ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ


Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
«Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 7ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Κινεζικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας», Αθήνα, 13.1.1998. Απόφαση 1998/Φ.0544/5/ΑΣ225/Μ.4792 1998-10-01
Μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου και μετονομασία Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Προεδρικό Διάταγμα 2009/9 2009-02-09
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αργεντινής, για τη συνεργασία επί των ειρηνικών εφαρμογών της πυρηνικής ενέργειας. Νόμος 1998/2596 1998-03-24
Μετονομασία Τμήματος και Επαγγελματική κατοχύρωση πτυχιούχων Τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Προεδρικό Διάταγμα 1997/372 1997-12-03
Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων: α) Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, β) Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων και γ) Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής της Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.). Προεδρικό Διάταγμα 2003/141 2003-05-19
Καθορισμός περιεχομένου σπουδών των Τμημάτων: α) Διατροφής β) Τεχνολογίας Τροφίμων γ) Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Προεδρικό Διάταγμα 2001/342 2001-10-11
Καθορισμός περιεχομένου σπουδών των Τμημάτων: α) Διακοσμητικής, β) Γραφιστικής, γ) Φωτογραφίας, δ) Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και ε) Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τεχνολογικού Εκπαιδ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2001/119 2001-05-29
Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτών, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους, σύσταση θέσεων προσωπικού. Προεδρικό Διάταγμα 2009/23 2009-03-12
Έγκριση Πρωτοκόλλου Επιστημονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την περίοδο 1991-1992 (Τίρανα, 25.7.1991). Απόφαση 1992/Φ.0544/2/ΑΣ530/Μ.4052 1992-04-13
Έγκριση Πρακτικών της Ελληνο-γερμανικής Επιτροπής για την επιστήμη και την τεχνολογία. Πύλος, 25.6.1997. Απόφαση 1998/Φ.0544/5/ΑΣ647/Μ.4731 1998-07-15
Έγκριση Πρακτικών της 16ης Συνόδου της Μικτής Ελλη­νογερμανικής Επιτροπής για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία» (Βad Ηοnnef, 19-20 Ιου­νίου 2006). Απόφαση 2006/Φ.0544/ΑΣ587/Μ.5906 2006-11-14
Έγκριση του κειμένου της 29ης Συνόδου Μεικτής Ελληνο-Γαλλικής Επιτροπής για την έρευνα και την τεχνολογία. Απόφαση 2006/Φ.0544/ΑΣ927/Μ.5804 2006-03-31
Καθορισμός Περιεχομένου Σπουδών των Τμημάτων α) Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου β) Δασοπονίας γ) Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων δ) Φυτικής Παραγωγής ε) Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων στ) Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ζ) Ζωϊκής Παρ [...] Προεδρικό Διάταγμα 1999/285 1999-11-15
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1718 (2006) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2009/85 2009-07-10
Εφαρμογή της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2011/10 2011-02-22
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1996/13 1996-01-18
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Νεολαίας και Μέσων Επικοινωνίας» στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2003/184 2003-06-12
Ίδρυση Εργαστηρίου Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1998/260 1998-08-19
Ίδρυση Εργαστηρίων σε τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Προεδρικό Διάταγμα 1995/50 1995-02-22
Τροποποίηση αναλυτικού προγράμματος σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/77 1996-04-09
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 8ης Συνόδου της Μικτής Ελληνοουγγρικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. Αθήνα, 30.11.1999. Απόφαση 2001/Φ.0544/4/ΑΣ49/Μ.5078 2001-07-10
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - ρουμανικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας» (Αθήνα, 14.12.1994). Απόφαση 1995/Φ.0544/5/ΑΣ139/Μ.4415 1995-04-14
Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (Κ.Ε.Τ.Ε.Π). Προεδρικό Διάταγμα 2003/145 2003-05-20
Τροποποίηση ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1997/78 1997-05-02
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/114 2002-04-30
Ίδρυση τμημάτων στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και κατάργηση του τμήματος Γεωλογίας. Προεδρικό Διάταγμα 1999/209 1999-09-06
Αριθ. Φ.0544/5/ΑΣ 13/Μ. 4900 Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 6ης Συνόδου της Μικτής Ελληνοσλαβικής Επιτροπής για την επιστήμη και την τεχνολογία. Μπρατισλάβα, 12.10.1998. Απόφαση 1999/1/25.10.1999 1999-10-25
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Τρίτης Συνόδου της Μικτής Υπουργικής Επιτροπής οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Αθήνα 17.7.1998. Απόφαση 1999/1/08.04.1999 1999-04-08
Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Προεδρικό Διάταγμα 2008/180 2008-12-01
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 2ης Συνόδου της Μικτής Διϋπουργικής Επιτροπής οικονομικής, βιομηχανικής, επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας Ελλάδος - Αρμενίας. Απόφαση 1999/Φ.0544/2/ΑΣ298/Μ.4977 1999-11-10
Κύρωση Συµφωνίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας για την ενθάρρυνση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων. Νόμος 1991/1972 1991-11-20
Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίαςκαι άλλες διατάξεις. Νόμος 2008/3653 2008-03-21
Ανακοίνωση 1994/2/20.12.1994 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1994/2/20.12.1994 1994-12-20
Οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και ένταξη του Ανεξάρτητου Ερευνητικού Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ) και των Ινστιτούτων του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ), σ" αυτό. Προεδρικό Διάταγμα 2003/164 2003-06-03
Καθορισμός εξεταστέας ύλης των υποψηφίων για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων κλάδων ΤΕ17 Διοικητικών - Λογιστικών και ΤΕ1 Βιβλιοθηκονόμων στους Ο.Τ.Α. Προεδρικό Διάταγμα 1993/354 1993-09-13
Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα Α" και Β" τάξεων της ημερήσιας Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Καλαμπάκας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ειδικότητα Ξυλογλυπτικής - Διακοσμητικής Επίπλου, αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας. Προεδρικό Διάταγμα 1994/302 1994-09-30
Έγκριση των Πρακτικών της 2ης και 3ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο-Βρετανικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας. Αθήνα, 11.3.1993 και 15.4.1994 αντίστοιχα. Απόφαση 1994/1/27.09.1994 1994-09-27
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 22ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο - Γαλλικής Επιτροπής για την συνεργασία σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Παρίσι, 18.11.1998. Απόφαση 1999/Φ.0544/2/ΑΣ19/Μ.4932 1999-02-18
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος σχετικά με τη διαστημική συνεργασία για ειρηνικούς σκοπούς. Νόμος 2001/2953 2001-10-22
Σύσταση Επιτροπής για τον καθορισμό της στρατηγικής και την ανάπτυξη της Πληροφορικής. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2004/14/28-6-2004 2004-06-29
. Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Δημοκρατίας της Αρμενίας για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας, όπως συμπληρώθηκε με τις ανταλλαγείσες διακοινώσεις Νόμος 2004/3265 2004-09-30
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας, Δασών και Τροφίμων της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας. Νόμος 2002/3070 2002-12-04
Κύρωση της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Ρersistent Οrganic Ροllutants - ΡΟΡs). Νόμος 2006/3447 2006-03-13
Έγκριση του Πολιτιστικού, Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Νεολαίας και Αθλητισμού Προγράμματος ανταλλαγών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τα έτη 2013-2014-2015. Απόφαση 2013/0544/Μ.6590/ΑΣ136 2013-12-06
Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υφυπουργείου της Τουρκικής Δημοκρατίας που είναι αρμόδιο για την επιστήμη και την τεχνολογία, όσον αφορά στη συνεργασία με [...] Νόμος 2011/3988 2011-07-13
Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ.)”. Προεδρικό Διάταγμα 1998/17 1998-02-12
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1747 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Ιράν. Απόφαση 2007/Φ3220/26/ΑΣ615 2007-05-03
Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύμβασης της Βαρκελώνης του 1976 «για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση» και των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου του 1980 «για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές. Νόμος 2002/3022 2002-06-19
Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/368 1996-09-20
Καταστατικό του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ-ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ με το διακριτικό τίτλο «ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.». Προεδρικό Διάταγμα 1997/159 1997-06-25
Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση. Νόμος 2013/4173 2013-07-26
Τροποποίηση και συμπλήρωση των Ωρολογίων και Αναλυτικών Προγραμμάτων των Τεχνικών-Επαγγελματικών Λυκείων και Τεχνικών - Επαγγελματικών Σχολών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1997/72 1997-05-02
Οργάνωση, διάρθρωση και αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προεδρικό Διάταγμα 1993/332 1993-08-30
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Συνόδου της Μικτής Ελληνο-γουγκοσλαβικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας». Βελιγράδι 4.6.1998. Απόφαση 1999/Φ.0544/5/ΑΣ609/Μ.4833 1999-02-18
Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις. Νόμος 2015/4324 2015-04-29
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Αιγυπτιακής Επιτροπής Επιστηµονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας για την περίοδο 2006-2008» (Αθήνα, 21 Δεκεµβρίου 2006). Απόφαση 2008/Φ.0544/Μ.5987/ΑΣ.83 2008-05-05
Καθορισμός του προγράμματος, των φορέων και της διάρκειας της εκπαίδευσης, που απαιτείται να διαθέτει το απασχολούμενο σε επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών και εμπορίας λιπασμάτων προσωπικό, πρ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2014/145 2014-10-29
Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας -Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις. Νόμος 1999/2773 1999-12-22
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 6ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Ουγγρικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 3 Ιουνίου 1994. Απόφαση 1995/Φ.0544/4/ΑΣ67/Μ.4392 1995-05-30
Αριθ. Φ.0544/5/ΑΣ 900/Μ. 4296/4546 Έγκριση των Πρωτοκόλλων της 4ης και 5ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Σλοβακικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. (Μπρατισλάβα, 17.11.1993 και Αθήνα, 19.12.1995). Απόφαση 1997/1/28.03.1997 1997-03-28
Ίδρυση Ινστιτούτου Βιοϊατρικών και Βιομοριακών Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Προεδρικό Διάταγμα 2007/161 2007-08-23
Ενοποίηση και μετατροπή του Κέντρου Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΚΤΕΣΚ) σε Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΙΤΕΣΚ) του Εθνικού Κέντρου Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Προεδρικό Διάταγμα 2002/82 2002-03-27
Κύρωση του Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για συνεργασία στον αγροτικό τομέα. Νόμος 2004/3222 2004-02-02
Εφαρμογή της απόφασης 1929 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Ιράν. Απόφαση 2010/Φ.103367 2010-08-05
Έγκριση Πρακτικού 19ης Συνόδου της Ελληνο-Γαλλικής Μικτής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνικής συνεργασίας (Ηράκλειο, 7.11.1995). Απόφαση 1996/Φ.0544/4/ΑΣ821/Μ.4530 1996-01-18
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 21ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο - Γαλλικής Επιτροπής για την συνεργασία σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Αθήνα, 14.11.1997. Απόφαση 1998/Φ.0544/3/ΑΣ893/Μ.4772 1998-03-09
Κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών - μελών της και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GΝSS) Galileο για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Νόμος 2007/3533 2007-02-23
Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. Νόμος 2001/2919 2001-06-25
Έγκριση του Πρακτικού της 24ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο-Γαλλικής Επιτροπής για συνεργασία σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας Παρίσι, 21.11.2000 Απόφαση 2001/1/05.04.2001 2001-04-05
΄Ιδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/298 2002-10-31
Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης 1979 περί της διασυνοριακής ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε μεγάλη απόσταση σχετικά με την περαιτέρω μείωση των εκπομπών θείου. Νόμος 1997/2542 1997-12-15
«Έγκριση Πρακτικού επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕλλάδοςΒουλγαρίας» (Σόφια, 1.12.1995). Απόφαση 1996/Φ.0544/5/ΑΣ82/Μ.4539 1996-05-24
Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή «Βορειοδυτική Πελοπόννησος». Νόμος 2018/4527 2018-03-16
Κύρωση της Συμφωνίας Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της, αφ’ ενός, και των Δημοκρατιών της Κόστα Ρίκα, του Ελ Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, της Νικαράγουας και του Παναμά, αφ’ ετέ [...] Νόμος 2011/3947 2011-04-05
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 6ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Ιταλικής Επιτροπής για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία. (Αθήνα, 22.7.1999). Απόφαση 2001/Φ.0544/4/ΑΣ692/Μ.5031 2001-09-26
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Γεωργικών Βιομηχανιών του Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους Κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1994/408 1994-12-22
Απόφαση 1382 (2001) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που αφορά κυρώσεις που έχουν επιβληθεί κατά του Ιράκ. Απόφαση 2002/1/13.02.2002 2002-02-13
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2014/104 2014-08-28
Εφαρμογή της απόφασης 1929 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2014/8 2014-01-17
Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης 1979 περί της διασυνοριακής ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε μεγάλη απόσταση σχετικά με τον έλεγχο των εκπομπών οξειδίων του αζώτου ή των διασυνοριακών ροών τους. Νόμος 1997/2543 1997-12-15
Έγκριση του Πρακτικού της 2ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής της Δημοκρατίας της Κολομβίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας για την πολιτιστική, εκπαιδευτική και επιστημονική συνεργασία. Μπογκοτά, 11.5.2001. Απόφαση 2001/Φ.0544/4/ΑΣ511/Μ.5267 2001-11-30
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των Βαλκανικών Χωρών για οικονομική και επιστημονική - τεχνική συνεργασία στον τομέα της γεωργίας. Νόμος 2003/3128 2003-03-19
΄Ιδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2003/185 2003-06-12
Περί συμπληρώσεως των διατάξεων του Π.Δ. 160/1980 (Α΄ 44) που ρυθμίζουν θέματα επαγγελματικών δικαιωμάτων των ειδικοτήτων, "Ηχοληπτών", "Εικονοληπτών", "Χειριστών Ηλεκτρονικής Συνάρμοσης Εικόνας (Μοντέρ)" "Επαγγελματικού Μακιγιάζ" και "Οργανωτικών Συ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2001/392 2001-11-30
Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. Νόμος 2007/3592 2007-07-19
Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Προεδρικό Διάταγμα 2014/107 2014-08-28
Ίδρυση Εργαστηρίων α) Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης και β) Κοινωνικών και Πολιτικών Θεσμών στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/304 2002-11-11
Ίδρυση Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Προεδρικό Διάταγμα 1993/57 1993-03-05
Ενοποίηση, κατάργηση Χημικών Υπηρεσιών και Σύσταση Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Προεδρικό Διάταγμα 1999/91 1999-05-19
Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Προεδρικό Διάταγμα 1997/365 1997-11-28
Έγκριση Πρακτικού 18ης Συνόδου της Ελληνο-Γαλλικής Μικτής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνικής συνεργασίας. Απόφαση 1995/Φ.0544/5/ΑΣ3/Μ.4399 1995-02-07
Αξιολόγηση των μαθητών των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων για την πιλοτική εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών. Προεδρικό Διάταγμα 2012/47 2012-04-27
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων: α) του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και β) του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Προεδρικό Διάταγμα 2009/45 2009-04-08
Κύρωση Διευθέτησης Συνεργασίας Εurοpean Research Grοuping Αrrangement Νο 1 (ΕRG Νο 1), μεταξύ των Υπουργών Εθνικής Άμυνας του Βελγίου, της Τσεχίας, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδος, της Ουγγαρίας, της Ιτα­λίας, του [...] Νόμος 2007/3615 2007-12-03
Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών «Τοtal Ε&Ρ Greece Β.V.», «Εdisοn Ιnternatiοnal S.p.Α.» και «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία» για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθρά [...] Νόμος 2018/4525 2018-03-15
Αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων των κτηνιάτρων υπηκόων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και μέτρα για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα σ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2006/40 2006-02-28
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Διαιτολογίας του Χαροκόπειου ΑΕΙ Οικιακής Οικονομίας. Προεδρικό Διάταγμα 1997/311 1997-10-29
Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων: α) Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, β) Βιολογικής Γεωργίας, γ) Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών και δ) Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας [...] Προεδρικό Διάταγμα 2003/312 2003-11-19
Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις. Νόμος 2003/3175 2003-08-29
Τροποποίηση και συμπλήρωση Ωρολογίων και Αναλυτικών Προγραμμάτων των Τεχνικών - Επαγγελματικών Λυκείων και Τεχνικών - Επαγγελματικών Σχολών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1995/388 1995-10-25
Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προεδρικό Διάταγμα 2014/114 2014-08-29
Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή «Άρτα-Πρέβεζα». Νόμος 2018/4526 2018-03-16
Όροι εκμίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Προεδρικό Διάταγμα 1996/127 1996-05-29
Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις. Νόμος 2009/3734 2009-01-28
Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας ΕΝΕRGΕΑΝ ΟΙL & GΑS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων [...] Νόμος 2018/4524 2018-03-15
Οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών [Σχεδίαση και Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Εngineering)] από το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτε [...] Προεδρικό Διάταγμα 2014/96 2014-08-20
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κυπριακής Δημοκρατίας για συνεργασία σε θέματα ασφάλειας. Νόμος 1997/2463 1997-02-26
Έγκριση Προγράμματος εκπαιδευτικής, πολιτιστικής και επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Ισραήλ για τα έτη 1995 - 1997. Απόφαση 1995/1/04.04.1995 1995-04-04
Ενοποίηση του «Ινστιτούτου Τεχνολογιών και Ερευνών Βαθείας Θαλάσσης και Αστροσωματιδιακής Φυσικής Νετρίνων «ΝΕΣΤΩΡ» με το «Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)». Προεδρικό Διάταγμα 2003/246 2003-09-17
Τροποποίηση ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Προεδρικό Διάταγμα 1993/447 1993-10-07
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας για οικονομική, τεχνική και επιστημονική συνεργασία στον τομέα της γεωργίας. Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Ελλ [...] Νόμος 1998/2666 1998-12-18
Συμφωνία 1992/1/05.02.1992 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Συμφωνία 1992/1/05.02.1992 1992-02-05
Φ. 0544/2/705/Μ. 5169 Έγκριση του εκτελεστικού προγράμματος της Μορφωτικής Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας για τα έτη 2000 - 2003. Αθήνα, 26.9.2000. Απόφαση 2001/1/27.03.2001 2001-03-27
Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα Α" και Β" τάξεων της ημερήσιας Αβερωφειου Τεχνικής - Επαγγελματικής Σχολής Λάρισας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ειδικότητα Τεχνιτών Αγροτικών Μηχανημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας. Προεδρικό Διάταγμα 1992/357 1992-11-24
Αναδιάρθρωση του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών Προεδρικό Διάταγμα 1996/372 1996-09-20
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/390 2002-12-31
Κύρωση Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών -Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας αφ" ετέρου μετά της Τελικής Πράξης αυτής. Νόμος 1996/2421 1996-07-04
Έγκριση του Προγράμματος πολιτιστικών, επιστημονικών και εκπαιδευτικών ανταλλαγών μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν για τα έτη 2002-2004. (Αθήνα, 13.3.2002). Απόφαση 2002/Φ.0544/2/ΑΣ338/Μ.5383 2002-10-31
Τροποποίηση και συμπλήρωση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Προεδρικό Διάταγμα 1993/451 1993-10-08
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 8ης Συνόδου της Μεικτής Τσεχο-Ελληνικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας» (Πράγα, 31 Οκτωβρίου 2005). Απόφαση 2006/Φ.0544/Μ.5806/ΑΣ.86 2006-06-02
Έγκριση Μορφωτικού Προγράμματος Ελλάδος - Γαλλίας, Αθήνα, 12.5.1993. Απόφαση 1993/1/15.09.1993 1993-09-15
Περί Οργανισμού της Σχολής Εθνικής Άμυνας. Προεδρικό Διάταγμα 1997/20 1997-02-18
Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της απερήμωσης στις χώρες εκείνες που αντιμετωπίζουν σοβαρή ξηρασία ή/και απερήμωση, ιδιαίτερα στην Αφρική. Νόμος 1997/2468 1997-03-06
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. Νόμος 1992/2040 1992-04-23
Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 153/2004 «Περί Οργανισμού της Σχολής Εθνικής Άμυνας» (Α΄ 111). Προεδρικό Διάταγμα 2009/103 2009-07-31
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Νόμος 2014/4310 2014-12-08
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων. Προεδρικό Διάταγμα 1997/136 1997-06-13
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. Νόμος 1995/2327 1995-07-31
Οργανισμός του Μουσείου Ακρόπολης. Προεδρικό Διάταγμα 2013/64 2013-05-20
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης (ΜΟU) μεταξύ των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας και Ισπανίας επί των Ναυτικών Συστημάτων Διοίκησης, Ελέγχου, Επικοινωνιών, Η/Υ, Πληροφοριών, Επιτήρησης και Αναγνώρισης (ΝΑVΑL CΟΜΜΑΝD, CΟΝΤRΟL, CΟΜΜUΝΙCΑΤΙΟΝS, CΟ [...] Νόμος 2006/3496 2006-10-12
Δομή και Λειτουργία Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων. Προεδρικό Διάταγμα 1993/376 1993-09-15
Ίδρυση Παιδοχειρουργικής Κλινικής στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Προεδρικό Διάταγμα 2002/38 2002-03-05
Σύσταση της Εθνικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2017/27/27-12-2017 2017-12-28
Εφαρμογή της απόφασης 2270 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2018/3 2018-01-18
Ίδρυση τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Προεδρικό Διάταγμα 1999/206 1999-09-06
Κύρωση Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών- Μελών τους, αφ" ενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφ" ετέρου. Νόμος 1997/2489 1997-05-16
Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Προεδρικό Διάταγμα 1993/365 1993-06-13
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Δημοκρατίας της Τσεχίας για οικονομική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία στον τομέα της γεωργίας. Νόμος 2002/3005 2002-04-08
Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις. Νόμος 2006/3489 2006-10-02
Ίδρυση Κλινικών και Εργαστηρίων σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1996/286 1996-08-27
Ίδρυση Τμημάτων στα Παραρτήματα Πύργου και Αιγίου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πάτρας, καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτών, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους και μετονομασία Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Προεδρικό Διάταγμα 2006/226 2006-10-19
Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα. Νόμος 2001/2969 2001-12-18
Οργανισμός Εθνικού Τυπογραφείου Προεδρικό Διάταγμα 1996/188 1996-07-04
Κύρωση Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αφ" ενός και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφ" ετέρου, μετά των Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, Τελικής Πράξης και Κοινών Δηλώσεων αυτής. Νόμος 1995/2310 1995-06-19
Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Προεδρικό Διάταγμα 2010/144 2010-12-27
Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Προεδρικό Διάταγμα 2010/133 2010-12-27
Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τροποποίηση των ΠΔ 335/1993 (ΦΕΚ 143/Α/93), 178/1998 (ΦΕΚ 131/Α/1998) και της ΚΥΑ Δ6/Β/17682 (ΦΕΚ 1407/Β/2001) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/32/ΕΚ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2010/32 2010-05-14
Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής. Προεδρικό Διάταγμα 2010/145 2010-12-27
Κύρωση των Ευρωπαϊκών Συμφωνιών για την εγκαθίδρυση συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφ" ενός και 1. της Δημοκρατίας της Εσθονίας, 2. της Δημοκρατίας της Λεττονίας και 3. της Δημοκρατίας της Λιθουανίας αφ" ετέρου [...] Νόμος 1997/2498 1997-05-16
Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας Συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας αφ" ετέρου. Νόμος 1994/2263 1994-12-05
Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. Νόμος 2001/2945 2001-10-08
Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Προεδρικό Διάταγμα 2010/129 2010-12-27
Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Προεδρικό Διάταγμα 2010/146 2010-12-27
Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου. Προεδρικό Διάταγμα 2010/140 2010-12-27
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής. Νόμος 2001/2916 2001-06-11
Τροποποίηση του π.δ/τος 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Προεδρικό Διάταγμα 2008/146 2008-10-08
Έγκριση του Πρώτου Πρωτοκόλλου επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν». Απόφαση 1999/Φ.0544/3/ΑΣ47/Μ.4922 1999-07-05
Περί εφαρμογής της απόφασης 1803 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2012/124 2012-11-05
Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Νόμος 2011/3908 2011-02-01
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας περί συνεργασίας στην καταπολέμηση του εγκλήματος, ιδιαίτερα της τρομοκρατίας, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωμέν [...] Νόμος 2004/3269 2004-10-11
Τροποποίηση αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/371 1996-09-20
Ίδρυση τμημάτων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Προεδρικό Διάταγμα 1999/203 1999-09-06
Εσωτερικός κανονισμός της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Προεδρικό Διάταγμα 2001/370 2001-10-22
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1803 (2008) απόφασηςτου Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Ιράν. Απόφαση 2008/Φ.3220/25/ΑΣ505 2008-04-18
Εφαρμογή της απόφασης 2231 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2018/1 2018-01-08
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις. Νόμος 2018/4546 2018-06-12
Σύσταση και λειτουργία του «ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» Κανονισμός 2013/248/2013 2013-12-30
Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις. Νόμος 2014/4277 2014-08-01
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν περί συνεργασίας στην καταπολέμηση του εγκλήματος, ιδιαίτερα της τρομοκρατίας, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και του [...] Νόμος 2007/3571 2007-06-08
Ανακοίνωση 2007/0544/Μ.5853/ΑΣ224 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 2007/0544/Μ.5853/ΑΣ224 2007-03-23
Κύρωση Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα. Νόμος 1994/2204 1994-04-15
Περί Οργανισμού της Σχολής Εθνικής Άμυνας. Προεδρικό Διάταγμα 2004/153 2004-06-17
Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου Προεδρικό Διάταγμα 2016/126 2016-11-11
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (ΕΕ L 199/02.08.2011). Προεδρικό Διάταγμα 2013/122 2013-08-12
Έγκριση του Προγράμματος Ανταλλαγών στον τομέα της Πολιτιστικής, Εκπαιδευτικής και Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για τα έτη 2006-2007-2008 (Αμμάν, [...] Απόφαση 2008/Φ.0544/ΑΣ668/Μ.5917 2008-04-11
(1) Ρύθμιση αλιείας οστράκων στους Κόλπους Καλλονής και Γέρας του Νομού Λέσβου. Προεδρικό Διάταγμα 1995/17 1995-01-26
Κύρωση της Συμφωνίας Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, μετά των συνημμένων σε αυτήν Παραρτημάτων. Νόμος 2018/4518 2018-02-13
Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίμων της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στην ανάπτυξη της ποιότητας και ασφάλειας στην παραγωγή και διακ [...] Νόμος 2013/4165 2013-07-09
Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και της Συμφωνίας που αφορά την εφαρμογή του μέρους ΧΙ της Σύμβασης. Νόμος 1995/2321 1995-06-23
Έγκριση προγράμματος για την πολιτιστική εκπαιδευτική και επιστημονική συνεργασία μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για τα έτη 2001 - 2004 (Αμμάν, 4.7.2001). Απόφαση 2002/Φ.0544/3/ΑΣ658/Μ.5300 2002-03-05
Κύρωση της Σύμβασης για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακά πλαίσια. Νόμος 1997/2540 1997-12-15
Οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Προεδρικό Διάταγμα 1998/119 1998-05-15
Απόφαση 2356(2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λ.Δ. Κορέας. Απόφαση 2017/Φ.4980/ΑΣ35533 2017-07-26
Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Προεδρικό Διάταγμα 2018/18 2018-02-23
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας περί συνεργασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον τομέα [...] Νόμος 2003/3215 2003-12-31
Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς [...] Νόμος 2016/4410 2016-08-03
Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης Προεδρικό Διάταγμα 2005/167 2005-09-02
Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα συνδεόμενα με ενέργεια προϊόντα σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τροποποίηση του Π.Δ. 32/2010 (ΦΕΚ Α 70). Προεδρικό Διάταγμα 2011/7 2011-02-11
Περί εφαρμογής της απόφασης 1893 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2013/61 2013-05-14
Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α" 172). Προεδρικό Διάταγμα 1995/189 1995-05-31
Τροποποίηση του Π.Δ. 350/92 (ΦΕΚ Α" 173) περί Οργανισμού Ναυτικής Σχολής Πολέμου (ΝΣΠ). Προεδρικό Διάταγμα 1994/379 1994-12-07
Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Προεδρικό Διάταγμα 2003/118 2003-05-05
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά. Προεδρικό Διάταγμα 2009/164 2009-10-02
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 3ης Μικτής Επιτροπής Ελλάδος - Σαουδικής Αραβίας. Αθήνα, 26.5.1999. Απόφαση 1999/Φ.0544/11/ΑΣ510/Μ.5008 1999-12-01
Τροποποίηση του Π.Δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α΄ 31). Προεδρικό Διάταγμα 2002/102 2002-04-23
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/140 2002-05-24
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις Νόμος 1997/2552 1997-12-24
Έγκριση Προγράμματος Πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιρλανδίας για τα έτη 1994,1995 και 1996 και των Παραρτημάτων αυτού. Αθήνα, 23.11.1993. Απόφαση 1994/1/13.06.1994 1994-06-13
΄Ιδρυση εργαστηρίων «Θεατρικής και Εικαστικής Παιδείας» και «Μουσικής και Ψυχοκινητικής Αγωγής» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/233 2002-09-13
Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προεδρικό Διάταγμα 1995/438 1995-12-11
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ινστιτούτου Παστέρ και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ Νόμος 2009/3733 2009-01-28
Διαδικασία παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών από τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Προεδρικό Διάταγμα 1993/285 1993-07-27
Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην α [...] Νόμος 2016/4414 2016-08-09
Κανονισμός Πτυχίων Προσωπικού Πιστοποίησης Συντήρησης Αεροσκαφών. Προεδρικό Διάταγμα 2002/54 2002-03-13
Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές δια­τάξεις Νόμος 2006/3468 2006-06-27
Ίδρυση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ». Νόμος 2007/3600 2007-08-01
Κύρωση της από 31.10.2012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Αναδόχων εταιριών ΚΑVΑLΑ ΟΙL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ΕΝΕRGΕΑΝ ΟΙL & GΑS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των Παραρτ [...] Νόμος 2013/4135 2013-03-19
Οργανισμός του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ). Προεδρικό Διάταγμα 1999/290 1999-11-19
Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ , ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.". Προεδρικό Διάταγμα 1998/29 1998-02-25
Αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων. Προεδρικό Διάταγμα 1994/172 1994-07-06
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 17ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Ελληνο-βουλγαρικής Επιτροπής οικονομικής και επιστημονικο-τεχνικής συνεργασίας (Αθήνα, 18.4.1995). Απόφαση 1996/Φ.0544/2/ΑΣ674/Μ.4470/3/ 1996-07-30
Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. Νόμος 2002/3010 2002-04-25
Εφαρμογή της απόφασης 2094 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2015/6 2015-01-13
Κύρωση Ευρωπαϊκών Συμφωνιών για την εγκαθίδρυση σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφ"ενός και 1) της Τσεχικής Δημοκρατίας και 2) της Σλοβακικής Δημοκρατίας αφετέρου. Νόμος 1994/2253 1994-11-18
Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Νόμος 1996/2413 1996-06-17
Οργανισμός Σχολής Διοίκησης και Επιτελών ΠΝ (Ο/ΣΔΕΠΝ). Προεδρικό Διάταγμα 2017/86 2017-08-11
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, περί της συνεργασίας για την Καταπολέμηση του Εγκλήματος, ιδιαιτέρως της Τρομοκρατίας, της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών και του Ο [...] Νόμος 2011/3963 2011-04-29
Τροποποίηση ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1994/174 1994-07-06
Κύρωση της «Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης περί συνεργασίας στην καταπολέμηση του εγκλήματος, ιδιαίτερα της τρομοκρατίας, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και του οργ [...] Νόμος 2008/3725 2008-12-17
Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 1992/11 1992-01-27
Ρύθμιση θεμάτων Υποχρεωτικής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και θεμάτων λειτουργίας των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων. Προεδρικό Διάταγμα 1992/250 1992-08-10
Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις. Νόμος 1995/2289 1995-02-08
Κύρωση της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την προστασία και τη χρήση των διασυνοριακών υδάτων και των διεθνών λιμνών. Νόμος 1996/2425 1996-07-04
Τροποποίηση και Συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 428/95 (ΦΕΚ Α/245/24.11.95) «Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Προεδρικό Διάταγμα 1999/81 1999-05-11
Τροποποίηση του π.δ 56/2016 (Α΄ 91) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)». Προεδρικό Διάταγμα 2017/42 2017-05-15
Συγκρότηση, Οργάνωση και Λειτουργία του Νοσοκομειακού Φαρμακείου. Προεδρικό Διάταγμα 1993/108 1993-04-07
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μάλτας περί συνεργασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων της Μάλτας σε θέματα αρμοδιότητάς τους. Νόμος 2003/3125 2003-03-14
Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας πε [...] Νόμος 2011/3962 2011-04-29
Ίδρυση τμημάτων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Προεδρικό Διάταγμα 1999/204 1999-09-06
Ίδρυση τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Προεδρικό Διάταγμα 1999/207 1999-09-06
Έγκριση Προγράμματος μορφωτικών ανταλλαγών μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ινδίας για τα έτη 1995-1997. Απόφαση 1995/1/15.05.1995 1995-05-15
Κύρωση Συμφωνίας Συνεργασίας στον τομέα της Άμυνας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας Νόμος 2007/3596 2007-07-19
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και άλλες διατάξεις. Νόμος 1995/2332 1995-08-30
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και άλλες διατάξεις. Νόμος 1995/2332 1995-08-31
Διενέργεια έρευνας για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (γενική απογραφή γεωργίας - κτηνοτροφίας) και δειγματοληπτικής έρευνας σχετικά με τις μεθόδους γεωργικής παραγωγής, κατά το έτος 2009. Προεδρικό Διάταγμα 2009/135 2009-09-23
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Προεδρικό Διάταγμα 2011/67 2011-06-27
(1 ) Τροποποίηση του Π.Δ 142/89 «Περί Οργανισμού του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων» (ΦΕΚ.Α68/7.3.89). Προεδρικό Διάταγμα 1993/151 1993-04-23
Έγκριση Προγράμματος Μορφωτικής και Πολιτιστικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Ισπανίας για τα έτη 1999 - 2000 - 2001. (Μαδρίτη, 22.12.1998). Απόφαση 1999/Φ.0544/2/ΑΣ95/Μ.4936 1999-08-03
Ίδρυση Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών και Τμημάτων στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) Σερρών και Καβάλας (Παράρτημα Δράμας), καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτών, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους, σύσταση [...] Προεδρικό Διάταγμα 2009/24 2009-03-12
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Ισλαμικής Καθοδήγησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού. Νόμος 1999/2758 1999-11-19
Έγκριση του Προγράμματος συνεργασίας στους τομείς της Εκπαίδευσης, του Πολιτισμού και της Επιστήμης μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για τα έτη 2001-2003. (Λουμπλιάνα, 12.6.2001). Απόφαση 2002/Φ.0544/4/ΑΣ570/Μ.5283 2002-02-04
Κύρωση της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών. Νόμος 1997/2513 1997-06-27
Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις. 1.α) Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από οποιαδήποτε πηγή, καθώ [...] Νόμος 1994/2244 1994-10-07
Κύρωση της Σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα. Νόμος 2005/3422 2005-12-13
(1) Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις διανομαρχιακού επιπέδου αρχές του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Προεδρικό Διάταγμα 1993/92 1993-03-22
Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ. 2/16.5.1959 (Α΄ 89) και του Π.Δ. 9/1989 (Α΄3). Προεδρικό Διάταγμα 2002/267 2002-10-08
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τη συνεργασία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την καταπολέμηση του εκκλή [...] Νόμος 2001/2926 2001-06-27
Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1995/446 1995-12-22
Παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Προεδρικό Διάταγμα 2006/41 2006-03-02
Διάρθρωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.), κατηγορίες και προσόντα πρόσληψης του Προσωπικού της και μορφές συνεργασίας της με τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών (Γ.Γ.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 1997/269 1997-10-02
Απόφαση 2094 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Απόφαση 2013/Φ.4980/ΑΣ15595 2013-04-12
Έγκριση πρακτικού 2ης Συνόδου Μικτής Ελληνο -ινδικής Επιτροπής οικονομικής, επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας. (Αθήνα, 15.6.1995) Απόφαση 1995/Φ.0544/5/ΑΣ499/Μ.4489 1995-12-29
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΒΕΑ). Προεδρικό Διάταγμα 1996/129 1996-05-31
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ). Προεδρικό Διάταγμα 2017/78 2017-08-01
Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας. Προεδρικό Διάταγμα 2008/115 2008-08-28
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 19ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Ελληνο - Βουλγαρικής Επιτροπής οικονομικής και επιστημονικο - τεχνικής συνεργασίας. (Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 1999) Απόφαση 1999/Φ.0544/2/ΑΣ577/Μ.5018 1999-12-15
Έγκριση του Προγράμματος ανταλλαγών στους τομείς του Πολιτισμού, της Εκπαίδευσης, των Επιστημών, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρ [...] Απόφαση 2002/Φ.0544/4/ΑΣ30/Μ.5315 2002-05-01
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα αμυντικών εξοπλισμών, συστημάτων και υπηρεσιών. Νόμος 2017/4471 2017-05-15
Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης και ρύθμιση λοιπών θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Νόμος 2004/3279 2004-11-01
Οργανισμός Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού. Προεδρικό Διάταγμα 2017/66 2017-07-06
Οργανισμός του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Προεδρικό Διάταγμα 2002/265 2002-10-08
Κύρωση της Συμφωνίας Οικονομικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Νόμος 2009/3799 2009-09-04
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. Προεδρικό Διάταγμα 1997/197 1997-07-30
Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. Νόμος 2017/4485 2017-08-04
Έγκριση εκτελεστικού Προγράμματος στη Μορφωτική Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου για τα έτη 2001 - 2004 (Λουξεμβούργο, 11.7.2001). Απόφαση 2001/Φ0544/3/ΑΣ656/Μ.5299 2001-12-31
Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης. Προεδρικό Διάταγμα 2018/54 2018-06-13
Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης κατά της φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ) στον αθλητισμό (Παρίσι 19.10.2005). Νόμος 2006/3516 2006-12-21
΄Ιδρυση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» και άλλες διατάξεις. Νόμος 2008/3711 2008-11-05
Ίδρυση εργαστηρίου Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2001/226 2001-08-01
Σύσταση Νομαρχιακού Ιδρύματος με το όνομα «Κεφαλληνιακό Ίδρυμα Ερευνών (Κ.Ι.Ε.)» στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλληνίας και Ιθάκης. Προεδρικό Διάταγμα 2005/252 2005-12-13
Τροποποίηση του Π.Δ. 62/86 «Οργανισμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ)» ΦΕΚ 21/Α/86. Προεδρικό Διάταγμα 1999/258 1999-10-14
Αναλυτικό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής. Προεδρικό Διάταγμα 1996/301 1996-08-29
Οργανισμός της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ). Προεδρικό Διάταγμα 2004/251 2004-11-30
Ανακοίνωση 1999/2/27.07.1999 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1999/2/27.07.1999 1999-07-27
Απόφαση 2396 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αναφορικά με το καθεστώς κυρώσεων κατά της Άλ-Κάιντα και του Ισλαμικού Κράτους. Απόφαση 2018/Φ.4710/ΑΣ31637 2018-06-20
Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 1998/230 1998-07-28
Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις. Νόμος 1995/2328 1995-08-03
Προμήθειες αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Νόμος 2006/3433 2006-02-07
Εγκριση της σύστασης Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» και κύρωση του Οργανισμού του. Νόμος 2007/3562 2007-05-25
Απόφαση 1992/τηλεφώνου (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1992/τηλεφώνου 1992-01-30
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Νόμος 2013/4186 2013-09-17
Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Προεδρικό Διάταγμα 1996/52 1996-03-08
Έγκριση του Πρακτικού της 5ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Μαροκινής Επιτροπής οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας. Αθήνα, 10.11.2000. Απόφαση 2001/Φ.0544/3/ΑΣ858/Μ.5188 2001-08-03
Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Νόμος 2010/3851 2010-06-04
Κύρωση της Συμφωνίας για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής αφ" ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης. Νόμος 2003/3124 2003-03-14
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε θέματα ασφάλειας και αστυνομικής συνεργασίας. Νόμος 2011/3936 2011-03-21
Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις. Νόμος 2009/3769 2009-07-01
Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Προεδρικό Διάταγμα 2017/133 2017-10-30
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2007/60 2007-03-16
Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.) Προεδρικό Διάταγμα 2006/9 2006-01-23
Ίδρυση Διευθύνσεων Προμηθειών και Ιστορίας Ελληνικής Αστυνομίας και Υπηρεσίας Μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών - Τροποποίηση π.δ/των 178/2014, 14/2001 και 584/1985. Προεδρικό Διάταγμα 2017/21 2017-03-21
Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. Νόμος 1999/2702 1999-04-07
Έγκριση του Εκτελεστικού Προγράμματος Πολιτιστικής, Επιστημονικής και Εκπαιδευτικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Περού για τα έτη 2004, 2005 και 2006 (Λίμα, 31 Οκτωβρίου 2003). Απόφαση 2004/Φ.0544/ΑΣ137/Μ.5590 2004-08-20
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πάτρας Προεδρικό Διάταγμα 2002/354 2002-12-05
Κύρωση της Συμφωνίας για την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982, όσον αφορά στη διατήρηση και στη διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων και άκρως μεταναστευτικών [...] Νόμος 2002/3071 2002-12-04
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 4ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Αλβανικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας για τα έτη 1994-1996. (Αθήνα, 3.6.1994). Απόφαση 1995/Φ.0544/4/ΑΣ630/Μ.4393 1995-05-05
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Μεσολογγίου. Προεδρικό Διάταγμα 2002/358 2002-12-06
Κύρωση της Συμφωνίας - Πλαίσιο Συνεργασίας με τελικό στόχο την προετοιμασία σύνδεσης πολιτικού και οικονομικού χαρακτήρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφ"ενός και της Δημοκρατίας της Χιλής αφ" ετέρου. Νόμος 1998/2587 1998-03-16
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καβάλας. Προεδρικό Διάταγμα 2002/363 2002-12-10
Κύρωση της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών -Μελών τους αφ" ενός και του Κράτους του Ισραήλ αφ" ετέρου, της Τελικής Πράξης, καθώς και των Συμφωνιών υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών και των προσαρ [...] Νόμος 1997/2490 1997-05-16