (SΡΙΝ ΟFF) Προεδρικό Διάταγμα 2001/17 2001-01-31
Καθορισμός των όρων διενέργειας και των προϋποθέσεων συμμετοχής σε διαγωνισμό για τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών σε Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ). Προεδρικό Διάταγμα 1996/367 1996-09-20
Οργανισμός του Ταμείου Αρωγής Αστυνομικών (Τ.Α.ΑΣ.). Προεδρικό Διάταγμα 2001/109 2001-05-21
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΔιεύθυνσης Πέλλας. Προεδρικό Διάταγμα 2005/237 2005-11-29
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας για Συνεργασία στην Κατασκευή και την Εκμετάλλευση του Αγωγού Πετρελαίου «Μπουργκάς - Αλ [...] Νόμος 2007/3558 2007-05-14
Διοικητική υπαγωγή και λειτουργία του υφιστάμενου στο Λαύριο Αττικής Κέντρου Προσφύγων και κοινωνική προστασία των αναγνωρισμένων προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των παραμενόντων για ανθρωπιστικούς λόγους. Προεδρικό Διάταγμα 1999/266 1999-10-20
Εφαρμογή της απόφασης 1647 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Λιβερίας. Απόφαση 2006/Φ.3467/3/ΑΣ71 2006-01-26
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Προεδρικό Διάταγμα 1998/138 1998-05-20
Απόφαση 2237 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Λιβερίας. Απόφαση 2015/Φ.3467/ΑΣ38662 2015-09-18
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Εσθονίας για την ανάπτυξη σχέσεων στον τομέα της στρατιωτικής συνεργασίας. Νόμος 2003/3142 2003-05-08
Σύμβαση ρύθμισης οφειλής κάλυψης ανοίγματος της χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), που συνομολογήθηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. με αντικείμενο τη χρηματοδότηση του Ελληνικ [...] Συμφωνία 2015/1/01.07.2015 2015-07-01
Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 2015/1/28.06.2015 2015-06-28
Εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στα Υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως προς την εφαρμογή των επικοινωνιακών τους προγραμμάτων και δράσεων. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2015/50/22-12-2015 2015-12-22
΄Ιδρυση εργαστηρίου «Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης» στο Τμήμα Περιβάλλοντος, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/204 2002-08-08
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81 Α΄) «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.). Προεδρικό Διάταγμα 2010/43 2010-06-07
Τροποποίηση π.δ/τος 289/1999 με τίτλο «Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Κέντρο Υποδοχής Αστέγων Δήμου Αθηναίων». Προεδρικό Διάταγμα 2010/25 2010-04-26