ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Ένταση νομοθετικού έργου κατ'έτος
ΝΔ
ΠΑΣΟΚ
ΟΙΚ.(ΠΑΣΟΚ,ΝΔ,ΛΑΟΣ)
ΝΔ
ΣΥΡΙΖΑΈκδοση ΠΝΠ (Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου)* κατ'έτος
ΝΔ
ΠΑΣΟΚ
ΟΙΚ.(ΠΑΣΟΚ,ΝΔ,ΛΑΟΣ)
ΝΔ
ΣΥΡΙΖΑ*Οι ΠΝΠ (Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου) δεν χρειάζονται άμεση έγκριση μέσω ψηφοφορίας από την Βουλή των Ελλήνων.